Rudolf Krivoš

* 16. 11. 1933, Tisovec (Rimavská Sobota), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: male

Rudolf Krivoš
Modelka
1956
malba
olej, plátno
104,5 x 79,5 cm
Rudolf Krivoš
Portrét ženy
1956
malba
olej, plátno
56 x 42 cm
Rudolf Krivoš
Milenci
1963
malba
olej, plátno
83 x 63,5 cm
Rudolf Krivoš
Milenci
1986
malba
deska, olej
80 x 63 cm
Rudolf Krivoš
Rozhovor
1971
malba
olej, plátno
88 x 116 cm
Rudolf Krivoš
Rozhovor
1964
malba
lepenka, olej
74 x 121 cm

word:
Tvorba Rudolfa Krivoša smerovala predovšetkým k hľadaniu a nachádzaniu identity človeka. Vyrovnával sa s napätím v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach života, ale viedla ho viera v autenticitu človeka. Návraty tém, konfliktov, napätí a rozporov prinášali novú kryštalizáciu ľudských a prírodných vzťahov. Časom sa jednotlivé spracovania stupňujú alebo zintenzívňujú, ale zostávajú svedectvom o otvorenom postoji tvorivého človeka o existencii. Maliar hľadal odpovede v málokedy zažitej, konfliktnej a rozporuplnej jednote súčasnosti a minulosti, civilizácie a prírody, modernosti a tradície. V duchu galandovcov sa programovo snažil o autentickosť kultúrnych prameňov v najširšom zmysle slova v nových životných situáciách, ako aj o ich emotívne prežívanie. Jeho farebnosť poukazuje na blízkosť prírody, či už ide o monochrómne zemité farby, alebo červené a tmavočerveno-hnedé, ktoré pripomínajú čerstvú alebo zaschnutú krv. Brutalita vyžarujúca z figúr, bytostí akoby stiahnutých z kože, a drsnosť podčiarknutá tvarmi, reliéfnym podkladom alebo stekajúcimi farbami sa stávajú stálou charakteristikou jeho tvorby. Jeho „princíp kontrastu“ neustále stupňuje napätie medzi organickým a anorganickým, medzi kultúrou a prírodou. Postavy sú deformované pod ťarchou života a sú vydané napospas priestoru a času. Priestor je takmer vždy neistý, neurčený, človek je doň „vrhnutý“, čas je plynúci, zanikajúci.
sk.wikipedia.org, 28.6.2017