Rudolf Krivoš

* 16. 11. 1933, Tisovec (Rimavská Sobota), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0063498
VIAF: 85711461

Rudolf Krivoš
Modelka
1956
malba
olej, plátno
104,5 x 79,5 cm
Rudolf Krivoš
Portrét ženy
1956
malba
olej, plátno
56 x 42 cm
Rudolf Krivoš
Milenci
1963
malba
olej, plátno
83 x 63,5 cm
Rudolf Krivoš
Dojčenie
1963
malba
olej, plátno
81 x 80,5 cm
Rudolf Krivoš
Rozhovor
1964
malba
olej, lepenka
74 x 121 cm
 

Rudolf Krivoš

Tvorba Rudolfa Krivoša smerovala predovšetkým k hľadaniu a nachádzaniu identity človeka. Vyrovnával sa s napätím v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach života, ale viedla ho viera v autenticitu človeka. Návraty tém, konfliktov, napätí a rozporov prinášali novú kryštalizáciu ľudských a prírodných vzťahov. Časom sa jednotlivé spracovania stupňujú alebo zintenzívňujú, ale zostávajú svedectvom o otvorenom postoji tvorivého človeka o existencii. Maliar hľadal odpovede v málokedy zažitej, konfliktnej a rozporuplnej jednote súčasnosti a minulosti, civilizácie a prírody, modernosti a tradície. V duchu galandovcov sa programovo snažil o autentickosť kultúrnych prameňov v najširšom zmysle slova v nových životných situáciách, ako aj o ich emotívne prežívanie. Jeho farebnosť poukazuje na blízkosť prírody, či už ide o monochrómne zemité farby, alebo červené a tmavočerveno-hnedé, ktoré pripomínajú čerstvú alebo zaschnutú krv. Brutalita vyžarujúca z figúr, bytostí akoby stiahnutých z kože, a drsnosť podčiarknutá tvarmi, reliéfnym podkladom alebo stekajúcimi farbami sa stávajú stálou charakteristikou jeho tvorby. Jeho „princíp kontrastu“ neustále stupňuje napätie medzi organickým a anorganickým, medzi kultúrou a prírodou. Postavy sú deformované pod ťarchou života a sú vydané napospas priestoru a času. Priestor je takmer vždy neistý, neurčený, človek je doň „vrhnutý“, čas je plynúci, zanikajúci.
sk.wikipedia.org, 28.6.2017

Rudolf Krivoš

 

Rudolf Krivoš

Rudolf Krivoš
Modelka
1956
malba
olej, plátno
104,5 x 79,5 cm
Rudolf Krivoš
Portrét ženy
1956
malba
olej, plátno
56 x 42 cm
Rudolf Krivoš
Milenci
1963
malba
olej, plátno
83 x 63,5 cm
Rudolf Krivoš
Dojčenie
1963
malba
olej, plátno
81 x 80,5 cm
Rudolf Krivoš
Rozhovor
1964
malba
olej, lepenka
74 x 121 cm
Rudolf Krivoš
Sediaca figúra
1967
lavírování
tuš, karton
62 x 44 cm
Rudolf Krivoš
Znamenie IV.
1968
malba
olej, plátno
130 x 150 cm
Rudolf Krivoš
Fragment V.
1969
kresba
tuš, karton
625 x 450
Rudolf Krivoš
Okno
1969
kombinovaná technika
karton
45 x 62 cm
Rudolf Krivoš
Sediaci
1969
kombinovaná technika
karton
45 x 62 cm
Rudolf Krivoš
Rozhovor
1971
malba
olej, plátno
88 x 116 cm
Rudolf Krivoš
Toaleta
1971
kombinovaná technika
karton
45 x 62 cm
Rudolf Krivoš
Sediaci
1972
kresba, malba
tuš, tempera, karton
45 x 62 cm
Rudolf Krivoš
Ruka IV.
1972
kombinovaná technika
karton
45 x 62 cm
Rudolf Krivoš
Odchod zla
1974
kombinovaná technika
sololit
89 x 116 cm
Rudolf Krivoš
Rekvirácia
1974
kombinovaná technika
sololit
89 x 116 cm
Rudolf Krivoš
Žena s vedrom
1981
kombinovaná technika
deska
99 x 71 cm
Rudolf Krivoš
Bača s ovcou
1981
kombinovaná technika
deska
114 x 90 cm
Rudolf Krivoš
Slečny
1982
kombinovaná technika
deska
100 x 75,5 cm
Rudolf Krivoš
Milenci
1986
malba
olej, deska
80 x 63 cm
 

Rudolf Krivoš

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1951 - 1956   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Mudroch Ján, *1909
1951 - 1956   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Mudroch Ján, *1909

Rudolf Krivoš

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Belgie
???? - ????   Bulharsko
???? - ????   Francie
???? - ????   Německo
???? - ????   Polsko
???? - ????   Rakousko
???? - ????   Svaz sovětských socialistických republik
???? - ????   Švýcarsko

Rudolf Krivoš

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   D+ Gallery, zastoupení umělci, *
???? - ????   Ivana Slovakia, zastoupení umělci, *
???? - ????   Skupina Mikuláša Galandy, *1957

Rudolf Krivoš

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1963/12 - 1964/01   Rudolf Krivoš, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1964   Rudolf Křivoš: Malba, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1968/03/30 - 1968/05/05   Rudolf Krivoš: Obrazy, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1983/06/21 - 1983/07/18   Rudolf Krivoš: Obrazy, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1983/11/11 - 1983/12/12   Rudolf Krivoš: Výber z diela, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/07/21 - 1989/08/20   Rudolf Krivoš: Obrazy, Výstavná sieň ZSVU, Košice (Košice)
1996/09/02 - 1996/09/22   Rudolf Krivoš, Galéria Nova, Bratislava (Bratislava)
1996/09/05 - 1996/10/20   Rudolf Krivoš: Obrazy, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1997/04/10 - 1997/05/18   Rudolf Krivoš: Obrazy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2002/05/02 - 2002/05/26   Rudolf Krivoš: Prierez 1960 - 2000, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2015/04/15 - 2015/06/07   Rudolf Krivoš: Obrazy 1958–2009. Svedectvá – Signály – Odkazy, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/04   Výstava skupiny M. Galandu, Krajská správa lesov, Žilina (Žilina)
1958   Skupina Mikuláša Galandu, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/01/23 - 1958/02/20   Výstava skupiny Mikuláša Galandu, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1960   Mladí výtvarníci Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1960   Výběr ze sbírek Městské galerie, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1961/09/29 - 1961/11/05   II. Biennale de Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
1962   III. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/09/28 - 1963/12/22   VII Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera, São Paulo
1964/12   Salón vytvarného umenia, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1965/05   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/05/16 - 1965/07/25   Tschechoslowakische Kunst Heute: Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/07/02 - 1965/07/25   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Galerie Václava Špály, Praha
1965/07/26 - 1966/07/26   Podareni dela, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
1965/09/23 -   Sei pittori slovacchi, Penelope, Gallerie d'arte contemporanea, Řím (Roma)
1966   Současné československé výtvarné umění, Guida, Neapol (Naples)
1966   Tvorba strednej a mladej generácie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1966/02/27 - 1966/03/27   Výstava mladých slovenských výtvarníkov, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/06/12 - 1966/09/04   Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/06/12 - 1966/10/02   2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne, Palais de Rumine, Lausanne
1966/07/17 - 1966/08/21   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1966/09   Arte actual Checoslovaco, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México (Mexico City)
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/12/23 - 1967/01/03   Пoдарени дела од Чехословачка, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
1967   Trenčín 67, Mesto Trenčín, Trenčín (Trenčín)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/05/21 -1967/07/31   Nové cesty II: Mladá generace, Dům umění, Zlín (Zlín)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1967/12/03 - 1968/02/18   Obrazy ´65 - ´67. Súčasné slovenské maliarstvo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/12/16 - 1968/01/07   Hedendaagse tsjecho-slovaakse kunst, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Královská akademie výtvarných umění), Antverpy (Antwerpen)
1968/01/13 - 1968/02/21   Moderne slowakische Kunst, Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach
1968/02   I. Triennale New Delhi, Dillí (Delhi), Nové Dillí (New Delhi)
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/06/22 - 1968/10/20   XXXIV. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1968), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/11/05 - 1968/12/01   Nutidig tjekkoslovakisk kunst, Kunstforeningens Hus, Kodaň (Copenhagen)
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/01/23 - 1969/02/21   Junge Künstler aus der ČSSR, Haus am Kleistpark, Berlín (Berlin)
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1969/06 - 1969/07   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1969/12/14 - 1970/02/22   I. Bienále maľby Košice 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/12 - 1971/01   Slovenské výtvarné umenie 1945 - 1970, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1978/12 - 1979/01   Celoslovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/08/16 - 1979/09/07   Zeitgenössische Slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/05/09 - 1980/06/01   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/06/13 - 1980/07/31   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder, Wäinä Aaltosen museo, Turku
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/12   21 slovenských krajinárov, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/08 - 1984/09   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/06   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1987/07/10 - 1987/08/31   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1988/12/08 - 1989/02/20   2. Trienále portrétnej tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/05/14 - 1992/06/07   Rudolf Krivoš: Obrazy, Vanda Krivošová: Keramika, Salón Rembrandt, Košice (Košice)
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
2001/09/06 - 2001/10/14   Pocta kubizmu: Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku / Homage to Cubism: Cubism & Cubomania in Bohemia and Slovakia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/01/23 - 2007/04/15   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2014/02/04 - 2014/04/06   Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/01/06 - 2015/02/08   Diela z depozitu: Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/05/11 - 2015/05/22   Galandovci: Legendy slovenského výtvarného umenia, Galéria Art Capital, Bratislava (Bratislava)
2016/06/10 - 2016/07/10   Tohle není poesie! (Zhroucení citů): Figurální umění ze sbírky Roberta Runtáka, Zámecký pivovar, Litomyšl (Svitavy)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2013/10/13   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/25   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/11/29   Večerní aukce moderního, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Evening Sale (66. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2020/10/04   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2012/04/22 - 2012/04/28   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/11/17 - 2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction - výstava, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2013/10/07 - 2013/10/13   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/18 - 2017/04/24   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/11/16 - 2017/11/29   Moderna, poválečné a současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2020/09/03 - 2020/10/03   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague: 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Rudolf Krivoš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Rudolf Krivoš, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1968   Rudolf Krivoš: Obrazy, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   Rudolf Krivoš: Obrazy, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1989   Rudolf Krivoš: Obrazy
  2015   Rudolf Krivoš: Svedectvá – Signály – Odkazy / Testimonies – Signals – Messages (Obrazy 1958–1994. Galérie Nedbalka a ateliér umelca, Bratislava / Paintings 1958–1994. Nedbalka gallery and artist's studio, Bratislava), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Výstava skupiny M. Galandu, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1963   VII Bienal de São Paulo
  1965   Podareni dela, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Sei pittori slovacchi, Penelope, Gallerie d'arte contemporanea, Řím (Roma)
  1965   Skupina Mikuláša Galandu, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
  1966   2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne (Artistes et découvreurs de notre temps), Musée Cantonal des Beaux Arts, Lausanne
  1966   Arte actual Checoslovaco, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
  1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
  1966   Výstava mladých slovenských výtvarníkov, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1966   Пoдарени дела од Чехословачка, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
  1967   Hedendaagse tsjecho-slovaakse kunst
  1967   Nové cesty II (Mladá generace), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1968   Moderne slowakische Kunst
  1968   Nutidig tjekkoslovakisk kunst
  1968   Tchécoslovaquie (XXXIVe Biennale Venezia 1968)
  1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik), Kunstamt Schöneberg von Berlin, Berlín (Berlin)
  1969   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve
  1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1979   Zeitgenössische slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   21 slovenských krajinárov, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1984   Súčasný portrét a zátišie, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1985   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
  1988   2. Trienále portrétnej tvorby
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1994   Galanda a galandovci (Zbierka Ivana Melicherčíka), Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku), Borgis - René Arnold, _
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2007   Zberateľská vášeň (Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970), borgis, s.r.o., _
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2014   Galandovci, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2016   Tohle není poesie! (Zhroucení citů) / This is Not Poetry! (Collapse of Emotions) (Narativní tendence těl ve sbírce Roberta Runtáka / Narrative Tendencies of Bodies in Robert Runták's Collection), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1966   Kunst unserer Zeit (Malerei und Plastik), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1999   Umelec v klietke, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Galandovci (Skupina Mikuláša Galandu), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2004   Galandovci (Galandovci po roku 1970), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Skupina Mikuláše Galandy, Výtvarná práce, 11-12
  1960   Bratislavské výstavy v dubnu a květnu, Výtvarná práce-10
  1960   Bratislavské výstavy v září a říjnu, Výtvarná práce, 10
  1961   II. pařížské bienále mladých, Výtvarná práce, 12
  1962   Výstava tvůrčí skupiny Mikuláše Galandy, Výtvarná práce
  1963   K výstavě současného slovenského výtvarného umění v Jízdárně Pražského hradu, Plamen, 5, 11, 79-81
  1963   VII. Bienále v Sao Paulu, Výtvarná práce
  1964   Bratislavské výstavy, Výtvarná práce
  1964   Integrace umění v socialistické architektuře, Výtvarná práce, 12, 8
  1966   Bilance Výstavy mladých, Výtvarná práce
  1966   Galerie Art Centrum Prague, 2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne, 209-224
  1966   Mladí slovenští výtvarníci, Výtvarná práce
  1966   Slovenští výtvarníci v Neapoli a na Sicilií, Výtvarná práce
  1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce
  1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, 217-225
  1967   Trenčín 67, Výtvarná práce
  1968   Bienále, nebo happening?, Výtvarná práce
  1968   Městská galérie v Bratislavě otevřela..., Výtvarná práce
  1968   Rudolf Krivoš, Výtvarná práce
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Rudolf Krivoš (sk.wikipedia.org), sk.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Rudolf Krivoš: Výber z diela, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1989   Rudolf Krivoš: Obrazy, Výstavná sieň ZSVU, Košice (Košice)
  1996   Rudolf Krivoš, Galéria Nova, Bratislava (Bratislava)
  1996   Rudolf Krivoš: Obrazy, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
  1997   Rudolf Krivoš: Obrazy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
  2002   Rudolf Krivoš: Prierez 1960 - 2000, Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Rudolf Krivoš: Obrazy, Vanda Krivošová: Keramika, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Contemporary art auction (White & Weiss), White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   134. Večerná aukcia SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020), Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Fragment V.
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Modelka
  1956   Portrét ženy
  1963   Dojčenie
  1963   Milenci
  1964   Rozhovor
  1967   Sediaca figúra
  1968   Znamenie IV.
  1969   Okno
  1969   Sediaci
  1971   Rozhovor
  1971   Toaleta
  1972   Ruka IV.
  1972   Sediaci
  1974   Odchod zla
  1974   Rekvirácia
  1981   Bača s ovcou
  1981   Žena s vedrom
  1982   Slečny
  1986   Milenci
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Výstava skupiny Mikuláša Galandu

Rudolf Krivoš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Rudolf Krivoš: Obrazy
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Skupina Mikuláša Galandu, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 89-90

Rudolf Krivoš

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Rudolf Krivoš: Obrazy, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1989   Rudolf Krivoš: Obrazy

Rudolf Krivoš

institution, city  
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)