Jan Kubíček

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1947 - 1948   Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha ,
1949 - 1953   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Novák Josef
1954 - 1957   Akademie múzických umění, Praha (Divadelní fakulta, scénografie), Tröster František