Ján Mudroch

from - to, student, school, city
? - ?   Cigoš Stanislav, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Gajdoš František, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Jánoška Ján, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Baláž Jozef, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Barčík Andrej, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Barta Július, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Rogovský Mikuláš, Státní vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Trizuljaková Eva, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Fabríciová Jaroslava, Státní vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Bránský Ľudovít, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Čechová Matilda, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Feňveš Karol, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Takáč Vojtěch, Vysoká škola obchodní, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Záhorský Ladislav, ,
? - ?   Schrantz Juraj, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Jeník Vladimír, ,
? - ?   Muška Július, ,
? - ?   Paľo Ján, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Polakovič Imrich, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Kráľ Fero, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Horecký Zdeno, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Castiglione Emília, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Balažovjech-Klincová Zlatica, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Jáczová Gabriela, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Bazovský Štefan, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Balažovičová Gabriela, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Čech Ladislav, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Várakozó Otto, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Chrťanová Mária, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Červeň Ivan, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Ferenčík Jozef, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Vyškovský Jaroslav, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Korbeľ Pavol, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Dallošová Elena, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Bartoš Peter, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Berger Ján, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
? - ?   Boťanská Lenka, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1939 - 1940   Šimko Ivan, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1939 - 1941   Guderna Ladislav, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1939 - 1941   Novák Ján, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1939 - 1941   Šturdík Jozef, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1939 - 1943   Pápay Dezider, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1939 - 1943   Semian Ervín, Státní vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1939 - 1944   Habererová Bellušová Elena, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1939 - 1944   Prešnajderová Magdaléna, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1939 - 1944   Dubay Orest, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1940 - 1941   Chmel Viliam, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1940 - 1944   Kraicová Viera, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1940 - 1945   Majkut Jozef, Státní vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1940 - 1945   Záborský Ladislav, Slovenská technická univerzita, Bratislava (Bratislava)
1941 - 1946   Šimková Hermína, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1942 - 1945   Čihánková Jarmila, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1942 - 1946   Hložník Ferdinand, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1942 - 1946   Mensatoris Vojtech, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1944 - 1948   Vysočan Imrich, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1945 - 1948   Castiglione Dezider, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1945 - 1948   Sochor Ján, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
1945 - 1948   Columby Xénia, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1945 - 1949   Drexler Karol, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1945 - 1949   Ferdinandy Alina, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1946 - 1947   Urban Ladislav, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1946 - 1949   Sudolský Štefan, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1946 - 1949   Moško Rudolf, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1946 - 1950   Kmošková Dagmar, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1946 - 1950   Jurík František, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1947 - 1949   Štubňa Ivan, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1947 - 1949   Kompánek Vladimír, Státní vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1947 - 1949   Filo Julián, Státní vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1948 - 1949   Abel Svetozár, Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava)
1948 - 1949   Szabó Alexander, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava)
1948 - 1950   Blažek Jaroslav, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1949 - 1950   Filová Mária, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1949 - 1951   Galko Anton, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1949 - 1953   Špitz Ernest, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1949 - 1954   Abel Svetozár, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1949 - 1955   Kudláč Rastislav, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1950 - 1953   Trangošová Stašíková Mária, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1950 - 1955   Jakabčic Michal, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1950 - 1955   Peterka Milan, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1950 - 1955   Žilinčanová Viera, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1950 - 1955   Šimurda Miloš, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1950 - 1955   Tarasová Irena, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1955   Hanák Ján, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1956   Petrek Michal, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1956   Krivoš Rudolf, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1956   Šuľanová Mária, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1956   Pékar Ferdinand, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1956   Lehen Gustáv, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1956   Ilavský Ján, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1956   Chrástek František, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1956   Krivoš Rudolf, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1959   Knil Jaroslav, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1952 - 1955   Cihla Jan, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1952 - 1958   Fila Rudolf, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1952 - 1958   Romaňák Peter, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1952 - 1958   Romaňáková Kopecká Dagmar, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1953 - 1959   Schwartz Stefan, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1953 - 1959   Kubička Jaroslav, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1956 - 1958   Suchánek Vladimír, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1956 - 1958   Bezáková Helena, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1956 - 1959   Hála Jan, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1956 - 1962   Šesták František, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1956 - 1962   Kern Michal, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1957 - 1961   Koreň Cyril, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1957 - 1963   Sučanský Marián, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1959 - 1964   Štrbíková Margita, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1959 - 1965   Stoklas František, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1960 - 1966   Ilavský Jozef, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1960 - 1966   Trepáč Jozef, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1960 - 1966   Štolcová Lýdia, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1961 - 1964   Krošláková Ivica, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1961 - 1967   Prudil Karol, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1961 - 1967   Melkovičová Eva, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1962 - 1968   Gális Jozef, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1962 - 1968   Kříž Ivan, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1963 - 1969   Čabala Michal, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1964 - 1968   Hološka Ľudovít, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1964 - 1970   Blažo František, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1965 - 1971   Končeková Eva, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)