Vítězslav Kocourek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Za pohádkou kolem světa (Pohádky národů celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1958   Se zvířátky kolem světa (Pohádky a bajky o zvířátkách), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1966   Vesmír, Země, člověk - a my děti, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1967   Za pohádkou kolem světa (Pohádky národů celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha