Ján Mudroch

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2015   Súdružka moja vlasť (Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku), Filozofická fakulta, Trnava (Trnava)
Periodical
published, title (subtitle)
1963/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)