Albín Brunovský

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Hložník Vincent
? - ?   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava) ,