Jiří Horník

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1950   Jiří Horník: Výstava obrazů
1956   Jiří Horník: Obrazy a kresby 1943 - 1956
1961   Jiří Horník: Obrazy a kresby
1973   Jiří Horník: Výběr z díla
1981   Jiří Horník: Výběr z díla
1985   Jiří Horník (XV. Nasavrcká paleta)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1940   Mladí (Výstava obrazů a soch)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1946   Členská výstava Umělecké besedy
1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
1946   Akvarely, kresby, grafika
1947   Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov)
1949   Výtvarník mezi horníky
1949   Výtvarník mezi horníky (K oslavám 700 let československého honictví)
1949   Výtvarník mezi horníky
1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda)
1950   Výstava pražskej Umeleckej besedy
1950   Výtvarná úroda 1950
1952   Umělecké sklo (Česká sklářská tradice a výsledky činnosti národního podniku Umělecké sklo)
1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1958   Savremena čehoslovačka umetnost
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Tvůrčí skupina Říjen
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   České moderní umění
1964   Výstava přírůstků 1960-1964 (Obrazy, kresby, plastika)
1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   Výstava Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců
1976   Vilém Nowak a jeho škola k 90. narozeninám
1976   Malíři Vysočiny (Obrazy ze sbírek VČG Pardubice)
1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
1978   Výtvarní umělci Havlíčkobrodska
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1979   Česká portrétní malba XX. století
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie)
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
1987   Český portrét 1877–1987
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Malíři a sochaři Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Obraz města v současném malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Malíři Vysočiny (Malý lexikon), Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1950   Naše umění horníkům, Mladá fronta, 6, 214, 1950/09/10, 10-10
1953   Výtvarník na stavbách socialismu, Výtvarné umění, 3, 2, 1953/06/30, 210-210
1953   Portrét a krajinomalba v Jízdárně, Výtvarná práce, 1, 20, 1953/07/24, 1-2
1953   Ve dnech festivalu byla v Bukurešti..., Výtvarná práce, , 25, 1953/10/02, 5-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Z výstavy 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění, Výtvarná práce, 3, 24, 1955/12/20, 7-
1956   O tvorbě Jiřího Horníka, Výtvarné umění, 6, 5, 1956/07/15, 216-221
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Výstava J. Horníka, Mladá fronta, 12, 294, 1956/12/06, 3-3
1956   Naši malíři v Salonu populistů, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 7-
1956   Výstava Jiřího Horníka, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 7-
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1957   Výstava nákupů Národní galerie, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 8-
1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1960   Debut skupiny Řijen, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 7-8
1961   Jiří Horník - umělec lyrické síly (Nekrolog), Výtvarné umění, 11, 7, 1961/11/06, 307-314
1961   Nedokončený dialog, Výtvarná práce, 9, 11, 1961/06/07, 5-6
1961   Druhá výstava Ríjna, Výtvarná práce, 9, 23, 1961/11/28, 3-4
1979   Česká portrétní malba XX. století, Česká portrétní malba XX. století, , , 1979, -
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1956   Jiří Horník: Obrazy a kresby 1943 - 1956
1974   Jiří Horník: Obrazy a kresby
1974   Jiří Horník: Výběr z díla
1985   Jiří Horník - XV. Nasavrcká paleta
1986   Jiří Horník: Obrazy
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
Work
published, title (subtitle)
1949   Hornický učeň
1949   Směna
1954   Tavič L. Pastorek
1972   Zimní podvečer
Poster
published, title (subtitle)
1974   Jiří Horník: Výběr z díla
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
List of Articles/Inbventory of Literature
published, title (subtitle)
2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
Text
published, title (subtitle)
1946   Akvarely, kresby a grafika Umělecké Besedy