Václav Žalud

from - to, institution, city, (notes)
0 - 0   Praha, Praha, ()
0 - 1922   Paříž (Paris), Paříž (Paris), (studijní cesta)
1920 -   Akademie výtvarných umění, Praha, (pomocník Jana Štursy, později asistent B.Kafky)
1937 -   České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Praha, (vede ateliér sochařství a modelování)