Albín Brunovský

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1965   Albín Brunovský: Grafika
1965   Albín Brunovský
1967   Albín Brunovský
1967   Albín Brunovský
1971   Albín Brunovský: Farebné sny
1972   Albín Brunovský
1974   Albín Brunovský: Grafika
1978   Albín Brunovský: Grafické dílo
1980   Stotridsaťri prác Albína Brunovského
1980   Albín Brunovský: Malba a grafika
1980   Albín Brunovský: Knižní ilustrace a grafika
1980   Albín Brunovský
1981   Albín Brunovský: Výběr z díla (Grafika (lepty a kombinovaná technika))
1981   Albín Brunovský: Grafika
1981   Sto jedna grafických listů Albína Brunovského
1981   Albín Brunovský: Knižní ilustrace, grafika
1982   Альбин Бругновски / Albín Brunovský
1982   Albín Brunovský: Obrazy a grafika
1983   Albín Brunovský: Grafika
1984   Albín Brunovský: Obrazy a grafika
1985   Národní umělec Albín Brunovský: Grafika
1985   Národní umělec Albín Brunovský
1985   Albín Brunovský
1985   Albín Brunovský
1985   Albín Brunovský: Grafika a ilustrácie
1989   Albín Brunovský: Láska, život a duha
1989   Albín Brunovský
1990   Albín Brunovský: Grafika, obrazy
1995   Albín Brunovský: Labyrinth der Welt
1996   Albín Brunovský: Teatrum Mundi
1996   Albín Brunovský: Teatrum Mundi
1997   Albín Brunovský: 1935/1997 (Výběr z grafického díla)
1999   Albín Brunovský: 103 ex libris (Tvorba / Works 1970-1995)
2000   Albín Brunovský: Výber z grafickej tvorby
2004   Albín Brunovský: Maľby na dreve / Paintings on Wood
2005   Albín Brunovský: Theatrum Mundi / Grafika
2006   Albín Brunovský
2011   Albín Brunovský
nedatováno   Albín Brunovský
nedatováno   Albín Brunovský
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy)
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Československé nejkrásnější knihy 1965
1966   Arte actual Checoslovaco
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart
1966   Contemporary Printmakers of Czechoslovakia
1966   2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne (Artistes et découvreurs de notre temps)
1966   Grafika Kresba (Brunovský Cipár, Haberernová Horyna Mravec Popovič Rappensbergerová-Jankovičová Rudavská Sedlák Sigetová Shejbalová-Želibská Urbásek)
1966   Výstava mladých slovenských výtvarníkov
1966   Zeitgenössische slowakische Kunst
1967   Modern tjeckoslovakisk grafik
1967   Tschechoslowakische Graphik
1967   8 grafici cecoslovacchi
1967   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967
1967   Československé nejkrásnější knihy 1966
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1968   Nejkrásnější knihy 1967 (Zpráva poroty)
1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike
1968   Die Logik der durchsichtigen Nacht (Tsechoslowakische Surrealisten)
1968   Tchécoslovaquie (XXXIVe Biennale Venezia 1968)
1968   Arte grafica cecoslovacca
1968   Grafik International (Wiener Secession)
1968   Československé nejkrásnější knihy 1967
1968   Slovenští umělci v galerii d
1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik)
1969   8. Mednarodna grafična razstava / Exposition internationale de gravure / International Exhibition of Graphic Art '69
1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
1969   Mai csehszlovák képzőművészet
1969   Tchécoslovaquie 69
1970   Soudobá československá grafika
1970   Československé nejkrásnější knihy 1969
1970   Mostra della grafica Cecoslovacca
1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970
1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie)
1970   Prooemium - přehlídkka mladých výtvarníků / Kunstausstellung der jungen bildenden Künstler (Český Krumlov 1970)
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
1971   Contemporary czechoslovak art
1971   Československé nejkrásnější knihy 1970
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa
1974   Lyra Pragensis: grafika, knižní tisky
1975   Eastern European Printmakers
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1976   Současné slovenské výtvarné umění (obrazy, grafika, plastika)
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1977   L'art graphique tchécoslovaque
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Slovenská maľba a grafika
1979   Slovenská grafická tvorba 1970/1978
1979   Contemporary Czechoslovakian Printmakers
1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979)
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1980   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1979
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1980   Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti
1980   Současná slovenská grafika
1980   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder
1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80
1981   Bienále ilustrácií Bratislava 1981
1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky
1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia)
1984   Slovenská knižní ilustrace
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1984   Art 15´84 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
1984   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Art 16´85 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
1985   Il ridicolo e il comico nelĺarte contemporanea cecoslovacca
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985
1985   Výber zo súčasnej slovenskej grafiky (Zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach)
1987   Československý exlibris 1987
1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch)
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Contemporary Czechoslovak Prints
1989   Súčasná československá ilustrácia detskej knihy
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Sovinec 1986/88
1989   Czechoslovak Graphic Art from National Gallery Prague
1989   Bienále ilustrácií Bratislava
1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   Creativity in the Shadow of Political Oppression (Recent Czechoslovakian Graphic Art from the Werksman Collection and the Jacques Baruch Gallery)
1990   Přírůstky do sbírek 1984-1989 (Kresby, grafika)
1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
1990   30 rokov Tatranskej galérie
1991   Dal grottesco al magico (Grafica cecoslovacca contemporanea)
1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland)
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1992   Žena (Obrazy / kresby / grafiky / sochy / textilné modely)
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Dvacet československých grafiků (ze sbírek galerie)
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w.
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1994   Contemporary Master Prints from Eastern Europe: The Gonzaga University Collection
1994   Recent Czech and Slovak Printmaking
1994   Slovenská grafika
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
1996   Bankovková grafika (Výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé)
1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí
2000   Komenský 2000: Labyrint světa
2005   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2008   111 diel zo zbierok/ works od art from collection (Slovenská národná galéria)
2012   50 rokov Galérie mesta Bratislavy (1961 - 2011)
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2017   Grafičanka - hudební sdružení českých grafiků (Výstava k 45. výročí založení 1972-2017)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1970   Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1980   Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti, Kruh priateľov detskej knihy, Bratislava (Bratislava)
1980   Czech and Slovak illustrators of Books for Small Children, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
1985   Albín Brunovský, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1990   Albín Brunovský, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Umelec v klietke, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
2004   Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920-2000, Divadelný ústav, Bratislava (Bratislava)
2006   Slovenská grafika 20. storočia (Slovak graphic art of the 20 th century), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2019   Česko-slovenská koruna v podpisech (Tradice - tvorba - teorie), Památková komora ČR, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   K výstavě současného slovenského výtvarného umění v Jízdárně Pražského hradu, Plamen, 5, 11, 1963/11, 79-81
1964/07/26   Mezinárodní úspěchy čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 1-11
1965   Slovenská grafika, Výtvarná práce, 13, 14, 1965/07/30, 7-
1965   Nejlepší čs. poštovní známka 1964, Výtvarná práce, 13, 2, 1965/03/06, 3-3
1966   Landschaften aus Poesie (Ausstellung tschechoslowakischer Künstler in der Berliner Akademie), Die Welt, 21, 166, 1966/07/20, 9-9
1966   Verrätselung („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , 170, 1966/07/26, 9-9
1966   Der sozialistische Realismus hat ausgespielt („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in der Westberliner Akademie der Künste ausgestellt), Mannheimer Morgen, 21, 173, 1966/07/30, 50-50
1966   Ausgedient (Kein sozialistischer Realismus), Stuttgarter Zeitung, 22, 173, 1966/08/01, 11-11
1966   Solides Handwerk ist immer noch die beste Grundlage der Kunst, Berliner Morgenpost, 69, 172, 1966/07/27, 6-6
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart (Eine nicht ganz repräsentive Ausstellung in der Akademie der Künste in Westberlin), Die Andere Zeitung, 12, 34, 1966/08/25, 13-13
1966   Gute Nachbarn („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in der Akademie), Der Abend, 21, 163, 1966/07/16, 5-5
1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 1-
1966   Galerie Art Centrum Prague, 2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne, , , 1966, 209-224
1966   Albín Brunovský, Výtvarná práce, 14, 2, 1966/02/03, 7-
1966   Setkání s krakovským bienále grafiky, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 8-9
1966   Súčasné slovenské výtvarné umenie v bývalom pavilóne UBS..., Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 4-4
1966   Bratislavské výstavy v júni, Výtvarná práce, 14, 15, 1966/08/04, 4-5
1966   Bratislavské výstavy v máji, Výtvarná práce, 14, 13, 1966/07/07, 4-5
1966   Slováci ve Št. Hradci, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 2-
1967   Dnešek mladé generace, Výtvarné umění, 17, 2, 1967/03/15, 62-71
1967   O skromnosti, jež šlechtí (K 5. mezinárodnímu bienále grafiky v Tokiu), Výtvarná práce, 15, 16, 1967/08/10, 10-
1967   VII. mezinárodní výstava grafiky v Lublani, Výtvarná práce, 15, 20, 1967/10/05, 10-
1967   Montrealský součet, Výtvarná práce, 15, 21, 1967/10/19, 1-
1968   Nejkrásnější knihy roku 1967, Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 2-2
1968   Bienále, nebo happening?, Výtvarná práce, 16, 18, 1968/10/25, 8-9
1968   Grafika A. Brunovského v Galerii Československého spisovatele..., Výtvarná práce, 16, 1, 1968/01/22, 4-
1968   Albín Brunovský je skutečný mistr..., Výtvarná práce, 16, 1, 1968/01/22, 5-
1968   Albín Brunovský nevystavuje v Praze poprvé..., Výtvarná práce, 16, 1, 1968/01/22, 5-
1968   Výstava v Galérii D, Výtvarná práce, 16, 5, 1968/03/27, 4-
1968   Klub grafiků v Bratislavě, který sdružuje..., Výtvarná práce, 16, 6, 1968/04/11, 2-
1968   Šestnáct českých a slovenských grafiků je zastoupeno..., Výtvarná práce, 16, 6, 1968/04/11, 2-
1968   V západoněmeckém Solingenu prebieha..., Výtvarná práce, 15, 10, 1968/06/08, 11-
1970   Club grafikov Bratislava, Výtvarná práce, 18, 5, 1970/03/02, 4-
1970   Súčasná grafika, Výtvarná práce, 18, 25-26, 1970/12/15, 6-
1979   Les themes traités par Albín Brunovský..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 88-89
1980   Prints from Eastern Europe: The Last 20 Years, The Quarterly Journal of the Library of Congress, 37, 1, 1980, 74-113
1981   Albín Brunovský, Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, 38-42
1982   Galérie umění Karlovy Vary (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 12-12
1982   I. mezinárodní bienále grafiky Varna '81, Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 30-32
1989   Básník, i když ne slova..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 1-
1996   Odkrývanie fantázie (Albín Brunovský patrí k najvýraznejším...), Grapheion, , 0., 1996, 26-35
1996   Unveiling the Imagination (Albín Brunovský), Grapheion, , 0., 1996, 26-35
2006   Humor na exlibris, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2006, , , 2006, 14-24
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1965   Albín Brunovský: Grafika
1967   Albín Brunovský
1974   Albín Brunovský: Grafika
1980   Albín Brunovský: Malba a grafika
1981   Albín Brunovský: Grafika (lepty) (zasloužilý umělec)
1981   Albín Brunovský: Výběr z grafické tvorby (zasloužilý umělec)
1982   Albin Brunovsky: Aquarelle, Radierungen
1983   Albín Brunovský: Grafika (zasloužilý umělec)
1984   Albín Brunovský dětem
1984   Albín Brunovský: Obrazy a grafika (zasloužilý umělec)
1984   Albín Brunovský: Grafika - ilustrácie
1985   Albín Brunovský (národní umělec)
1986   Albín Brunovský: Grafika
1986   Albín Brunovský: Obrazy, grafika, ilustrace (národní umělec)
1987   Albín Brunovský: Výber z diela (národní umělec)
1987   Albín Brunovský: Výber z diela (národný umelec)
1988   Albín Brunovský: Grafika (národní umělec)
1988   Albín Brunovský: Grafika
1989   Albín Brunovský: Láska, život a duha (obrazy, grafika, ilustrace - výběr z díla)
1989   Albín Brunovský: Láska, život a duha (obrazy, grafika)
1989   Daniel Brunovský
1990   Albín Brunovský: Maľba a grafika
1990   Albín Brunovský: Grafika (národní umělec)
1991   Albín Brunovský: Grafika
1992   Albín Brunovský: Umelec a kniha (Pocta Komenskému)
1994   Grafiky Albína Brunovského
1994   Albín Brunovský: Grafika (1963 - 1969)
1995   Albín Brunovský: Z rané grafické tvorby
1996   Albín Brunovský: Teatrum Mundi
1996   Albín Brunovský: Teatrum Mundi (zahájení)
1997   Albín Brunovský: Exlibrisy
1998   Pocta Albínu Brunovskému
1999   Albín Brunovský (v grafických sbírkách karlovarské galerie)
2000   Albín Brunovský: Grafika
2000   Albín Brunovský: Chvála zamotaných snů (k nedožitým 65.narozeninám)
2005   Albín Brunovský: Theatrum Mundi (grafika)
2005   Albín Brunovský: Retrospektíva
2006   Alba pre Albína (Pocta k nedožitým 70. narodeniním Albína Brunovského)
2006   Plagátová tvorba Albína Brunovského & Albín Brunovský na plagátoch
2007   Grafické dílo Albína Brunovského (ze soukromých sbírek)
2012   Albín Brunovský (1935 - 1997)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1967   Club grafikov (Prvá výstava)
1970   Současná československá grafika
1971   Club grafikov: Pocta Kellenbergerovi
1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
1982   Grafica checoslovaca
1984   Contemporary Czechoslovakian Printmakers
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch (Drawings, Paintings, Prints, Photography and Sculpture)
1989   L´Europe des Graveurs
1989   Albín Brunovský: Ilustrácie pre deti, Česká bibliofília
1992   Žena (obrazy, kresby, grafiky, sochy, textilné modely)
1993   Současná grafika
2000   Albín Brunovský a jeho škola
2002   Erotika
2006   His Master´s Freud
2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů)
2014   Beautifull fifteen II
2016   Stejně jsme se sešli
2017   6. salón živých a mrtvých
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   5. aukce výtvarného umění
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   Výtvarné umění
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   11. Aukce
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   19. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (23. 3. 2011)
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2012   26. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2018   Výtvarné umění
Letter
published, title (subtitle)
1985   Vážený pán doktor, myslím, že som prekročil...
Graphics
published, title (subtitle)
1964   Smršť
1965   Barokový anjel
1968   Helenka M. a dve intelektuálky
1968   Záhrada pre Borgonzoniho matku
1968   Fantas pána Redouxa II.
1968   Fantas pána Redouxa V.
1971   Ešte jedna slza I.
1981   Dáma v klobúku VI.
1981   Dáma v klobúku III.
1981   Dáma v klobúku V.
1987   Láska I.
1987   Láska III.
1988   Ale čo je to na toľký smäd
1989   Labyrint sveta a raj srdca II.
1989   Labyrint sveta a raj srdca I.
1989   Labyrint sveta a raj srdca III.
1989   Labyrint sveta a raj srdca IV. - Pýcha a pád
1990   Labyrint sveta a raj srdca VI. - Divadlo sveta
1990   Labyrint sveta a raj srdca VII. - Plavba k raju srdca
1999   Labyrint sveta a raj srdca V. - Vojna
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
nedatováno   Albín Brunovský
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2017   Album 76
nedatováno   Galerie Mona Lisa
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1969   Albín Brunovský: Grafika
1970   Albín Brunovský: Ilustrace
1972   Albín Brunovský
1980   Albín Brunovský: Grafika a knižní ilustrace
1989   Albín Brunovský: Láska, život a dúha (obrazy, grafika, ilustrace, výběr z díla)
2004   Albín Brunovský: Retrospektíva
2015   Albín Brunovský: Grafické dílo (Pocta Ivanu Panenkovi)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1980   Exlibris
1996   Theatrum mundi: Figurální grafika
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)
2006   Slovenští grafici, členové SČUG Hollar
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1983   Exlibris pro třináct sběratelů
Offer Catalogue
published, title (subtitle)
1970   Adventures of Mind (New Trends in Czechoslovak Graphic Art)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1997   Albín Brunovský died on 20 January 1997
1997   Posledná rozlúčka s Albínom Brunovským
Periodical
published, title (subtitle)
1996   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
Poster
published, title (subtitle)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2004; slovenská
Program
published, title (subtitle)
2005   Plán výstav 2006 (Galerie Ostrava, Karviná, Brušperk, Čeladná, Trojanovice)
Guide
published, title (subtitle)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
List of Articles/Inbventory of Literature
published, title (subtitle)
1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1986   Albín Brunovský: Obrazy, grafika ilustrace
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1987   Albín Brunovský