Karel Černý

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Kdyby všichni chlapi světa..., Svobodné slovo - Melantrich, Praha
1958   Zajatci tmy, Svobodné slovo - Melantrich, Praha
1971   Kavárna na hlavní třídě, Československý spisovatel, Praha
1981   Časy, Československý spisovatel, Praha
1999   František Halas (O životě a díle 1947-1999), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Deset novel (První desítka), Československý spisovatel, Praha
Periodical
published, title (subtitle)
1957/09   Květen (Literatura, život, umění)
1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1962/03   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)