Eduard Ovčáček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Eduard Ovčáček: Koláže 1964 - 1981
1992   Dominik Mareš: Obrazy
1995   Eduard Ovčáček: Grafika
1996   Eduard Ovčáček: Stopy písma a znaků
1998   Eduard Ovčáček (2. mezinárodní trienále grafiky Inter-kontakt-grafik Praha 1998)
2004   Fanis Ainacidis
2006   Eduard Ovčáček: Serigrafie & digitální tisky 1997-2006
2006   Eduard Ovčáček: Interpretace - kresby / grafiky
2006   Jiří Studnický
2007   Zbyněk Janáček: Tisky / Prints
2007   Marek Sibinský 2000/2007: 369000 cm^2
2008   Miloš Urbásek
2009   Eduard Ovčáček: Počítačová grafika
2009   Eduard Ovčáček: Fotografika
2010   Zbyněk Janáček: Boxy a tisky
2016   Eduard Ovčáček: Černobílá série & konstelace
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Contemporary Czechoslovak Prints
1991   Situace 1970-1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik
1994   Prostor Zlín ´94 / Raum Zlín 94 (Výtvarné sympózium a výstava v exteriérech města / Bildnerisches Symposion und Ausstelung in Stadtexterieuren )
1998   Česká serigrafie
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Česká serigrafie
2001   Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Mitteleuropa
2004   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné grafiky
2005   4 grafici v Hollaru
2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk)
2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007)
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2014   Eduard Ovčáček: Fotografika, Ostravská univerzita, Fakulta umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slova znova slova, Ostravská univerzita, Fakulta umění, Ostrava (Ostrava-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2014   Rudolf Valenta: Rekonstruktion (Sborník textů a dokumentů v kontextu tvorby autora v emigraci (1970-2014)), The Karte, Berlín (Berlin)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1965   Rozhovor s Eduardem Ovčáčkem, Výtvarná práce, 13, 17, 1965/09/13, 4-5
1968   Konkrete Kunst (Tschechoslowakische Premiere), Im Herzen Europas, , , 1968/04, 18-19
1968   Concrete Art a czechoslovak premiere, Czechoslovak Life, , , 1968/04, 18-
1994   Písmo, piktogramy, znaky... / Die Schrift, Piktogramme, Zeichen..., Prostor Zlín ´94 / Raum Zlín 94, , , 1994, 26-
1996   Písmo a znak jsou ústředním tématem..., Grapheion, , 1, 1996, 78-
1996   O galerii Synagoga, ale nejen o ní, Prostor Zlín, 4, 3, 1996, 8-9
1997   Eduard Ovčáček, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 38-38
1997   Serigrafie 97 Workshop Ostrava, Prostor Zlín, 5., 6, 1997, 12-12
1997   VI. International Biennial of Prints and Drawings - Wobec Wartości, Grapheion, , 1, 1997, 81-81
1997   1 st Biennial of Czech Graphics, Ostrava 1996, Grapheion, , 1, 1997, 83-84
1997   Mezinárodní periodické výstavy grafiky, Grapheion, , 1, 1997, 80-85
1998   Iniciace /Učitel a žák/, Iniciace, , , 1998, 0-0
1998   Výstava Česká serigrafie byla připravována... / The exhibition called The Czech Serigraphy was prepared..., Česká serigrafie, , , 1999, -
1998   Z historie serigrafie / History of Serigraphy, Česká serigrafie, , , 1999, -
1998   Glosy k výstavě a monografii Rudolfa Fily, Prostor Zlín, 6, 2, 1998, 14-15
1999   Serigrafie (Snad už bez otazníku), Umění a řemesla, 41, 4, 1999, 0-0
2005   Amorfní struktura obrazu..., České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 93-
2008   Eduard Ovčáček, Prostor Zlín, 15, 4, 2008, 20-25
2013   Od padesátých let k mezinárodní umělecké spolupráci (Rozhovor s Eduardem Ovčáčkem), Prostor Zlín, 20, 4, 2013/4, 23-27
2020   Propalované koláže, Prostor Zlín, 27, 4, 2020, 40-41
Graphics
published, title (subtitle)
1983   Interference zájmen
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1996   Eduard Ovčáček: Slova znova slova
2003   Eduard Ovčáček: Mac&rt počítačová grafika