Jan Freiberg

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Subjekt - objekt
2002   Ústí nad Labem (Život města na soutoku dvou řek)
2004   2 + 18 (10 let ateliéru Fotografie Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
2007   Funkeho Kolín / Funke's Kolín (7. ročník fotografického festivalu / 7th photo festival)
2007   Kurátorský experiment I a II (Reflexe média malby v médiu fotografie / Země snivců)
2018   Jan Freiberg: Žena za mixérem (Odborná spolupráce Kristýna Bernatová)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2002   Jan Freiberg /Blind Photography - Blind Object/ (trends), Fotograf, 1, 1, 2002, 84-
2002   Jan Freiberg (tendence), Fotograf, 1, 1, 2002, 84-
2007   Země snivců, Kurátorský experiment I a II, , , 2007, 22-25
2011   Jan Freiberg, Fotograf, 10, 17, 2011, 74-77
2016   A vy to ještě nevíte?, Noviny Na shledanou, , 4, 2016, 13-16
WWW
published, title (subtitle)
  Jan Freiberg (www.artlist.cz)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2007   7. fotografický festival Funkeho Kolín / 7th photo festival Funke's Kolín (Rodina / Family)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2007   Kurátorský experiment II - Země snivců
Program
published, title (subtitle)
2018   Fotograf Festival #8 (Ne-práce: Zaměstnání volnem / Non-Work: Occupied by Leisure Time)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
nedatováno   Výkvět