Bohumil Kafka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Emil Filla
2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2001   Věra Janoušková: Já to dělám takhle, Torst, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1920   Waldesova galerie, Topičův sborník, 8 (1920–1921), 2, 1920/11/05, 89-90
1933   Nezávislý umělec před nezávislým soudem, Fronta, 6 (1933-1934), 21, 1933/11/02, 321-322
1953   Výtvarníci ve filmových záběrech, Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 5-
1968   50 let obnov Pražského hradu, Výtvarná práce, 16, 19, 1968/11/29, 3-
1985   Vztah architektury a výtvarného umění (V historii posledních čtyřiceti let), Panorama 1/85, , , 1985/01, 16-23
1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 17-22
1989   Obecní dům poprvé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 17, 1989/08/22, 3-
1989   Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 22, 1989/10/31, 5-
1991   Hlavním kriteriem byla pro mě opět..., Hapestetika 2, , , 1991, 0-0
1994   Zrcadlo vlastní historie (Praha, Mánes, Mánes Mánesu, 29.11.1995-5.1.1995), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 1, 1995/01/05, 1-1
1999   Roudnická galerie objevuje dílo Jana Křížka, , , , , -
2016   „Stvoření nového člověka“ (Dům československých dětí na Pražském hradě v šedesátých letech 20. století), Umění / Art, 64, 5, 2016, 394-411
2020   Černobílí muži s paletou? (Od portrétu Autora v nejlepších letech k posmrtné fotografii), Tvůrce jako předmět dějin umění, , , 2020, 215-221