Wanda Zámecká Beranová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1959   Dobré jitro, Ameriko, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1964   Hry (Stalo se v zoo, Pískoviště, Americký sen, Kdo se bojí Virginie Woolfové? (Kdopak by se Kafky bál?)), Knihtisk, n.p., závod 2, Praha 2
1968   Sázka na mrtvého žokeje, Československý spisovatel, Praha
1968   Třikrát Perry Mason, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1970   3x bez detektiva, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Dobré jitro, Ameriko, Světová literatura, 2, 2, 1957/04, 15-37
Almanach
published, title (subtitle)
1963   Almanach Klubu čtenářů 1962