Eduard Ovčáček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Eduard Ovčáček: Výtvarné dílo 1961-1966
1966   Eduard Ovčáček
1970   Eduard Ovčáček: Obrazy - plastiky - grafika
1972   Eduard Ovčáček
1980   Eduard Ovčáček: Výtvarné dílo
1981   Eduard Ovčáček: Koláže 1964 - 1981
1983   Eduard Ovčáček: Koláže / ruční papíry
1983   Eduard Ovčáček
1984   Eduard Ovčáček: Ruční papíry / koláže
1985   Eduard Ovčáček: Figurální tvorba
1986   Eduard Ovčáček: Ruční papíry / koláže / plastiky
1987   Eduard Ovčáček: Kresby (Téma: Dante, De Sade, Lautréamont, Jarry, L. Klíma, Beckett & spol.)
1987   Eduard Ovčáček: Práce z ručního papíru (Koláže / kresby)
1989   Eduard Ovčáček
1989   Eduard Ovčáček
1990   Eduard Ovčáček: Kresby
1990   Eduard Ovčáček: Kresby (Kresby na téma „120 dnů sodomy“ a jiné na počest 250. výročí narození D.A.F. de Sada)
1991   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie
1991   Eduard Ovčáček: Obrazy a grafika / Parabola 61-91/ ( )
1992   Eduard Ovčáček: Kresby ohněm / znaky
1992   Eduard Ovčáček
1992   Eduard Ovčáček: Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie
1992   Eduard Ovčáček
1993   Eduard Ovčáček: Výběr z díla
1993   Eduard Ovčáček: Soupis grafické tvorby z let 1961 - 1993
1993   Eduard Ovčáček
1995   Eduard Ovčáček
1995   Eduard Ovčáček: Grafika
1996   Eduard Ovčáček: Von der informellen Kunst zum Lettrismus (Kunst der sechziger Jahre)
1996   Eduard Ovčáček
1996   Eduard Ovčáček: Stopy písma a znaků
1998   Eduard Ovčáček: Grafika - instalace
1998   Eduard Ovčáček (2. mezinárodní trienále grafiky Inter-kontakt-grafik Praha 1998)
1999   Eduard Ovčáček: Serigrafie 1968-1999
1999   Eduard Ovčáček: Rotace
1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959-1999
2000   Eduard Ovčáček: Seriografie, malby, instalace, ruční papíry, propalované koláže z let 1990-2000
2001   Eduard Ovčáček
2001   Eduard Ovčáček: Grafika
2001   Eduard Ovčáček
2001   Eduard Ovčáček: Na Ostravsku
2001   Eduard Ovčáček
2003   Eduard Ovčáček: Mac&rt
2005   Eduard Ovčáček
2005   Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005
2005   Eduard Ovčáček: Začiatky
2006   Eduard Ovčáček: Serigrafie & digitální tisky 1997-2006
2006   Eduard Ovčáček: Interpretace - kresby / grafiky
2007   Eduard Ovčáček: Peripetie písma & znaků
2007   Eduard Ovčáček: Grafiky a asambláže šedesátých let ze sbírek GVUO
2008   Eduard Ovčáček 75
2008   Eduard Ovčáček 75
2008   Eduard Ovčáček: Aspekty geometrie, písma & znakov / Aspects of geometry, letters & signs
2009   Eduard Ovčáček: Počítačová grafika
2009   Eduard Ovčáček: Fotografika
2011   Eduard Ovčáček: Ve zkratce / A Glance
2013   Eduard Ovčáček: Znovu & jinak / Again & Differently (Od 60. let po současnost / From the 1960s to the present)
2013   Ovčáček !!! 1933 / 2013
2014   Eduard Ovčáček: Archív & nové práce
2014   Eduard Ovčáček: Letterstory.cz
2016   Eduard Ovčáček: Šifry & citace
2016   Eduard Ovčáček: Černobílá série & konstelace
2017   Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy / Intermedia cross overs
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1963   Parabola
1964   III. výstava mladých - Ostrava
1965   Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek, Klaus Warmuth
1965   Písmo a obraz (Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek)
1965   Grafika 65
1965   Výstava tvůrčí skupiny Kontrast
1965   Svaz československých výtvarných umělců v Ostravě: Členská výstava
1965   Bratislava (Fila, Haberernová, Jankovič, Kočišová, Kočiš, Ovčáček, Urbásek)
1966   Obraz a písmo ((16 stran))
1966   Obraz a písmo ((32 stran))
1966   Výtvarná fronta severní Moravy
1966   Umění písma / Poezie písma
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   Moravská grafika 66 (Pátá výstava moravské grafiky)
1967   Nové výtvarné postupy
1967   Obraz 67
1967   Nové cesty II (Mladá generace)
1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca
1967   Tschechoslowakische Graphik
1967   Beránek, Böhm, Kučera, Ovčáček, Rusek, Urbásek
1968   Klub konkrétistů
1968   Klub konkretistů
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1968   Klub konkrétistů
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1968   Šestá výstava moravské grafiky 68
1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
1969   Klub konkretistů
1969   22 grafici della Cecoslovacchia
1969   Klub konkrétistov
1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik)
1970   Soudobá československá grafika
1970   Museum Bochum (Kunstsamlung 1960 - 1970)
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1970   Text Buchstabe Bild (Zürcher Kunstgesellschaft, Helmhaus Zürich 1970)
1970   Umění Moravy
1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970
1971   Premio internazionale Biella per l´Incisione
1974   Museum Bochum zeigt eigenen Besitz Moderne Kunst aus Osteuropa
1976   Czeska i słowacka poezja konkretna
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1983   Moravská grafika
1984   Bonjour, monsieur Kolář!
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci)
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1988   Contemporary Czechoslovak Prints
1989   Současná česká grafika
1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
1989   Moravská grafika 1989
1990   Kontrasty
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Úsměv, vtip a škleb
1990   Paper Art ´90 (První celostátní výstava)
1990   Papiriál 90
1990   Papiriál 90
1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1992   Minisalon
1992   Písmo v obraze (Doprovodná výstava Bienále Brno ´92)
1992   Dvacet československých grafiků (ze sbírek galerie)
1992   Papiriál 92
1992   Možnosti drobné plastiky (Z moravské tvorby 1988-1992)
1992   Hommage à John Cage
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté)
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1993   Papiriál 93 (Handschrift der Gegenwart / Rukopis současnosti)
1993   Eduard Ovčáček: Malarstwo, grafika, Zbyněk Janáček: Grafika, rysunek
1994   Zrcadlení: Setkání IV.
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Česká grafika šedesátých let
1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik
1994   Vyšehrad ´94
1994   Mánes Mánesu
1994   Prostor Zlín ´94 / Raum Zlín 94 (Výtvarné sympózium a výstava v exteriérech města / Bildnerisches Symposion und Ausstelung in Stadtexterieuren )
1994   Zastavený čas II (Třebíč 1994)
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Mosty (Nové sdružení pražských umělců)
1995   Umění frotáže
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
1995   Zeichen über Grenzen (Papierkunst aus Tschechien, Österreich, Deutschland)
1995   Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (Malba, plastika)
1995   Ze současné tvorby (90. léta)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Eine Promenade der Romantiker
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   Grafika (Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties / Diez personajes de la gráfica checa de los años noventa / Dix personnalités de la gravure tchèque des années quatre-vingt-dix )
1996   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze
1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
1996   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition (1996-1997)
1997   Česká koláž
1997   Klub konkrétistů
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Pedagogické katedry výtvarné tvorby ostravské Univerzity - vedoucí ateliéru
1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let)
1997   Velký formát / Large format
1997   Czech Collage
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
1998   Ostrava umjeni...?
1998   Jubilanti mánes 1998
1998   Das befreite Wort im Offenen Buch der Stadt Hünfeld (125 Textformen auf Hausfassaden und Objekten)
1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98)
1998   Česká serigrafie
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí
1999   Česká serigrafie
1999   Světla - stíny - odlesky
2000   ... a poletíme dál...
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Schenkungen
2000   Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory (02-12 / 2000 Sankturinovský dům)
2001   Magické číslo tři
2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku)
2001   Klub konkrétistů
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2001   Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Mitteleuropa
2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
2001   Pocta kubismu
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   Six from the sixties
2002   8. festival komorní grafiky
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Šiesti zo šesťdesiatych / Six from the Sixties
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné grafiky
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Strukturální grafika 60. let ((Pohledy do sbírek AJG))
2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon / The publishing house Trigon exhibits the works of 55 artists)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2006   Česká grafika 60. let
2006   České poválečné umění
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Typický obraz
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Práce na počítačích
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2008   Vom Sammeln und von Freundschaften (Künstlermappen Konkreter Kunst. Michaela Riese Stiftung im Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg)
2008   Druhotvary (Interpretace Janáčkových partitur)
2008   Ostrava Art 2008 (Projekt zviditelnění výtvarných umělců moravskoslezského regionu)
2009   Stopy ohně / Traces of fire
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2010   Shopping 2000 / 2010 (Přírůstky do galerijní sbírky)
2010   Česká koláž
2010   Česká koláž
2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010)
2010   Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03
2010   Galerie Beseda (Osobnosti Galerie Beseda - Portréty (březen 2005 - březen 2010))
2010   Osobnosti Galerie Beseda (Díla (březen 2005 - březen 2010)
2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská
2010   Dlouhé vedení
2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection
2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2011   Dialog přes hranice (Sbírka Hanse-Petera Rieseho)
2011   Dialog über Grenzen: Die Sammlung Riese
2012   Ostrava! Ostrava! (Nejen zlatá šedesátá ze sbírek GVU v Ostravě)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2012   Eduard Ovčáček & Miloš Urbásek
2012   Galerie města Blanska v roce 2012
2013   Jubilanti Hollaru 2013
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Eduard Ovčáček, Zbyněk Janáček, Pavel Albert, Marek Sibinský: Wystawa grafiky
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2015   Konkret / ism 1967-2015 (Katalog k výstavě Klub u konkretistů v Topičově salonu a klubu)
2015   Schreibmaschinenkunst
2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   ...na papieri
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
2017   České poválečné umění 1956-1996
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   Naše koláže
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2017
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art
2019   Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces (Okruh výtvarníků Musea Kampapracující s konkrétním uměním a jazykem geometrie / Circle of Artists in Museum Kampa Working with Specific Art and the Language of Geometry)
2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989)
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
nedatováno   (Radek Kratina,..). (Klub konkrétistů)
nedatováno   Ars geometrica
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1995   Lekce velkého A (Konkrétní a vizuální poezie 1962-1993), Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Znepokojené múzy (Sedem pristavení pri štúdiách Oskára Čepana o výtvarnom umění), Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
2006   Slovenská grafika 20. storočia (Slovak graphic art of the 20 th century), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2007   Eduard Ovčáček 1956 - 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2014   Eduard Ovčáček: Fotografika, Ostravská univerzita, Fakulta umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
2016   Slova znova slova, Ostravská univerzita, Fakulta umění, Ostrava (Ostrava-město)
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Experimentální poezie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1999   Sokolská 26 (1993 1998), Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   Parabola, Výtvarná práce, 12, 9, 1964/06/20, 9-
1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 14, 1965/07/30, 6-
1965   Kronika výstav, Výtvarná práce, 13, 6-7, 1965/04/26, 14-15
1966   Písmo, znaky, slova, obrazy, Obraz a písmo, , , 1966, -
1966   Koláž v současném českém umění, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 354-361
1966   Eduard Ovčáček vzbudil už..., Eduard Ovčáček, , , 1966, -
1966   Pražská výstavní koláž, Výtvarná práce, 14, 8, 1966/04/28, 4-
1966   Písmo se proměňuje v obrazy (Obraz a písmo ve Špálově galerii / Dílo Františka Janouška v Mánesu), Lidová demokracie, 22, 28, 1966/01/29, 5-5
1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4, 7, 1966/02/17, 4-5
1966   Eduard Ovčáček se narodil..., Plamen, 8, 6, 1966/06, -
1966   Znaky a písmo v obrazech, Výtvarná práce, 14, 4, 1966/03/03, 4-4
1967   Nové výtvarné postupy (Objevování nových technik, nových výtvarných postupů...), Nové výtvarné postupy, , , 1967, 0-0
1967   Protokol z podivného ráje, Červený květ, 12, 12, 1965/12, 26-32
1967   5 na Kuřím rynku, Červený květ, 12, 12, 1965/12, 33-
1968   Klub konkretistů vystavoval v dubnu ve Stuttgartu..., Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 2-
1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 9, 1970/04/27, 4-
1970   Súčasná grafika, Výtvarná práce, 18, 25-26, 1970/12/15, 6-
1970   Dílo Eduarda Ovčáčka nám již po léta imponuje..., Böhm, Ovčáček, Rusek, , , 1970, -
1982   Česká vizuální poezie sedmdesátých let, Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví, , , 1982, 42-51
1983   Již od počátku šedesátých let..., Eduard Ovčáček: Stopy písmen 1980-1983, , , 1983, -
1983   Dorozumíváme se prostřednictvím jazykové fikce..., Eduard Ovčáček: Koláže / ruční papíry, , , 1983, -
1989   KK po dvaceti letech, Revue K, , 32-33, 1989, 0-0
1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 14, 1989/07/11, 4-
1990   Kontrasty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 21, 1990/10/15, 4-4
1990   Kontrasty (Tvar), Tvar, 1 (Kmen 3), 30 (Kmen 39), 1990/09/27, 15-15
1990   Solitéři v Kontrastech, Lidové noviny, , , 1990/08/30, 5-5
1990   Na sadovské téma..., Eduard Ovčáček: Kresby, , , 1990, -
1991   Paměťové díry (Eduard Ovčáček), Vesmír, 70, 5, 1991/05, 297-298
1992   Téma naší výstavy je zdánlivě jednoduché..., Písmo v obraze, , , 1992, 3-12
1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, , , 1994, 6-50
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
1994   Tvůrčí záběr Eduarda Ovčáčka... / Der Schöpferische Eingrift von Eduard Ovčáček..., Prostor Zlín ´94 / Raum Zlín 94, , , 1994, 28-
1995   Frotáž existovala nezjistitelnou dobu před tím,..., Umění frotáže, , , 1995, 0-0
1996   Nové tematické trienále grafiky a jeho osm laureátů (Inter-kontakt-grafik), Grapheion, , 0., 1996, 76-77
1996   A New Thematic Print Triennial and its eight Prize Winners (Inter-Kontakt-Grafik, Prague - Cracow 1995), Grapheion, , 0., 1996, 76-85
1997   Eduard Ovčáček, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 38-38
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Eduard Ovčáček), Česká koláž, , , 1997, 157-157
1997   Serigrafie 97 Workshop Ostrava, Prostor Zlín, 5., 6, 1997, 12-12
1997   Kronika, Grapheion, , 3-4, 1997, 172-179
1998   Eduard Ovčáček (Grafika a instalace), Prostor Zlín, 6, 6, 1998, 2-4
1999   Serigrafie (Snad už bez otazníku), Umění a řemesla, 41, 4, 1999, 0-0
2000   Motiv létání v mýtech, pohádkách i snech (V horním sále pražského Mánesa vystavuje své práce Papiriál, volné tvůrčí sdružení neortodoxních výtvarníků), Lidové noviny, , , 2000/04/06, 17-
2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, , , 2001, 0-0
2002   Omezení mohla být i ´výhodou´ (Šest výrazných individualit ze šedesátých let vystavuje v pražském Mánesu), Lidové noviny, , , 2002/05/03, 28-
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 9, 1 - 3, 2002, 16-19
2004   Ovčáček Eduard, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, , , 2004, 108-109
2005   Eduard Ovčáček (1933), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 92-97
2005   Eduard Ovčáček, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 454-455
2006   Lettristické experimenty (Eduard Ovčáček), Revue Art, , 2, 2006/2, 36-39
2006   O 163 interpretacích - Kalendáře pro Jindru Štreita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 10, 2006/05/11, 16-
2007   Eduard Ovčáček, Pandora / Experiment, , 14, 2007/08, 90-93
2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus, , , 2008, -
2008   Aukce současného umění (Woxart), Revue Art, , 4, 2008/4, 54-59
2008   Eduard Ovčáček (There are few internationallyknown graphic artists...), The Vladimír Boudník Award, , , 2008, -
2008   Lettrismus - Předchůdci a následovníci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 6-
2008   Eduard Ovčáček, Prostor Zlín, 15, 4, 2008, 20-25
2009   Lettrismus v Čechách, Revue Art, , 1, 2009, 36-41
2010   To nejlepší pro Karvinou, Galerie 36, , březen-duben, 2010, 6-6
2011   01+ 01+ 01 = 03, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 1, 2011/01/13, 7-
2011   Monodialogy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 9, 2011/05/05, 4-4
2011   Partitury, parafráze, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 19, 2011/09/22, 4-4
2012   Va zkratce - Rozhovor s Eduardem Ovčáčkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 2, 2012/01/26, 7-
2012   Ostrava! Ostrava!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 7, 2012/04/05, 7-
2013   Cestou Eduarda Ovčáčka (K umělcovu jubileu), Prostor Zlín, 20, 4, 2013/4, 20-22
2013   Znovu a jinak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 6, 2013/03/21, 4-4
2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 16-17, 2015/08/27, 5-
2015   Eduard Ovčáček. Básně k dívání a obrazy ke čtení / Poems to look and pictures to read, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, , , 2015, 143-147
WWW
published, title (subtitle)
  Eduard Ovčáček (cs.wikipedia.org)
2020/07/16   Havlíčkobrodská galerie získala díla Eduarda Ovčáčka, teď je vystavuje (magazin.aktualne.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1980   Eduard Ovčáček
1981   Eduard Ovčáček: Koláže
1983   Eduard Ovčáček: Stopy písmen 1980 - 82
1983   Eduard Ovčáček: Koláže / ruční papíry
1984   Eduard Ovčáček: Ruční papíry, koláže
1985   Eduard Ovčáček: Figurální tvorba
1986   Eduard Ovčáček: Ruční papíry / koláže / plastiky
1987   Eduard Ovčáček (Práce z ručního papíru - koláže - grafika)
1987   Eduard Ovčáček: Kresby
1987   Eduard Ovčáček: Grafika ((1963 - 1970))
1989   Eduard Ovčáček: Koláže, ruční papíry 1988/89
1990   Eduard Ovčáček: Kresby na téma „120 dnů sodomy“ a jiné na počest 250. výročí narození D. A. F. de Sada
1991   Eduard Ovčáček: Obrazy a grafika (Parabola 61 - 91)
1991   Eduard Ovčáček: Obrazy - kresby - grafika
1991   Eduard Ovčáček (1961-1991)
1992   Eduard Ovčáček: Kresby ohněm / Znaky
1992   Eduard Ovčáček 1961 - 1991 (Obrazy, kresby, koláže, plastiky, práce z papíru, poezie)
1992   Eduard Ovčáček
1992   Eduard Ovčáček: Bilder, Collagen, Grafik, Skulpturen
1992   Eduard Ovčáček: Výběr z díla 1961 - 1991
1993   Eduard Ovčáček
1993   Eduard Ovčáček. Malba, koláže, grafika
1993   Eduard Ovčáček: Obrazy
1993   Eduard Ovčáček: Grafické dílo 1961 - 1993
1993   Eduard Ovčáček: Výběr z díla
1994   Eduard Ovčáček: EDAS - SADE (120 dnů Sodomy)
1995   Eduard Ovčáček: Bilder, Collagen, Graphiken, Installationen
1995   Eduard Ovčáček: Grafika a koláže
1996   Eduard Ovčáček: Stopy písma a znaků
1996   Eduard Ovčáček: Stopy písma a znaků
1997   Eduard Ovčáček: A zvolej náááááám! (reminiscence na telefonní čísla - malby, kresby, grafika z let 1978 až 1980)
1998   Eduard Ovčáček: Grafika a instalace z papíru
1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
1999   Eduard Ovčáček: Serigrafie 1969 - 1999
1999   Eduard Ovčáček: Výběr z tvorby 1959-1999
2000   Eduard Ovčáček: Serigrafie, obrazy, objekty
2000   Eduard Ovčáček. Výběr z díla
2001   Eduard Ovčáček: Grafika
2001   Eduard Ovčáček. Výber z diela 1959 - 2000
2001   Eduard Ovčáček: Serigrafie
2001   Eduard Ovčáček: na Ostravsku
2002   Eduard Ovčáček: Soukromé legendy (obrazy a sochy)
2003   Eduard Ovčáček: MAC&RT (velkoplošné digitální tisky)
2005   Eduard Ovčáček: Sématická vibrace
2005   Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005
2005   Eduard Ovčáček: Elementární estetika
2005   Eduard Ovčáček: Začiatky
2007   Eduard Ovčáček: Peripetie písma & znaků
2007   Eduard Ovčáček: Grafiky a asambláže 60. let ze sbírek GVUO
2007   Eduard Ovčáček: Serigrafie
2008   Eduard Ovčáček 75
2008   Eduard Ovčáček: Metamorfózy E. O.
2008   Eduard Ovčáček: Aspekty geometrie, písma & znakov
2008   Eduard Ovčáček 75
2008   Eduard Ovčáček: Potenciál písma & znaků
2009   Eduard Ovčáček: Letterstory
2009   Eduard Ovčáček: Počítačová grafika
2009   Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Communication via the letter & the picture
2009   Eduard Ovčáček: Fotografika
2010   Eduard Ovčáček: Odadozet (Prace z lat 1960-2010)
2011   Eduard Ovčáček: Ve zkratce / A Glance
2012   Eduard Ovčáček: Poslední dekáda / Lost decade
2012   Eduard Ovčáček: Premeny médií 1960-2012
2013   Ovčáček !!!
2013   Eduard Ovčáček: Ve zkratce II.
2013   Eduard Ovčáček: Znovu & jinak / Again & Differently
2013   Eduard Ovčáček: Oeuvres graphiques & sculptures
2014   Eduard Ovčáček: Malé formáty
2014   Eduard Ovčáček: Archív & nové práce
2015   Eduard Ovčáček: Grafika je dar I.
2015   Eduard Ovčáček: Space Forms / Formy przestrzenne
2018   Eduard Ovčáček: Kódy & prostorové formy
2020   Eduard Ovčáček: Od A do Z
nedat.   Eduard Ovčáček: Šifry & citace
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1965   Písmo a obraz
1965   Grafika 65, František Bílek
1965   Bratislava (Fila, Haberernová, Jankovič, Kočiš, Kočišová, Ovčáček, Urbásek)
1966   Junge tschechische Grafik
1967   Grafiky a plastiky Václava Beránka, Svatoslava Böhma, Eduarda Ovčáčka, Jaroslava Ruska, Miloše Urbáska
1968   Club der Konretisten Prag
1969   Klub konkretistu Cekoslovacchia
1970   Současná československá grafika
1974   Tschechische Künstler
1987   Klub der Konkretisten 1967 - 1987
1990   90 autorů v roce ´90
1991   Kontrasty
1991   Josef Hampl, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Radek Kratina, Aleš Lamr, Jiří Lindovský, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zdeněk Prokop, Emanuel Ranný
1992   Kresby v labyrintu
1993   Kresba v tvorbě členů TT klubu výtvarných umělců
1993   Svatopluk Klimeš, Eduard Ovčáček: Die Spuren des Feuers (Bilder, Zeichnungen, Collagen, Grafik)
1994   Informační konzerva
1994   Symbols of Three (malba grafika performance video)
1994   Symbols of three Generations (malarstwo, grafika, performance, wideo)
1994   Zrcadlení (Setkání IV.)
1995   Ze současné tvorby (90. léta)
1996   Velký formát '96
1996   Znaky bez hranic - Umění papíru (Instalace, plastiky, objekty)
1996   Zeichen über Grenzen (Papier kunst aus Tschechien, Österreich, Deutschland)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Klub konkrétistů
1997   Pedagogové katedry výtvarné tvorby ostravské univerzity - vedoucí ateliérů -
1997   Klub konkrétistů
1997   Klub konkrétistů
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1998   Jubilanti Mánesa 1998
1998   Klub konkrétistů ((Galerie Klatovy - Klenová))
1998   Klub konkrétistů
1998   Klub konkrétistů (Oblastní galerie v Liberci)
1998   Klub konkrétistů (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
1998   Poesia totale (1897-1997 Dal colpo di dadi alla poesia visuale)
1999   Súčasné české umenie (zo súkromnej zbierky)
1999   Česká serigrafie, Instalace: Studenti ateliéru intermediálních forem Mgr. Petra lysáčka katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, Petr Kalmus: Partitury - básně
1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov
1999   Eduard Ovčáček: Rotace, Jiří Hůla: Všechno se vším
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
2000   ...a pooletíme dál...
2000   Výstava pro Ladislava Nováka
2001   Súčasná česká serigrafia
2001   Magické číslo tři
2001   Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Mitteleuropa
2001   Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Mistři české moderny
2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček
2004   Poesia totale
2005   Œuvres graphiques des années 60
2005   Argumenta z kolekcji Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkovskiego
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Česká grafika 60. let
2006   Jablko od stromu (Berenika Ovčáčková & Eduard Ovčáček; Grafika)
2006   Závažná hra aneb česká a slovenská asambláž
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Accrochage (PF 2007)
2006   České poválečné umění
2006   His Master´s Freud
2006   Vánoční výstava
2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně
2007   Typický obraz
2007   Hommage à Kassák 120/40
2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk)
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   5. salón živých a mrtvých
2008   Ostrava Art
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Česká plastika
2008   Druhotvary (Interpretace partitur Leoše Janáčká)
2009   Stopy ohně
2009   Horizontal in Fläche und Raum (Konkrete und konstruktive Kunst aus Europa)
2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (1. část - Struktura a exprese)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2010   Řeč umění IV: Umění od sedmdesátých let až po současnost; Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03
2010   Eduard Ovčáček, Zbyněk Janáček, Marek Sibinský: 3
2011   Mapy / Maps (Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011)
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012)
2012   Eduard Ovčáček & Miloš Urbásek
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Století relativity / Century of Relativity
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Umění je abstrakce
2014   Vy troubo! pro Jiřího Koláře
2014   3 ZEM
2015   Konkret / ism 1967-2015
2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years)
2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016   1960 - 1970
2017   Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy / Intermedia Crossovers, Tomáš Švéda: Kresby / Drawings
2017   České poválečné umění 1956-1996
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění
2019   Byt sběratele a grafický kabinet
2019   Kuna nese nanuk: The Art of Reading Art
Directory
published, title (subtitle)
1994   Partitury, adresář autorů
Album
published, title (subtitle)
1975   Album 75
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
1996   5. aukce výtvarného umění
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2009   Aukce, Geometrická abstrakce
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2009   11. Aukce
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   21. aukce
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   27. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2013   29. aukce
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
Postcard
published, title (subtitle)
nedatováno   Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Pohled do výstavy P. Kvíčaly, J. Kubíčka, E. Ovčáčka, A. Střížka, v popředí plastika J. Ambrůze)
nedatováno   Eduard Ovčáček: Úsměv klauna, 1987 (ruční papír, 65 x 65 cm )
Email
published, title (subtitle)
2007   Typický obraz
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
Graphics
published, title (subtitle)
1962   Bez názvu
1962   Motýl
1963   Kruhy
1963   Bez názvu
1963   PF 1963
1963   PF 1963
1963   PF 1963
1964   Lusus Skripturi
1964   Bez názvu
1964   Bez názvu
1964   Bez názvu
1964   Bez názvu
1964   Kruh IP
1964   Bez názvu
1965   Scriptura
1965   Bez názvu
1965   Bez názvu
1965   Bez názvu
1965   Bez názvu
1965   Tmavomodrý svět
1965   Manifest I
1965   Forte
1965   Malý manifest
1965   Corpus
1965   Tabulky I
1965   Tabulky II
1965   Tabulky III
1965   Tabulky IV
1965   Tabulky VI
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1969   Bez názvu
1983   Interference zájmen
1983   Interference zájmen
2000   Posuny a otočení
2000   Posuny B
2001   Bez názvu
2001   Bez názvu
2001   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
2003   Čtyři čtverce
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2009   Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Comunication via the letter & the picture
2011   Eduard Ovčáček: Ve zkratce / A Glance
2013   Eduard Ovčáček: Oeuvres graphiques & sculptures
2014   Eduard Ovčáček: Letterstory.cz
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1996   Exchange Czech Lithuania Japan Contemporary print exhibition
1996   Exchange Czech Lithuania & Japan Contemporary print exhibition
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
2017   Album 76
Calender
published, title (subtitle)
2001   Ze sbírek Pražské plynárenské 2002
2006   Jindrovi
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1983   Eduard Ovčáček
1989   Kunst aus Prag (Josef Istler: Radierungen, Aquarelle, Zeichnungen, Eduard Ovčaček: Collagen, Grafiken, Zeichnungen )
1990   Eduard Ovčáček: Obrazy, grafiky a kresby
1996   Eduard Ovčáček: Von der informellen Kunst zum Lettrismus Kunst der sechziger Jahre, Barockarchitektur Böhmens in Fotografien von Vladimír Uher
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1996   Eduard Ovčáček: Slova znova slova
2003   Eduard Ovčáček: Mac&rt počítačová grafika
2019   Eduard Ovčáček: Expozícia univerza
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1971   Klub der Konkretisten Objekte und Graphik
1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1991   6 tschechische grafiker
1998   Iniciace (Učitel a žák)
1998   Odpich (Z tvorby členů Klubu otevřené kultury)
2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Jubilanti Hollaru 2003
2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2007   Grafické desetiletí (Nová jména v Hollaru 1997-2007)
2008   Jubilanti Hollaru 2008
2009   Vizuální poezie
2011   Monodialogy Eduarda Ovčáčka a Luboše Jarcovjáka
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2015   Codex mundi (światlo - geneza rzeczy)
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
1983   Eduard Ovčáček: Stopy písmen 1980-1983
Author's Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2010   Eduard Ovčáček: Odadozet - prace z lat 1960-2010
koláž
published, title (subtitle)
1965   Propalovaná bílá koláž
1970   6A
1981   Vstup černé
Drawing
published, title (subtitle)
1963   Grafická báseň Den královny Alžběty
1963   Grafická báseň Den královny Alžběty
1963   Grafická báseň
1963   Grafická báseň (z cyklu Den královny Alžběty)
1963   Grafická báseň (z cyklu Den královny Alžběty)
1980   Bez názvu
1980   Bez názvu
1981   Bez názvu
1982   Bez názvu
1985   Bez názvu
1985   Bez názvu
1985   Leoš Janáček
Map/Plan
published, title (subtitle)
1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů)
2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru)
Offer List
published, title (subtitle)
1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
Publishing Prospectus
published, title (subtitle)
1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959-1999
Picture
published, title (subtitle)
  Male - Female
1961   Bez názvu
1962   Bez názvu
1963   Nolycie
1965   Zelená struktura
1966   N - 33
1979   Homage à Malevič
1990   Bla - Bol
Periodical
published, title (subtitle)
1989   Revue K
1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Jubilanti S.V.U. Mánes 2003)
Poster
published, title (subtitle)
1989   Úsměv, vtip a škleb
1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959 - 1999
plastika
published, title (subtitle)
1963   Bez názvu
1968   Architekton IV.
1968   Konstrukce s kruhy
1973   Pravý prs J. H.
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2006   Výtvarné centrum Chagall Vás srdečně zve na 1. internetovou aukci
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; slovenská
Occassional Print
published, title (subtitle)
1992   Eduard Ovčáček
nedat.   O 50 let později / 50 Years Later (Fotoreport z výstavy)
Program
published, title (subtitle)
2016   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2016 leden - únor - březen
prostorová pohlednice
published, title (subtitle)
1994   Eduard Ovčáček: Partitura, 1981 (koláž, 594 x 420 mm)
Guide
published, title (subtitle)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
reliéf
published, title (subtitle)
1967   Vertikály II
Samiizdat
published, title (subtitle)
1964   Eduard Ovčáček: Konkrétní a mechanická poezie 1962 - 1964
1966   Eduard Ovčáček: Kruhy
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Reproductions
published, title (subtitle)
1994   Partitury, popisky na pohlednice
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1963   II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje (díla severomoravských výtvarníků)
1964   Tschechische Graphik
1965   Junge tschechische Graphiker
1965   Tvůrčí skupina Kontrast Ostrava
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1967   Klub der Konkretisten
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1994   Partitury, soupis vystavených (přijatých) prací
1995   Oblastní galerie v Liberci Umění frotáže 25. 5. - 9. 7. 1995 (Seznam výstavených děl)
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
1997   Klub konkrétistů
1998   Seznam vystavených děl v Oblastní galerii Liberec
2011   Dialog přes hranice (členění výstavy)
2019   Kuna nese nanuk (Seznam vystavených děl)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1994   Partitury
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
1996   Eduard Ovčáček
1999   Eduard Ovčáček: Dílo 1959 - 1999
2000   Eduard Ovčáček: Výběr z díla
2013   Eduard Ovčáček: Znovu & jinak
2020   Eduard Ovčáček od A do Z
Ticket
published, title (subtitle)
2013   Ovčáček !!!