Miroslav Salava

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Slovem i obrazem, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2002   O autorech, Pěší zóna, , , 2002, 101-102
2009   Pět ran do hlavy (Básně z rukopisů), Revolver Revue , , 75, 2009/06, 56-59
2010   Miroslav Salava, Prostor Zlín, 17, 1, 2010, 58-59
WWW
published, title (subtitle)
2016   Miroslav Salava (+4. 4. 2016) (www.revolverrevue.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2006   Od vola do vola (Práce Miroslava Salavy z let 1977 - 2000)
2006   Miroslav Salava: OIdvoladovola (Práce Miroslava Salavy z let 1977-2000)
neuveden   Miroslav Salava: Hořím, proto shořím (dřevěné plastiky a texty)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2008   Slovem i obrazem
Periodical
published, title (subtitle)
2009/06   Revolver Revue (75/2009)