Natálie Schmidtová

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1965   K nedožitým osmdesátinám Viktora Nikodéma, Výtvarná práce, 13, 3, 1965/03/13, 5-5
1968   Rusalka vystupuje z tůně, Výtvarná práce, 16, 14, 1968/08/02, 5-
Periodical
published, title (subtitle)
1946/12/15   Kvart (Sborník poesie a vědy)