Max Švabinský

from - to, institution, city, (notes)
0 - 0   Obecní dům - výstavní sály, Praha, (nástěnné obrazy Literatura a Umění)
0 - 0   Belgie, _, ()
0 - 0   Kroměříž (Kroměříž), Kroměříž (Kroměříž), (čestný občan města)
0 - 0   Francie, _, ()
0 - 0   Německo, _, ()
0 - 0   Holandsko, _, ()
1897 - 1898   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), ()
1910 - 1939   Akademie výtvarných umění, Praha, (do 1926 vedl grafickou speciálku (do 1928?))
1916 - 1920   Akademie výtvarných umění, Praha, (rektor)
1924 - 1926   Akademie výtvarných umění, Praha, (rektor)
1924 - 1926   Česká akademie věd a umění, Praha, (předseda IV. třídy)
1926 - 1939   Akademie výtvarných umění, Praha, (vedoucí figurálního malířského oddělení)
1933 - 1935   Akademie výtvarných umění, Praha, (rektor)
1933 - 1945   Česká akademie věd a umění, Praha, (předseda výtvarného odboru IV. třídy)
1936 - 1938   Česká akademie věd a umění, Praha, (předseda IV. třídy)