Adolf Benš

* 18. 5. 1894, Pardubice (Pardubice), Česká republika (Czech Republic)
† 8. 3. 1982, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Editor, designer, Pedagogue, painter, Architect, Urbanist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01011690

Adolf Benš

Adolf Benš. Architekt. Pedagog. Urbanista. Odborný publicista. Uměleckoprůmyslový výtvarník.Malíř. Redaktor.
Narozen 18. 5. 1894 v Pardubicích. Studium architektury na české technice v Praze (1913-14, 1918-23) a na Akademii výtvarných umění v Praze (1921-24), kde byl žákem J. Kotěry a J. Gočára. 1923-24 pracuje na Státní regulační komisi hl. m. Prahy, 1924-25 v ateliéru Josefa Gočára. V letech 1925-40 má vlastní ateliér, v němž navrhuje své nejznámější funkcionalistické stavby. V l.1924-1938 redaktorem revue Stavitel. 1940-43 je zaměstnancem Plánovací komise pro hl. m. Prahu, 1943-45 má opět vlastní ateliér. Po válce se stává profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1945-65), v letech 1947-48 je jejím rektorem. Roku 1955 je jmenován dopisujícím členem Akademie architektury v Paříži. Umírá 8. 3. 1982 v Praze.
A. Benš patří k čelným představitelům českého funkcionalismu. Na jeho dílo měla velký vliv francouzská moderní architektura 20. a 30. let, především tvorba Le Corbusiera. Projektoval zejména veřejné budovy, výstavní pavilóny a územní plány měst. Jeho funcionalistické stavby se vyznačují vysokou výtvarnou kulturou, k nejvýznačnějším stavbám českého funkcionalismu patří jeho budova Elektrických podniků v Praze. Neopominutelná je i Benšova dvacetiletá pedagogická činnost na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Publikoval v revue Stavitel, Volné Směry, Styl, Architektura


Soutěžní návrh na budovy soudních a finančních úřadů v Praze, 1938
Odbavovací hala mezinárodního letiště Praha-Ruzyně, 1937
Budova Elektrických podniků hl. města Prahy, 1935
Soutěžní návrh obchodní školy v Mladé Boleslavi, 1931
Divišova vila v Praze-Troji, 1930
Návrh vily, 1929
Obytný dům pražské obce, Sudoměřská ul. 1636, 1926-31
Hospodyňská škola v Mladé Boleslavi, T. G. Masaryka 762, 1926-27
Zařízení vlastního bytu, 1928-29
Vila ing. Novotného v Bratislavě, ul. B. Němcové, 1929-30
Československý pavilón pro průmyslovou výstavu v Lutychu, Belgie, 1930
Kunstýřova vila ve Skalsku, kolem 1930
Dvojdomek z Baťovy soutěže ve Zlíně, ul. U lomu, 1935, spolupráce František Jech
Vlastní vila v Praze, Nad Paťankou 1808, 1937-38
Nábytek pro vlastní vilu, 1938
Gymnázium v Ružomberku, 1938-40

Další projekty
Památník Jana Kotěry, 1923
Soutěžní návrhy: trój­ský (1924), libeňský (1924) a Jiráskův most v Praze (1926); do­my praž. obce s malými byty (1930); sanatorium ve Smokovci (1923); městská galerie v Praze na Klárově (1937)

Adolf Benš

 

Adolf Benš

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1913 - 1914   Česká škola technická, Praha
1919 - 1923   České vysoké učení technické, Praha
1921 - 1924   Akademie výtvarných umění, Praha, architektura, Gočár Josef, *1880
1921 - 1924   Akademie výtvarných umění, Praha, architektura, Kotěra Jan, *1871

Adolf Benš

from - to   institution, city, notes
1945 - 1965   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80

Adolf Benš

from - to   student, school, city
???? - ????   Fojtl Vladislav, *1931, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Fakulta architektury
???? - 1963   Goetz Jindřich, *1939, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, užitá architektura
???? - ????   Pýcha Vladimír, *1939, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Machač František, *1929, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1958   Hloch Zbyněk, *1934, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Hrůza Josef, *1921, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Rotyka Josef, *1931, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura
???? - ????   Rulík Karel, *1938, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura
???? - 1949   Palla Vladimír, *1925, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura
???? - 1968   Stránský Karel, *1930, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Fakulta architektury
???? - ????   Stuchlík Jaroslav, *1932, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura
???? - 1946   Tomek Miloš, *1921, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1953   Tůma Jiří, *1928, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura
???? - 1951   Brusnický Jiří, *1927, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - 1953   Kopeček Josef, *1926, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Krákora Jaroslav, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura
???? - ????   Jozlová Eva, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura
1946 - 1951   Kadlec Jaroslav, *1926, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1947 - 1951   Rajchl Jaroslav, *1926, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1949 - 1955   Rohan Milan, *1924, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1949 - 1951   Paluš Karol, *1925, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1949 - 1954   Oliva František, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1953 - 1955   Koutecký Vlastimil, *1930, Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta, filmová architektura
1955 - 1961   Fuchs Allan, *1934, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura
1956 - 1963   Blažíček Tomáš, *1936, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1957 - 1963   Storm Vojtěch, *1937, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura
1961 - 1967   Polony Antonín, *1941, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura
1962 - 1968   Bukovanská Helena, *1942, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1963 - 1969   Kerel Jan, *1944, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1963 - 1965   Dubová Helena, *1944, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1964 - 1970   Ždímal Dušan, *1945, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1964 - 1970   Šeda Miroslav, *1943, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1965 - 1971   Fišer Jan, *1944, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, architektura

Adolf Benš

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/06/24 - 1994/08/21   Adolf Benš 1894-1982: Architektonické dílo, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1928/05/26 - 1928/09   Akademie výtvarných umění v Praze - Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri, Stockholm, Stockholm
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1937/10/12 - 1937/11/28   Dnešní Mánes, Mánes, Praha
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1941/04   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1991/09/12 - 1991/11/10   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Dům umění, Zlín (Zlín)
1992/03 - 1992/04   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1992/11 - 1993/01   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1996/04/04 - 1996/06/23   Karel Teige: Architettura, Poesia. Praga 1900-1951, Castello di Miramare, Terst (Trieste)
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
2018/06/29 - 2018/09/02   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2018/09/25 - 2018/10/24   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018, Design factory, Bratislava (Bratislava)
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Praha, Praha

Adolf Benš

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928), Akademie výtvarných umění, Praha
  1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri, Svaz československého díla, Praha
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1937   Dnešní Mánes (Oslavy 50 let Mánesa), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (1. Architektura), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1991   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  2018   Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918-2018 / Visions and Applications in Czech and Slovak Architecture 1918-2018, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1992   L'Avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939, Pierre Mardaga, Lutych (Liège)
  2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2014   Adolf Benš (1894-1982) (Architektonické dílo), Nadace Charty 77, Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2017   Praha nepostavená (Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha
  2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 1: a/f), Nakladatelský dům OP, Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2002   Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953 (Bibliografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů,...)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Výstava proletářského bydlení, Adolf Benš (1894-1982), 207-207
  1954   Šedesátiny prof. arch. Benše (18. 5. 1894), Výtvarná práce, 6-6
  2019   Elektrické podniky, 220 míst AVU, 254
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Adolf Benš (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Adolf Benš 1894-1982: Architektonické dílo, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Utopie moderny: Zlín
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Adolf Benš 1894-1982: Architektonické dílo (ke 100. výročí narození), Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Moderní architektura v Gottwaldově, Svaz architektů ČSSR, Praha
  2005   Pražský industriál (Technické stavby a průmyslová architektura Prahy), Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, Praha
  2016   Zlínská architektura, Statutární město Zlín, Zlín (Zlín)
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)

Adolf Benš

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Adolf Benš (1894-1982) (Architektonické dílo), Nadace Charty 77, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1922   Akustika sálů divadel, Adolf Benš (1894-1982), 149-151
  1924   Amerika, Adolf Benš (1894-1982), 153-155
  1925   Mezinárodní výstava dekorativního a průmyslového moderního umění v Paříži 1925, Adolf Benš (1894-1982), 157-162
  1925   Pařížské mosty, Adolf Benš (1894-1982), 163-175
  1925   Rovná střecha, jíž používá Le Corbusier, Adolf Benš (1894-1982), 177-179
  1927   Moderní kancelářská budova, Adolf Benš (1894-1982), 189-193
  1927   Výstava bydlení ve Stuttgartě, Adolf Benš (1894-1982), 181-188
  1929   K soutěži na zastavění Letné, 195-200
  1930   K ideové soutěži na vyhledání místa pro budovy poslanecké sněmovny a senátu, Adolf Benš (1894-1982), 201-203
  1930   K soutěži na úpravu strahovských lomů v Praze, Adolf Benš (1894-1982), 204-206
  1932   Dřevěné okno s ocelovým rámem (patent a. f.), Adolf Benš (1894-1982), 208-208
  1933   Československá bytová politika, Adolf Benš (1894-1982), 209-212
  1933   Vývoj léčebné péče, Adolf Benš (1894-1982), 213-213
  1935   Sociální předpoklady plánů a architektury Ústřední budovy Eletrických podniků, Adolf Benš (1894-1982), 31-35
  1936   Motolská nemocnice a urbanistická forma, Adolf Benš (1894-1982), 215-216
  1937   K užší soutěži na motolské klinické nemocnice, Adolf Benš (1894-1982), 217-217
  1937   Paříž 1937. Poznámky o architektuře výstavy francouzských a cizích pavilonů, 219-222
  1946   Bytová otázka, Adolf Benš (1894-1982), 223-223
  1951   Ozdravění Českého Krumlova, Adolf Benš (1894-1982), 225-226
  1953   Architektura na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Adolf Benš (1894-1982), 227-228
  1957   Josef Karel Říha - Oldřich Stefan - Jiří Vančura, Praha včerejška a zítřka, Adolf Benš (1894-1982), 229-229
  1959   K otázkám prvních kolektivních domů, Adolf Benš (1894-1982), 231-234
  1960/05/10   Roberto Aloi, Achitetture per lo spettacolo (Architektury pro veřejná představení), Výtvarné umění, 86-88
  1966   Škola Nikoly Dobroviče, Adolf Benš (1894-1982), 235-237
  1968   Vývoj osídlení v Československu, Adolf Benš (1894-1982), 238-242
  1971   Vzpomínky žáků a spolupracovníků Josefa Gočára, Adolf Benš (1894-1982), 243-243
  1973   Bohuslav Fuchs. 24. 3. 1895 - 18. 9. 1972, Adolf Benš (1894-1982), 245-247
  1976   K úmrtí prof. ing. arch. Františka Cubra ((Otevřený list připravený k oslavě 65. narozenin Františka Cubra)), Adolf Benš (1894-1982), 249-249
  1977   Problémy výuky krajinářské architektury, Adolf Benš (1894-1982), 250-251

Adolf Benš

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Soutěž na Dům kultury v Gottwaldově skončila, Výtvarná práce, 8
  1956   Výsledek soutěže na památník Jan Žižky v Trocnově, Výtvarná práce, 11
  1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6-8
  2019   Palmovka (XI.Úsek metra II B), Metroart, 158-163
  2019   Vltavská (VIII. Trasa III. C), Metroart, 98-101