Bedřich Egon Fürstenberg

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2003   Bedřich z Fürstenbergu, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 325-325
2008   Bedřich Egon z Fürstenberka, Osobnosti Olomouckého kraje, , , 2008, 39-40