Eugène Sue

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Tajnosti pařížské, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha