Milan Dobeš

* 29. 7. 1929, Přerov (Přerov), Česká republika (Czech Republic)
painter, sculptor, graphic artist, Photographer

 

sex: male

web: www.milandobes.sk
NK AUT: jn20000620060
VIAF: 27878093

Milan Dobeš

Milan Dobeš sa narodil 29. júla v Přerove na Morave. Jeho práca získavala medzinárodné uznanie v neskorých 50tych a skorých 60tych rokoch. V tom čase prehodnotil svoje postoje k modernému umeniu z predchádzajúceho desaťročia, podobne, ako hlavné umelecké trendy, ktoré sa posúvali od impresionizmu k abstrakcii. Po tejto “výučbe a putovaní”- ako by povedal Goethe, Dobeš sa vyvinul do vedúcej postavy úplne novej a najaktuálnejšej oblasti kinetického svetla a optického umenia. V kresbe aj v maľbe prebádal použitie optických ilúzií vytvorených jednotlivými geometrickými konštrukciami. V jeho umeleckých objektoch, spolu s niektorými známymi kolegami na svetovej scéne, bol jedným z tých, ktorý využíval pohyb a zmenu svetla ako nové estetické médium vo výtvarnom umení.
Konkrétna kompozícia je, samozrejme, vždy základným bodom. V rámci Československa v tom období sa zúčastnil kľúčových výstav, hlavne legendárnej "Novej citlivosti" v r.1968. Politické uvoľnenie v Českslovensku počas 60tych rokov mu umožnilo rozvinúť kontakty vo svete, tak, že bol pozvaný na najvýznamnejšie výstavy v rátane “Documenta 4” v Kasseli v r.1968. V r.1971 bol opäť úspešný počas turné s “American Wind Symphony Orchestra” v USA, kde sprevádza nové hudobné kompozície svojim kinetickým svetelným programom. Tlak politickej represie v 70tych a 80tych rokoch ho samozrejme napokon úplne vylúčil z medzinárodných udalostí, ale Dobeš zostal verný jeho cieľom, aj keď musel väčšinu z nich dosiahnuť vo forme izbových prác a grafickej tlače.
Už na konci 60tych rokov bol priekopníkom v umení v Československu, ktorý používal sieťotlač, pretože to korešpondovalo s neosobným dizajnom geometrických blokov budov s ktorými pracoval. Postupne objasňoval celý rozsah umeleckých problémov v konštrukcii, kresbe, kolážach a tlači. Pozorovaním zmien v tvorbe umelca roky 1983 a 1984 boli prelomové vo formovaní jeho nového programu, ktorý charakterizoval v texte svojho manifestu ako "Dynamický Konštruktivizmus". Uvedomoval si, že väčšina vtedajšieho geometrického výtvarného umenia z celého sveta, ktoré bolo väčšinou opísané ako konštruktivizmus, alebo neokonštruktivizmus, bolo postavené do protiváhy k statickým geometrickým komponentom, zvyčajne štvorcom a kruhom. Dobeš chcel zostať vo svete geometrie, ale vďaka prospechu z jeho experimentov z umeleckých účinkov pohybu, chcel predstaviť dynamiku do sveta geometrického umenia, čo bolo veľmi nezvyčajné.
Od tej doby vytváral nové typy umeleckých objektov (napríklad takých, ktoré sú inšpirované reflexným povrchom kovovej fólie), ale tiež jeho grafiky malý nový vzhľad. V tomto čoraz viac rozvinul použitie rôznorodých segmentov kruhov z rôznou šírkou a polomerom, rôznej dĺžky a sfarbenia.
milandobes.sk, 26.8.2017

Milan Dobeš

 

Milan Dobeš

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1950   Obchodní akademie, Přerov (Přerov)
???? - 1950   Obchodní akademie, Český Těšín (Karviná)
1951 - 1956   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Milly Dezider, *1906
1951 - 1956   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Čemický Ladislav, *1909
1951 - 1956   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Hoffstädter Bedrich, *1910

Milan Dobeš

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   D+ Gallery, zastoupení umělci, *
???? - ????   DOFO, *1958
???? - ????   Ivana Slovakia, zastoupení umělci, *
???? - ????   osobnosti (Olomoucký kraj), *
???? - ????   Výtvarná skupina Jiná geometrie, *
???? - ????   Výtvarná tvůrčí skupina Geometrie, *
1969 - ????   Skupina Synthés, *
1991 - ????   Skupina Q, *

Milan Dobeš

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/03/09 - 1958/03/30   Milan Dobeš: Výstava obrazov, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1965/11/05 - 1965/11/28   Milan Dobeš: Vizuálne objekty, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966/07/05 - 1966/07/15   Milan Dobeš: Vizuální a kinetické objekty, Výstavní síň SČSP, Praha 1
1971/07 - 1971/08   Milan Dobeš, Hudson River Museum, Yonkers (New York)
1971/07/07 - 1971/07/11   Milan Dobeš, Point Park College, _
1982/04/29 - 1982/07/04   Milan Dobeš, Zámek Přerov, Přerov (Přerov)
1984/09/11 -   Milan Dobeš (Vizuálno - kinetické umenie), Mezinárodní strojařský veletrh, _
1985/08   Milan Dobeš: Objetos cinéticos, luminosos y ópticos, Centro cultural e informativo checoslovaco (Čs. kulturní a informační centrum), Havana (La Habana)
1988   Milan Dobeš: Obrazy, Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie, Praha
1989/05/17 - 1989/06/07   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus, Grafika, Galéria a predajňa SFVU Dielo, Praha
1990/06/28 - 1990/07/15   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus: Optické koláže a grafiky, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1993/11 - 1994/01   Milan Dobeš: Grafika, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1994/03 - 1994/04   Milan Dobeš: Grafika, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1995/03 - 1995/05   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus (Svetelno-kinetické objekty, opticko-reflexné objekty, grafika), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1995/08/03 - 1995/09/26   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus, optické koláže a grafiky, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
1996/03/28 - 1996/05/19   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus, Světelnokinetické a optickoreflexní objekty, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/05/02 - 1997/08/31   Milan Dobeš: Z cyklu Moderné slovenské umenie / aus dem Zyklus Moderne slowakische Kunst, Hypo-Bank Slovakia, a.s., Bratislava (Bratislava)
1997/05/14 -   Milan Dobeš: Modré obdobie, Galéria Slovenskej sporiteľne, Bratislava (Bratislava)
2003   Milan Dobeš: Objekty a grafika, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
2003/01/14 - 2003/03/02   Stará Bratislava očami Milana Dobeša, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2003/06/26 - 2003/08/17   Milan Dobeš, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2003/10/08 - 2003/11/07   Milan Dobeš: Dynamischer Konstruktivismus, Galerie Lindner Wien, Vídeň (Wien)
2004/10/07 - 2004/11/06   Milan Dobeš: Grafika, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
2005/09/29 - 2005/10/30   Milan Dobeš: Svetlo a pohyb, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
2008/04/30 - 2008/05/24   Milan Dobeš: Kinetic art, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2009/04/23 - 2009/05/23   Milan Dobeš, Galéria Komart, Bratislava (Bratislava)
2009/10/20 - 2009/12/06   Milan Dobeš: Pulsing Emotions, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/10/21- 2009/11/20   Milan Dobeš: Na vlnách konstruktivismu / On the Wawes of Constructivism, Zámek Vítkovice, knihovna, Vítkovice
2011/10/20 - 2012/01/28   Milan Dobeš: Dynamischer Konstruktivismus. Kinetische und optische Objekte, Galerie Komart, Berlín (Berlin)
2014/05/22 - 2014/07/12   Milan Dobeš: Světlo a pohyb / Light and Motion, Galerie Petr Žaloudek, Praha
2015/06/02 - 2015/07/25   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus. Grafika, objekty, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
2015/07/01 - 2015/07/31   Milan Dobeš. Dynamický konstruktivismus, Galerie města Olomouce, Olomouc (Olomouc)
2015/08/26 - 2015/10/04   Milan Dobeš: Svetlo a pohyb, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2021/09/14 - 2021/10/20   Milan Dobeš 1960–2000: Světlo & Pohyb, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958   Akt, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/06/04 - 1959/06/22   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1966/05/21 -   Interscena 66, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1967/03/04 -   Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín (Torino)
1967/05/19 - 1967/06/13   13 ze Slovenska, Galerie Václava Špály, Praha
1967/11/03 - 1967/12/15   Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei, Studio Galerie der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1968/02/02 - 1968/03/10   Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei, Altstadtmuseum Fembohaus, Norimberk (Nürnberg)
1968/03/10 - 1968/04/17   Nová citlivost, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/04/28 - 1968/06/15   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/05 - 1968/06   Kinetismus, spektakl, environment, Grenoble, Grenoble
1968/07/20 - 1968/08   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Mánes, Praha
1968/2/2 - 1968/3/10   Konstruktivní tendence z Československa, Altstadtmuseum Fembohaus, Norimberk (Nürnberg)
1969/05/05 - 1969/06/30   Nove tendencije 4 / New Tendency 4, Muzej za umjetnost i obrt, Záhřeb (Zagreb)
1969/05/12 - 1969/06/01   Salon de Mai, Sales d´Exposition Wilson, Paříž (Paris)
1969/05/17 - 1969/06/15   Arte contemporanea in Cecoslovacchia, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Řím (Roma)
1969/06 - 1969/07   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1969/07/13 - 1969/09/14   Obrazy - plastiky, 2. výstava přírůstků sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/09/27 - 1969/12/14   X Bienal de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), São Paulo
1969/11/28 - 1969/12   Výstava českého a slovenského moderního umění, Teherán, Irán
1970/03/15 - 1970/09/13   Expo 70 - Pavilon ČSSR, Osaka, Osaka
1970/06/27   Socha piešťanských parkov, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1970/09/20 - 1970/11/15   Současná československá grafika, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1970/11/19   1. otvorený ateliér, Dům Rudolfa Sikory, Bratislava (Bratislava)
1970/12 - 1971/01   Slovenské výtvarné umenie 1945 - 1970, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1971/01   Konfrontace III., Galerie Nova, Praha
1972/09 - 1972/10   Trenčín 5: Výtvarné umenie v architektúre, Trenčiansky hrad, Trenčín (Trenčín)
1973/06/01 - 1973/07/01   Tendencije 5: Konstruktivna vizuelna istraživanja, kompjuterska vizuelna istraživanja, konceptualna umjetnost / Tendencies 5: Constructive Visual Research, Computer Visual Research, Conceptual Art, Tehnički muzej, Záhřeb (Zagreb)
1977/11/04 - 1977/11/30   Projects / Performances: Czechoslovakia / Poland, Hallwalls Gallery, Buffalo (New York)
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1988/03/19 - 1988/03/27   Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/07/01 - 1988/08/19   Geometrie v současném výtvarném umění, Docela malé divadlo (Salon Mina), Litvínov (Most)
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/05/27 - 1989/06/29   Projekt: Slavkov, Zámek Slavkov, Slavkov u Brna (Vyškov)
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1990/10/18 - 1990/12/02   Konstruktivní tendence, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1990/12 - 1991/02   Konstruktivní tendence šedesátých let, Středočeská galerie, Praha
1991   Hýbače, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1991/01/19 - 1991/03/10   Sen o múzeu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/04/01 - 1991/05/05   Sen o muzeu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/05/21 - 1991/06/23   Jiná geometrie, Mánes, Praha
1991/06/19 - 1991/07/21   Hýbače, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
1991/09/10 - 1991/10/13   Sdružení Q, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/11/08 - 1991/11/22   Hýbače: Kinetické variabilní umění, Národní technické muzeum, Praha
1992/05/17 - 1992/06/28   Zwischen Objekt und Installation: Slowakische Kunst der Gegenwart, Museum am Ostwall, Dortmund
1993/06/07 - 1993/08/29   Elektráreň T, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
1993/10/27 - 1994/01/02   Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/03/11 -   Zwischen Zeit Raum I: Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80er Jahren: Teil I, konstruktiv, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1994/05/10 - 1994/06/04   Setkání IV - Zrcadlení, Galerie R, Praha
1994/06/23 - 1994/09/12   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1994/06/28 - 1994/09/09   Český kinetismus v 60. letech, Galerie ´60/´70, Praha
1994/10 - 1994/11   Nová citlivost, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1994/12/01 - 1995/01/22   Nová citlivost, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/02 - 1995/03   Nová citlivost, Dům umění, Opava (Opava)
1995/02/09 - 1995/04/09   Nová citlivost, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/04/27 - 1995/07/25   Konstruktivizam i kinetička umjetnost, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (Croatian Association of Artists), Záhřeb (Zagreb)
1995/06/29 - 1995/08/27   Nová citlivost, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/20 - 1999/08/01   Světla - stíny - odlesky, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/11/24 - 2000/03/26   Akce, slovo, pohyb, prostor - experimenty v umění šedesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
1999/12/18 - 2000/02/27   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999, Vídeň (Wien), Vídeň (Wien)
2000/02/29 - 2000/04/05   Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
2000/03/23 - 2000/05/28   Nézőpontok–pozíciók. Művészet Közép-Európában 1949-1999, Ludwig Múzeum - Museum of Contemporary Art, Budapešť (Budapest)
2000/07/14 - 2000/11/01   Art a Centreeuropa. 1949 - 1999, Fundació Joan Miró, Barcelona
2000/10/26 - 2000/11/10   10. Gmundner Symposion, Gmünd, Gmünd (Gmünd)
2000/11/07 - 2001/01/06   Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999, John Hansard Gallery / City Gallery Southampton, Southampton
2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Slovenský inštitút / Slowakisches Institut, Vídeň (Wien)
2001/04/04 - 2001/05/06   LIGHThouse - svetelné inštalácie / objekty / fotografie / projekcie / dokumentácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2001/04/24 - 2001/06/20   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960 - 2000, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2001/05/31 - 2001/08/26   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/06/13 - 2001/07/29   (nové) umenie 1936 - 2001, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2001/06/29 - 2001/09/02   Socha a objekt VI., Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2001/09/06 - 2001/10/14   Pocta kubizmu: Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku / Homage to Cubism: Cubism & Cubomania in Bohemia and Slovakia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/10/06 - 2001/11/23   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, St. Anna Kapelle, Pasov (Passau)
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2001/11/15 -   Dielo Milana Dobeša a kolekcia konštruktivistického umenia zo zb. Nadácie Európska kultúrna spoločnosť, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
2002/01/17 - 2002/04/28   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
2002/12/13 - 2003/01/31   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960-2000: Zo sbírky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Gallery Art Factory, Praha
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/03/06 - 2003/04/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2003/04/17 - 2003/05/16   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2003/06/05 - 2003/07/13   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2003/07/17 - 2003/09/14   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2003/10/09 - 2003/11/02   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/10/29 - 2003/11/30   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/10/11 - 2004/11/28   Współczesna sztuka słowacka 1960-2000: Ze zbiorów Pierwszej Słowackiej Grupy Inwestycyjnej / Contemporary Slovak Fine Art 1960-2000 from the First Slovak Investment Group's Collection, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2005/05/26 - 2005/09/15   Prague Biennale 2: Expanded painting / Acción directa: Mezinárodní současné umění / International Contemporary Art, Karlínská hala, Praha
2005/08/10 - 2005/09/21   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000. Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Ernst Múzeum, Budapešť (Budapest)
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/11/07 - 2006/11/30   11 from Middle Europe / 11 из Центральой Европы, Moskevské muzeum moderního umění (Московский музей современного искусства), Moskva (Moscow)
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Primǎria Municipiului, Sibiu
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
2007   Zyklus 2.0 Slowakei, Klášter Lilienfeld, Lilienfeld
2007/01/23 - 2007/04/15   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/03/26 - 2007/04/15   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Mestna galerija Ljubljana, Lublaň (Ljubljana)
2007/05/12 - 2007/06/30   Kortárs Szlovák Müvészet 1960-2000 Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság Gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Varosi Müveszeti Muzeum (Městské muzeum umění), Györ
2007/05/24 - 2007/09/16   Prague Biennale 3: Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe, Karlínská hala, Praha
2007/09/13 - 2007/10/02   Hommage á Kassák 120/40, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/02/26 - 2008/03/30   Hommage à Kassák, Dům umění, Opava (Opava)
2008/06/03 - 2008/09/14   Mezinárodní trienále současného umění 2008, Veletržní palác, Praha
2008/06/27 - 2008/10/05   111 diel zo zbierok / Works of Art from Collection, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/09/05 - 2008/09/09   Art Beijing 2008, National Agricultural Center, Peking (Beijing)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/10/23 - 2009/02/22   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté., Dům U Zlatého prstenu, Praha
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/09/17 - 2009/10/25   Ostrava?, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
2009/4/04 - 2009/05/24   Mit konkreter Kunst leben - Die Sammlung von Hans-Peter Riese, Gesellschaft für Kunst und Gestaltung e.V., Bonn
2010/02/25 - 2010/04/04   Hugo Demartini a Milan Dobeš: Světlem-prostorem-pohybem, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
2011/04/14 - 2011/06/16   Současná slovenská geometrie 2, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/06/09 - 2011/09/04   Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
2011/06/26 - 2011/09/25   Dialog přes hranice: Sbírka Hanse-Petera Rieseho, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/06/29 - 2011/07/30   Papier kole - slovenská koláž XX. a XXI. století, Galerie Smečky, Praha
2011/09/08 - 2011/12/31   SEFO Středoevropské forum Olomouc IV: Slovensko. Slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/03/01 -   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Londýn (London)
2012/03/22 - 2012/05/13   Milan Dobeš a evropská grafika, Galerie Závodný, Mikulov (Břeclav)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/10 - 2013/01/11   Zimná predajná výstava, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2013/10/14 - 2014/04/30   Centrální přitažlivost / Central Gravitation, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/02/27 - 2014/04/20   8 evropských konkretistů / 8 European Concretists, Galerie Petr Žaloudek, Praha
2014/10/03 - 2014/11/15   pohyb, pohyb ! ... / move, move! ..., Galerie Petr Žaloudek, Praha
2015/07/14 - 2015/08/21   Konkret/ism 1967-2015: Výstava KK3 Klubu konkretistů, Topičův salon (2007-), Praha
2015/07/14 - 2015/08/21   Konkret/ism 1967-2015: Výstava KK3 Klubu konkretistů, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2015/11/10 - 2016/01/10   Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2016 /05/05 - 2016/06/11   Struktury a plochy / Structures and surfaces, Galerie Závodný, Mikulov (Břeclav)
2016/06/24 - 2016/09/25   Facing the Future: Art in Europe 1945-68, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
2016/06/26 - 2016/10/23   XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/09/16 - 2016/10/22   Šedesátá léta / The Sixties, Galerie Petr Žaloudek, Praha
2016/10/22 - 2017/01/29   Kunst in Europa 1945–1968: Die Zukunft im Blick / Art in Europe 1945–1968: Facing the Future, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
2016/11/16 - 2017/01/10   Optické oko: Geometria ako pasza pre zrak a myseľ, White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/03/07 - 2017/05/21   Facing the Future: Art in Europe 1945–1968 / Лицом к будущему: Искусство Европы 1945–1968, Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
2017/03/10 - 2017/04/22   Sedmdesátá léta / The Seventies, Galerie Petr Žaloudek, Praha
2017/03/25 - 2017/06/25   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
2017/10/11 - 2018/01/13   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2017/11/17 - 2018/02/11   The Other Trans-Atlantic: Kinetic and Op Art in Eastern Europe and Latin America 1950s – 1970s / Inny Trans-Atlantyk Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej w latach 50. – 70., Muzeum nad Wisłą / Museum on the Vistula, Varšava (Warszawa)
2018/03/17 - 2018/05/09   The Other Trans-Atlantic: Kinetic and Op Art in Eastern Europe and Latin America 1950s–1970s / Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е, Garage Museum of Contemporary Art, Moskva (Moscow)
2018/03/18 - 2018/07/08   Freiraum der Kunst: Die Studiogalerie der Goethe-Universität Frankfurt 1964–1968, Museum Giersch, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
2018/07/21 - 2018/09/30   Hommage à Peter Vajda, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2018/08/10 - 2018/10/28   The Other Trans-Atlantic: Kinetic and Op Art in Eastern Europe and Latin America 1950s – 1970s / O Outro Trans-Atlântico: Arte ótica e cinética no Leste Europeu e na América Latina entre os anos 50 e 70, Sesc Pinheiros, São Paulo
2019/01/31 - 2019/03/10   Jasné tvary a Pestré barvy, Galerie Moderna, Praha
2019/05/07 - 2019/09/07   Vrcholení: Nejvyšší polohy českého výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/09/11 - 2019/11/03   Český konstruktivismus: Obrazy, sochy, grafika, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2019/10/12 - 2020/02/02   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/11/19 - 2020/12/20   1. Otvorený ateliér 1970-2020, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2021/01/29 - 2021/06/13   Koncepty zrcadlení: Princip zrcadlení v konceptuálních tendencích v českém umění od 60. let až po současnost, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/06/17 - 2021/08/08   Krása hmoty, Galerie Moderna, Praha
2021/12/28 - 2022/01/29   Ježíšek u Sklenáře: Z velkých jmen výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2022/02/22 - 2022/08/29   Kinetismus: 100 let elektřiny, Kunsthalle Praha, Praha
2022/03/24 - 2022/04/15   Janez Collection: Organizovaná posedlost, Etcetera art, Praha
2022/09/08 - 2022/10/29   Bytové výstavy: Permanentné alternatívy. Slovenské neoficiálne umenie 1970–1989, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2022/12/16 - 2023/04/09   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2023/12/06 - 2024/03/01   PF nielen ako pozdrav, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
neuvedeno   Bienále sochařství, Montevideo, Montevideo
neuvedeno   Geografie, Geometrie: Konkrete Kunst an der Donau, Galerie Lindner Wien, Vídeň (Wien)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/15   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale 2014), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2016/06/09   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/07   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/29   Večerní aukce moderního, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Evening Sale (66. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2018/12/09   50. aukce výtvarného umění, starožitností, designu a skla, Palác Žofín, Praha
2019/04/13   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2021/ 04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/05 - 2014/05/15   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/24 - 2016/06/09   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/05/25 - 2017/06/07   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Moderna, poválečné a současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/20 - 2017/11/25   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2017/11/28 - 2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/12 - 2018/11/18   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/11/20 - 2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2019/04/01 - 2019/04/07   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/04/10 - 2019/04/13   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2021/03/24 - 2021/03/31   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2021/04/01 - 2021/04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/20 - 2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
tisková konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/07/04 14:00   Milan Dobeš - tisková konference, Výstavní síň SČSP, Praha 1
vernisáž/zahájení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/11/15 17:30   Slavnostní otevření Muzea Milana Dobeše, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)

Milan Dobeš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Milan Dobeš: Vizuálne objekty, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1966   Milan Dobeš: Vizuální kinetické objekty, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1970   Expo 70 Osaka: The Play of Light and Shapes by Milan Dobeš
  1970   Milan Dobeš: Objekt "Kinetická věža"
  1971   Milan Dobes (Point Park College)
  1971   Milan Dobes (The Hudson River Museum)
  1982   Milan Dobeš, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
  1984   Milan Dobeš: Vizuálno - kinetické umenie
  1985   Milan Dobeš: Objetos cinéticos, luminosos y ópticos
  1989   Milan Dobeš: Grafika (Dynamický konštruktivizmus), Útvar propagácie SFVU, _
  1990   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus (Optické koláže a grafiky)
  1993   Milan Dobeš: Grafika, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1995   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus, optické koláže a grafiky, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
  1995   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus (Svetelno-kinetické objekty, opticko-reflexné objekty, grafika), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Milan Dobeš: Objekty a grafika, Nadácia európska kultúrna spoločnost, _
  2009   Milan Dobeš, Galéria Komart, Bratislava (Bratislava)
  2009   Milan Dobeš: Pulsing Emotions, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Milan Dobeš: Svetlo a pohyb / Light & Motion, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1967   13 ze Slovenska
  1967   Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei
  1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca, Tipografica di Amisano & Co., Turín (Torino)
  1968   Nová citlivost (Křižovatka a hosté)
  1968   Nová citlivost
  1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia, De Luca Editori ďArte, Řím (Roma)
  1969   Obrazy, plastiky - 2. výstava přírůstků sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1969   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve
  1969   X. bienal de São Paulo (Tchecoslováquia)
  1969   XXVe Salon de Mai
  1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1970   Soudobá československá grafika, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
  1970   Tendencije 4 / Tendencies 4: Zagreb, 1968-1969, Galerija suvremene umjetnosti, Záhřeb (Zagreb)
  1972   Trenčín 5 (Výtvarné umenie v architektúre), Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1973   Tendencije 5 / Tendencies 5, Galerija suvremene umjetnosti, Záhřeb (Zagreb)
  1977   Projects / Performances (Czechoslovakia / Poland)
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1988   Geometrie v současném výtvarném umění, Sdružený závodní klub ROH Benar, Litvínov (Most)
  1989   Projekt: Slavkov (S/5 - 89 - 10 - 01), Historické muzeum, Slavkov u Brna (Vyškov)
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1990   Konstruktivní tendence šedesátých let
  1991   Almanach Q (4), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Hýbače
  1991   Jiná geometrie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1993   Poesie racionality (Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Český kinetismus 60. let
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Zrcadlení: Setkání IV., Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1995   Konstruktivizam i kinetička umjetnost, Galerije grada Zagreba, Záhřeb (Zagreb)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999 / Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
  1999   Světla - stíny - odlesky
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Milan Dobeš, Nadácia európska kultúrna spoločnost, _
  2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku), Borgis - René Arnold, _
  2001   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG, Verlagsgruppe Passau, Pasov (Passau)
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny), Gallery Art Factory, Praha
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2003   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (Druhá časť), Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Bratislava (Bratislava)
  2005   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000 (Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2005   Prague Biennale 2: Expanded Painting / Acción Directa
  2006   11 from Middle Europe / 11 из Центральой Европы, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2007   Zberateľská vášeň (Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970), borgis, s.r.o., _
  2007   Zyklus 2.0 Slowakei, Kunstprisma, Lilienfeld
  2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2008   1960 -> Súčasnosť / 1960 -> Present (Slovenské umění + čeští hosté / Slovak art + Czech guests), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2008   Art Beijing 2008, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Galerie Zdeněk Sklenář
  2008   Movement as a Message (International Triennale of Contemporary Art), Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960–2000 zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Orman, Bratislava (Bratislava)
  2008   Vom Sammeln und von Freundschaften (Künstlermappen Konkreter Kunst. Michaela Riese Stiftung im Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2010   Světlem - prostorem - pohybem (Dílo Huga Demartiniho a Milana Dobeše ve sbírce Eduarda Závodného), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   Dialog přes hranice (Sbírka Hanse-Petera Rieseho), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Dialog über Grenzen: Die Sammlung Riese, Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Papier kole (Slovenská koláž XX. a XXI. století), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2011   Současná slovenská geometrie 2, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000), Orman, Bratislava (Bratislava)
  2012   Milan Dobeš a evropská grafika, Galerie Závodný, Mikulov (Břeclav)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Sochařství v Olomouckém kraji 1900–2012, Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Konkret / ism 1967-2015 (Katalog k výstavě Klub u konkretistů v Topičově salonu a klubu), Klub konkretistů východní Čechy (KK3), Hradec Králové (Hradec Králové)
  2016   Art in Europe 1945-1968: Facing the Future, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
  2016   Optické oko / Optical Eye (Geometria ako pasza pre zrak a myseľ / Geometry as a Vision and Mind Trap), White & Weiss Contemporary Art Gallery (White & Weiss Gallery), Bratislava (Bratislava)
  2016   Šedesátá léta, Galerie Petr Žaloudek, Praha
  2017   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
  2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Freiraum der Kunst (Die Studiogalerie der Goethe-Universität Frankfurt 1964–1968), Michael Imhof Verlag, Petersberg
  2018   Hommage à Peter Vajda (Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave / Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Český konstruktivismus (Obrazy, sochy, grafika), Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
  2019   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces (Okruh výtvarníků Musea Kampapracující s konkrétním uměním a jazykem geometrie / Circle of Artists in Museum Kampa Working with Specific Art and the Language of Geometry), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   1. otvorený ateliér 1970-2020, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   Koncepty zrcadlení / Concepts of Mirroring, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2022   Janez, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2022   Kinetismus (100 Years of Electricity in Art), Kunsthalle Praha, Praha
  2022   Kinetismus (100 let elektřiny v umění), Kunsthalle Praha, Praha
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Intuície Mariána Mudrocha, o.z., Bratislava (Bratislava)
  nedat   Ars geometrica, Výtvarná skupina Jiná geometrie
  neuvedeno (2017?)   Galerie Závodný 2016 / Závodný Gallery 2016, Galerie Závodný, Mikulov (Břeclav)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Op-art (ABC umenie), Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1994   Predtým (Prekročenie hraníc 1964-1971), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2000   I. otvorený ateliér - 1970 Bratislava, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2002   Milan Dobeš, Interpond, Bratislava (Bratislava)
  2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2009   Výtvarní umělci města Přerova (1900 - 2010), Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2017   Slovenské sochárstvo 1945–2015 (Socha a objekt), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2020   Milan Dobeš: Grafika / Graphic Work 1962–2017, BiggBoss, Praha 2
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2016   Research Topic Central Europe 1945-1989 Conference Proceedings 2016, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 4: Cossintino - Dyck), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   K výstavě současného slovenského výtvarného umění v Jízdárně Pražského hradu, Plamen, 5, 11, 79-81
  1966   Interscéna 66, Výtvarná práce
  1966   K výstave Milana Dobeša, Výtvarná práce
  1966   Milan Dobeš, Výtvarná práce
  1967   13 ze Slovenska, Výtvarná práce
  1968   10. března byla v Procházkově síni Domu umění v Brně..., Výtvarná práce
  1968   Dvakrát v NSR, Výtvarná práce
  1968   Nová citlivost, Výtvarná práce
  1968   Slovenská monumentálna maľba, Výtvarná práce
  1969   Obraz českého moderního umění se..., Obrazy, plastiky - 2. výstava přírůstků sbírky
  1970   Rozhovor s Milanem Dobešem o Bienále sochárstva ve voľnej prírode v Montevideu, Výtvarná práce
  1970   Súčasná grafika, Výtvarná práce
  1971   Arte attuale in Cecoslovacchia, D'Ars, 18-37
  1972   Suvremena češka i slovačka avantgarda, Život umjetnosti, 68-78
  1979   Les premieres réalisations de Milan Dobeš..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, 90-91
  1989   Milan Dobeš (Milan Dobeš byl již v první polovině...), Projekt: Slavkov
  1990   Umění nové citlivosti (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Severočeský deník
  1991   Hýbače (Koncepcia pohybu vo výtvarnom diele...), Hýbače
  1991   Hýbače v Gerulate, Národná obroda, 12-12
  1991   Hýbače v Prahe, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie
  1991   Posolstvo pohybu (Na výstave Hýbače v Galérii Gerulata), Literárny týždeník, 14-14
  1991   Umelecké dianie v 60-tych rokoch... / The result of the happening..., Iná geometria
  1993   Český konstruktivismus 60. let a jeho vyznění, Poesie racionality, 54-111
  1993   Racionalita poesie aneb poesie racionality, Poesie racionality-51
  1994   Charakteristiky umělců (Milan Dobeš (1929)), Nová citlivost, 21-21
  1994   Konstruktivní a racionální tendence / Constructive and Rational Tendencies, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 103-106
  1994   Ohlédnutí za novou citlivostí / A Look back at New Sensibility / Un regard sur la Nouvelle sensibilité / Rückschau auf die Neue Empfindsamkeit, Nová citlivost-19
  1997   Paralela domov - svet?, Umenie sedemdesiatych rokov, 25-37
  1999   exteriérové realizace milana dobeše, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 68-68
  1999   milan dobeš, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 84-87
  1999   pomíjivé a rozptýlené (kinetické umění v československu, 1957 - 1970), Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 78-103
  2003   Slováci bilancují dobu normalizace, Právo
  2003   Součástí sbírky Jana a Medy Mládkových..., Práce na papíře
  2003   Struktura a čas (Milan Dobeš), Vesmír, 478
  2006   The Situation of Visual Culture in Post-War Slovakia, East Art Map, 307-317
  2006   Zbierka Prvej slovenskej investičnej skupiny, Revue Art, 24-29
  2007   Od luminodynamismu k médiu videa, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), 537-553
  2007   Přesahy sochařství v českém výtvarném umění 1950 - 2000, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2008   Aukcia súčasného umenia (Woxart & Weiss), Revue Art, 50-53
  2008   Milan Dobeš, Movement as a Message, 44-51
  2010   Demartini a Dobeš v Brně, Art + Antiques, 75-75
  2011   Současná slovenská geometrie 2, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 9, 16-16
  2012   Milan Dobeš a evropská grafika, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2014   V Praze a v Mikulově, Art + Antiques, 74-74
  2015   Sochy, Ročenka ART+, 78-80
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Milan Dobeš (www.artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Milan Dobeš (sk.wikipedia.org), sk.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Milan Dobeš: Výstava obrazov
  1965   Milan Dobeš: Vizuálne objekty
  1966   Milan Dobeš: Vizuální a kinetické objekty
  1982   Milan Dobeš: Vizuální a kinetické objekty
  1984   Milan Dobeš: Vizuálno-kinetické umenie
  1989   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus (Grafika)
  1990   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus (Optiácké koláže a grafika)
  1995   Milan Dobeš
  1995   Milan Dobeš, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
  1995   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus (Optické koláže a grafiky)
  1996   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus (Světelnokinetické a optickoreflexní objekty), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
  1997   Geografia, Geometria + Milan Dobeš: Grafika
  1997   Milan Dobeš: Modré obdobie
  1997   Milan Dobeš: Z cyklu Moderné slovenské umenie / aus dem Zyklus Moderne slowakische Kunst, Hypo-Bank Slovakia, a.s., Bratislava (Bratislava)
  2003   Milan Dobeš: Dynamischer konstruktivismus
  2003   Stará Bratislava očami Milana Dobeša
  2004   Milan Dobeš: Grafika
  2008   Milan Dobeš: Kinetic art, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2009   Milan Dobeš, Galéria Komart, Bratislava (Bratislava)
  2009   Milan Dobeš: Na vlnách konstruktivismu / On the Wawes of Constructivism, Vítkovice Machinery Group, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Milan Dobeš: Pulsing Emotions, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   Milan Dobeš: Dynamischer Konstruktivismus. Kinetische und optische Objekte, Galerie Komart, Berlín (Berlin)
  2014   Milan Dobeš: Světlo a pohyb (Malá retrospektiva díla od šedesátých let po současnost), Galerie Petr Žaloudek, Praha
  2015   Milan Dobeš. Dynamický konstruktivismus, Galerie města Olomouce, Olomouc (Olomouc)
  2015   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus (grafika, objekty), Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)
  nedat.   Milan Dobeš, Point Park College, _
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Nová citlivost
  1968   Nová citlivost (Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1970   Současná československá grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1989   Projekt: Slavkov (S/5 - 89 - 10 - 01)
  1990   90 autorů v roce '90
  1991   Hýbače
  1991   Jiná geometrie
  1992   Zwischen Objekt und Installation (Slowakische Kunst der Gegenwart), Museum am Ostwall, Dortmund
  1994   Zrcadlení (Setkání IV.), Galerie R, Praha
  1994   Zwischen Zeit Raum (Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80er Jahren), Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   10. Gmundner Symposion
  2000   Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  2001   (nové) umenie 1936 - 2001, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  2001   LIGHThouse - svetelné inštalácie / objekty / fotografie / projekcie / dokumentácia
  2001   Objekt - objekt / Object - Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Socha a objekt VI., Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Bratislava (Bratislava)
  2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Prague Biennale 2: Expanded painting / Acción directa (Mezinárodní současné umění / International contemporary art)
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Hommage à Kassák 120/40, Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2008   Art Beijing 2008 (Galerie Zdeněk Sklenář), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2008   Hommage à Kassák, Dům umění, Opava (Opava)
  2008   Václav Cigler, Federico Díaz, Milan Dobeš, Milan Grygar, Karel Malich, Petr Písařík, Rafani, Lukáš Rittstein, Jiří Straka, Zdeněk Sýkora, Dai Yun, Zhao Junsheng, Studio Pei-Shu
  2009   Mit konkreter Kunst leben - Die Sammlung von Hans-Peter Riese, Gesellschaft für Kunst und Gestaltung e.V., Bonn
  2011   Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
  2011   Současná slovenská geometrie 2 (Contemporary slovakian geometry 2), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2015   Konkret / ism 1967-2015
  2016   Šedesátá léta, Galerie Petr Žaloudek, Praha
  2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Jasné tvary a Pestré barvy, Galerie Moderna, Praha
  2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Infosféra / Zdeněk Sýkora: Kombinatorik / Milan Dobeš 1960–2000: Světlo & Pohyb, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Infosphere / Zdeněk Sýkora – Combinator / Milan Dobeš 1960–2000: Light & Movement, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Koncepty zrcadlení: Princip zrcadlení v konceptuálních tendencích v českém umění od 60. let až po současnost, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2021   Krása hmoty, Galerie Moderna, Praha
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
  nedat   Geografie, Geometrie (Konkrete Kunst and der Donau)
  nedatováno   Hýbače (Kinetické variabilní umění)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Přihlašujeme Svazu českých výtvarných umělců,...
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961-   Central Gravity, 1961, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1964-   Cut Collage I., 1964, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1966-   Movement of Blue Colours, 1966, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1966-   Variations of the Cirle I.-III.-VI., 1966, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1967-   Golden Lighthouse, 1967, White Lighthouse, 1967, Red Lighthouse, 1967, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1968-   Collages from A Series, 1968, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1968-   Movement of Light in Space IV, 1968-, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1990-   Waves, 1960, Target, 1960, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1992-   Four Circles of the Concave, 1991-92, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1992-   Movement of Space XX, 1992, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1994-   Hommage to J. K. I-II., 1994
  1994-   Movement of Colours IV., 1994, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1997-   Hommage à Peter Sokol, 1997, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1998-   Constructivist Sculpture, 1988, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1998-   Movement of Colours VI., 1998, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  1998-   Movement of Three Colours, 1998, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Ejhle světlo / Look light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
  2010   Světlem - prostorem - pohybem / By light - by space - by movement (Dílo Huga Demartiniho a Milana Dobeše ve sbírce Eduarda Závodného / The work of Hugo Dematini and Milan Dobeš in the Eduard Závodný collection), Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
  2013   Centrální přitažlivost / Central Gravitation (Středoevropská grafika 2. poloviny 20. století a autorská kniha / Central European Graphics of th 2nd Half of the 20th Century and Artist´s Books), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Bez názvu
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980/08   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc, 6
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Milan Dobeš
  2001   Pozvánka na slávnostné otvorenie Múzea Milana Dobeša/ Grand opening of Milan Dobeš Museum (Malá historická expozice Sonia Delaunay), Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (2), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Dialog přes hranice (členění výstavy)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Elektráreň T (Vstupný informačný materiál), Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2002   Milan Dobeš: Stará Bratislava, oleje z r. 1955 - 1957
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
  2003   Práce na papíře, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
výstavní koncepce
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   PF nielen ako pozdrav
zadání/propozice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Čs. konstruktivní a geometrická tvorba (Havířov - 1990)

Milan Dobeš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Milan Dobeš: Grafika (Dynamický konštruktivizmus), Útvar propagácie SFVU, _
  1994   Jiří Kolář: Koláže
  1995   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus, optické koláže a grafiky, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
  1995   Milan Dobeš: Dynamický konštruktivizmus (Svetelno-kinetické objekty, opticko-reflexné objekty, grafika), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Milan Dobeš: Objekty a grafika, Nadácia európska kultúrna spoločnost, _
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei
  1968   Nová citlivost
  1970   Tendencije 4 / Tendencies 4: Zagreb, 1968-1969, Galerija suvremene umjetnosti, Záhřeb (Zagreb)
  1991   Iná geometria
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Milan Dobeš, Interpond, Bratislava (Bratislava)
  2009   Výtvarní umělci města Přerova (1900 - 2010), Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
  2020   Milan Dobeš: Grafika / Graphic Work 1962–2017, BiggBoss, Praha 2
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 3: Dokumente)
  2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Hovory 14, Výtvarná práce
  1967   Výpovědi, Plamen, 95-95
  1967   Wissenschaft - Kunst - Der Mensch im Raum, Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei
  1968   Obdivuji se všem těm, keří dělají nové..., Nová citlivost
  1968   Obdivuji se všem těm, kteří dělají nové a progresivní umění... (Anketa), Nová citlivost
  1970   Rozhovor s Milanem Dobešem o Bienále sochárstva ve voľnej prírode v Montevideu, Výtvarná práce
  1994   Erklärung zur Verwendung des Lichts in meinen Werken, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 115-115
  1994   V pražské kavárně Slavie sedával Jiří Kolář..., Bonjour, Monsieur Kolář, 10-11
  2006   O svojej americkej ceste, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 285-286
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Milan Dobeš: Kinetic art, Galerie Zdeněk Sklenář, _

Milan Dobeš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Milan Dobeš, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)

Milan Dobeš

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/10/20 - 2009/12/06   Milan Dobeš: Pulsing Emotions, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)

Milan Dobeš

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Za umění mladé nejen věkem..., Květen, 3, 12, 674-675
  1968   K situaci, Výtvarné umění, 69-81
  1968   L'art concret, Opus International, 9, 56-64
  1968   Nová citlivost v Mánesu, Mladá fronta
  1969   Crónica de Praga (Arte concreto en Checoslovaquia), Goya, Revista de Arte, 319-321
  1970   Slovensko se představuje, Výtvarná práce
  1970   Tragické umění, Výtvarná práce, 10
  1988   Čtverece, kruhy a spol., Lidová demokracie
  1988   Jazyk geometrie v současném umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1989   Projekt S/5-89-10-01, Rovnost
  1989   Projekt Slavkov, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 12
  1989   Výtvarná geometrie, Svobodné slovo
  1991   Konstruktivní tendence - pojem a tradice, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1993   Ukázněná citlivost (Poezie racionality - Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění 60. let Valdštejnská jízdárna, Praha Do 2. 1. 1994), Mladý svět, 66-66
  1993   Závažná výstava z ne tak dávné historie (Praha, Valdštejnská jízdárna, 26. 10. - 2. 1. 1993), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Český kinetismus v 60. letech / Der tschechische Kinetismus in den sechziger Jahren / Czech Kineticism in the 1960th, Český kinetismus 60. let
  1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Pražská Galerie ´60/´70 pokračuje v prezentaci..., periodikum
  1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění-16
  1999   Moravská galerie nabízí návštěvníkům mnohá překvapení, Mladá fronta Dnes
  1999   Tragické umění, Cestou necestou, 117-122
  2000   Progresivní nepohoda sladkých let šedesátých (Praha, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, 24. 11. 1999 - 9. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění-16
  2006   Aukce současného umění, Revue Art, 52-54
  2007   Přesahy sochařství v českém výtvarném umění 1950 - 2000, Proměny dějin umění, 185-195
  2008   Kozmos slovenskej neoavantgardy medzi utópiou, fikciou a politikou / Der Kosmos der slowakischen Neoavantgarde zwischen Utopie, Fiktion und Politik, Crossing 68/89, 136-155
  2011   Náš člověk v Bratislavě, Art + Antiques, 17-18
  2012   Galerie Závodný, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11
  2013   Pololetí na Slovensku, Art + antiques, 18-18
  2021   Sochy, Ročenka ART+, 27-30
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Jiná geometrie (V přízemí Mánesa otevřel 23. května...) (vltava.rozhlas.cz), vltava.rozhlas.cz

Milan Dobeš

institution, city  
 
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Hudson River Museum, Yonkers (New York)
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Buenos Aires
Museum Folkwang, Essen
Národní galerie v Praze, Praha
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Milan Dobeš

year of award   award name, type, notes
1969   Sochařský bienál v Montevideu, 1. cena
1970   Arts Festival Marietta,Ohio, 1. cena
1970   Socha piešťanských parkov, 1. cena