Karel Černý

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Svět Jana Zrzavého, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Vlašťovky nad řekou, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 1-1
1948   Návrat (cowboyská píseň), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 4-20
1948   Velké dobrodružství, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 32-39
1948   Dvě básně Jindřicha Pinkavy (K obrazům Karla Černého, Krásná farářka), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 40-40
1948   Viktor Dyk (Projev na slavnostním představením ve Stavovském divadle dne 3. ledna 1948), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 41-46
1953   Knižní ilustrace 1953, Křesťanská žena 4, VI, 4, 1953/1/10, 9-
1960   František Dvořák: František Tichý kresby (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 138-138
1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 168-184
1965   České malířství po roce 1945, Umění, 13, 4, 1965/09, 323-351
1968   Aktuální tendence českého umění (Barvitá pražská přehlídka prací sedmdesáti pěti výtvarníků), Lidová demokracie, 22, 272, 1966/10/02, 5-
1970   Návrat starého mistra, Výtvarná práce, 18, 10, 1970/05/12, 2-
1983   Západočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 13-13
1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6, 1988/06/07, -
1993/09/02   Umění v těžkých časech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, 9-
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 24, 1998/12/03, 12-12
1999   O barvách (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 25. 6. - 30. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 16-17, 1999/08/26, 12-12
2000   Karlovarská galerie bilancuje, , , , , 1-4
2004   Kupka a Korovin (Rekordní ceny v aukčním domě Meissner Neumann), Art & Antiques, , , 2004/01/02, 22-22
2004   Špála, Černý, Čapek na špičce aukce, Art & Antiques, , 11, 2004/11, 20-
2005   Splněná očekávání (Výtvarné umění v galerii Art Praha), Art & Antiques, , 6, 2005/06, 26-26
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2008   Osamělý běžec (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 4, 2008/02/21, 7-
2008   Ze sbírky Galerie Zlatá husa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 13, 2008/06/26, 3-
2008   České umění 1938-1958 se sbírky Galerie Zlatá husa, Léta čtyřicátá a padesátá ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, , , 2008, -
2008   Rok spokojených, Art & Antiques, , 2, 2008/02, 21-26
2009   Rekordní Medek, Art + Antiques, , 1, 2009/01, 22-23
2009   Rudolf Němec, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 22, 2009/11/05, 6-
2009   Ve víru maleb zátiší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 25-26, 2009/12/17, 5-
2010   Víc než napoprvé, Art + Antiques, , 11, 2010/11, 19-20
2010   Horejc za tři čtvrtě milionu, Art + Antiques, , 5, 2010/05/04, 19-
2011   Drobnosti za osm milionů, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 15-16
2011   Z Borovičovy sbírky, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 17-18
2011   Válová a Jíra, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 20-
2011   Pohled do Galerie výtvarného umění v Chebu, Prostor Zlín, 18, 3, 2011, 6-11
2011   Utěšitel bez rekordu, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 24-24
2011   Rekordní Brožík, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 25-25
2012   Provenience prodává, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 17-19
2012   Hynais a nejen on, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 19-20
2012   Přehled milionových položek vydražených v roce 2011, Ročenka ART+, , , 2012/02, 81-93
2013   Přehled milionových položek vydražených v roce 2012, Ročenka ART+, , , 2013/02, 81-96
2013   Rekordní Mucha, Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 17-17
2013   Klub milionářů, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 20-22
2013   Od Slavíčka po Typlta, Art + Antiques, , 7 + 8, 2013/07/12, 24-26
2013   Rekordní Horejc, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 18-18
2014   Filla a další navrátilci, Art + Antiques, , 3, 2014/03/10, 17-18
2018   Přehled milionových položek vydražených v roce 2017, Ročenka ART+, , , 2018, 71-91
2019   Dlouhý, Šíma, Medek a nejen oni, Art + Antiques, , 11, 2019/11/12, 16-16
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové