Josef Wagner

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Josef Wagner 1901 - 1957: Životní dílo
1961   Josef Wagner 1901 - 1957 (Sochařské dílo)
1962   Josef Wagner (Kresby, sochy)
1962   Josef Wagner: Kresby a sochy
1965   Josef Wagner: Sochy, kresby
1966   Sto kreseb Josefa Wagnera
1978   Josef Wagner: Raná tvorba
1979   Josef Wagner: Raná tvorba
1980   Josef Wagner: Raná tvorba
1980   Josef Wagner: Sochařské kresby
1981   Josef Wagner: Sochařská kresba
1982   Josef Wagner (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
1984   Josef Wagner 1901 - 1957: Výběr z kreseb
1996   Josef Wagner: Kresby
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
1929   Umělecká výstava spolků S. V. U Mánes a Umělecké besedy v Praze
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1936   S.V.U. Mánes
1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937)
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1938   III. Zlínský salon
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Matka - Dítě - Rodina ve výtvarném umění
1940   Obraz a socha v bytě I.
1940   Od náčrtu k obrazu a soše
1942   Duchovní námět v české malbě a sochařství
1942   Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945)
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1946   České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi
1946   Mánes 1946
1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků
1947   Exhibition of Czechoslovak Modern Art
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1947   Výstava Svatý Vojtěch v památkách a v českém umění
1947   Výstava obrazů Vladimíra Sychry. Drobná plastika z majetku brněnských sběratelů (Od Gutfreunda po Wágnera)
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1947   Náboženské umění XX. století
1948   Svět práce v umění
1948   Dobrý originál do malého bytu (Předvánoční výstava obrazů a plastik)
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Sculptura cehoslovaca
1949   Tjeckoslovakisk konst
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1952   III. členská výstava
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1960   Josef Sudek ve výtvarném umění
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století (Z přírůstků Moravské galerie z posledních let)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Imaginativní malířství 1930-1950
1964   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy
1965   Moderní česká kresba
1965   České moderní malířství a sochařství
1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1967   Sochařská kresba
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   České sochařství 19. a 20. století
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   Československé mince 1918-1968
1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1971   Jan Štursa a jeho žáci
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   Český portrét
1971   Česká kresba XX. století
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen
1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977   Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci)
1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1978   České umění 1900/1945
1978   Socha a sochařská kresba
1978   Československé mince 1918-1977
1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Pražské sochy a pomníky
1980   Kresby českých sochařů (Ke 100. výročí narození Jana Štursy)
1980   Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague)
1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Otakar Španiel a jeho škola (K stému výročí narození Otakara Španiela (1881-1955))
1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   Antické tradice v českém umění
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Proměny kamene (100 let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích)
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   Marie Kulhánková-Wagnerová, Josef Wagner
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Česká avantgarda Španělsku
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Sochařství východních Čech 1700 - 1945
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Česká kresba XX. století II
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
2000   Melancholie
2002   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Ejhle světlo
2004   Přišel jsem pozdravit Sochy (… a poděkovat těm, kteří se o ně zasloužili)
2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století)
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2016   Prostor Zlín (Stálá expozice)
2016   Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1959   Josef Wagner, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Josef Wagner, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Sochař Josef Wagner, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1996   Cesty po ateliérech (1976-1986), Torst, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2003   Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2007   Tajnosti depozitářů aneb Předměty s příběhem, Regionální muzeum, Teplice (Teplice)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1987   Sborník památce Václava Navrátila, ,
2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019   Česko-slovenská koruna v podpisech (Tradice - tvorba - teorie), Památková komora ČR, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1936   Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, , , 1936, 43-48
1941   Josefa Wagnera Láska mateřská, 3 týdny v umění, , 8, 1941/12/08, 157-159
1954   K novým sochám Josefa Wagnera, Výtvarné umění, 4, 6, 1954/08/31, 266-273
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Z výstavy 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění, Výtvarná práce, 3, 24, 1955/12/20, 7-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 7-
1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 3-4
1957   Vzpomínka na Josefa Wagnera, Výtvarné umění, 7, 3, 1957/05/25, 97-101
1957   Zároveň s výstavou v Mánesu..., Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 10-
1957   Za Josefem Wagnerem, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 7-
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1958   Sochařova cesta k tvaru (Dovětek k výstavě Josefa Wagnera), Výtvarné umění, 8, 6, 1958/10/31, 242-247
1958   Pražské výstavy v květnu, Výtvarné umění, 8, 6, 1958/10/31, 282-285
1958   Dvě sochařské výstavy, Kultura, 2, 20, 1958/05/15, 5-
1958   Životní dílo sochaře Josefa Wagnera, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 2-3
1958   XXIX. Biennale v Benátkách, Výtvarná práce, 6, 13-14, 1958/07/24, 16-
1958   Jan Lauda zahájil v úterý 29. dubna..., Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 11-
1960   Jaromír Pečírka: Josef Wagner (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 138-139
1961   Nedožité šedesátiny Josefa Wagnera, Výtvarná práce, 9, 7-8, 1961/04/24, 9-10
1962   Kresby sochaře Josefa Wagnera, Pochodeň, , , 1962/07/26, -
1964   Štursovi žáci, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 1-0
1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 15, 1, 1965/02/10, 6-15
1966   Sto kreseb Josefa Wagnera, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 4-5
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1970   Auftakt mit Wenzel (Tschechoslowakische Plastik des 20. Jahrhunderts in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , , 1970, -
1979   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1980   Jihomoravský kraj - Brno (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, -
1983   Sochařský odkaz Josefa Wagnera, Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 23-26
1987   Sochařská škola Josefa Waagnera, Sborník památce Václava Navrátila, , , 1987, 47-53
1988   SVU Mánes, výstava poesie 1932, Linie / barva / tvar, , , 1988, 40-55
1988   Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 18, 1988/11/22, 6-
1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36, 3, 1988, 260-284
1989   Surrealismus a české umění, Umění, 37, 5, 1989, 377-399
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1992   Malá galerie československých peněz, Umění a řemesla, 34, 4, 1992, 11-21
1994   Válečné intermezzo / The War Intermezzo, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 75-78
1995   Poezie pro zrak, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 165-192
1996   Vliv surealismu na díla dalších českých umělců, České imaginativní umění, , , 1996, 218-242
2000   Josef Wagner, Miloslav Chlupáč, , , 2000, 158-160
2003   Zlínské sbírky (Nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění), Art & Antiques, , 3, 2003/03, 83-84
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová ), Černá slunce, , , 2012, 28-30
2012   Poezie beze slov (1926 - 1937) (Díla), Černá slunce, , , 2012, 50-91
2014   Surrealismus a české sochařství, Universitas, 47, 3, 2014, 13-24
2020   Josef Wagner, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 558-563
nedatováno   Josef Wagner: Albatros, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 184-185
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1962   Josef Wagner: Kresby a sochy
1980   Josef Wagner: Raná tvorba
1984   Josef Wagner 1901 - 1957: Výběr z kreseb
1993   Joseph Wagner: Rétrospective 1958 - 1993
1996   Josef Wagner: Kresby a sochy
2002   Josef Wagner: Hlasy země
2004   Josef Wagner: The Generals Dream of a nice Catastrophe
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1946   České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi
1988   Linie / barva / tvar
2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století)
2006   ArtPro na Art Prague 2006
2013   Století relativity / Century of Relativity
2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
Letter of Condolence
published, title (subtitle)
1957   Děkujeme ze srdce...
Periodical
published, title (subtitle)
1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
Poster
published, title (subtitle)
1962   Josef Wagner: Sochy - kresby
Program
published, title (subtitle)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1962   České výtvarné umění 20. století
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století II.
Text
published, title (subtitle)
1968   Moderní česká kresba
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)