Olga Macková

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění a historie),