Milan Dobeš

* 29. 7. 1929, Přerov (Přerov), Česká republika (Czech Republic)
graphic artist, sculptor, painter, photographer

 

sex: male
web: www.milandobes.sk

word:
Milan Dobeš sa narodil 29. júla v Přerove na Morave. Jeho práca získavala medzinárodné uznanie v neskorých 50tych a skorých 60tych rokoch. V tom čase prehodnotil svoje postoje k modernému umeniu z predchádzajúceho desaťročia, podobne, ako hlavné umelecké trendy, ktoré sa posúvali od impresionizmu k abstrakcii. Po tejto “výučbe a putovaní”- ako by povedal Goethe, Dobeš sa vyvinul do vedúcej postavy úplne novej a najaktuálnejšej oblasti kinetického svetla a optického umenia. V kresbe aj v maľbe prebádal použitie optických ilúzií vytvorených jednotlivými geometrickými konštrukciami. V jeho umeleckých objektoch, spolu s niektorými známymi kolegami na svetovej scéne, bol jedným z tých, ktorý využíval pohyb a zmenu svetla ako nové estetické médium vo výtvarnom umení.
Konkrétna kompozícia je, samozrejme, vždy základným bodom. V rámci Československa v tom období sa zúčastnil kľúčových výstav, hlavne legendárnej "Novej citlivosti" v r.1968. Politické uvoľnenie v Českslovensku počas 60tych rokov mu umožnilo rozvinúť kontakty vo svete, tak, že bol pozvaný na najvýznamnejšie výstavy v rátane “Documenta 4” v Kasseli v r.1968. V r.1971 bol opäť úspešný počas turné s “American Wind Symphony Orchestra” v USA, kde sprevádza nové hudobné kompozície svojim kinetickým svetelným programom. Tlak politickej represie v 70tych a 80tych rokoch ho samozrejme napokon úplne vylúčil z medzinárodných udalostí, ale Dobeš zostal verný jeho cieľom, aj keď musel väčšinu z nich dosiahnuť vo forme izbových prác a grafickej tlače.
Už na konci 60tych rokov bol priekopníkom v umení v Československu, ktorý používal sieťotlač, pretože to korešpondovalo s neosobným dizajnom geometrických blokov budov s ktorými pracoval. Postupne objasňoval celý rozsah umeleckých problémov v konštrukcii, kresbe, kolážach a tlači. Pozorovaním zmien v tvorbe umelca roky 1983 a 1984 boli prelomové vo formovaní jeho nového programu, ktorý charakterizoval v texte svojho manifestu ako "Dynamický Konštruktivizmus". Uvedomoval si, že väčšina vtedajšieho geometrického výtvarného umenia z celého sveta, ktoré bolo väčšinou opísané ako konštruktivizmus, alebo neokonštruktivizmus, bolo postavené do protiváhy k statickým geometrickým komponentom, zvyčajne štvorcom a kruhom. Dobeš chcel zostať vo svete geometrie, ale vďaka prospechu z jeho experimentov z umeleckých účinkov pohybu, chcel predstaviť dynamiku do sveta geometrického umenia, čo bolo veľmi nezvyčajné.
Od tej doby vytváral nové typy umeleckých objektov (napríklad takých, ktoré sú inšpirované reflexným povrchom kovovej fólie), ale tiež jeho grafiky malý nový vzhľad. V tomto čoraz viac rozvinul použitie rôznorodých segmentov kruhov z rôznou šírkou a polomerom, rôznej dĺžky a sfarbenia.
milandobes.sk, 26.8.2017