Olga Macková

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Jean Pierre Dantan: Sochařská karikatura
1959   Adolf Kosárek: Souborná výstava díla k stému výročí úmrtí
1960   Krajiny Josefa Navrátila
1960   August Piepenhagen
1962   Karel Purkyně
1965   Josef Navrátil: Obrazy a kresby
1971   Josef Mánes: 1820/1871
1972   Oldřich Blažíček 1887 - 1953 (Výbor z životního díla k nedožitým pětaosmdesátinám)
1974   Josef Navrátil
1983   Stanislav Alscher: Obrazy a kresby z let 1977 - 1983
1983   Stanislav Alscher: Obrazy a kresby z let 1977 - 1982
1986   Stanislav Alscher
1986   Stanislav Alscher: Obrazy
1988   Stanislav Alscher: Obrazy
nedatováno   Stanislav Alscher: Obrazy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1962   Karel Purkyně a čeští realisté (Viktor Barvitius, Jaroslav Čermák, Soběslav H. Pinkas)
1963   České malířství 19. století
1963   České malířství z 2. poloviny XIX. století
1967   České malířství 19. století (ze sbírek Národní galerie v Praze)
1972   České umění XIX. století
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1973   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek
1975   Češko slikarstvo 19. in začetka 20. stoletja
1976   Česká krajinomalba 19. století
1976   Od Moneta k Légerovi (Mistrovská díla francouzského malířství ze sbírek Státního muzea A. S. Puškina v Moskvě a Státní Ermitáže v Leningradě)
1977   Impresionismus (Francouzské a německé malířství ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech)
1977   Quido Mánes, Soběslav Hippolyt Pinkas
1978   Český realismus (Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Adolf Kosárek)
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1980   Carl Robert Croll 1800-1863, Rudolf Alt 1812-1905
1981   Klasikové malířství 19. století (České malířství 19. století 2. část)
1982   Antické tradice v českém umění
1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
1982   Generace Národního divadla
1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1976   Život Renoirův, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Život Toulouse-Lautreca, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník symposia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986), Národní galerie v Praze, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955   Ladislav Kofránek (K nedožité pětasedmdesátce dne 24. června 1955), Výtvarná práce, 3, 12, 1955/07/01, 6-6
1956   Výstava Jaroslava Švába v Hollaru, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 5-
1957   Kresby z Holandska, Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 3-
1957   Nové krajiny V. V. Nováka, Výtvarná práce, 5, 24, 1957/12/18, 9-
1958   V. V. Štech: Vojtěch Sedláček, Výtvarné umění, 8, 7, 1958/11/20, 332-333
1958   Bohumír Mráz: Karel Postl, Výtvarné umění, 8, 1, 1958/03/20, 47-48
1958   Ota Janeček, Výtvarná práce, 6, 3, 1958/02/22, 9-10
1958   Staří mistři (O kníze Eugèna Fromertina), Výtvarná práce, 6, 2, 1958/02/07, 6-
1958   Bruselský úspěch dětské knihy, Výtvarná práce, 6, 22, 1958/12/23, -
1958   Výstava Antonína Michalčíka, Výtvarná práce, 6, 20, 1958/11/20, 6-6
1958   Jan Podhajský a Viktor Polášek, Výtvarná práce, 6, 20, 1958/11/20, 8-8
1959   Polské malířství od Canaletta k Wyspiańskému, Výtvarná práce, 7, 10, 1959/06/27, 3-4
1959   Výstava Adolfa Kosárka, Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 7-8
1960   Dar V. Kramáře, Výtvarná práce, 8, 20, 1960/11/03, 8-
1960   Nově objevené obrazy Adolfa Kosárka, Umění, 8, 4, 1960/07, 387-395
1963   K výstavě 100 let Umělecké besedy, Výtvarné umění, 13, 8, 1963/10/31, 317-327
1963   České sochařství XIX. a XX. století, Výtvarná práce, 11, 11-12, 1963/07/19, 5-
1978   Výstava Národní divadlo - výtvarné umění a hudba (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, 64-64
1982   Slovinské malířství od romantismu k impresionismu, Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 30-32
1991   Die Bilder Josef Abels in der Nationalgalerie (Obrazy Josefy Abela v Národní galerii), The Bulletin of National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, , 1, 1991, 79-84
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
Guide
published, title (subtitle)
nedatováno   České malířství 19. století (Průvodce expozicí v Anežském areálu)
nedatováno   České malířství 19. století
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1962   Sbírka francouzského umění Národní galerie v Praze
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   České malířství 19. století I.
nedatováno   České malířství 19. století II.
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
nedatováno   České malířství (19. století I.)
nedatováno   České malířství (19. století II.)