Otakar Švec

* 23. 11. 1892, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 4. 4. 1955, Praha, Česká republika (Czech Republic)
sculptor

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: mzk2006324160

notes:
Zemřel možná již 3. března 1955, když se ve svém bytě otrávil plynem.
Autor skupinového sousoší Stalina v Praze na Letné (1949-1955, zničen 1962)

Otakar Švec

Český sochař Otakar Švec se narodil jako třetí ze sedmi dětí roku 1892 v Praze v rodině cukráře Josefa Švece a jeho manželky Františky, rozené Žemlové. V letech 1908–1911 studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Josefa Drahoňovského a Jana Kastnera a na AVU v Praze u Josefa Václava Myslbeka a Jana Štursy. Od roku 1912 pak Otakar pracoval jako pomocník ve Štursově ateliéru. Po skončení světové války začala jeho série soch význačných postav našich dějin: v roce 1918 byl jako první zpodobněn Josef Bohuslav Foerster, hudební skladatel a pedagog. O rok později se talentovaný sochař stal Štursovým asistentem na AVU, a zároveň členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Ve dvacátém roce pak pobýval v Paříži v ateliéru Émile-Antoine Bourdella, známého svým monumentálním sochařstvím.
Švecovou první významnou (a ve světě možná i nejslavnější) sochou byla v roce 1924 plastika muže na motocyklu, pravděpodobně závodníka v plné jízdě: samotný umělec totiž také závodil na motorkách. Dílo bylo vytvořeno ve stylu futurismu, dostalo název Sluneční paprsek – Motocyklista, a o rok později slavilo velký úspěch na Světové výstavě dekorativních umění v Paříži (původní Švecův odlitek se dodnes nachází ve stálé expozici Národní galerie). V roce 1925 zemřel Jan Štursa, a tak Švec do roku 1927 vedl na AVU jeho třídu. Ve dvaatřicátém Švec na vlastní žádost vystoupil z Mánesu. V tom čase spolupracoval s Osvobozeným divadlem Voskovce a Wericha – kupříkladu je uváděn jako autor sochařské výzdoby scény pro antifašistickou hru Osel a stín. Zároveň v roce 1932 vytvořil známou dvoj-bustu Voskovec a Werich, později se podílel i na filmech této dvojice. V tomtéž roce pak vznikl Vítězslav Nezval, další Švecova busta ze série soch význačných postav našich dějin. V roce 1934 byl odhalen jeho pomník ruského legionáře, plukovníka Josefa Jiřího Švece, v Praze na Pohořelci (během okupace byl odstraněn nacisty), a o rok později pak pomník básníka Adolfa Heyduka v Písku.
Za druhé světové války byla v roce 1942 Švecem vytvořena další ze série soch význačných postav našich dějin – Jan Neruda. Zároveň byly v tom čase nacisty zničeny sochy T. G. Masaryka (v Lounech) a Jana Husa. Po válce sochař pracoval na pomníku presidenta Roosevelta, ale vzhledem k únoru 48 a nástupu bolševismu, ho již nemohl dokončit. V osmačtyřicátém pak vznikla i busta Vítězslava Nováka, klavíristy a hudebního skladatele a pedagoga.
V roce 1949 byl Švec stejně jako dalších čtyřiapadesát sochařů nucen přihlásit se do soutěže na vytvoření pomníku bolševického vůdce SSSR, J. V. Stalina – žádný z nich tehdy nesměl konkurs odmítnout. V zadání se ukládalo, aby socha byla vysoká aspoň třicet metrů, proto se také všichni snažili nevyhrát. Švec navrhl tak naprosto nerealizovatelný monumentální projekt, že se domníval, že tohle nemůže projít (tvrdí se, že ho vytvořil po dvou láhvích vodky). Na rozdíl od ostatních, kteří se zaobírali různými verzemi samotného sovětského vůdce, navrhl sousoší hned devíti postav v čele se Stalinem. Černý Petr na něj přesto padl – k jeho vlastnímu překvapení v soutěži zvítězil. Na pomníku pak pracoval společně s architekty Jiřím Štursou (synovcem Jana Štursy) a jeho manželkou Vlastou Štursovou, kteří vymýšleli podstavec a okolní exteriér.
Švec brzy zjistil, že se stal otrokem jím vymyšleného monstra. Byl pod tlakem z nejvyšších míst – často chodil (i se Štursovými) na koberečky na vládu, soudruzi ho zase chodili kontrolovat do ateliéru, kde na modelu pracoval, tlak na něj samozřejmě vytvářela i samotná StB, navíc tíha budoucího monumentu byla tak obrovská, že měl strach, že letenská stráň nevydrží a sousoší se sesune do Vltavy. Což by pro něj znamenalo buď doživotní kriminál, nebo trest smrti. A tak všechny tyto tlaky začal ventilovat nezájmem o práci na pomníku, ještě větší spotřebou alkoholu, a ač byl ženatý, častějším stykem s milenkou Klárou. Zároveň vytvářel další dílo – mnohem menší – pro Karlovy Vary: jednalo se o sochu Karla IV. Bohužel v roce 1954 kvůli umělcovu pití, a zejména podvádění spáchala sebevraždu Švecova manželka Vlasta – pustila si plyn. A v dubnu 1955, měsíc před slavnostním odhalením monstra, totéž učinil i sám umělec – také si pustil plyn. Je pravda, že mu chodily výhružné a dehonestující anonymy, někteří přátelé se s ním přestali stýkat, byl zde také již zmíněný tlak z nejvyšších míst, a StB na něj práskala, že na soše málo pracuje (pravděpodobně na její popud mu část honoráře z celkových 500 000 Kčs nebyla vydána), ale hlavním důvodem jeho sebevraždy byla smrt manželky Vlasty.
Zhruba měsíc od sochařovy smrti, na prvního máje roku 1955, bylo žulové monstrum slavnostně odhaleno. Jednalo se o tehdy největší sousoší v Evropě: měřilo na výšku 15 a půl metru, podstavec byl vysoký 15 metrů, dlouhý 22 metrů a široký 12 metrů, byl složen ze třicetitunových žulových kvádrů. Kompletní pomník vážil zhruba 17 000 tun (například jen levá noha Stalina vážila 40 tun). Pražané pomník, který stál tehdejších 150 miliónů korun, pejorativně nazývali „fronta na maso“. Ještě v tomtéž měsíci byla bez větší pompy odhalena socha Karla IV v Karlových Varech.
Obludné monstrum nad Vltavou dlouho nevydrželo. Změnily se poměry v SSSR, neboť už v roce 1956 tehdejší komunistický vůdce Chruščov svého předchůdce odsoudil a zavrhl. Tudíž jeho bolševičtí fámulové v Československu měli okamžitě máslo (nebo spíš tisíce tun žuly) na hlavě. Nakonec byl v roce 1962 pomník vyhozen do povětří, rozebrán, část kvádrů byla odvezena do karlínského přístavu, zbytky pak pomocí těžké techniky zahrnuty do podzemních prostor.
Osud sochaře Otakara Švece a jeho monumentální sochy zpracoval česko-rakouský publicista Rudolf Cainer v románu Žulový Stalin. Na námět této knihy natočila v roce 2016 Česká televize film Monstrum podle scénáře a v režii Viktora Polesného.
ceskatelevize.cz, 10.8.2019

Otakar Švec

 

Otakar Švec

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1919   Akademie výtvarných umění, Praha, figurální sochařství, Myslbek Josef, *1848
???? - 1919   Akademie výtvarných umění, Praha, medailerství, Štursa Jan, *1880
1908 - 1911   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Kastner Jan, *1860
1908 - 1911   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Drahoňovský Josef, *1877
1920 - 1920   sochařský ateliér Émile-Antoine Bourdella, Paříž (Paris), Bourdelle Emile-Antoine, *1861

Otakar Švec

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Itálie, studijní cesta
???? - ????   Německo, studijní cesta
???? - 1955   Praha, Praha, pobyt, tvůrčí působení, v l. 1912-1925 činný v sochařském ateliéru Jana Štursy, v l. 1919-1925 činný jako pedagog na Akademii výtvarných umění, v l. 1925-1927 vedl speciální školu na AVU
1920 - 1920   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), studijní pobyt v sochařském ateliéru Émile-Antoine Bourdella
1935 - ????   Písek (Písek), Písek (Písek), socha Adolfa Heyduka v Palackého sadech

Otakar Švec

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Jednota umělců výtvarných (1898-1952), *1898
1919 - 1932   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen, vstoupil

Otakar Švec

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
[1983]   Czech Sculpture: 1867-1937, National Museum Wales, Cardiff
1916/04 - 1916/05   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1917/03 - 1917/04   48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1920/04/15 - 1920/10/31   XII. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia (La Biennale di Venezia 1920), Giardini di Castello, Benátky (Venezia)
1920/10/10 - 1920/11   Členská výstava S.V.U. Mánes, Mánes, Praha
1922/12   Vánoční trh prací členů spolku - LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1924/10 - 1924/11   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1925/10 - 1925/11   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha
1925/12/13 - 1926/01/10   Souborná výstava obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1926/04/24 - 1926/05/16   Výstava sběratele Dra. A. Starého, Mánes, Praha
1926/09/11 - 1926/11/22   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1927/12   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1936/01/10 - 1936/02/02   Tanec v československém umění výtvarném a ve fotografii, Mánes, Praha
1937/05 - 1937/08   50 let Mánesa, Mánes, Praha
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1941/11/15 - 1941/12/14   Jednota umělců výtvarných: 116. řádná členská podzimní výstava, Dům Jednoty umělců výtvarných, Praha
1942/10/02 - 1942/11/01   Jednota umělců výtvarných: 119. členská výstava, Mánes, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1945/11/10 - 1945/12/30   Jednota umělců výtvarných: 134. výstava, Palác Myslbek, Praha
1946/05/03 - 1946/05/31   Člověk a práce, Pavilon Myslbek, Praha
1947/07 - 1947/08   Monumentální úkol současného výtvarnictví, Mánes, Praha
1947/11 - 1947/12   Spolek výtvarných umělců Mánes 1947, Mánes, Praha
1949   Sculptura cehoslovaca, Institutul roman pentru relatiuni culturale cu strainatate, Bukurešť (Bucureşti)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1950/03 - 1950/04   Členská výstava S.V.U. Mánes, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1950/09/22 - 1950/10/22   Výstava Ministersrva školství, věd a umění a Národní galerie Krajským galeriím II., Slovanský ostrov, Praha
1951/02/25 - 1951/03/19   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur, Wiener Kunsthalle, Vídeň (Wien)
1952/11/07 - 1952/12/12   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Slovanský ostrov, Praha
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1957/05   30 let osvobozeného divadla, Divadlo hudby, Praha
1964/01 - 1964/06   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1979/09/13 - 1079/10/28   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975-1979, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/06/01 - 1980/10/12   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, Benátky (Venezia)
1980/11/15 - 1981/01/11   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Mole Antonelliana, Turín (Torino)
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/05/01 - 1988/06/14   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung. Von der Gotik bis zur Moderne, Altes Rathaus, Ingelheim am Rhein
1988/08/25 - 1988/10/02   Praha 1920-1940 Prag: Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst, Ateneumin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1990/06/16 - 1990/07/08   Polymorphie: Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)
1991   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
1991/06/09 - 1991/09/15   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
1992/04/03 - 1992/05/17   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Kulturhaus der Stadt Graz, Štýrský Hradec (Graz)
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/10/02 - 1999/12/12   Czech Art 1890-1930, Setagaya Art Museum, Tokio (Tokyo)
2001/02/22 - 2001/04/22   Dotyk sochy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/07/02 - 2003/07/20   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Obecní dům, Praha
2003/11/07 - 2004/01/31   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu, Mánes, Praha
2003/12/18 - 2004/02/08   Ohlédnutí, 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/08/23 - 2004/09/04   Secese a Art deco, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2011/06/22 - 2011/09/11   Motor & Art, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/03/29 - 2012/06/17   Česká meziválečná plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/10/18 - 2013/01/13   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/02/14 - 2013/05/19   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2014/05/04 - 2014/09/28   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/10/13 - 2015/01/14   Warhol, Lhoták, Pištěk a další / Warhol, Lhoták, Pištěk and others (Auto v proměnách času / The Automobile through the Ages), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/03/02 - 2017/04/02   Objekt a plastika, Galerie Moderna, Praha
2018/09/21 - 2019/01/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in the Central Europe, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2021/07/01- 2021/09/26   Otakar Švec, Jaromír Krejcar: Pomník obětem nacismu v Domažlicích, 1948, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2022/09/23 - 2023/01/08   V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, Veletržní palác, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/13   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art, Sotheby's, Londýn (London)
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/12/09   50. aukce výtvarného umění, starožitností, designu a skla, Palác Žofín, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/05/23 - 2011/05/26   The Hascoe Family Collection, Hotel Intercontinental, Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
neuvedeno   České umění 1900-1930, Veletržní palác, Praha

Otakar Švec

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1917   48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1920   53. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1922   Vánoční trh prací členů spolku (LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Výstava sběratele Dra. A. Starého, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1941   Jednota umělců výtvarných: 116. podzimní řádná členská výstava, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1942   Jednota umělců výtvarných: 119. Mitgliederausstellung / Členská výstava, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1946   Člověk a práce, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1947   Mánes 1947, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Sculptura cehoslovaca, Orbis, Praha
  1950   Členská výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1950   Výstava Ministerstvo školství, věd a umění a Národní galerie krajským galeriím, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1964   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1980   Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  1983   Czech Sculpture 1800-1938, Trefoil Books Ltd., Londýn (London)
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne), Internationale Tage, Ingelheim am Rhein
  1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990), Bürger Forum Berlin e. V., Berlín (Berlin)
  1991   Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen), Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
  1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco), Setagaya Art Museum, Tokio (Tokyo)
  2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Český olympijský výbor, Praha
  2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Národní památník na Vítkově, Národní muzeum, Praha
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   Otakar Švec, Jaromír Krejcar: Pomník obětem nacismu v Domažlicích, 1948, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Otakar Švec, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), 5, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1989   Sport v umění, Nakladatelství Olympia, Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Cold War Modern: Design 1945-1970, V&A Publishing, Londýn (London)
  2008   Žulový Stalin (Osudy pomníku a jeho autora), ARSCI, Praha
  2014   Případ Stalin (Historická a literární studie stalinova pomníku v Praze), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   The Case of the Missing Statue: A Historical and Literary Study of the Stalin Monument in Prague, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2015   Umění v Domažlicích, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920/10/10   Členská výstava S.V.U. Mánes (I. Sochařství a architektura), Tribuna, 2, 239
  1928/04/04   Soutěž na fontánu na Sm. nám., Národní osvobození, 5, 95
  1950   Soutěž na pražskou pomníkovou sochu J. V. Stalina, Výtvarné umění, 3, 140-143
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce
  1957   30 let osvobozeného divadla, Výtvarná práce
  1964   Štursovi žáci, Výtvarná práce, 12, 2
  1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění-15
  1989   Proměny realismu, Sport v umění, 148-201
  1993   Otakar Švec 23.11.1892 - 4.4.1955, Raut, 70
  1995   Primitivismus, civilismus a spirituální realismus, České moderní umění 1900-1960, 137-163
  2005   Stalin nad Prahou (Ráno popravili Slánského, odpoledne dali tesat do kamene frontu an maso), Respekt, 16, 18, 13-15
  2011   Pomník Adolfa Heyduka (k 75. výročí odhalení), Prácheňské muzeum v Písku v roce 2010, 79-83
  2012   Sochy, Ročenka ART+, 76-78
  2012   Vzpomínky na budoucnost (Futurismus v Západočeské galerii v Plzni), Art + Antiques, 94-95
  2015   11 Ikony, hrdinové, legendy ("Nemůžeš? Přidej!"), Sport je umění / Sport is art, 466-497
  2015   9 Automobily, motocykly (V zajetí rychlosti), Sport je umění / Sport is art, 368-405
  2016   Otakar Švec, Art + Antiques, 31
  2019   Dům, kde žil Otakar Švec, 220 míst AVU, 240
  2019   Stalinův pomník, 220 míst AVU, 190-191
  2019   Závod pro uměleckoprůmyslové práce kovové, 220 míst AVU, 278
  2020   ‘Warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kannst?', Cold Revolution, 260-265
  nedat   Otakar Švec: Motocyklista, sluneční paprsek, České moderní umění 1900-1960, 152-153
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Otakar Švec (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1925   Výstava spolku výtvarných umělců Mánes, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby's London), Sotheby's, Londýn (London)
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Soutěžní návrh na pomník J. V. Stalina (Švec)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.), ART Holding Praha, a.s., Praha
  2000   Umění 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Warhol, Lhoták, Pištěk a další / and others (Auto v proměnách času / The Automobile through the Ages), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí), Národní galerie v Praze, Praha
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Členská výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část), Ohlédnutí

Otakar Švec

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Ve společnosti nastupující k socialismu... (Českoslovenští výtvarní umělci o sovětském umění), Výtvarné umění, 1, 7-8, 344-344

Otakar Švec

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Večer 1. května, na samém prahu..., Výtvarná práce
  1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 21-29
  2011   Motor & Art, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17
  2011   Sbírka Hascoe, Art + Antiques, 24-25
  2013   Rytmy + pohyb + světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2020   Sochařský portrét, Ladislav Janouch: Sochy, plastiky, keramiky, 60-83
  2021   Rekordní Chlupáč a Lhotákova grafika, Art Antiques, 13-13
  2022   Znovuobjevené Zrzavého Kokota za 16 milionů korun, Art Antiques, 16-17
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Martin Zet: Osud národa (sochař Otakar Švec), Galerie Artwall / Galerie Na zdi, Praha

Otakar Švec

institution, city  
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Muzeum hlavního města Prahy, Praha
Národní galerie v Praze, Praha