Ján Mudroch

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Ján Mudroch: Kresby
1968   Kresby národního umělce Jána Mudrocha
1970   Ján Mudroch
1985   Ján Mudroch: Výber z maliarskeho diela
1989   Ján Mudroch: Súborné dielo
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1929   Vlastimil Rada: Soubor obrazů a kreseb, Členská výstava Umělecké besedy
1938   Členská výstava Umělecké besedy
1941   Členská výstava Umělecké besedy
1943   Obrazy a sochy z let 1933-1943
1946   Jeune peinture Tchecoslovaque (1938-1946)
1947   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst (Jeune peinture Tchecoslovaque)
1948   Výstava slovenských výtvarníkov
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1960   Současné slovenské umění 1945-1960
1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
1960   Současné slovenské umění 1945-1960
1961   Současné slovenské umění 1945-1960
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie
1964   Generácia 1909 (Svedomie doby)
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Generace 1909
1966   Generace 1909
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie)
1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání)
1974   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání)
1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií
1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Vilém Nowak a jeho škola k 90. narozeninám
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama
1978   Umění a známka
1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia)
1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia)
1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia
1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie)
1990   30 rokov Tatranskej galérie
2005   Klenoty slovenského moderného maliarstva 1910 - 1949 / Gems of Modern Slovak Painting 1910 - 1949
2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art)
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1944   Nové slovenské maliarstvo, Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety, Bratislava (Bratislava)
1948   Malíři a sochaři UB 1948, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1949   La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Moderná slovenská kresba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
1985   Slovenská národná galéria: Sto diel slovenského a svetového maliarstva, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
1999   Umelec v klietke, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2004   Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920-2000, Divadelný ústav, Bratislava (Bratislava)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1954   Dni hrdej slavy v obrazoch a tvaroch (Slovenské národné povstanie v najnovšej slovenskej maďbe a grafike), Výtvarná práce, 2, 19, 1954/10/01, 3-
1955   Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11, 305, 1955/12/20, 3-3
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1959   Cesta revolučního umění, Výtvarná práce, 7, 1, 1959/01/31, 3-4
1960   Přehlídka výtvarných děl ze soutěže k 15. výročí ČSR, Výtvarná práce, 8, 14, 1960/07/18, -
1964   Generácia 1909, Výtvarná práce, 12, 18, 1964/10/14, 1-8
1965   K výstave kresieb a komornej plastiky v Bratislave, Výtvarná práce, 13, 22, 1965/11/23, 8-8
1968   Národného umelca Jána Mudrocha, Kresby národního umělce Jána Mudrocha, , , 1968, -
1970   Národní umělec Ján Mudroch, Výtvarná práce, 18, 21, 1970/10/13, 5-
2012   Přehled nejdražších děl vydražených v roce 2011 (Slovensko), Ročenka ART+, , , 2012/02, 98-102
WWW
published, title (subtitle)
  Ján Mudroch (cs.wikipedia.org)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1992   Gustáv Mallý a jeho žiaci
2007   Príbehy slovenskej moderny (Slovenské výtvarné umenie 1900-1948 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
Drawing
published, title (subtitle)
1937   Štúdia manželky
1945   Dievča s dlhými vlasmi
Picture
published, title (subtitle)
1930   Ležiaca kravička
1937   Štúdia dvoch ženských aktov
1937   Štúdia ležiaceho ženského aktu
1937   Štúdia k Madone
1937   Hlava dievčatka v klobúku
1939   Žena s čiernym klobúkom
1939   Zátišie s krčahom a ovocím
1939   Zabitý
1939   Katastrofa
1940   Žena s čiernym klobúkom
1940   Autoportrét
1940   Hlava mladej ženy
1940–1949   Ležiaci akt
1940–1950   Ležiace dievča
1941   Podobizeň ženy I.
1948   Zátišie s ovocím
1953   Autoportrét
1957   Hlava dievčaťa v klobúku
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
Text
published, title (subtitle)
1948   Výstava slovenských umelcov