Ludvík Kuba

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1924   Českolužický spolek „Adolf Černý“ pořádá výstavu Ludvíka Kuby „Z Lužice“ (Řada II.)
1939   Katalog výstavy Ludvíka Kuby (Kresby, akvarely a oleje z let 1879-1939)
1943   Ludvík Kuba
1944   Ludvík Kuba
1945   Lužice v díle Ludvíka Kuby
1948   Ludvík Kuba: Za půl století
1949   Ludvík Kuba: 33 olejů z let 1941 - 1949
1950   Ludvík Kuba
1953   Ludvík Kuba: Vlastní podobizny 1899 - 1952
1974   Ludvík Kuba: Výstava národního umělce Ludvíka Kuby u příležitosti 110. Výročí jeho narození
1980   Autoportréty Ludvíka Kuby
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1990   Rozhovory o umění (Vybrané stati a úvahy), JZD Slušovice, Slušovice (Zlín)
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1981   Písecká čítanka 2, Městská knihovna Písek, Písek (Písek)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1924   Kroj národní..., Českolužický spolek „Adolf Černý“ pořádá výstavu Ludvíka Kuby „Z Lužice“ (Řada II.), , , 1924, 3-4
1944   Tři hovory o umění, Ludvík Kuba, , , 1944, 3-20
1950   Výtvarní umělci na straně míru a pokroku (Odpověď československých výtvarných umělců), Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 284-285
1951   Ruský umělecký duch (Českoslovenští výtvarní umělci o sovětském umění), Výtvarné umění, 1, 7-8, 1951/01, 341-341
1953   Co řekli o umění, Výtvarná práce, 1, 20, 1953/07/24, 2-
1953   Co řekli o umění, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1953   Narodil jsem se v Poděbradech (Z pamětí národního umělce Ludvíka Kuby), Výtvarná práce, 1, 24, 1953/09/18, 2-3
1954   Volby prokáží naši demokracii, Výtvarná práce, 2, 9, 1954/05/06, 2-
1955   Od Bucka k Pirnerovi, Výtvarné umění, 4, 9-10, 1955/01/31, 423-426
1955   A je-li básníkovo postavení trudné..., Výtvarné umění, 4, 9-10, 1955/01/31, 427-427
1955   Jihočeské podobizny, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 4-5
1956   Moji průvodčí, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 4-5
1981   Jak mi Heyduk a Sedláček "seděli", Písecká čítanka 2, , , 1981, 143-146