Carlo Cignani

* 15. 5. 1628, Boloňa (Bologna), Itálie (Italy)
8. 12. 1719, Boloňa (Bologna), Itálie (Italy)
painter

 

nationality: Italian
sex: male

word:
Jeden z nejvýraznějších představitelů boloňského klasicismu, žák Francesca Albaniho, freskař a malíř mytologických cyklů a náboženských obrazů. Mezi léty 1662-1665 pobývá v Římě,
kde se seznamuje s díly Raffaela a Michelangela stejně jako s římskými realizacemi svého krajana Guida Reniho. Po návratu působí v Boloni (fresky kostela S. Michele in Bosco), Forli (fresky paláce Albicini) a Parmě (Palazzo Ducalo, 1680). V boloňském prostředí se těšil mimořádnému respektu a po založení Academia Clementina byl jmenován doživotním a trvalým principe -knížetem této instituce. V Boloni také zakládá poměrně rozsáhlou a prosperující malířskou dílnu s řadou žáků a spolupracovníků (zvláště Marcantonio Franceschini a Giuseppe Maria Crespi). Cignaniho kreslířské dílo není příliš rozsáhlé a v současné době je rozptýleno do řady světových sbírek.

TOGNER, Milan. Italská kresba 17. století, Muzeum umění, Olomouc 200575

notes:
1706 se stal ředitelem Accadémia Clementina v Bologni.
-
Cignanus, Carolus, 1628-1719
Cignani Bolognese, Carlo, 1628-1719
Cignano, Carlo, 1628-1719
Chagnany, Carlo, 1628-1719
Cigniani, Carlo, 1628-1719
Chiniani, Carlo, 1628-1719
Cablognani, 1628-1719
Signani, Carlo, 1628-1719