Vincenc Vingler

* 30. 4. 1911, Praha, Česká republika (Czech Republic)
14. 8. 1981, Praha, Česká republika (Czech Republic)
sculptor, ceramicist , designer

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Sochař. Působil v Praze. Člen Umělecké besedy (od 1947).

Narodil se 30. 4. 1911 v Praze. Byl pokřtěn jménem František, jméno Vincenc přijal až později (1944) jako přezdívku, která vychází z jeho příjmení. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1927 - 33, Helena Johnová). Během let 1933 až 1938 hodně cestuje (Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Maďarsko, Itálie, Jugoslávie, Bulharsko, Rumunsko, Řecko, Turecko, Egypt). 1940 - 45 pracuje jako scénograf (Pražská divadla pro mládež Míly Mellanové, Unitarie, šéf výpravy v Karlíně). V letech 1946 až 1969 studijní pobyty ve Švédsku, Dánsku, Francii, Holandsku, Belgii, Itálii, Anglii, Číně, SSSR, USA, Indonésii, 1974 ve Španělsku. Zemřel 14. 8. 1981 v Praze.

Sochař zaměřený témě výhradně na tematiku zvířat, lidská figura se objevuje pouze výjimečně, většinou v kontaktu se zvířetem. Rezignoval na formální výboje, styl přizpůsoboval době, v padesátých letech byly jeho sochy více realistické, později přešel k abstrahovanější stylizaci tvaru. V 50. letech je díky nekonfliktní tématice jeho dílo oficiálně přijímáno a několikrát reprezentuje republiku na světových akcích (1954 trienále v Miláně, 1956 bienále v Benátkách a v Sao Paulu). Na konci 50. let se jeho elegantní modernistické tvarosloví protnulo s estetikou bruselského stylu, na EXPU 58 je také zastoupen několika díly v čsl. pavilonu (Volavka v atriu, Pelikán na terase restaurace). Dnes patří mezi pozapomenuté autory, jeho dílo se téměř nevystavuje a je hodnoceno spíše negativně. „Rutina a řemeslo mnohdy převládaly nad hledáním adekvátní tvarové a stylové roviny." (V. Erben)
Fišer Marcel, socharstvi.info, 9/2013

notes:
vlastní jméno
František Vincenc
Slovník čsvu uvádí + Chyšky u Milevska