Bohumil Kafka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1919   Bohumil Kafka (Jeho dílo od r. 1900 do r. 1918)
1949   Bohumil Kafka: Posmrtná výstava
1962   Bohumil Kafka 1878 - 1942: Životní dílo
1976   Bohumil Kafka 1878 - 1942 (Průvodce expozicí)
1978   Bohumil Kafka (Výstava k 100. výročí narození českého sochaře)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1906   Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu
1911   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag
1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1917   48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1920   53. výstava S.V.U. Mánes
1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého
1923   II. výstava uměleckého průmyslu československého
1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská
1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská)
1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   130. výstava S.V.U. Mánes
1927   125. výstava S.V.U. Mánes
1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1930   La 17. Biennale di Venezia (17. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte)
1933   Průvodce po Moderní galerii
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1938   Postavy českých dějin
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1940   Výstava Za novou architekturu
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1947   Anýžovy novoroční medaile a plakety
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Sculptura cehoslovaca
1949   Tjeckoslovakisk konst
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1950   Národní galerie krajským galeriím
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1957   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
1966   Česká secese (Umění 1900)
1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka
1968   Socha piešťanských parkov '68
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   České sochařství 19. a 20. století
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst
1971   České sochárstvo zo sbierok SNG
1971   Český portrét
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977   České sochařství kolem roku 1900
1978   České umění 1900/1945
1978   Sport ve výtvarném umění
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979)
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Pražské sochy a pomníky
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1982   Edvard Munch a české umění (Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo)
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Proměny kamene (100 let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích)
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1988   Sochařství východních Čech 1700 - 1945
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1992   Pocta Rodinovi
1993   Hapestetika 4 (Hmatová výstava výtvarného umění (nejen) pro nevidomé)
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1993   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech
1994   Mánes Mánesu
1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi)
1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2009   Antimodernisté
2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století
2009   Dekadence (Bohemian Lands 1880-1914)
2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Chords of Modernity in Czech Landscape Painting and Sculpture at the Turn from the 19th into the 20th Century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the Collections of the City Gallery Prague)
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Sochařství v Olomouckém kraji 1900 - 2012
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století)
2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2015   Smyslné linie (Erotické motivy secese a symbolismu)
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2016   Munch Kupka Kokoschka: Tělesnost 1890-1921 / Corporeality 1890-1921
2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016)
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016)
2017   Umění secese
2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938)
2018   První republika 1918-1938
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1971   Secese, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2011   Osobnosti Novopacka, Město Nová Paka, Nová Paka (Jičín)
2014   Bohumil Kafka (1878-1942): Příběh sochaře, Nakladatelství Karolinum, Praha
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Nakladatelství Karolinum, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2019   Keramika z Bechyně (Výrobní družstvo keramické v Bechyni (1903 -1924), Keramická akciová společnost v Bechyni (1922- 1942)), Jiří Hořava, Třeboň (Jindřichův Hradec)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Ilustrovaná encyklopedie (J - P), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 7: Herring - Koornstra), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1920/10/10   Členská výstava S.V.U. Mánes (I. Sochařství a architektura), Tribuna, 2, 239, 1920/10/10, -
1926   Členové profesorského sboru roku 1925, Almanach Akademie Výtvarných Umění v Praze vydaný k stodvacátémupátému výročí založení ústavu, , , 1926, 99-108
1938   T.G.M. v obrazech. (Akord 1938/3), Umění, , , 1938, 33-46
1941   Kafkův Mánes, 3 týdny u Topičů, , 4, 1941/06/02, -
1949   Když v roce 1942 sochař Bohumil Kafka..., Bohumil Kafka: Posmrtná výstava, , , 1949, -
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1955   Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 10-
1956   Výstava na paměť velikého Čecha, Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 7-
1958   Sochař Bohumil Kafka, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 2-3
1961   Soutěž na pomník Bedřicha Smetany, Výtvarné umění, 11, 8, 1961/12/05, 367-378
1962   Mladý Bohumil Kafka, Výtvarné umění, 12, 8, 1962/12/31, 353-359
1962   Přehled výstav, Výtvarná práce, 10, 4, 1962/03/16, 11-11
1962   Nová tvář Bohumila Kafky, Výtvarná práce, 10, 7, 1962/05/04, 3-
1962   O národní galerii, Výtvarná práce, 10, 15, 1962/08/31, 3-5
1963   České sochařství v prvních desítiletích dvacátého století (Přímé spojení s Francií: Josef Mařatka, B. Kafka, O. Španiel. Dílo Jana Štursy a Oty Gutfreunda), Národní galerie, , 5, 1963, 33-38
1963   Práce, humanita a štvanice, Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 11-11
1964   Nová instalace Moravské galerie, Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 4-
1966   Česká secese, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 1-3
1966   Nová expozice na Zbraslavi, Výtvarná práce, 14, 20, 1966/10/06, 4-
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1970   Auftakt mit Wenzel (Tschechoslowakische Plastik des 20. Jahrhunderts in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , , 1970, -
1978   Ke 100. výročí narození Bohumila Kafky (14.2. 1878 - 24.11. 1942), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, 31-34
1988   Příspěvek k dějinám pražského pomníku Jana Žižky z Trocnova, Památky a příroda, 13, 5, 1988, 273-278
2016   Za sbíráním bronzů, Ročenka ART+, , , 2016, 128-132
2019   Necudní naháči z řeckého Olympu (Nahé tělo v architektonickém dekoru Prahy 19. a počátku 20. století), Umění / Art, 67, 1-2, 2019, 2-25
2020   Bohumil Kafka, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 464-467
nedatováno   Secesní symbolismus, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 23-50
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1925   Výstava spolku výtvarných umělců Mánes
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2015   Aukční katalog č. 109 (Česká společnost přátel drobné plastiky)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
  Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
Calender
published, title (subtitle)
199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze
Periodical
published, title (subtitle)
1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
Guide
published, title (subtitle)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1981   České a slovenské umění 20. století
1997   Západočeská galerie v Plzni
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1924   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1962   České výtvarné umění 20. století
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
socha
published, title (subtitle)
1915   Jarní vzdechy
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století I.
Text
published, title (subtitle)
1938   Kafkův pomník M. R. Štefánika – dílo umělecké a technické
1945   Glosa o soše Jana Žižky, daru presidenta dr. Beneše maršálu Stalinovi
1948   Vzpomínka na sochaře Bohumila Kafku
1948   O portrétech Emy Destinové
1949   Sochařské dílo Bohumila Kafky
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)