foto Zdenko Feyfar

Vincenc Vingler

* 30. 4. 1911, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 14. 8. 1981, Praha, Česká republika (Czech Republic)
designer, sculptor, Ceramicist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jo20010090048
VIAF: 96208261

Vincenc Vingler
Pavián
1949
sochařství
sádra
v. 70 cm
Vincenc Vingler
Pelikáni
1950
sochařství
sádra
v. 180 cm
Vincenc Vingler
Jeřáb
1953
sochařství
bronz
v. 196 cm
Vincenc Vingler
Husy
1954
sochařství
sádra
v. 995 cm
 

notes:
vlastní jméno
František Vincenc
Slovník čsvu uvádí + Chyšky u Milevska

Vincenc Vingler

Sochař. Působil v Praze. Člen Umělecké besedy (od 1947).

Narodil se 30. 4. 1911 v Praze. Byl pokřtěn jménem František, jméno Vincenc přijal až později (1944) jako přezdívku, která vychází z jeho příjmení. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1927 - 33, Helena Johnová). Během let 1933 až 1938 hodně cestuje (Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Maďarsko, Itálie, Jugoslávie, Bulharsko, Rumunsko, Řecko, Turecko, Egypt). 1940 - 45 pracuje jako scénograf (Pražská divadla pro mládež Míly Mellanové, Unitarie, šéf výpravy v Karlíně). V letech 1946 až 1969 studijní pobyty ve Švédsku, Dánsku, Francii, Holandsku, Belgii, Itálii, Anglii, Číně, SSSR, USA, Indonésii, 1974 ve Španělsku. Zemřel 14. 8. 1981 v Praze.

Sochař zaměřený témě výhradně na tematiku zvířat, lidská figura se objevuje pouze výjimečně, většinou v kontaktu se zvířetem. Rezignoval na formální výboje, styl přizpůsoboval době, v padesátých letech byly jeho sochy více realistické, později přešel k abstrahovanější stylizaci tvaru. V 50. letech je díky nekonfliktní tématice jeho dílo oficiálně přijímáno a několikrát reprezentuje republiku na světových akcích (1954 trienále v Miláně, 1956 bienále v Benátkách a v Sao Paulu). Na konci 50. let se jeho elegantní modernistické tvarosloví protnulo s estetikou bruselského stylu, na EXPU 58 je také zastoupen několika díly v čsl. pavilonu (Volavka v atriu, Pelikán na terase restaurace). Dnes patří mezi pozapomenuté autory, jeho dílo se téměř nevystavuje a je hodnoceno spíše negativně. „Rutina a řemeslo mnohdy převládaly nad hledáním adekvátní tvarové a stylové roviny." (V. Erben)
Fišer Marcel, socharstvi.info, 9/2013

Vincenc Vingler

foto Zdenko Feyfar
 

Vincenc Vingler

Vincenc Vingler
Pavián
1949
sochařství
sádra
v. 70 cm
Vincenc Vingler
Pelikáni
1950
sochařství
sádra
v. 180 cm
Vincenc Vingler
Jeřáb
1953
sochařství
bronz
v. 196 cm
Vincenc Vingler
Husy
1954
sochařství
sádra
v. 995 cm
 

Vincenc Vingler

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1927 - 1933   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Lauda Jan, *1898
1927 - 1933   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Štipl Karel, *1889
1927 - 1933   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Johnová Helena, *1884

Vincenc Vingler

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Egypt, studijní cesta
???? - ????   Francie, studijní cesta
???? - ????   Itálie, studijní cesta
???? - ????   Německo, studijní cesta
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Řecko, studijní cesta

Vincenc Vingler

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   ArtPro - Galerie plastiky, zastoupení umělci, *
???? - ????   Galerie Lazarská, zastoupení umělci, *
???? - ????   Skupina B, *1958
???? - ????   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, *
1947 - ????   Umělecká beseda, *1863, výtvarný odbor

Vincenc Vingler

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1950/12/12 - 1951/01/12   Plastiky a kresby Vincence Vinglera, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1953/04/22 - 1953/05/17   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby zvířat, Galerie Kniha, Praha
1963/04 - 1963/05   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby zvířat, Galerie Václava Špály, Praha
1964/10/11 - 1964/12/06   Vincent Vingler: Sochy 44/64, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1965/01/17 - 1965/02/21   Vincenc Vingler: Sochy 1944-1964, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1965/03   Vincenc Vingler: Výběr sochařského díla, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1965/07/10   Vincent Vingler, Herbert Art Gallery and Museum, Coventry
1967/08/27 - 1967/10/01   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/06/18 - 1968/09/01   Vincenc Vingler: Plastiken und Zeichnungen, Zoologischer Garten, Berlín (Berlin)
1971/03/16 - 1971/04/25   Vincenc Vingler: Výbor z díla 1940-1970, Mánes, Praha
1976/05/27   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby. Výbor z díla 1945 - 1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/11/10 - 1976/11/24   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby, Galerie Zlatá lilie, Praha
1977/05 - 1977/06   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby 1972-1977, Galerie Nová síň, Praha
1979   Vincenc Vingler: Dřevo a grafika, Středočeská galerie, Praha
1981/03/12 - 1981/04/30   Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/11/10 - 1981/12/13   Vincenc Vingler: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1983/10/06 - 1983/11/27   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1985/01 - 1985/02   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby, Okresní muzeum, Příbram (Příbram)
1992/12/10 - 1993/01/31   Vincenc Vingler 1911-1981: Plastiky a kresby, Galerie Pallas, Praha
2011/09/08 - 2011/10/02   Vincenc Vingler: Potkal havran lachtana, Galerie Moderna, Praha
2012/04/04 - 2012/11/01   Vincenc Vingler (1911-1981): Sochy zvířat, Zámek Troja, Praha
2016/05/12 - 2016/06/12   Vincenc Vingler: Proč mluvit s opicemi, Galerie Moderna, Praha
2021/09/18 - 2021/11/07   Vincenc Vingler: Zoo v Náchodě, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1945/11/10 - 1945/12/30   Jednota umělců výtvarných: 134. výstava, Palác Myslbek, Praha
1946/06/14 - 1946/07/14   Art Tchécoslovaque 1938 - 1946, Galerie La Boëtie, Paříž (Paris)
1946/09/10 - 1946/10/06   Mladé české sochařství, Topičův salon (1937-1949), Praha
1946/12/11 - 1947/01/06   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1947/06/24 - 1947/07/16   Ze zájezdu český výtvarníků do Francie, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1947/07/20 - 1947/09/07   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
1947/08/13 - 1947/10/03   Tsjechoslowaaksche kunst, Kunsthandel Santee Landweer n. V., Amsterdam
1947/09/14 - 1947/10/31   Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1948/03/11 - 1948/04/25   Malíři a sochaři Umělecké besedy 48, Slovanský ostrov, Praha
1948/05   Československá keramika, Pošova galerie, Praha
1949   Sculptura cehoslovaca, Institutul roman pentru relatiuni culturale cu strainatate, Bukurešť (Bucureşti)
1949/04   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Gottwaldov, Gottwaldov (Zlín)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/09/22 - 1950/10/22   Výstava Ministersrva školství, věd a umění a Národní galerie Krajským galeriím II., Slovanský ostrov, Praha
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1951/02/25 - 1951/03/19   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur, Wiener Kunsthalle, Vídeň (Wien)
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Slovanský ostrov, Praha
1952/10 - 1952/11   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1952/10 - 1952/12   Výstava vnitřního zařízení pracoviště a obydlí, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1953   Výstava výtvarného umění, Československé státní lázně Poděbrady, Poděbrady (Nymburk)
1953/01/23 - 1953/02/22   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1953/12/02 - 1954/01/03   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Valdštejnský palác, Praha
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1954/06 - 1954/07   Výstava keramiky, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1955   Výstava československého umění, Peking, Peking (Beijing)
1955/03/25 - 1955/04/24   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Mánes, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění, Mánes, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/02/10 -   Umění Československa: Od gotiky po XX. století, Vietnamská univerzita krasných umění, Hanoj (Hanoi)
1956/06/16 - 1956/10/21   XXVIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1956), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1956/10   Jan Kodet, Vincenc Vingler, Československé kulturní a informační středisko, Budapešť (Budapest)
1957   Knižní ilustrace ruských a sovětských autorů, Palác Kinských, Praha
1957/06 - 1957/06/30   Výstava uměleckých řemesel, Dům U Hybernů, Praha
1957/09   IV. Bienal do museu de arte moderna, São Paulo, São Paulo
1957/09/14 - 1957/09/19   Zdenek Seydl, Vincenc Vingler, Svaz čínských výtvarných umělců, Peking (Beijing)
1957/11/05 - 1957/11/30   Zdenek Seydl, Vincenc Vingler: Kresby a plastiky z Číny, Galerie Československý spisovatel, Praha
1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Záhřeb (Zagreb), Záhřeb (Zagreb)
1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Bělehrad (Beograd), Bělehrad (Beograd)
1958/03/21 - 1958/04/08   Sodobna češkoslovaška umetnost, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1958/04/30 - 1958/05/22   Savremena čehoslovačka umetnost, Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1959/01/25 - 1959/03/31   České moderní malířství, Dům umění, Zlín (Zlín)
1959/05/05 - 1959/05/25   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1959/05/31 - 1959/07/12   České moderní malířství, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1959/08/21 - 1959/09/20   Masterpieces of Czech Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh
1959/10/02 - 1959/10/20   Čína v dílech československých výtvarných umělců, Galerie Československý spisovatel, Praha
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960/04/12 - 1960/05/15   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, Obecní dům, Praha
1960/05 - 1960/08   Československo 1960, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1960/07/16 - 1960/11/04   XII. Triennale di Milano, Pallazo dell'Arte, Milán (Milano)
1960/11/13 - 1960/12/04   Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/09   Výstava DÍLA, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1962   Výstava ústředí uměleckých řemesel, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/05/13 - 1962/07/01   Mezinárodní výstava současné keramiky, Bruselský pavilon, Praha
1963/04 - 1963/06   Sto let Umělecké besedy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1964   Obrazy a plastiky, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1964/01/10 - 1964/02   Umělecká beseda, Mánes, Praha
1964/07/05 - 1964/09/27   Rychnov 1964, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1966/02/18 - 1966/03/20   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Mánes, Praha
1966/10 - 1966/11   Skupina B, Galerie bratří Čapků, Praha
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1968 - 1968/10/15   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/10/25 - 1969/02/28   České sochařství 19. a 20. století, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/05/30 - 1969/10/30   České umenie 1. polovice 20. storočia, Hrad Červený Kameň, Častá (Pezinok)
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón, Dům U Hybernů, Praha
1970/06 - 1970/08/15   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts: Von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloß Charlottenburg - Orangerie, Berlín (Berlin)
1970/10 - 1970/11   Zamiary i zapasy: 50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej, Muzeum Śląskie, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1971/01/08 - 1971/02/08   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972/03/16 - 1972/04/23   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha
1972/05 - 1972/09   Sochařské setkání 1972, Vojanovy sady, Praha
1973   Socha Piešťanských parkov 1973, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1975   Podoba člověka v keramice, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1975/04 - 1975/05   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Staatliches Museum, Schwerin
1975/07   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Wandelhalle, Bad Elster
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1976/01/23 - 1976/02   Podoba člověka v keramice, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1976/05/06 - 1976/06/30   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/12 - 1977/1   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie: II. část (od roku 1945 do roku 1960), Středočeská galerie, Praha
1977   10 let Lyry Pragensis, Praha, Praha
1977/05   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Středočeská galerie, Praha
1977/05/20 - 1977/08/21   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/09/04 - 1977/10/02   Česká sochařská kresba XX. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1978/01/11 - 1978/03/05   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/08 - 1978/10/30   Současná česká plastika, Zámek Náchod, Náchod (Náchod)
1978/10   Výsledek úkolové akce Praha, Praha, Praha
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Praha, Praha
1979/10/11 - 1979/11/24   Přírůstky - výběr z let 1978 - 1979, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/07/06 - 1980/08/10   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Kostnice (Konstanz)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/04/02 - 1981/12   Přírůstky do sbírek za léta 1976 - 1980, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1982/01 - 1982/02   Novoročenky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/05   15 let Lyry Pragensis (1967-1982), Galerie Fronta, Praha
1983/09/09 - 1983/10/09   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/12/21 - 1984/02/26   Středočeská galerie - přírůstky sbírek 1972-1983, Středočeská galerie, Praha
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1985/10   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/02 - 1986/03   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/10 - 1988/11   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1989/03/03 - 1989/04/09   Přírůstky sbírek 1983-1988 (obrazy, plastiky), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/07/13 - 1989/10/29   České sochařství 1948 - 1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1990/02/14 - 1990/04/08   Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1991/06/23 - 1991/08/11   Slepice ve výtvarné sbírce MUDr. Jarmily Staňkové, Obecní úřad, Vysoký Chlumec (Příbram)
1993/11/09 - 1993/11/21   Hapestetika 4, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1994/12 - 1995/02   Vše pro dítě ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1998/12/18 - 1999/02/28   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu), Veletržní palác, Praha
2001/02/22 - 2001/04/22   Dotyk sochy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2004/05/06 - 2004/06/21   Animálie, Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/01/13 - 2007/03/11   Od sochy... České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2008/08/27 - 2008/09/19   Tichá dohoda, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2008/10/08 - 2008/11/09   Česká plastika, Galerie Moderna, Praha
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/10/11 - 2012/11/11   Metamorfozy: Česká plastika 1912-2012, Galerie Moderna, Praha
2014/03/06 - 2014/04/06   Česká plastika (symbióza), Galerie Moderna, Praha
2014/05/04 - 2014/09/28   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/12/04 - 2015/01/16   Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr: Zvířata / Tiere, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/03/02 - 2015/04/19   Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr: Zvířata / Tiere, Galerie Kvilda, Kvilda (Prachatice)
2015/03/20 - 2015/08/30   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/05/01 - 2015/06/28   Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr: Tiere, Freilichtmuseum Finsterau, Finsterau
2015/06/13 - 2015/09/28   Schránka pro ducha, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/09/21 - 2016/10/14   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/11/24 - 2016/12/30   Hapestetika VI, České centrum Praha, Praha
2017/03/02 - 2017/04/02   Objekt a plastika, Galerie Moderna, Praha
2017/03/15 - 2017/06/04   Linie versus tvar. Známé sochy a neznámé kresby sochařů, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/06/22 - 2017/08/06   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2017/10/06 - 2017/10/14   AMIWHATIAMTHINKINGABOUT?, Kasárna Karlín, Praha 8
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/06/21 - 2018/08/05   On a ona, Galerie Moderna, Praha
2019/02/16 - 2019/03/31   České výtvarné umění 1960-1970, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2021/08/12 - 2021/09/19   Tvar a prostor, Galerie Moderna, Praha
2022/09/07 - 2022/10/30   On a ona: Sochy, obrazy, grafika, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2023/04/25 - 2023/06/17   Analogon, Galerie Kvalitář, Praha
2024/03/24 - 2024/05/19   Stopy v písku: Tvorba z let 1900–1959 ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/11/29   Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2003/04/26   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2011/06/13   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art, Sotheby's, Londýn (London)
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2016/06/16   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2017/11/30   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/12/18   69. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2021/ 04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2011/05/23 - 2011/05/26   The Hascoe Family Collection, Hotel Intercontinental, Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2016/06/06 - 2016/06/16   Výstava dražených děl (140. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/12/09 - 2019/12/18   69. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2021/03/24 - 2021/03/31   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2021/04/01 - 2021/04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1959/04/02 -   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Městská knihovna Praha, Praha
1962/06/10 -   České výtvarné umění 20. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/09   České moderní malířství a sochařství, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Plastiky z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978 -   České moderní umění XX. století, stále expozice, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague: 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Vincenc Vingler

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Plastiky a kresby Vincence Vinglera, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
  1953   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby zvířat
  1963   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby zvířat, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   Vincent Vingler: Sochy 44/64, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   Vincenc Vingler: Výběr sochařského díla, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1968   Vincenc Vingler: Plastiken und Zeichnungen
  1971   Vincenc Vingler: Výbor z díla 1940-1970, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1976   Vincenc Vingler: Výbor z díla 1945-1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1977   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby 1972-1977 (Volné kompozice, cirkus, corrida), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Vincenc Vingler: Dřevo a grafika, Středočeská galerie, Praha
  1981   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby a grafiky
  1981   Vincent Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby, Středočeská galerie, Praha
  1992   Vincenc Vingler 1911-1981: Plastiky a kresby, Galerie Pallas, Praha
  2012   Vincenc Vingler (1911-1981): Sochy zvířat / Animal Sculptures, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   Vincenc Vingler: Zoo v Náchodě, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  nedatováno   Vincenc Vingler
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
  1946   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1946   Mladé české sochařství, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1947   Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
  1947   Tsjechoslowaaksche kunst (Tsjechoslowaaksche beeldende kunstenaars behoorende tot de jonge generatie)
  1947   Ze zájezdu českých výtvarníků do Francie, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1948   Československá keramika
  1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy 48 (Slovanský ostrov), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
  1949   Sculptura cehoslovaca, Orbis, Praha
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1950   Výstava Ministerstvo školství, věd a umění a Národní galerie krajským galeriím, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
  1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
  1952   Výstava vnitřního zařízení pracoviště a obydlí (Nábytek a užitkové předměty ze dřeva, kovu, skla, plastických hmot a textilu), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
  1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1953   Katalog výstavy výtvarného umění, Družstvo Tvar, Praha
  1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
  1957   Zdenek Seydl, Vincenc Vingler: Kresby a plastiky z Číny
  1958   Savremena čehoslovačka umetnost, Komisija za kulturne veze sa inostranstvom
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959), The Royal Scottish Academy, Edinburgh
  1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
  1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   Céramique internationale / Mezinárodní výstava současné keramiky Praha 62, Výstavnictví n.p., Praha
  1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963), Národní galerie v Praze, Praha
  1964   Katalog vystavených obrazů a plastik, Severočeské krajské nakladatelství, Liberec (Liberec)
  1964   Skupina Umělecká beseda, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   České moderní malířství a sochařství, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   Sochařská bilance 1955-1965, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Skupina B, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   UB 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1967   I. pražský salon, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1968   České sochařství 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
  1969   2. pražský salón
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   České umenie I. polovice 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
  1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
  1971   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
  1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Sochařské setkání 1972 (Vojanovy sady květen-září), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1973   Sochár a príroda (Socha Piešťanských parkov 1973), Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch, Piešťany (Piešťany)
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1975   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
  1976   Podoba člověka v keramice
  1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky), Supraphon, n.p., Praha
  1977   Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik), Kunstverein Konstanz, Kostnice (Konstanz)
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983, Středočeská galerie, Praha
  1983   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1985   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
  1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1989   České sochařství 1948/88, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Praha
  1993   Hapestetika 4 (Hmatová výstava výtvarného umění (nejen) pro nevidomé)
  1995   Vše pro dítě (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu), Národní galerie v Praze, Praha
  2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro, s.r.o., Praha
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   Normalizační galerie (Akvizice 1970-1989), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2014   Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr: Zvířata / Tiere, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2015   Vincenc Vingler, Heinz Theuerjahr: Zvířata / Tiere, Centrum umění Kvilda, o.s., Kvilda (Prachatice)
  2016   Hapestetika VI, Společnost pro pořádání výstavy Hapestetika, Praha
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2018   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2022   On a ona (Sochy, obrazy, grafika), Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
  2023   Analogon, Galerie Kvalitář, Praha
  nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedatováno   Kleinplastik aus der ČSSR, Verband Bildender Künstler Deutschlands (VBKD) / Verband Bildender Künstler der DDR, Berlín (Berlin)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Malíři a sochaři UB 1948, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1957   Vincenc Vingler (Sochy zvířat), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Keramik der Gegenwart, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná keramika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   České výtvarné umění v architektuře 1945–1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
  2016   Zvláštní okolnosti ve veřejném prostoru / Special Circumstances in Public Space (Ilustrovaný průvodce zaniklými, odstraněnými a přemístěnými realizacemi ve veřejném prostoru z období socialismu / An Illustrated Guide to Demolished, Removed and Relocated Art in Public Space from the Period of Communism), Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
  2021   Sochy Piešťan (Mesto ako galéria), Čierne diery, Bratislava (Bratislava)
  2023   Dětem na míru (Autorská tvorba pro děti v socialistickém Československu), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Výstava nových děl Vincence Vinglera, Výtvarná práce, 6-6
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 7
  1954   Souborná výstava keramiky, Výtvarná práce, 4-5
  1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 9
  1955   Nové snahy ve skle a keramice, Výtvarná práce, 6-6
  1955   Sochařství na III. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce
  1955   Vincenc Vingler, Výtvarné umění, 5.ročník, 5.číslo, 224-227
  1956   Československé umění ve Vietnamu, Výtvarná práce, 6-7
  1956   Jan Kodet a Vincenc Vingler vystavují v Budapešti, Výtvarná práce, 6
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce, 7
  1956   XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 3-4
  1957   40. výročí Velké říjnové revoluce a naše výstavy, Výtvarná práce, 12
  1957   Čína Z. Seydla a V. Vinglera, Výtvarná práce, 8-9
  1957   Čínské obrázky a plastiky, Svět v obrazech, 13.ročník, 49.číslo, 19-19
  1957   Kresby a plastiky z Číny, Večerní Praha, 3.ročník, 265 (809).číslo, 3-3
  1957   Kresby a plastiky z Číny, Lidová demokracie, 13.ročník, 266.číslo, 7-7
  1957   Výstava uměleckých řemesel, Výtvarná práce, 3
  1957   Výstavní síně, Kultura, 1.ročník, 48.číslo, 6-6
  1957   Z našich výstavních síní (Bohatý přehled tvorby našich současných umělců), Svobodné slovo, 13.ročník, 268.číslo, 3-3
  1957   Zdenek Seydl: Údolí Ši-dha na Jang-tse (Ze současné výstavy v síni Čs. spisovatele v Praze), Literární noviny, 6.ročník, 45.číslo, 8-8
  1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6
  1958   Z pražských výstav (říjen - listopad), Výtvarné umění, 8.ročník, 1.číslo, 42-43
  1959   Čína v dílech čs. výtvarných umělců, Lidová demokracie, 5-5
  1959   Okouzleni Čínou a jejím uměním, Večerní Praha, 3-3
  1959   Podzim v pražských výstavních síních, Práce, 5-5
  1959   U sochaře Vinglera, Výtvarné umění, 9.ročník, 8.číslo, 357-360
  1959   Z našich výstavních síní, Svobodné slovo, 15.ročník, 239.číslo, 3-3
  1960   Československo 1960, Výtvarná práce
  1960   Trienále 1960 (Československá účast), Výtvarná práce, 2
  1960   Tvůrčí skupina v umělecké besedě, Výtvarná práce
  1961   Výtvarné umění a my, Výtvarná práce, 3
  1963   Vincenc Vingler, Výtvarné umění, 402-403
  1964   K výstavě Umělecké besedy, Výtvarná práce, 12.ročník, 2.číslo, 1-2
  1965   Výstava nebo skladiště, Výtvarná práce, 2
  1967   V. Vingler a Index v Karlových Varech, Mladá fronta
  1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts
  1976   Tři jubilanti, Tvorba, 18.číslo, 9-9
  1981   Zprávy SČVU (Kronika), Výtvarná kultura
  1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 29-53
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2019   Zoologická zahrada, 220 míst AVU, 288
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby zvířat
  1964   Vincenc Vingler: Sochy 44/64, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Vincenc Vingler: Výbor z díla 1940 - 1970
  1976   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby (Výbor z díla 1945-1975), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1977   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby 1972 - 1977
  1981   Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1981   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby a grafiky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Vincenc Vingler, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1985   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby
  2011   Vincenc Vingler: Potkal havran lachtana, Galerie Moderna, Praha
  2016   Vincenc Vingler: Proč mluvit s opicemi, Galerie Moderna, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Jan Kodet, Arnost Paderlik, Zdenek Seydl, Vincenc Vingler, Kunsthandel Santee Landweer n. V., Amsterdam
  1957   Zdenek Seydl, Vincenc Vingler: Kresby a plastiky z Číny, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1991   Slepice ve výtvarné sbírce MUDr. Jarmily Staňkové, Místní kulturní společnost, Vysoký Chlumec (Příbram)
  2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
  2006   ArtPro na Art Prague 2006
  2007   Od sochy... (České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2008   Česká plastika, Galerie Moderna, Praha
  2012   Emil Filla (1882-1953): Ze sbírek GHMP, Vincenc Vingler (1911-1981): Sochy zvířat, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012), Galerie Moderna, Praha
  2014   Česká plastika (symbióza), Galerie Moderna, Praha
  2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2018   On a ona, Galerie Moderna, Praha
  2021   Tvar a prostor, Galerie Moderna, Praha
  2024   Stopy v písku (Tvorba z let 1900–1959 ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby's London), Sotheby's, Londýn (London)
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2017   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek (Večerní aukce), Arthouse Hejtmánek, Praha
  2019   Galerie Dolmen: 69. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Vincenc Vingler: Býk
  1949   Pavián
  1950   Pelikáni
  1953   Jeřáb
  1954   Husy
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.), ART Holding Praha, a.s., Praha
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   akademický sochař Vincenc Vingler, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Vincenc Vingler (30.4.1911 - 14.8.1981)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Podzim / Herbst 2014), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1961   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha
  1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí), Národní galerie v Praze, Praha
  1981   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  nedat.   Collection de sculpture tchéque, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat.   Sbírka českého sochařství, Národní galerie v Praze, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   České výtvarné umění 20. století, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande), MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
  nedatováno   Podoba člověka v keramice
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   České sochařství 1945–1960, Nakladatelství Orbis n.p., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)

Vincenc Vingler

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Vincenc Vingler: Dřevo a grafika, Středočeská galerie, Praha
  1981   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby a grafiky
  1985   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby, Středočeská galerie, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Československé výstavy ve Švédsku 1946 (Život), Život, 231-231
  1965   Vingler-Coventry-Anglie, Výtvarná práce, 8

Vincenc Vingler

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Vincenc Vingler: Výbor z díla 1945-1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Vincenc Vingler

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Jirkův velký vynález, Jaroslav Tožička, Praha
  1947   Jak jsem hledal zlato a jiné čtení, Melantrich, nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Bajky, Jak jsem hledal zlato a jiné čtení, 11-65, Melantrich, nakladatelství, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1960/05   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 2.ročník, 5.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Vincenc Vingler

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/10 - 1966/11   Skupina B, Galerie bratří Čapků, Praha

Vincenc Vingler

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/10 - 1966/11   Skupina B, Galerie bratří Čapků, Praha

Vincenc Vingler

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955/03/17 - 1955/04/11   Emanuel Kodet: Posmrtná výstava, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha

Vincenc Vingler

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Kultur, Orbis, Praha
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Přehled výtvarných výstav v republice, Výtvarná práce, 5
  1954   III. úkolová akce 1953-54, Výtvarná práce, 6-7
  1957   Nedávno se vrátili z..., Výtvarná práce, 12
  1957   Vypsaní stipendií pro mladé výtvarníky za rok 1957, Výtvarná práce, 11-11
  1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6-8
  1959   Objevování země nesčetných krás, Obrana lidu, 7-7
  1960   František Dvořák: František Tichý kresby (Recenze), Výtvarné umění, 138-138
  1960   Hodnocení výsledků IV. přehlídky, Výtvarná práce, 3-3
  1960   IV. přehlídka (Užité umění a průmyslové výtvarnictví), Výtvarné umění, 111-117
  1960   Vláda republiky udělila na návrh hlavní poroty..., Výtvarná práce, 2-4
  1962   Čestné ceny účastníkům mezinárodní výstavy současné keramiky v Praze 1962, Výtvarná práce, 8-9
  1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 145-167
  1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24.ročník, 55.číslo, 7-7
  1977   Realismus a socialistický realismus, Výtvarná kultura, 1-12
  1978   Okresní galerie Náchod (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Kouzelný svět Zdenka Seydla, Lidová demokracie, 37.ročník, 300.číslo, 5-5
  1982   Pražské výstavy listopad, prosinec (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 7-8
  1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945–1985, 17-22
  2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 23-27
  2021   Sochy, Ročenka ART+, 27-30
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Vincenc Vingler

institution, city  
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)