Friedrich von Schmidt

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015   Cizí dům? : Architektura českých Němců 1848 - 1891 / Ein fremdes Haus? : Die Architektur der Deutschböhmen 1848 - 1891n, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1996   Polibek ropuchy, Umění, 44, 6, 1996, 483-498
2003   Friedrich von Schmidt, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 334-334