Miloš Jiránek

Miloš Jiránek
Proti slunci (Na břehu řeky v Obříství)
1898
malba
olej, plátno
800 x 550
Miloš Jiránek
Sloup v Obříství
1898
malba
olej, plátno
745 x 450
Miloš Jiránek
Kovárna v Troji
1900
malba
olej, plátno
890 x 660
Miloš Jiránek
Terst
1900
malba
lepenka, olej
260 x 210
Miloš Jiránek
Sprchy v pražském Sokole
1901-1903
malba
olej, plátno
1400 x 1690
Miloš Jiránek
Koupání (Hoch z Velké)
1902
malba
olej, plátno
715 x 945
Miloš Jiránek
Jarmark ve Velké
1903
malba
olej, plátno
885 x 850
Miloš Jiránek
Z Myjavy
1903
malba
olej, plátno
333 x 523
Miloš Jiránek
Detvanci na kládách
1904
kresba, malba
akvarel, běloba, papír, tužka
200 x 385
Miloš Jiránek
Pohřeb zavražděného v Detvě
1904
malba
olej, plátno
390 x 590
Miloš Jiránek
Podobizna snoubenky
1905-1906
malba
olej, plátno
1155 x 1000
Miloš Jiránek
Poprsí Slovíka z Jasliště
1906
malba
akvarel, papír
306 x 247
Miloš Jiránek
Visící Jánošík
1906
kresba
karton, pastel, tuš, uhel
443 x 285
Miloš Jiránek
Dvorek nad Jelením příkopem (Tání)
1906 - 07
malba
dřevo, olej
340 x 520
Miloš Jiránek
Na stromě
1906 - 07
malba
olej, plátno
915 x 565
Miloš Jiránek
Velké pastorále
1906-1907
malba
olej, plátno
870 x 1140
Miloš Jiránek
Balkon
1908
malba
olej, plátno
1150 x 990
Miloš Jiránek
Podzim v Jelením příkopě
1908
malba
olej, plátno
550 x 745
Miloš Jiránek
Fialová podobizna
1909
malba
olej, plátno
840 x 670
Miloš Jiránek
Na písku
1909
malba
olej, plátno
1250 x 1040
Miloš Jiránek
Sníh (Strom v zahradě)
1909
malba
olej, plátno
750 x 665
Miloš Jiránek
Bílá studie I
1910
malba
olej, plátno
750 x 630
Miloš Jiránek
Kostel sv. Anny v Nových Dvorech
1910
malba
olej, plátno
490 x 890
Miloš Jiránek
Pískaři
1910
malba
olej, plátno
1130 x 980
Miloš Jiránek
Silnice u Nových Dvorů
1910
malba
olej, plátno
750 x 800
Miloš Jiránek
Podobizna dědy Františka Kratochvíla
kolem 1895
malba
karton, pastel
455 x 400
Miloš Jiránek
Vlastní podobizna
kolem 1900
kresba
papír, pastel
290 x 260