Bohumil Kubišta

* 21. 8. 1884, Vlčkovice, Praskačka (Hradec Králové), Česká republika (Czech Republic)
† 27. 11. 1918, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist, Publicist, art critic

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01070446
WIKIDATA: Q698151
VIAF: 57422495

Bohumil Kubišta
Motiv z parku

akvarel
tužka, papír
18 x 30 cm
Bohumil Kubišta
Dívčí hlava (kresba podle reprodukce Švabinského studie k portrétu Hany Kvapilové z Volných směrů)
1901-1903
akvarel
akvarel, papír, křída
27,5 × 20,7 cm
Bohumil Kubišta
Kresba podle reprodukce z Volných směrů (F. Maljavin od Lva Baksta)
1901-1903
kresba
tužka, papír
20,7 × 28,7 cm
Bohumil Kubišta
Rozkvetlý sad
1902
kvaš
papír
28 x 39 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší ateliéru
1902
kresba
akvarel, tužka, papír
37,5 × 27,5 cm
 

Bohumil Kubišta

-
Bohumil Kubišta (21. 8. 1884 – 27. 11. 1918) byl český malíř, grafik a výtvarný teoretik. Byl nemanželským synem z chudé venkovské rodiny, proto neměl cestu k umění snadnou, ale prosadil si ji. Kubišta od roku 1903 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, už následující rok přešel na Akademii výtvarných umění do ateliéru Vlaho Bukovace. Ani zde dlouho nevydržel a z akademie odešel. Krátce cestoval do Florencie a do Paříže. Výrazně se ho dotkla Munchova výstava v roce 1905 a v období 1905–1907 přecházel od akademického postimpresionismu k expresionismu (Autoportrét v haveloku, Hráči, Cestující třetí třídy). Zúčastnil se obou výstav Osmy v letech 1907–1908. Jako myšlenkově důsledná a teoreticky založená osobnost se stal neoficiálním mluvčím Osmy, obhajoval nové pojetí umění ve výtvarných referátech i zásadních teoretických úvahách o tehdejší kultuře. „Význam barvy vězí v tom, že má skutečně vlastnost nejen harmonickou, ale opravdové mystické symboliky,“ napsal Janu Zrzavému v roce 1915. Byl přesvědčen, že moderní umění je založeno na principu „pochopit a naplnit zákon“ stejně jako historické slohy. Studoval teorii barev (například kontrast červené a zelené považoval za střet života a smrti), analyzoval harmonické a kompoziční principy starých i moderních mistrů (El Greco, Eugène Delacroix, Vincent van Gogh, Edvard Munch). Jeho obrazy byly založeny na přísném vyvažování jednotlivých formálních prvků, uplatňoval komplementární a simultánní barevné vztahy a kompoziční princip zlatého řezu (Kavárna, Zátiší s lampou). Během roku 1910 pomohl v Paříži připravit výstavu Nezávislých a seznámil se s prekubistickými díly Picassa i Braqua. Po této zkušenosti napsal kubismem okouzlený Kubišta do Prahy: „Nesmíme se zajímat jen o barvu, nýbrž sledovat vše dál.“ Tehdy v Paříži vytvořil první studie a obrazy objektů redukovaných na základní geometrické formy (Kuřák, Zátiší s nálevkou), snažil se spojit principy kubismu i ve figurálních kompozicích (Jaro, Koupání mužů). V roce 1911 byl v kontaktu s Ernstem Ludwigem Kirchnerem a Otto Muellerem ze skupiny Die Brücke. Kolem téhož roku se seznámil s Janem Zrzavým a stal se hostem v umělecké skupině Sursum, která byla ovlivněné okultismem. Tehdy se zabýval i parapsychologií a spiritismem. Ze symbolistního pojetí umění vychází jeho interpretace kubismu. Kubišta ale chápal kubismus jen jako jednu z cest k vyjádření „duchovní podstaty“ moderní doby a na podměty z různých výtvarných směrů reagoval výhradně po svém. Geometrickou řečí kubistických forem se snažil aktualizovat náboženské motivy. Dokonce i neutrální témata jako zátiší a krajiny maloval jako duchovní dramata. Už před první světovou válkou si jeho díla všimli Vasilij Kandinskij a v Paříži zaujalo jeho příjmení Guillauma Apollinaira: obdivoval Čechy, že mají malíře, který byl „kubistou“ již od narození. Po roce 1912 opustil fauvistickou barevnost i kubistické principy. Analytická konfrontace života a smrti se stala hlavním motivem. Z umělců své generace byl nejblíže k futuristickému zachycení pohybu a energie moderní doby. A v roce 1912, tehdy se v Paříži konala první futuristická výstava, už maloval obrazy Vodopád v Alpách a Vlak v horách, kde konfrontuje přírodní síly a moderní techniku. S futurismem souvisejí i některé jeho pozdější obrazy s válečnými motivy. Během válečných let strávených u slunného Jaderského moře se barevností přiblížil sytému fauvismu (Moře, 1913), až obraz Meditace překročil kubismus i fauvismus a dostal se až k pomezí surrealismu. Válečné události přivodily Kubištův návrat k dřívějšímu přísně analytickému stylu (Nálet na Pulju, 1915; Důstojnické zátiší, 1916). Opustil principy analytického i syntetického kubismu, i když využíval geometricky zjednodušených tvarů. Jeho dílo dostalo novou, filozofickou a přitom smyslově naléhavou podobu. Z existenčních důvodů vstoupil do armády, kde působil jako důstojník dělostřelectva v chorvatské Pule. Krátce po konci války zemřel na španělskou chřipku.
mgvysociny.cz, 15.7.2018

Bohumil Kubišta

1911, cs.wikipedia.org
Bohumil Kubišta: Autoportrét se založenýma rukama, 1904-1905, cs.wikipedia.org
 

Bohumil Kubišta

Bohumil Kubišta
Motiv z parku

akvarel
tužka, papír
18 x 30 cm
Bohumil Kubišta
Dívčí hlava (kresba podle reprodukce Švabinského studie k portrétu Hany Kvapilové z Volných směrů)
1901-1903
akvarel
akvarel, papír, křída
27,5 × 20,7 cm
Bohumil Kubišta
Kresba podle reprodukce z Volných směrů (F. Maljavin od Lva Baksta)
1901-1903
kresba
tužka, papír
20,7 × 28,7 cm
Bohumil Kubišta
Rozkvetlý sad
1902
kvaš
papír
28 x 39 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší ateliéru
1902
kresba
akvarel, tužka, papír
37,5 × 27,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie antické hlavy
1903
akvarel, tužka
papír
56,6 x 40 cm
Bohumil Kubišta
Hlava
1904
perokresba
papír, pero
54 x 37 cm
Bohumil Kubišta
Švadlena
1904
lept (C 3)
papír
10 x 10,5 cm
Bohumil Kubišta
Husy za humny
1904
malba
olej, plátno
70 x 93 cm
Bohumil Kubišta
Portrét básníka B. Kaminského
1904
malba
olej, plátno
68,5 x 47 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna nevlastního otce F. Stejskala
1904
malba
olej, lepenka
55 x 37 cm
Bohumil Kubišta
Studie mužského aktu
1904
lavírovaná kresba
papír, běloba
58,2 x 36,9 cm
Bohumil Kubišta
Síň zdechovické chalupy
1904
malba
olej, plátno
59,2 x 70,5 cm
Bohumil Kubišta
Pískařské lodě na Vltavě
1904
malba
olej, lepenka
41 x 43,5 cm
Bohumil Kubišta
Krajina s kostelem (Chlum u Hradce Králové)
1904
akvarel
papír
20 x 34 cm
Bohumil Kubišta
Vlastní podobizna se založenýma rukama
1904-1905
malba
olej, plátno
70,5 x 59,2 cm
Bohumil Kubišta
Dřevěný most
1904-1905
měkký kryt, lept (C 3)
papír
17 x 21,5 cm
Bohumil Kubišta
Matka
1904-1905
malba
olej, plátno
40 x 31 cm
Bohumil Kubišta
Vlastní podobizna s puntíčkovanou vázankou
1904-1905
malba
olej, lepenka
40 x 30 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna starce
1904-1905
malba
olej, plátno
31 x 24 cm
Bohumil Kubišta
Hlava dívky (Dívčí hlavička)
1904-1905
malba
olej, plátno
42 x 28 cm
Bohumil Kubišta
Most
1904-1905
kresba
papír, tuš, pero
11 x 15,5 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna muže s vousy
1904–1905
malba
olej, plátno
43,5 × 30 cm
Bohumil Kubišta
Skica pracujícího muže
1904–1905
kresba
tužka, papír
17,3 × 17 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna matky
1905
malba
olej, plátno
66 x 48,5 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna malíře Antonína Procházky
1905
malba
olej, plátno na lepence
23 x 19 cm
Bohumil Kubišta
Autoportrét
1905
akvarel
papír, vodová barva
11 x 13 cm
Bohumil Kubišta
Krajina
1905
akvarel
papír, vodová barva
22 x 30 cm
Bohumil Kubišta
Venkovská chalupa
1905
malba
olej, plátno
60 x 80 cm
Bohumil Kubišta
Přístav v Pulji
1905
akvarel
papír, vodová barva
31 x 49 cm
Bohumil Kubišta
Studie autoportrétu
1905
akvarel
papír, barva
20,6 x 8,7 cm
Bohumil Kubišta
Důstojnická učebna
1905-1906
akvarel
tužka, papír, barva
44 x 55 cm
Bohumil Kubišta
Studie sedící ženy
1905-1907
kresba tuší
papír, tuš, pero
26,5 x 36,5 cm
Bohumil Kubišta
Dvě švadleny
1906
lept (C 3)
papír
12,2 x 14,1 cm
Bohumil Kubišta
Interiér vojenské ubytovny (V kasárnách, Na vojně)
1906
lept (C 3)
papír
16,8 x 19,1 cm
Bohumil Kubišta
Skica sedící ženy (Florentský náčrtník)
1906
kresba uhlem
uhel, papír
19,5 x 12,1 cm
Bohumil Kubišta
Švadlena
1906
perokresba, kresba tuší
papír, tuš, pero
60 x 50 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna dámy
1906
kolorovaná perokresba
tuš, lepenka
140,5 x 78,2 cm
Bohumil Kubišta
Z kasáren
1906
akvarel
papír, barva
22 x 28 cm
Bohumil Kubišta
Vlastní podobizna
1906
kolorovaná perokresba
olej, akvarel, tuš, lepenka, pero, kašírovaný papír
158 x 54,5 cm
Bohumil Kubišta
Švadlena (Podobizna florentské ženy)
1906
perokresba, kresba tuší
papír, tuš, pero
60 x 30 cm
Bohumil Kubišta
Vojenský švec
1906
akvarel
akvarel, tužka, papír
23,5 x 32 cm
Bohumil Kubišta
Švadleny (Florentský náčrtník)
1906
kresba
tužka, papír
12,5 x 19,6 cm
Bohumil Kubišta
Vlastní podobizna (Autoportrét)
1906-1907
lept (C 3)
papír
19 x 13,5 cm
Bohumil Kubišta
Florencie
1906-1907
kombinovaná kresba
pastel, papír, tuš, tempera, karton
20 × 38,6 cm
Bohumil Kubišta
Z Florencie
1906-1907
kresba uhlem
uhel
28 x 41 cm
Bohumil Kubišta
Motiv z Florencie
1906-1907
pastel
pastel, papír
36 x 52 cm
Bohumil Kubišta
Na nábřeží (Florentský náčrtník)
1906-1907
kresba
tužka, papír
12,5 x 19,6 cm
Bohumil Kubišta
Ženský stojící akt (Florentský náčrtník)
1906-1907
kresba
tužka, papír
19,6 x 12,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie postav (Florentský náčrtník)
1906-1907
kresba
tužka, papír
12,4 x 19,8 cm
Bohumil Kubišta
Zahradní restaurace (Florentský náčrtník)
1906-1907
kresba
tužka, papír
12,5 x 19,8 cm
Bohumil Kubišta
V parku (Florentský náčrtník)
1906-1907
kresba
tužka, papír
12,5 x 19,8 cm
Bohumil Kubišta
Sedící ženský akt (Florentský náčrtník)
1906-1907
kresba
tužka, papír
19,6 x 12,2 cm
Bohumil Kubišta
Sedící ženský akt (Florentský náčrtník)
1906-1907
kresba
tužka, papír
19,5 x 12,4 cm
Bohumil Kubišta
Sedící ženský akt (Florentský náčrtník)
1906-1907
kresba
tužka, papír
19,6 x 12,2 cm
Bohumil Kubišta
V parku (studie k obrazu Nedělní promenáda v Riegrových sadech)
1906-1907
kresba
tužka, papír
12,5 x 19,5 cm
Bohumil Kubišta
V parku (studie k obrazu Nedělní promenáda v Riegrových sadech)
1906-1907
kresba
tužka, papír
19,6 x 12,2 cm
Bohumil Kubišta
V parku (Florentský náčrtník)
1906–1907
kresba uhlem
uhel, papír
19,5 x 12,1 cm
Bohumil Kubišta
Společnost u stolu
1906–1907
kresba
tužka, papír
9,2 x 15,6 cm
Bohumil Kubišta
Votivní chrám ve Vídni
1907
pastel
papír
27,1 x 19,8 cm
Bohumil Kubišta
Scéna z hostince (V hospodě, Pijáci)
1907
lept (C 3)
papír
18,5 x 24 cm
Bohumil Kubišta
Kuřák
1907
lept (C 3)
papír
16 x 16 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna muže u stolu (Autoportrét)
1907
lept (C 3)
papír
17,5 x 20,8 cm
Bohumil Kubišta
Dva muži sedící u stolu (V kavárně)
1907
lept (C 3)
papír
12,7 x 14,5 cm
Bohumil Kubišta
Scéna z hostince s muzikanty (U muziky)
1907
lept (C 3)
papír
16,9 x 22,2 cm
Bohumil Kubišta
Motiv z Florencie (Povoz)
1907
měkký kryt, lept (C 3)
papír
25,5 x 34,8 cm
Bohumil Kubišta
Nábřeží ve Florencii
1907
lept (C 3)
papír
15,5 x 27,5 cm
Bohumil Kubišta
Dvůr (Na dvorku)
1907
lept (C 3)
papír
14 x 19 cm
Bohumil Kubišta
Venkovská chalupa
1907
lept (C 3)
papír
13,2 x 18,5 cm
Bohumil Kubišta
Síň (Vesnický interiér)
1907
lept (C 3)
papír
14 x 18,5 cm
Bohumil Kubišta
Pradlena
1907
lept (C 3)
papír
18,9 x 14 cm
Bohumil Kubišta
V parku
1907
měkký kryt, lept (C 3)
papír
14,5 x 19,5 cm
Bohumil Kubišta
Vstup do parku
1907
lept (C 3)
papír
18,4 x 10,3 cm
Bohumil Kubišta
Trojportrét
1907
malba
olej, lepenka
86,5 × 108,5 cm
Bohumil Kubišta
Na trhu
1907
malba
olej, lepenka
20 x 18,5 cm
Bohumil Kubišta
Promenáda u Arna (Promenáda ve florentském parku)
1907
malba
olej, plátno na lepence
84 x 90 cm
Bohumil Kubišta
Kavárna (Caffé Paszkowski)
1907
pastel, kombinovaná technika
pastel, papír, tuš
32,2 x 44,5 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna malíře Friedricha Feigla
1907
pastel
pastel, papír, tuš, štětec
36,5 x 21 cm
Bohumil Kubišta
Motiv z Florencie
1907
pastel
pastel, papír
27 x 35 cm
Bohumil Kubišta
Florencie
1907
pastel
pastel, papír
25 x 35 cm
Bohumil Kubišta
Ulice ve Florencii
1907
pastel
pastel, lepenka
70 x 50 cm
Bohumil Kubišta
Hřbitov ve Florencii (Motiv z Via di San Salvatore al Monte)
1907
pastel
pastel, lepenka
48,4 x 39,6 cm
Bohumil Kubišta
Krajina s továrnou (Údolí Arna s pradlenami, vlakem a továrnou)
1907
pastel
pastel, papír
36 x 52,8 cm
Bohumil Kubišta
Villa di Fiesole
1907
malba
olej, lepenka
23,8 x 33 cm
Bohumil Kubišta
Arno
1907
malba
olej, lepenka
23,5 x 33 cm
Bohumil Kubišta
Arno
1907
malba
olej, lepenka
23,8 x 33,1 cm
Bohumil Kubišta
Pohled na Livorno od Marina di Pisa
1907
malba
olej, lepenka
23,5 x 33 cm
Bohumil Kubišta
Studie koně
1907
kresba
tužka, papír
24,8 x 33,6 cm
Bohumil Kubišta
Koňský povoz (Povoz s rakví)
1907
pastel
pastel, karton
28,5 x 41,5 cm
Bohumil Kubišta
Koně
1907
akvarel
papír
29,8 x 31,3 cm
Bohumil Kubišta
Studie koně zezadu
1907
akvarel
papír
33,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Chalupa ve Vlčkovicích
1907
akvarel
papír, tuš
25 x 34 cm
Bohumil Kubišta
Nádraží
1907
malba
olej, plátno
44,5 x 66,5 cm
Bohumil Kubišta
Ukřižování
1907
perokresba
papír, tuš, pero
26,2 x 36,2 cm
Bohumil Kubišta
Narození Páně
1907
perokresba
papír, tuš, pero
25 x 33 cm
Bohumil Kubišta
Švadlena (Žena pletoucí punčochu)
1907
kombinovaná technika
tužka, papír, tuš, pero
24,5 x 30 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s jablky a knihami
1907
malba
olej, plátno
50 x 64 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna matky
1907
malba
olej, plátno
48,5 x 35 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna chlapce
1907
malba
olej, plátno
47,3 x 34 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna Jiřího Mahena
1907
malba
olej, plátno
52 x 43 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna matky
1907
malba
olej, plátno
47,5 x 37 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu U nás na dvoře
1907
lavírovaná kresba
papír, tuš, štětec
34 x 42 cm
Bohumil Kubišta
U nás na dvoře
1907
malba
olej, plátno
107 x 142 cm
Bohumil Kubišta
Krajina s vřesovištěm
1907
malba
olej, plátno
45,2 x 60 cm
Bohumil Kubišta
Stromy v létě
1907
malba
olej, lepenka
87 x 63 cm
Bohumil Kubišta
Studie páru krav s povozem
1907
tužka
tužka, papír
27 x 28,8 cm
Bohumil Kubišta
Hradčany
1907
malba
olej, plátno
90 x 150,5 cm
Bohumil Kubišta
Narození Páně
1907
perokresba
papír, tuš, pero
24,5 x 32,8 cm
Bohumil Kubišta
Stará chalupa s náhonem
1907
akvarel
papír
22 x 30 cm
Bohumil Kubišta
Ulice ve Florencii
1907
akvarel
papír, barevná křída
24,7 x 31 cm
Bohumil Kubišta
Pradlena
1907
kresba
tužka, papír
19,1 x 11,2 cm
Bohumil Kubišta
Skica koně
1907
kresba
tužka, papír
33,5 x 24,4 cm
Bohumil Kubišta
Včelín
1907-1908
malba
olej, karton
36 x 49,4 cm
Bohumil Kubišta
V hostinci
1907-1908
kresba
tužka, papír
17 x 16,5 cm
Bohumil Kubišta
Život města
1907-1908
pastel
papír
27 x 36 cm
Bohumil Kubišta
Vlastní podobizna v haveloku
1908
malba
olej, plátno
91 x 65 cm
Bohumil Kubišta
Krajina se stromořadím
1908
malba
olej, plátno
62 x 60 cm
Bohumil Kubišta
Cesta (Riegrovy sady)
1908
malba
olej, plátno
45 x 55 cm
Bohumil Kubišta
Periferie
1908
malba
olej, lepenka
65,5 x 84 cm
Bohumil Kubišta
Žena s kočárkem
1908
malba
olej, plátno
50 x 66 cm
Bohumil Kubišta
Interiér
1908
malba
olej, plátno
46 x 59 cm
Bohumil Kubišta
Slunečnice
1908
malba
olej, lepenka
49 x 53 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Podobizna ing. Václava Rejchla
1908
kresba
tužka, papír, barevná tužka
20 x 16 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Podobizna ing. Václava Rejchla
1908
kresba
tužka, papír
20 x 16 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna ing. Václava Rejchla
1908
malba
olej, plátno
94,5 x 68,5 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna chlapce
1908
malba
olej, plátno
33,3 x 27 cm
Bohumil Kubišta
Manželé Pospíšilovi
1908
malba
olej, plátno
91 x 82 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna Josefa Pospíšila
1908
malba
olej, plátno
69 x 60 cm
Bohumil Kubišta
Promenáda v Riegrových sadech (rubová strana obrazu Vzkříšení Lazara)
1908
malba
olej, plátno
126,5 x 163,5 cm
Bohumil Kubišta
Promenáda v Riegrových sadech (rubová strana obrazu U nás na dvoře)
1908
malba
olej, plátno
107 x 142 cm
Bohumil Kubišta
Továrna
1908
malba
olej, plátno
44 x 56 cm
Bohumil Kubišta
Autoportrét se zeleným pozadím
1908
malba
olej, lepenka
71 x 58 cm
Bohumil Kubišta
Vlastní podobizna s modrým pozadím
1908
malba
olej, plátno
58 x 58 cm
Bohumil Kubišta
Pradlena
1908
pastel
pastel, karton
31,5 x 39 cm
Bohumil Kubišta
V kuchyni
1908
malba
olej, plátno
108 x 140 cm
Bohumil Kubišta
V kuchyni
1908
pastel
pastel, papír
38 x 30 cm
Bohumil Kubišta
Při jídle
1908
kresba
tužka, papír
33,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Švadlena
1908
pastel
pastel, papír
31 x 38,5 cm
Bohumil Kubišta
Pradlena
1908
pastel
pastel, papír
38 x 30 cm
Bohumil Kubišta
Pradlena
1908
pastel
pastel, papír
30,5 x 39 cm
Bohumil Kubišta
Večeře v kuchyni
1908
pastel
pastel, papír
31,2 x 38,5 cm
Bohumil Kubišta
Pradlena s děckem
1908
malba
olej, plátno
88,5 x 110,5 cm
Bohumil Kubišta
Dvě pradleny
1908
pastel
pastel, karton
30,5 x 38 cm
Bohumil Kubišta
Pradlena s děckem
1908
pastel
pastel, papír
30 x 38 cm
Bohumil Kubišta
Pradleny
1908
pastel
pastel, karton
46 x 56 cm
Bohumil Kubišta
Pradlena s děckem
1908
pastel
pastel, karton
56 x 46 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna Arthura Schopenhauera
1908
malba
olej, plátno
91,5 x 71,5 cm
Bohumil Kubišta
Ve vlaku (Cestující III. třídy)
1908
malba
olej, plátno
64 x 76 cm
Bohumil Kubišta
Krajina v okolí Hradce Králové
1908
kresba
tužka, papír
Bohumil Kubišta
Studie sedícího chlapce s košíkem
1908
kresba
tužka, papír
34,2 x 21,2 cm
Bohumil Kubišta
Studie klepáčů kos
1908
kresba
tužka, papír
25 x 33 cm
Bohumil Kubišta
Studie pasoucí se krávy
1908
akvarel
tužka, papír
24,5 x 33,5 cm
Bohumil Kubišta
Švadlena
1908
kresba
pastel, lepenka
30,5 x 39 cm
Bohumil Kubišta
Dvě ženy hrající si s chlapcem v kuchyni - Štěstí domova
1908
pastel
papír, lepenka, barevná křída
31 x 38,5 cm
Bohumil Kubišta
Ženy na náměstí
1908
malba
olej, plátno
44 x 53 cm
Bohumil Kubišta
Krajina
1908
malba
olej, plátno na lepence
33,2 x 38,5 cm
Bohumil Kubišta
Pradleny
1908
pastel
pastel, papír
28 x 36 cm
Bohumil Kubišta
Pražská periferie
1908–1909
malba
olej, plátno
42 x 56 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší
1909
malba
olej, plátno
66 x 82,5 cm
Bohumil Kubišta
Hráči
1909
malba
olej, plátno
65,5 x 82 cm
Bohumil Kubišta
Vršovice
1909
malba
olej, plátno
61,5 x 78,5 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s pivoňkami
1909
malba
olej, plátno
64 x 82,5 cm
Bohumil Kubišta
Modrý autoportrét
1909
malba
olej, plátno
51,5 x 43 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s citrony
1909
malba
olej, plátno
65 x 80 cm
Bohumil Kubišta
Studie klečícího muže
1909
kresba
tužka, papír
35,7 x 26,3 cm
Bohumil Kubišta
Narození Páně
1909
malba
olej, plátno
51 x 63,5 cm
Bohumil Kubišta
Autoportrét s paletou
1909
malba
olej, plátno
90 x 72 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s modrým džbánem
1909
malba
olej, plátno
50 x 63 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s květinami
1909
malba
olej, plátno
71 x 57 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna prof. Posejpala
1909
malba
olej, plátno
78 x 63,5 cm
Bohumil Kubišta
Továrna (Nádraží)
1909
malba
olej, plátno
68 x 76 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s modrým džbánem (studie)
1909
akvarel
papír
50 x 66 cm
Bohumil Kubišta
Hráči tenisu (Champs-Elysées)
1909
malba
olej, plátno
66 × 80 cm
Bohumil Kubišta
Narození Páně
1909
kresba
tužka, papír
21 x 33 cm
Bohumil Kubišta
Studie stromu
1909-1910
kresba
tužka, papír
25,5 x 16 cm
Bohumil Kubišta
Studie dvou aktů podle Derainova Koupání / Studie I (Pařížský náčrtník)
1909-1910
kresba
tužka, papír
24,2 x 31,7 cm (Studie I 31 x 24 cm)
Bohumil Kubišta
Studie muže
1909–1910
kresba uhlem
uhel, papír
31,4 x 24,4 cm
Bohumil Kubišta
Autoportrét
1909–1910
akvarel
papír
32 x 24 cm
Bohumil Kubišta
Autoportrét
1909–1910
kresba uhlem
uhel, papír
31,4 x 24,4 cm
Bohumil Kubišta
Kuchyňské zátiší s homolí cukru
1910
malba
olej, plátno
99 x 72 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s nálevkou
1910
malba
olej, plátno
46,3 x 55,2 cm
Bohumil Kubišta
Čtoucí muž (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,4 cm
Bohumil Kubišta
Říční bagr na Seině (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Žně
1910
malba
olej, plátno
105 x 135 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší z chléva
1910
malba
olej, plátno
69 x 52 cm
Bohumil Kubišta
Křížová cesta (Nesení kříže)
1910
malba
olej, plátno
100 × 138 cm
Bohumil Kubišta
Hlava (fragment)
1910
malba
olej, plátno
24 x 14,5 cm
Bohumil Kubišta
Koncert
1910
malba
olej, plátno
47 x 62,5 cm
Bohumil Kubišta
Při psaní
1910
malba
olej, plátno
64 x 52,5 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s lampou
1910
malba
olej, plátno
74 x 98 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší u okna (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s pánvičkou
1910
malba
olej, plátno
53,5 x 63,5 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna čtenáře
1910
malba
olej, plátno
70 x 58 cm
Bohumil Kubišta
Kavárna (Cafe d'Harcourt)
1910
malba
olej, plátno
110 x 138 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Kavárna (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie profilu sedícího muže (Pařížský náčrtník)
1910
kresba
tužka, papír
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie sedícího muže s číší vína (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Kavárna (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna muže z tříčtvrtečního profilu (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Hlava muže (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Sedící muž (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Portrét muže s kravatou (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie sedícího muže za stolem (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Portrét muže v baretu (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Muž v čepici (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Muž v baretu (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Muž s podepřenou hlavou (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie hlavy muže (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Chlapec v čepici (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna muže v čepici (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 23,8 cm
Bohumil Kubišta
Studie muže v baretu (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Hlava muže v čepici (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Hlava muže v čepici (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna muže s podepřenou hlavou (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Artista (Pařížský náčrtník)
1910
kresba
tužka, papír
24,2 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Pískaři na břehu Seiny (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Katedrála Notre-Dame (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Katedrála Notre-Dame (Pařížský náčrtník)
1910
kresba
tužka, papír
24 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Place de la Concorde (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Motiv z Paříže (Tuileries) (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Nábřeží Seiny s Eiffelovou věží v pozadí (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Pařížské nábřeží (Nábřeží s bagrem) (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Vlastní podobizna z tříčtvrtečního profilu (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Vlastní podobizna (en face) (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Pont Neuf (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Autoportrét z 17. 3. 1910 (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,6 x 24,6 cm
Bohumil Kubišta
Autoportrét z 18. 3. 1910 (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Vlastní podobizna (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Autoportrét (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie egyptské plastiky z Louvru (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie egyptské plastiky z Louvru (Pařížský náčrtník)
1910
kresba
tužka, papír
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Skica podle N. Poussina (Pařížský náčrtník)
1910
kresba
papír, tuš
24,2 x 29,7 cm
Bohumil Kubišta
Studie podle Corregiova obrazu Jupiter a Antiope (Pařížský náčrtník)
1910
lavírovaná kresba
papír, tuš
24,5 x 31,4 cm
Bohumil Kubišta
Kopie obrazu N. Poussina Orfeus a Eurydika
1910
malba
olej, plátno
120 x 200 cm
Bohumil Kubišta
Studie ke kopii obrazu N. Poussina Orfeus a Eurydika (Pařížský náčtrník)
1910
kresba
tužka, papír
24,2 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Křížová cesta
1910
kresba
tužka, papír
21 x 31 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Křížová cesta
1910
kresba
tužka, papír
21 x 34,7 cm
Bohumil Kubišta
Krajina
1910
malba
olej, karton
53 x 67 cm
Bohumil Kubišta
Krajina (Krajina s plotem)
1910
malba
olej, plátno
44,5 x 54,7 cm
Bohumil Kubišta
Krajina (varianta obrazu U nás na dvoře)
1910
malba
olej, plátno
65,7 x 77 cm
Bohumil Kubišta
Krajina s vesničkou (studie k obrazu Kraj lesa)
1910
kresba
tužka, papír
16,3 x 25,6 cm
Bohumil Kubišta
Kraj lesa
1910
malba
olej, plátno
67 x 82 cm
Bohumil Kubišta
Studie stromu
1910
kresba
tužka, papír
25,7 x 16,4 cm
Bohumil Kubišta
Krajina s kostelíkem
1910
malba
olej, plátno
65,3 x 81 cm
Bohumil Kubišta
Čtenář
1910
lavírovaná kresba
papír, tuš
31,5 x 24,2 cm
Bohumil Kubišta
Krajina u Prahy
1910
kresba uhlem
uhel, papír, lepenka
47,5 x 63,1 cm
Bohumil Kubišta
Krajina u Prahy
1910
malba
olej, plátno
71 x 97,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Krajina u Prahy
1910
kresba uhlem
uhel, papír
47 x 63 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s košíkem
1910
malba
olej, plátno
44 x 53,5 cm
Bohumil Kubišta
Kuřák (Vlastní podobizna)
1910
malba
olej, plátno
68 x 51 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Kuřák
1910
kresba
tužka, papír
34,5 x 22,5 cm
Bohumil Kubišta
Krajina u Braníka
1910
kresba
uhel, papír
46 x 58 cm
Bohumil Kubišta
Studie úhlů (rubová strana kresby Hráči v kostky)
1910
kresba
tužka, papír
24,1 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Hráči v kostky
1910
lavírovaná kresba
papír, tuš, štětec
24,1 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Lom
1910
pastel, malba
olej, pastel, papír
50 x 66 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší u okna
1910
malba
olej, plátno
78 x 85 cm
Bohumil Kubišta
Dívka (Podobizna)
1910
akvarel
papír
41,2 x 32,7 cm
Bohumil Kubišta
Studie ke Žním
1910
malba
olej, karton
42,3 x 53,3 cm
Bohumil Kubišta
Katedrála Notre-Dame (Pařížský náčrtník)
1910
kresba
tužka, papír
Bohumil Kubišta
Sedící muž v baretu (Pařížský náčrtník)
1910
kresba tuší
papír, tuš
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie II (Pařížský náčrtník)
1910
kresba
tužka, papír
31,5 x 24,5 cm
Bohumil Kubišta
Fragment podobizny
1910
malba
olej, plátno
60 x 71 cm
Bohumil Kubišta
Čokoládové princezny z Folies Bergère
1910
pastel
pastel, lepenka
48 × 37 cm
Bohumil Kubišta
Studie sv. Veroniky s rouškou a plačící ženy
1910
kresba
tužka, papír
33,3 x 21,1 cm
Bohumil Kubišta
Studie větví stromu I
1910
kresba
tužka, papír
25,5 x 16,3 cm
Bohumil Kubišta
Studie větví stromu II
1910
kresba
tužka, papír
25,5 x 16,3 cm
Bohumil Kubišta
Lom v Braníku
1910-1911
malba
olej, plátno
86,5 x 101 cm
Bohumil Kubišta
Cirkus
1911
malba
olej, plátno
81 x 65,5 cm
Bohumil Kubišta
Koupání mužů
1911
malba
olej, plátno
138 x 164,5 cm
Bohumil Kubišta
Pierot
1911
malba
olej, plátno
100 x 68 cm
Bohumil Kubišta
Epileptická žena
1911
malba
olej, plátno
77 x 67 cm
Bohumil Kubišta
Dvojník (Dvojportrét)
1911
malba
olej, plátno
79 x 66,5 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s vázami
1911
malba
olej, plátno
87 x 70 cm
Bohumil Kubišta
Truhlářské zátiší
1911
malba
olej, plátno
66 x 52,5 cm
Bohumil Kubišta
Paridův soud
1911
malba
olej, plátno
135 x 223 cm
Bohumil Kubišta
Jaro (Koupání žen)
1911
malba
olej, plátno
127,5 x 160 cm
Bohumil Kubišta
Harlekýn a Kolombína
1911
malba
olej, plátno
100 x 81 cm
Bohumil Kubišta
Cementárna v Braníku
1911
malba
olej, plátno
67 x 82,5 cm (rám: 79 x 94 cm)
Bohumil Kubišta
Studijní kresba k obrazu Koupání mužů
1911
kresba
tužka, papír
21 x 12,5 cm
Bohumil Kubišta
Studijní kresba k obrazu Koupání mužů
1911
kresba
tužka, papír
21 x 12,5 cm
Bohumil Kubišta
Studijní kresba k obrazu Koupání mužů
1911
kresba
tužka, papír
21 x 12,5 cm
Bohumil Kubišta
Studijní kresba k obrazu Koupání mužů
1911
kresba
tužka, papír
21 x 12,5 cm
Bohumil Kubišta
Studijní kresba k obrazu Koupání mužů
1911
kresba
tužka, papír
21 x 12,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie hlavy k obrazu Koupání mužů
1911
kresba
tužka, papír
Bohumil Kubišta
Studijní kresba k obrazu Koupání mužů (I)
1911
kresba
tužka, papír
24 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Studijní kresba k obrazu Koupání mužů (II)
1911
kresba
tužka, papír
24 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Studijní kresba k obrazu Koupání mužů (III)
1911
kresba
tužka, papír
24,5 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Studijní kresba k obrazu Koupání mužů (IV)
1911
kresba
tužka, papír
24 x 31,5 cm
Bohumil Kubišta
Studijní kresba k obrazu Koupání mužů (V)
1911
akvarel
papír
34 x 44,5 cm
Bohumil Kubišta
Studijní kresba k obrazu Koupání mužů (VI)
1911
akvarel
papír
24,2 x 29,7 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Jaro (Koupání žen)
1911
kresba
tužka, papír
34,4 x 39,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie sedícího ženského aktu (studie k obrazu Jaro)
1911
kresba
tužka, papír
31,5 x 24 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Jaro (Koupání žen)
1911
akvarel
papír
34,4 x 39,5 cm
Bohumil Kubišta
Náčrty postav (Krista, starců a Jana Evangelisty)
1911
kresba
tužka, papír
35,6 x 26,6 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Vzkříšení Lazara
1911
kresba
tužka, papír
30 x 22 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Vzkříšení Lazara
1911
kresba
tužka, papír
12,5 x 8,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Vzkříšení Lazara
1911
kresba
uhel, papír, lepenka
64,5 x 49,2 cm
Bohumil Kubišta
Pierot (studie k obrazu)
1911
kresba uhlem
uhel, papír
63 x 47,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Pierot
1911
kresba
papír, hnědá rudka
63 x 47 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Podobizna prof. Posejpala
1911
kresba
uhel, papír
52 x 39 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Podobizna prof. Posejpala
1911
kresba
uhel, tužka, papír
65 x 48 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna prof. Posejpala (Portrét muže)
1911
malba
olej, plátno
66 x 52 cm
Bohumil Kubišta
Vesnice
1911
malba
olej, plátno
46 x 54 cm
Bohumil Kubišta
Staropražský motiv (přípravná kresba k obrazu)
1911
kresba
tužka, papír
94,8 x 81,8 cm
Bohumil Kubišta
Staropražský motiv
1911
malba
olej, plátno
98 x 84 cm
Bohumil Kubišta
Plavení koní
1911
malba
olej, plátno
82 x 65 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Koupání mužů
1911
kresba
tužka, papír
34 x 44,5 cm
Bohumil Kubišta
Dáma v klobouku
1911
kresba
tužka, papír, křída
14 × 9 cm
Bohumil Kubišta
Vzkříšení Lazara
1911-1912
malba
olej, plátno
163,5 x 126,5 cm
Bohumil Kubišta
Svatý Šebestián
1912
malba
olej, plátno
98 x 74,5 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna Jana Zrzavého
1912
malba
olej, plátno
96 x 79 cm
Bohumil Kubišta
Polibek smrti
1912
malba
olej, plátno
154 x 89,5 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší s lebkou
1912
malba
olej, plátno
87 x 67 cm
Bohumil Kubišta
Vražda
1912
malba
olej, plátno
88 x 94
Bohumil Kubišta
Hypnotizér
1912
malba
olej, plátno
60,5 x 58 cm
Bohumil Kubišta
Nervózní dáma (Objetí)
1912
malba
olej, plátno
50 x 40 cm
Bohumil Kubišta
Vodopád v Alpách
1912
malba
olej, plátno
76,5 x 61,5 cm
Bohumil Kubišta
Ateliér
1912
malba
olej, plátno
52 x 43 cm
Bohumil Kubišta
Staropražský motiv
1912
lept (C 3)
papír
23,2 x 20,3 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna Jana Zrzavého (přípravná kresba k obrazu)
1912
kresba
tužka, papír
97,5 x 84,5 cm
Bohumil Kubišta
Vlak v horách (Tunel)
1912
malba
olej, plátno
49 x 37 cm
Bohumil Kubišta
Sv. Šebestián (přípravná kresba k obrazu)
1912
kresba
tužka, papír
94,8 x 73,7 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Podobizna Jana Zrzavého
1912
kresba uhlem
uhel, papír, lepenka
53,9 x 39,6 cm
Bohumil Kubišta
Studie k obrazu Podobizna Jana Zrzavého
1912
kresba uhlem
uhel, papír, lepenka
54,3 x 39,4 cm
Bohumil Kubišta
Studie rukou k obrazu Podobizna Jana Zrzavého
1912
kresba
tužka, papír
24,5 x 32 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší
1912
kresba
tužka, plátno
33,5 x 32 cm
Bohumil Kubišta
Voják
1912
malba
olej, plátno
55 x 46 cm
Bohumil Kubišta
Portrét dámy
1912
malba
olej, plátno
101,5 x 82 cm
Bohumil Kubišta
Zátoka u Pulje
1912
malba
olej, plátno
110 x 144 cm
Bohumil Kubišta
Maják na pobřeží v Pulji (Přímořská krajina)
1912
malba
olej, plátno
80 x 100 cm
Bohumil Kubišta
Rozhovor
1912–1913
lavírovaná kresba
tužka, papír, tuš, lepenka
36,5 × 48,5 cm
Bohumil Kubišta
Překážka
1913
malba
olej, plátno
46 x 55 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší skleněné (Lahve)
1913
malba
olej, plátno
68 x 54 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší malířské
1913
malba
olej, plátno
47 x 34,5 cm
Bohumil Kubišta
Pobřežní děla v boji s loďstvem
1913
malba
olej, plátno
37 x 49,5 cm
Bohumil Kubišta
Námořník
1913
malba
olej, plátno
49,5 x 39,5 cm
Bohumil Kubišta
Moře u Pulje
1913
malba
olej, plátno
73,5 x 100,5 cm
Bohumil Kubišta
Moře v bouři
1913
malba
olej, plátno
74 x 100 cm
Bohumil Kubišta
Krajina u moře
1913
malba
olej, karton
29,5 x 35 cm
Bohumil Kubišta
Alej na ostrově Brioni Minor
1913-1914
malba
olej, plátno
76 x 61 cm
Bohumil Kubišta
Moře u Puly
1913-1915
malba
olej, plátno
62 x 98,7 cm
Bohumil Kubišta
U moře (Studie moře)
1913-1918
akvarel
papír
20 x 27 cm
Bohumil Kubišta
Fakír
1914
malba
olej, plátno
36,7 x 48,8 cm
Bohumil Kubišta
Důstojnické zátiší
1914-1916
malba
olej, plátno
36,5 x 49 cm
Bohumil Kubišta
Hlava
1915
plastika
cín
výška 36 cm (s podstavcem 47 cm)
Bohumil Kubišta
Meditace
1915
malba
olej, plátno
50,5 × 30,5 cm
Bohumil Kubišta
Oběšený
1915
malba
olej, plátno
50 x 30,5 cm
Bohumil Kubišta
Prosba (Nedokončený dřevoryt)
1915
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
24,7 x 15,5 cm (vnitřní), 27,2 x 19,9 cm (deska)
Bohumil Kubišta
Nálet na Pulju
1915
malba
olej, plátno
54 x 33,5 cm
Bohumil Kubišta
Studie k plastice Hlava
1915
kresba
tužka, papír, tuš, pero
16,3 x 10,5 cm
Bohumil Kubišta
Hlava
1915
plastika
istrijský vápenec
v 32 cm, h 15,5 cm
Bohumil Kubišta
Skalnaté pobřeží (Moře)
1915
malba
olej, plátno
36 x 52 cm
Bohumil Kubišta
Krajina u moře (Pobřeží u Punta Christo)
1915
malba
olej, plátno
38 x 52 cm
Bohumil Kubišta
Moře
1915
malba
olej, plátno, lepenka
52 x 83 cm
Bohumil Kubišta
Vesnička u Pulje (Štinjan)
1915
malba
olej, plátno
40,5 x 72 cm
Bohumil Kubišta
Krajina u Pulje (Skalnaté pobřeží u Punta Christo)
1915
malba
olej, plátno
36,3 x 52,3 cm
Bohumil Kubišta
Hlava
1915
plastika
patinovaná sádra
výška 36 cm + 15 cm (dřevěný podstavec), šířka 15
Bohumil Kubišta
Hlava
1915
plastika
cín
v - 47,3 cm (36 cm + 11 cm kamenný podstavec), b -
Bohumil Kubišta
Moře (Pobřeží u Punta Christo)
1915-1918
malba
olej, plátno
57 x 83 cm
Bohumil Kubišta
Mořské pobřeží u Barbarigy
1915-1918
malba
olej, plátno
60 x 90 cm
Bohumil Kubišta
Přímořská krajina
1915-1918
malba
olej, plátno
36 x 49 cm
Bohumil Kubišta
Podobizna důstojníka
1916-1917
malba
olej, lepenka
83 x 54 cm
Bohumil Kubišta
Istrijská krajina (Západ slunce nad Jadranem)
1917-1918
malba
olej, plátno na dřevě
48,3 x 70 cm
Bohumil Kubišta
Istrijská krajina
1918
litografie (L)
papír
14,5 x 20,2 cm
Bohumil Kubišta
Autoportrét (Podobizna muže)
1918
linořez
papír
23 x 15,4 cm
Bohumil Kubišta
Istrijská krajina
1918
litografie (L)
papír
14,5 x 20,2 cm
Bohumil Kubišta
Zahrada (Krajina)
1918
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
23,8 x 14,8 cm
Bohumil Kubišta
Istrijská krajina
1918
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
14,7 x 20 cm
Bohumil Kubišta
U moře (Přímořská krajina)
1918
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
14,9 x 20,8 cm
Bohumil Kubišta
Pozůstatky padlého
1918
linoryt (X 3)
papír
10 x 16 cm
Bohumil Kubišta
Autoportrét (Podobizna muže)
1918
matrice

24,1 x 15,7 cm (vnitřní rámeček grafiky 23 x 15,4)
Bohumil Kubišta
Stromy / Mužský profil
c. 1910
kresba
tužka, papír
25,8 x 16,6 cm
Bohumil Kubišta
Studie vozu
do 1907
tužka
tužka, papír
20,2 x 29 cm
Bohumil Kubišta
Náčrt prchající ženy
kol. 1905
kresba
tužka, papír
33,8 x 21,5 cm
Bohumil Kubišta
Řešení formátu obrazu pomocí sestavy dvou čtverců
kol. 1910
kresba
tužka, papír, tuš, pero
24,3 × 31,5 cm
Bohumil Kubišta
V parku na lavičkách (Florentský náčrtník)
kolem 1907
kresba
tužka, papír
12,5 x 19,6 cm
Bohumil Kubišta
Kytice
nedat.
malba
olej, plátno
74 x 56 cm
Bohumil Kubišta
Tři figurální studie
nedat.
kresba
tužka, papír
34 x 21 cm
Bohumil Kubišta
Z koňských dostihů (Závody v Paříži)
nedat. (1909-1910)
lavírovaná perokresba
papír, tuš
20,5 x 30,7 cm
Bohumil Kubišta
Figurální kompozice
nedat. (před 1910)
malba
olej, lepenka
28,5 x 33 cm (v. rámu 44 cm, š. rámu 47,5 cm)
Bohumil Kubišta
Kostelík v krajině
nedatováno
malba
olej, plátno
16 x 20 cm
Bohumil Kubišta
Studie z kavárny
po 1908
kresba
tužka, papír
16,6 x 10, 3 cm
Bohumil Kubišta
Zátiší
po 1910
kvaš
kvaš, papír
19,2 x 21 cm
Bohumil Kubišta
Studie
před 1903
kresba
tužka, papír
21 x 28,9 cm / 10,1 x 8,2 cm
 

Bohumil Kubišta

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1896 - 1903   Reálka, Hradec Králové (Hradec Králové)
1903 - 1905   Akademie výtvarných umění, Praha, Bukovac Vlaho, *1855
1903 - 1904   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1905 - 1905   Soukromá výtvarná škola Karla Reisnera, Vinohrady, Praha (Hlavní město Praha)
1905 - 1905   Umělecký ateliér Eduarda Karla, Praha, grafika
1906 - 1906   Accademia di Belle Arti di Firenze (Akademie výtvarných umění), Florencie (Firenze)
1906 - 1907   Reale Instututo delle Belle Arti, Florencie (Firenze)
1907 - 1907   Česká škola technická, Praha, architektura

Bohumil Kubišta

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Klub Za starou Prahu, Praha, Mostecká 1, před 1. sv. válkou působil jako placený tajemník Klubu
1896 - ????   Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové), studium na reálce, 1900 přátelství s Bohumilem Kubištou,. V r. 1901 společně bydlí u Venclů
1905 - 1906   Pula, Pula, jednoroční vojenská služba. Od dubna 1913 důstojníkem dělostřelectva.
1909 - 1910   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)

Bohumil Kubišta

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1909/09   Bohumil Kubišta, Nový Hradec Králové, Nový Hradec Králové (Hradec Králové)
1911/05   Bohumil Kubišta, Okresní dům, Kouřim (Kolín)
1911/06   Bohumil Kubišta, Knihkupectví J. Pelcla, Praha
1920/02/08 - 1920/03/09   Posmrtná výstava Bohumila Kubišty, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1920/05/01 - 1920/05/26   Posmrtná výstava Bohumila Kubišty, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1922/01/22 - 1922/02/27   Bohumil Kubišta, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1928/11 - 1928/12   Bohumil Kubišta: Souborná výstava, Klub přátel umění, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1929/01/20 - 1929/02/10   Bohumil Kubišta: Souborná výstava, 1. část, Aventinská mansarda, Praha
1929/02/10 - 1929/02/28   Bohumil Kubišta: Souborná výstava, 2. část, Aventinská mansarda, Praha
1929/02/28 - 1929/03/28   Bohumil Kubišta: Souborná výstava, 3. část, Aventinská mansarda, Praha
1929/05/22 - 1929/08/31   Bohumil Kubišta: Souborná výstava, Městské průmyslové muzeum, Hořice (Jičín)
1934/12/01 - 1934/12/24   Výběr z pozůstalého díla Boh. Kubišty 1884 - 1918 - 1934, Umělecký salon Mary Šnoblové, Praha
1935/01/20 - 1935/02/02   Bohumil Kubišta: Menší soubor prací, Palác ředitelství státních drah, Hradec Králové (Hradec Králové)
1939/01/18 - 1939/02/12   Bohumil Kubišta: Kresby a grafiky z majetku Františka Kubišty, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1940/09/08 - 1940/09/29   Soubor obrazů a kreseb Bohumila Kubišty, Pavilon Aleš, Brno (Brno-město)
1946/11/07 - 1946/12/01   Bohumil Kubišta: Kresby a grafika, Pošova galerie, Praha
1947/04/18 - 1947/05/10   Bohumil Kubišta: Kresby a grafika, Nakladatelství Novela, Brno (Brno-město)
1947/11/12 - 1947/11/30   Bohumil Kubišta, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1958/09/01 - 1958/09/25   Bohumil Kubišta: Kresby, Galerie Fronta, Praha
1960/09/18 - 1960/10   Dílo Bohumila Kubišty, Mánes, Praha
1960/12/17 - 1961/01/19   Bohumil Kubišta: Souborná výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1964/10/11 - 1964/11/08   Bohumil Kubišta 1884-1918, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1967/01/08 - 1967/02/14   Bohumil Kubišta, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/03/09 - 1967/04/30   Bohumil Kubišta: Obrazy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1967/05/23 - 1967/07/02   Bohumil Kubišta, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1968/07/02 - 1968/07/28   Bohumil Kubišta: Obrazy, kresby, lepty, linořezby, Galerie Fronta, Praha
1969/06/15 - 1969/07/27   Bohumil Kubišta: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/05/31 - 1984/09/30   Bohumil Kubišta, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1984/10/06 - 1984/11/04   Bohumil Kubišta, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1984/11/13 - 1984/12/09   Bohumil Kubišta: Kresby a grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1984/12/19 - 1985/01   Bohumil Kubišta: Obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1985/12/05 - 1986/01/31   Bohumil Kubišta: Výběr z tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1992/11/19 - 1993/01/17   Bohumil Kubišta (1884–1918), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1993/02/25 - 1993/05/30   Bohumil Kubišta 1884–1918, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/06/10 - 1993/08/01   Bohumil Kubišta 1884–1918, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/06/08 - 2004/08/29   Bohumil Kubišta: Sbírka Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2004/09/09 - 2004/11/14   Bohumil Kubišta: Sbírky Západočeské galerie v Plzni a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/04   Mozaika: Bohumil Kubišta, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/10/13 - 2012/01/08   Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2014/08/05 - 2014/08/31   Bohumil Kubišta: Harlekýn a Kolombína, 1911, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/09/10 - 2014/10/16   Bohumil Kubišta 130: Grafika (První souborná výstava grafického díla), Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 1
2015/11/11 - 2016/02/28   Bohumil Kubišta: Grafika, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2016/11/24 - 2017/02/05   Pocta Bohumilu Kubištovi, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1907/04/18 - 1907/05/18   Výstava 8 Kunstausstellung, Praha, Praha
1907/09/28 - 1907/10/12   Bohumil Kubišta, Václav Špála, Nový Bydžov, Nový Bydžov (Hradec Králové)
1908/06/23 - 1908/07/19   Výstava „Osmi“, Topičův salon (1906-1911), Praha
1911/01/14 - 1911/02   XXXV. výstava S.V.U. Mánes, Pavilon Mánesa, Praha
1911/11/18 - 1912/01/31   IV. Ausstellung der Neuen Secession: Gemälde, Kopp & Joseph, Berlín (Berlin)
1912/03/09 -   V. Ausstellung der Neuen Secession: Zeichnende Künste, Plastik, Kopp & Joseph, Berlín (Berlin)
1912/04   Ausstellung der Neuen Secession, Kunstsalon Goldschmidt, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1912/05/25 - 1912/09/30   Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu Cöln, Städtische Ausstellungshalle am Aachener Tor, Mülheim, Kolín nad Rýnem (Köln)
1912/09/22 - 1912/10/20   II. výstava uměleckého sdružení Sursum, Obecní dům, Praha
1912/12/09 - 1912/12/31   Sturm-Ausstellung: Die Neue Secession (X. Ausstellung der Zeitschrift Der Sturm), Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1913/01 - 1913/02   Ausstellung Neue Secession, Leonhard Tietz (Kunstsalon Leonhard Tietz), Düsseldorf
1913/01/25 - 1913/02/20   Futuristák és expressionisták kiállítás, Nemzeti Szalon, Budapešť (Budapest)
1913/04/19 - 1913/06/15   43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Pavilon Mánesa, Praha
1913/05/04 - 1913/06/25   Nemzetközi posztimpresszionista kiállítás, Művészház, Budapešť (Budapest)
1913/06/29 - 1913/08/17   Wystawa futurystów, kubistów i ekspresyonistów, Muzeum Przemysłowe, Lvov (Lviv)
1914/02/25 - 1914/03/29   Moderní umění: 45. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Pavilon Mánesa, Praha
1914/04/12 - 1914/05/12   Letzte Ausstellung (VI. Ausstellung der Neuen Secession), Neue Galerie, Berlín (Berlin)
1921/01 - 1921/02   Tvrdošíjní a hosté, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1921/08/21 - 1921/10/02   Výstava originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1924/02   Exposition de l'art moderne tchécoslovaque, John Levy Galleries, Paříž (Paris)
1925   Výstava moderní české grafiky, Praha, Praha
1926/04/24 - 1926/05/16   Výstava sběratele Dra. A. Starého, Mánes, Praha
1926/06/12 - 1926/09   Internationale Kunstausstellung Dresden 1926, Städtische Ausstellungspalast, Drážďany (Dresden)
1926/09/11 - 1926/11/22   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1927/08 - 1927/09   Europäische Kunst der Gegenwart: Zentenarausstellung des Kunstvereins Hamburg, Kunstverein Hamburg, Hamburk (Hamburg)
1927/09/24 - 1927/10/27   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1930/11 - 1930/12   Sto let českého umění 1830-1930, Mánes, Praha
1932/06/05 - 1932/07/10   I. výstava obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1933/01/14 - 1933/02/02   Výstava moderních obrazů ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1933/06/04 - 1933/06/18   Zátiší v současném českém malířství, Klub přátel umění, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1933/12/16 - 1934/01/10   Výstava nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1934/01/27 - 1934/02/17   Český poimpresionismus do války, Hotel Passage, Brno (Brno-město)
1937/05 - 1937/08   50 let Mánesa, Mánes, Praha
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1937/06/01 - 1937/06/27   L'art moderne tchécoslovaque, Galerie Jean Charpentier, Paříž (Paris)
1937/08/01 - 1937/11/25   Exposition Internationale de Paris 1937 (Arts et Techniques dans la Vie moderne), Palais des Arts Graphiques et Plastiques, Paříž (Paris)
1937/09/25 - 1937/10/25   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственный музей нового западного искусства (Státní muzeum nového západního umění), Moskva (Moscow)
1937/11/15 - 1937/12/24   Výstava skupiny Osma, Galerie Mary Šnoblové, Praha
1938   Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži 1937, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1938/02/12 - 1938/02/27   Osma, Pavilon Aleš, Brno (Brno-město)
1939/03/09 - 1939/04/16   Výstava podobizen: Práce členů Mánesa za padesát let, Mánes, Praha
1940/11   Padesát let české moderní grafiky, Galerie Hollar, Praha
1941/01/21 - 1941/02/23   Umělci o sobě: Výstava autoportrétů, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1942/03/23 - 1942/04/26   Opuštěná paleta, Topičův salon (1937-1949), Praha
1943/05/25 - 1943/06/14   Přehlídka 99ti, Topičův salon (1937-1949), Praha
1944/05/19 - 1944/06/01   Květiny a zátiší, Galerie V. Hořejš, Praha
1945/11/18 - 1945/12/18   50 let českého výtvarného umění, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
1945/11/19 - 1945/12/16   Mánes 1907-1938, Mánes, Praha
1946   Výběr význačných děl, Obrazárna Moravského zemského muzea v Brně, Brno (Brno-město)
1946/12/03 - 1946/12/30   Trente ans de peinture tchécoslovaque, Musée de l'Orangerie, Paříž (Paris)
1947/02/05 - 1947/02/23   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh
1947/02/28 - 1947/03/15   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Victoria Art Gallery, Dundee
1947/04/12 - 1947/05/03   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow
1947/05/21 - 1947/06/14   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Ulster Museum, Belfast
1947/07/03 - 1947/07/20   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Hugh Lane Gallery (Dublin City Gallery), Dublin
1947/08/04 - 1947/08/28   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Colwyn Bay, Colwyn Bay
1947/09/08 - 1947/09/28   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Williamson Art Gallery & Museum, Birkenhead
1947/10/09 - 1947/10/29   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Manchester Art Gallery, Manchester
1947/11/11 - 1947/12/20   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Whitechapel Gallery, Londýn (London)
1948/01/10 - 1948/01/31   Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Norwich Castle Museum and Art Gallery, Norwich
1948/06/09 - 1948/07/11   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/08/25 -   Svět práce v umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/09/04 - 1948/10/03   Umění a kýč: Podobizna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/10/27 - 1948/11/28   České umění od impresionismu: Z ostravských sbírek I., Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1948/10/30 - 1948/11/14   La peinture moderne tchécoslovaque, Antverpy, Antverpy (Antwerpen)
1948/11/20 - 1948/12/05   La peinture moderne tchécoslovaque, Brusel (Bruxelles), Brusel (Brussels)
1948/12/11 - 1948/12/26   La peinture moderne tchécoslovaque, Lutych (Liège), Lutych (Liège)
1949/04 - 1949/05   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu), Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1956/12/14 - 1957/01/29   Zátiší v české malbě XX. století, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1957/03/17 - 1957/04/28   Sociální a pracovní motivy v české grafice, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1957/09/01 - 1957/09/29   Tradície českej modernej maľby, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1957/10/06 - 1957/11/03   Zakladatelé moderního českého umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/03/02 - 1958/05   Zakladatelé moderního českého umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/12/12 - 1959/01   Umění bojující, Slovanský ostrov, Praha
1959/01/25 - 1959/03/31   České moderní malířství, Dům umění, Zlín (Zlín)
1959/04/26 - 1959/05/17   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1959/05/31 - 1959/07/12   České moderní malířství, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1959/08/21 - 1959/09/20   Masterpieces of Czech Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh
1960/09/06 - 1960/11/11   Dar Dr. Vincence Kramáře Národní galerii v Praze, Městská knihovna Praha, Praha
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/10/05 - 1961/11/12   Plastiky malířů, Městská knihovna Praha, Praha
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/05 - 1962/06   Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije, National Gallery – National Art Gallery (Nacionalna chudožestvena galerija), Sofie (Sofia)
1962/09   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX-XX), Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1962/10/21 - 1962/12/09   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1962/12/14 - 1963/02/08   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1963/05/11 - 1963/06/11   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1963/07/01 - 1963/08/01   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1963/09/15 - 1963/10/20   Moderní české malířství do druhé světové války, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1963/09/28 - 1963/12/22   VII Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera, São Paulo
1963/11/08 - 1963/12   Česká moderní kresba dvacátého století, Staroměstská radnice, Praha
1964   Kubismus, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1964   Obrazy a plastiky, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/09/27 - 1964/11/15   Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírek Dr. Vincence Kramáře, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/06 - 1965/07   České moderní malířství, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1965/09/07 - 1965/10/03   Škola vidění: Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1965/12/12 - 1966/01/20   Moderní české umění, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1966/03/17 - 1966/04/17   Paris-Prague 1906-1930, Musée National d'Art Moderne, Paříž (Paris)
1966/04/09 - 1966/05/09   Antika a její tradice, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Obecní dům, Praha
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Staroměstská radnice, Praha
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1966/09/09 - 1966/10/09   Пєйзаж, Státní galerie, Jerevan (Yerevan)
1966/11/04 - 1966/12/05   Пєйзаж, Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
1967   Mistrovská díla českého malířství (výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/03/09 - 1967/03/30   Sztuka walcząca, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1967/06   České malířství 20. století: Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
1967/06   Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1967/06 - 1967/08   Malarstvo czeskie 1900-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1967/07   České malířství 20. století: Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeum Krnov, Krnov (Bruntál)
1967/09   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1967/09/15 - 1967/10/29   Cubist Art From Czechoslovakia, Tate Gallery, Londýn (London)
1967/10/27 - 1967/11/30   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/11/10 - 1967/12/27   Le Cubisme à Prague et la Collection Kramář, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
1967/12/15 - 1968/01/31   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Šternberský palác, Praha
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1968/01   České malířství od doby Osmy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1968/01/10 - 1968/03/03   Het Cubisme te Praag en de verzameling Kramář, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/06   50 let české kresby: Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 1. část, Galerie Letná, Praha
1968/08   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/02   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1969/02/21 - 1969/03/24   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin 12, Berlín (Berlin)
1969/03/16 - 1969/04/20   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1969/04 - 1969/09   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1969/05/17 - 1969/06/15   Arte contemporanea in Cecoslovacchia, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Řím (Roma)
1969/05/30 - 1969/10/30   České umenie 1. polovice 20. storočia, Hrad Červený Kameň, Častá (Pezinok)
1969/09/21 - 1969/11/02   Český kubismus, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/01 - 1970/02   Symbolismus v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1970/03/15 - 1970/09/13   Contemporary Trends (Expo 1970), Osaka, Osaka
1970/03/26 - 1970/04/26   Symbolismus v českém výtvarném umění, Galerie U Řečických, Praha
1970/05 -1970/10   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století, Hrad Karlštejn, Karlštejn (Beroun)
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1970/10 - 1970/11   Krajina pevného řádu: Ohlasy kubismu v českém krajinářství, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1970/12   Krajina pevného řádu: Ohlasy kubismu v českém krajinářství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1970/12/15 - 1971/02/21   The Cubist Epoch, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
1971/02/27 - 1971/04/30   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst, Munch Museet, Oslo
1971/03 - 1971/04   Česká kresba XX. století, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/04/07 - 1971/06/07   The Cubist Epoch, The Metropolitan Museum of Art, New York City (New York)
1971/04/30 - 1971/08/01   Was die Schönheit sei, das weiss ich nicht: Künstler, Theorie, Werk, Kunsthalle Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
1971/05/12 - 1971/07/04   Česká krajina 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/05/23 - 1971/09/30   Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1971/10/15 - 1971/11/08   Gutfreund i češki kubizam, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
1971/12/09 - 1972/01/02   Otto Gutfreund és a cseh kubista művészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1972/06/01 - 1972/08/31   Tjeckoslovakisk grafik av idag, Nationalmuseum, Stockholm
1972/10 - 1972/11   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: Díl II. Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy, Městská knihovna Praha, Praha
1973/05/04 - 1973/09/01   Les Cubistes, Galerie des Beaux-Arts, Bordeaux
1973/08/23 - 1973/09/30   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1973/09/26 - 1973/11/10   Les Cubistes, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
1973/10 - 1973/12   Krajina vnitřního napětí: Expresivní tendence v české krajinomalbě 20. století, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1973/10/20 - 1973/11/18   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, Konstmuseum, Göteborg (Gothenburg)
1973/12 - 1974/02   Boccioni e il suo tempo, Palazzo Reale, Milán (Milano)
1974/06 - 1974/08   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie: I. část (do roku 1945), Středočeská galerie, Praha
1974/09/20 - 1974/10/20   Češki i Evropski crtež XX veka iz zbirke Narodne galerije u Pragu, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
1975/02/27 - 1975/04/13   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Městská knihovna Praha, Praha
1975/05 - 1975/08   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/05/21 -   Grafika klasiků české moderní malby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1975/08/07 - 1975/09/28   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1976   Přírůstky uměleckých děl 1968-1975, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1976/01 - 1976/03   Osma, Tvrdošíjní, Umělecká beseda ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/07/09 - 1976/09   Český kubistický interiér, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1976/08 - 1976/09   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
1976/09/09 - 1976/11/14   Generace Osmy, Tvrdošíjných a Umělecké besedy ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/04/02 - 1977/11/30   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/05/03 - 1977/07/03   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Městská knihovna Praha, Praha
1977/06/21 - 1977/08/28   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1977/09/03 - 1977/10/30   Česká krajina XX. století, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
1977/12/16 - 1978/01/15   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1977/12/19 - 1978/02/19   Osma: Obrazy z let 1907-1911, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1978   Československo–Poľsko: Stáročia susedstva a priateľstva, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1978/02/06 - 1978/03/05   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/06/14 - 1978/07/16   Československo–Polsko: Staletí sousedství a přátelství, Dům U Hybernů, Praha
1978/07/14 - 1978/08/13   Чешское и европейское искусство (České a evropské umění), Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
1978/07/19 - 1978/09/10   300 Jahre Malerei in Prag, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/10/17 - 1979/01/01   Jan Zrzavý: Z odkazu Národní galerii v Praze, Městská knihovna Praha, Praha
1978/12/20 - 1979/02/08   Český žánr na přelomu 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
1979/02/27 - 1979/04/16   České malířství 20. století ze sbírek regionálních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/04 - 1979/06   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/05/05 - 1979/08/19   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
1979/07/12 - 1979/09/30   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1979/10/18 - 1980/11/05   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/10/25 - 1979/12/02   Krajina v českém umění 20. století, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1979/12/16 - 1980/01/13   Česká portrétní malba 20. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1980   Zakladatelé českého moderního umění, Výstavní síň, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1980/03/27 - 1980/05/11   Art Treasures from the National Gallery, Prague, National Gallery of Modern Art, Nové Dillí (New Delhi)
1980/03/27 - 1980/08   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně: Tvorba z let 1907-1919, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1980/05   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
1980/06/01 - 1980/10/12   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, Benátky (Venezia)
1980/09/04 - 1981/01/31   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1980/10/23 - 1980/12/07   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1980/11/15 - 1981/01/11   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Mole Antonelliana, Turín (Torino)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/06/27 - 1981/09/20   Arte Maestra: Da Monet a Picasso. Cento capolavori della Galleria Nazionale di Praga, Palazzo Pitti, Florencie (Firenze)
1981/09/06 - 1981/10/11   České moderní malířství I. - ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/10 - 1981/11   Malířský a sochařský portrét: Sbírka umění 20. století Severočeské galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1981/10/01 - 1981/10/28   Czeski kubizm, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1982   Železniční tematika v české malbě 20. století II, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1982/05/25 - 1982/07/25   Edvard Munch a české umění: Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo, Šternberský palác, Praha
1982/07/07 - 1982/08/03   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Takashimaya Nihonbashi, Tokio (Tokyo)
1982/08/14 - 1982/09/12   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts, Ucunomija (Utsunomiya)
1982/08/26 - 1982/11/21   Antické tradice v českém umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982/09/09 -   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1982/09/18 - 1982/10/17   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Nara Prefectural Museum of Art, Nara
1982/10 - 1982/11   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1982/10/14 - 1982/11/26   Člověk v českém moderním malířství, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1982/10/28 - 1982/11/21   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Kitakyushu City Museum of Art, Kitakjúšú (Kitakyushu)
1982/11/23 - 1982/12/09   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoja (Nagoya)
1982/12/17 - 1983/03/06   Filla, Gutfreund, Kupka och tjeckisk kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
1983/01 - 1983/02   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1983/04/30 - 1983/09/30   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1983/05 - 1983/09   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
1983/07   Žena věčná inspirace umění, Zámek Valdštejnů, Litvínov (Most)
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/10/12 - 1983/12/12   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1983/12/15 - 1984/02/26   Česká krajina, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984/03   Žena věčná inspirace umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/05/03 - 1984/07/01   Z nových zisků Národní galerie, 3. část, Městská knihovna Praha, Praha
1984/07/12 - 1984/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (I. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1984/10/05 - 1984/11/11   Cseh kubizmus, Szépművészeti Múzeum (Muzeum výtvarného umění, Museum of Fine Arts), Budapešť (Budapest)
1984/11 - 1985/02   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1984/11/18 - 1985/02/03   Tschechische Kunst 1878 - 1914, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1985/06/10 - 1985/07/07   Sztuka czeska przelomu XIX/XX wieku, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1986/02/03 - 1986/03/15   Bohumil Kubišta, Václav Špála, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1986/05/04 - 1986/10/12   Futurismo: Futurisme & Futurismes, Palazzo Grassi, Benátky (Venezia)
1986/05/17 - 1986/12/31   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/09/03 -   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, The British Museum, Londýn (London)
1986/09/11 - 1986/10/26   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1987   Škola grafického umění, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1987/03/25 - 1987/05/05   Masterpieces of European painting from the National Gallery in Prague, Sogo Museum of Art, Jokohama (Yokohama)
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1987/05/12 - 1987/06/14   Masterpieces of European painting from the National Gallery in Prague, Hiroshima Museum of Art, Hiroshima
1987/06/16 - 1987/07/12   Masterpieces of European painting from the National Gallery in Prague, Fukuoka Art Museum, Fukuoka
1987/06/30 - 1987/08/30   Tvrdošíjní a hosté - 2. část, Staroměstská radnice, Praha
1987/07/25 - 1987/08/23   Masterpieces of European painting from the National Gallery in Prague, Hokkaido Asahikawa Museum of Art, Asahikawa
1987/08/29 - 1987/10/04   Masterpieces of European painting from the National Gallery in Prague, Mie Prefectural Art Museum, Mie
1987/09/04 - 1987/10/04   Česká grafika 1: 80 kreseb a grafických listů ze sbírek Městského muzea v Litomyšli, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1987/09/12 - 1987/11/15   Tsjechisch kubisme, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/03/23 - 1988/05/08   Impressionismo, Simbolismo, Cubismo: Arte a Praga - Arte a Parigi, Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, Řím (Roma)
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1988/05/01 - 1988/06/14   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung. Von der Gotik bis zur Moderne, Altes Rathaus, Ingelheim am Rhein
1988/06 - 1988/07   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/06/03 - 1988/09/11   Modern Treasures from the National Gallery in Prague, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/10/01 - 1988/11/20   Chefs-d'œuvre de la Galerie nationale de Prague: Grands maîtres de la peinture moderne, Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), Québec
1988/12/22 - 1989/01/22   Česká kresba XX. století I, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/01 - 1989/02   České moderní zátiší: Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/04 - 1989/06   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1989/06/13 - 1989/09/10   České maliarstvo XX. storočia (II. diel), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1989/09 - 1989/10   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1989/11 - 1989/12   Přírůstky sbírek 1983-1988 (kresby, grafika), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1990/02/20 - 1990/04/29   Cubisme a Praga: Obres de la Galeria Nacional, Museu Picasso de Barcelona, Barcelona
1990/03/02 - 1990/05/07   Czech Modernism 1900-1945, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
1990/04/01 - 1990/05/28   České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1990/05/11 - 1990/07/08   Cubismo en Praga: Obras de la Galeria Nacional, Fundación Juan March, Madrid
1990/06 - 1990/08   České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I, Ústav lidového umění, Strážnice (Hodonín)
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/12/15 - 1991/04/07   Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau County Museum of Art, Roslyn
1991   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
1991/02/08 - 1991/03/10   Umění doby Franze Kafky, Mánes, Praha
1991/04/04 - 1991/05/09   Grafika české avantgardy 1907-1918, Palác Kinských, Praha
1991/06/09 - 1991/09/15   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
1991/07/06 - 1991/09/15   Le Cubisme à Prague, Château de Biron, Biron
1991/09/25 - 1991/12/01   Le Cubisme à Prague, Musée des Beaux-Arts de Nancy (Museum of Fine Arts of Nancy), Nancy
1991/09/28 - 1991/11/20   Kubismus in Prag 1909-1925. Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/03/05 - 1992/04/20   Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG, Palác Kinských, Praha
1992/03/18 - 1992/05/17   Cubismes tchèques 1910-1925: Architecture, Design, Arts plastiques, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
1992/04/03 - 1992/05/17   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Kulturhaus der Stadt Graz, Štýrský Hradec (Graz)
1992/05/28 - 1992/08/16   Život v umění: Vincenc Kramář (1877-1960), Klášter sv. Jiří, Praha
1992/09/10 - 1992/11/01   Český kubismus 1909–1925, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1992/10 - 1992/11   100 let českého umění 1890-1990, Galerie Pallas, Praha
1993/09/10 - 1993/11/02   Vergangene Zukunft: Tschechische moderne 1890 bis 1918, Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
1993/12/05 - 1994/02/20   Vergangene Zukunft: Tschechische moderne 1890 bis 1918, Fridericianum, Kassel
1994/03/14 - 1994/04/17   Praha na Seině, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1994/03/24 - 1994/05/22   Minulá budoucnost: Česká moderna 1890-1918, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/04/05 - 1994/06/26   Mezery v historii 1890–1938: Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi, Městská knihovna Praha, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1994/09/15 - 1994/11/27   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Museum österreichischer Kultur, Eisenstadt
1994/12/15 - 1995/03/19   Expresionismus a české umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995/01/19 - 1995/04/16   Umění doby secese, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1995/01/22 - 1995/03/12   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1995/05/01 - 1995/06/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/06/03 - 1995/08/20   Okkultismus und Avantgarde: Von Munch bis Mondrian 1900-1915, Schirn Kunsthalle, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1995/06/22 - 1995/07/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995/10/26 - 1996/02/02   Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1996/01/18 - 1996/02/24   Podoby fantazie: České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/02/22 - 1996/04/14   Krajina duše: České výtvarné umenie na prelome 19. a 20. storočia, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1996/04/25 - 1996/08/25   Umělecké sdružení Sursum, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/06/26 - 1996/09/08   Nahlédnutí do sbírek I.: České výtavrné umění 1840-1918 ve Východočeské galerii Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
1996/10/09 - 1997/01/05   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/11/14 - 1997/01/05   Zakladatelé české moderní grafiky ze sbírek GU Karlovy Vary (1900-1920), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/01/16 - 1997/03/02   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/05/03 - 1997/10/19   Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese, Obecní dům, Praha
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon
1997/11/07 - 1998/08/16   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
1997/12/10 - 1998/01/06   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Mánes, Praha
1999/02/09 - 2000/01/30   České umění 1. poloviny 20. století - Zrcadlo zrcadla, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1999/05/05 - 1999/10/10   Cesta na jih, Obecní dům, Praha
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/06/24 - 1999/09/12   Kolorismus v českém výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/10/29 - 2000/02/27   Le fauvisme ou „l'épreuve du feu“: Éruption de la modernité en Europe, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
1999/12/07 - 2000/02/20   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Dům umění, Zlín (Zlín)
1999/12/17 - 2000/03/26   Prague 1900: Poetry and ecstasy, Van Gogh Museum, Amsterdam
2000/03/16 - 2000/06/25   Bilance I: Obrazy a sochy 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/04/27 - 2000/09/17   Deset století: Tisíc let českého výtvarného umění ve sbírce Západočeské galerie v Plzni a Západočeského muzea v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/04/29 - 2000/06/25   Obrazy a kresby z depozitářů Galerie moderního umění v Hradci Králové, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2000/05/11 - 2000/08/27   Prag 1900: Poesie und Ekstase, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2000/06/17 - 2000/07/02   Z východních Čech, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2000/09/27 - 2000/12/31   Aktuální nekonečno, Městská knihovna Praha, Praha
2000/10/01 - 2000/12/31   Zo zlatého fondu GVU v Ostravě, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
2000/10/13 - 2001/01/28   Vincenc Kramář: Od starých mistrů k Picassovi, Veletržní palác, Praha
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/12/16 - 2001/03/11   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Dům umění, Zlín (Zlín)
2001/03/20 - 2001/06/10   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2001/04/26 - 2001/06/10   Jak se dělá grafika: Tisk z výšky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/05/11 - 2001/07/29   Sen o říši krásy: České umění 17. - 20. století, Obecní dům, Praha
2001/07/21 - 2001/10/07   Tschechischer Kubismus 1912-1916, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
2001/09/06 - 2001/10/14   Pocta kubizmu: Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku / Homage to Cubism: Cubism & Cubomania in Bohemia and Slovakia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/09/06 - 2002/01/06   Navrácené obrazy - Sbírka dr. Emila Freunda, Galerie Roberta Guttmanna, Praha
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2001/10/20 - 2001/12/02   Pocta kubismu, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2002/03/03 - 2002/06/02   Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
2002/04/04 - 2002/06/09   Prošli Hradcem Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/04/07 - 2002/06/30   Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/06/20 - 2002/06/30   Jan Zrzavý a jiné obrazy ze soukromých sbírek Litomyšle a blízkého okolí, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2002/07/05 - 2002/10/06   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, Haus der Kunst, Mnichov (München)
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/09/26 - 2002/11/24   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2002/11/10 - 2003/02/09   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)
2003 - 2004   České umění XX. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2003/07/02 - 2003/07/20   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Obecní dům, Praha
2003/09/24 - 2003/12/31   České umění 1900-1938, Galerie Zlatá husa, Praha
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2003/12/19 - 2004/08/03   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/05/06 - 2004/06/16   Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2004/06/10 - 2004/08/29   Poklady Moravskoslezského kraje - 190 let muzejnictví, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2004/06/17 - 2004/06/27   Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2004/10/21 - 2004/12/31   V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/05/28 - 2005/07/01   Slavní čeští mistři v instalaci Federica Díaze, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2005/06/17 - 2005/06/21   Perly orientu, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2005/10/12 - 2005/11/20   Parafráze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005/11/13 - 2006/02/26   Praagse schilderkunst 1890-1939: Van symbolisme tot abstractie, Drents Museum, Assen
2006/01/18 - 2006/04/09   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2006/04/21 - 2006/06/25   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2006/06/17 - 2006/07/04   Klenoty českého umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2006/06/24 - 2006/10/01   Exprese... (Výběr grafických listů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2006/09/07 - 2006/11/05   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/11/15 - 2007/02/18   V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 / In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880–1914, Obecní dům, Praha
2006/11/21 -   České výtvarné umění 1. poloviny 20. století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/11/28 - 2007/03/04   Křičte ústa! Předpoklady expresionismu / Mouth scream! Roots of Expressionism, Městská knihovna Praha, Praha
2006/12/13 - 2007/02/03   PF 2007, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2007/04/06 - 2007/06/17   Osma po 100 letech (výročí 1. výstavy Osmy), České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/05/17 - 2007/06/24   Česká krajinomalba 1850-1950, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/06/28 - 2007/09/09   Osma po 100 letech (výročí 1. výstavy Osmy), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2007/08/01 - 2007/09/08   Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2007/11/06 - 2007/11/30   Vzpomínka na Aventinskou mansardu Otakara Štorcha-Mariena, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2008/03/12 - 2008/08/31   Pražské kavárny a jejich svět: Doba první poloviny dvacátého století u kulatých stolků s vůní kávy, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
2008/04/06 - 2008/05/04   Macht die Fenster auf! (Expressionismus und Kubismus - tschechisch), Rosenthal-Theater Selb, Selb
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/12/03 - 2009/02/28   Sváry zření: Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/12/11 - 2009/01/18   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
2009/03/14 - 2009/07/12   Hypnos: Images et inconscients en Europe (1900-1949), Musée de l'Hospice Comtesse, Lille
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/03/19 - 2009/05/04   Tsekkiläinen kubismi / Czech Cubism 1909–1925, Amos Andersonin taidemuseo (Amos Anderson Art Museum), Helsinky (Helsinki)
2009/03/27 - 2009/07/26   A Művészház 1909-1914 / The Artists' House 1909-1914, Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery / Maďarská národní galerie, Budapešť (Budapest)
2009/06/18 - 2009/08/23   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Klementinum, Praha
2009/07/30 - 2009/10/05   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/09/10 - 2010/01/11   Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/09/17 - 2009/10/25   Ostrava?, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
2009/09/17 - 2009/11/15   Hráči, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/10/08 - 2010/01/31   Kubismus 1910–1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2009/10/20 - 2009/12/31   Natura morta 1911-1967 (Zátiší ze sbírek Galerie Zlatá husa), Galerie Zlatá husa, Praha
2009/11/19 - 2010/03/07   Ze sbírky II. Člověk ve 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/11/26 - 2010/02/14   Co nového ve sbírkách? Přírůstky z let 2004 - 2008, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/12/10 - 2010/01/31   Hráči, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2010/02/18 - 2010/05/16   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/02/21 - 2010/04/18   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume - Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880–1930, Kunstmuseum Bayreuth, Bayreuth
2010/04/22 - 2010/06/20   On-lino 1910-2010: Moderní český linoryt, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/06/01 - 2010/09/19   České umění 1. poloviny 20. století, Kulturní centrum O. H. Hajeka, Prachatice (Prachatice)
2010/06/24 - 2010/09/28   Východní Čechy v díle Josefa Gočára, Městské muzeum v Jaroměři, Jaroměř (Náchod)
2010/12/02 - 2011/01/16   Česká grafika II, Galerie Moderna, Praha
2011/04/02 - 2011/07/03   Liebermanns Gegner: Neue Secession und Expressionismus in Berlin, Max Liebermann Haus, Berlín (Berlin)
2011/06/11 - 2011/06/30   Hluboká přitažlivost, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/07/17 - 2011/10/23   Liebermanns Gegner: Neue Secession und Expressionismus in Berlin, Schloß Gottorf, Schleswig
2011/07/23 - 2011/10/30   Images of the Mind: Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft / In Art and Science, Deutsches Hygiene-Museum, Drážďany (Dresden)
2011/10/20 - 2011/12/08   Čeští umělci ve Francii 1900-1918, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/12/09 - 2012/03/18   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/02/24 - 2012/05/06   Člověk a stroj, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2012/03/16 - 2012/05/06   Pocta Picassovi, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012/04/14 - 2012/10/07   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2012/04/19 - 2012/06/03   Konec (s)nové epochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/06/01 - 2012/07/29   S.V.U. Mánes 1900-1947: Podíl Spolku na formování české moderní kultury, Galerie Diamant, Praha
2012/06/14 - 2012/09/30   Konec (s)nové epochy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2012/06/21 - 2012/09/16   Psovo slunce. Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/10/18 - 2013/01/13   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/10/24 - 2013/01/31   1912: 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Obecní dům, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/01/11 - 2013/04/07   Práce, práce, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/01/25 - 2013/04/21   Memory of Landscape I Have Never Seen, National Museum of Art, Deoksugung, Soul (Seoul)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/02/14 - 2013/05/19   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/05/24 - 2013/08/18   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl: České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/07/05 - 2013/11/03   Unbekannte Moderne aus Tschechien und Mitteleuropa: Meisterwerke aus der Sammlung Patrik Šimon, Landesmuseum Niederösterreich, Sankt Pölten
2013/09/19 - 2014/01/26   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2013/10/07 - 2013/12/04   Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2013/11/29 - 2014/02/16   Od krajiny do krajiny, Galerie Zdeněk Sklenář Chambre à part, Praha
2014/01/10 - 2014/05/04   Umění Osmy – umění nového počátku, Dům umění, Opava (Opava)
2014/01/18 - 2014/04/20   1914, Arsenals (The Arsenāls Exhibition Hall, Latvian National Museum of Art), Riga
2014/02/27 - 2014/04/10   Co všechno máme…, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/03/21 - 2014/06/08   Výběr ze sbírky Jiřího a Běly Kolářových, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2014/05/16 - 2014/09/07   Japonismus v českém umění, Salmovský palác, Praha
2014/05/23 - 2014/06/29   Mluví se o válce. Sto let od vypuknutí 1. světové války, Galerie Millennium, Praha
2014/06/12 - 2014/07/27   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Diamant, Praha
2014/06/15 - 2014/09/28   Josef Matička: Dar Litomyšli, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2014/08/21 -   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Kooperativy, Praha
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/10/11 - 2015/02/08   Sterne fallen: Von Boccioni bis Schiele. Der Erste Weltkrieg als Ende europäischer Künstlerwege, Kunsthalle zu Kiel, Kiel
2014/11/23 - 2015/01/18   Z časů hrdinů, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2015/04/22 - 2015/09/27   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Klášter sv. Anežky České, Praha
2015/05/10 - 2015/10/04   Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2015/06/10 - 2015/09/13   Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2015/06/16 - 2015/11/15   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2015/06/17 - 2015/11/01   Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 - 2015, Národní technické muzeum, Praha
2015/08/06 - 2015/09/06   100 let české grafiky, Galerie Moderna, Praha
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2015/12/09 - 2016/02/27   Příběh Alšovy jihočeské galerie: Od gotiky po současnost, Galerie Smečky, Praha
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/03/10 - 2016/06/19   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst / Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism – Constructivism – Form Art, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2016/04/10 - 2016/05/29   Mistři české kresby, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2016/04/15 - 2016/10/25   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/06 - 2016/06/12   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN, III. část, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/05/24 - 2016/09/11   Munch Kupka Kokoschka: Tělesnost 1890-1921 / Corporeality 1890-1921, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2016/11/11 - 2017/03/31   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2017/03/25 - 2017/06/25   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
2017/04/04 - 2017/05/28   Slavnost malby - obrazy 19. a 20. století se sbírky Karlštejnská a.s., Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2017/07/27 - 2017/10/01   Ve stínu šapitó: Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2017/10/05 - 2017/12/31   Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800-1950, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/12/10 - 2018/03/11   1685 dní a nocí, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2017/12/14 - 2018/03/04   „Můj pravý život je uložen v mém díle“: F. X. Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/02/16 - 2018/05/27   Trauma / tíseň / extáze / prázdnota: Formule patosu 1900–2018 / Trauma / Distress / Ecstasy / Emptiness: Formulas of Pathos 1900–2018, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/02/23 - 2018/05/06   Čas, čas, čas... v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2018/03/08 - 2018/06/10   Malíř sběratelem: Kresba a grafika ze sbírky ak. mal. Miloslava Holého, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/03/18 - 2018/05/27   Košická moderna: Kontexty meziválečného umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2018/03/23 - 2018/08/26   Klimt ist nicht das Ende: Aufbruch in Mitteleuropa / Beyond Klimt: New Horizons in Central Europe, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2018/05/20 - 2018/10/07   Pohledy do palety: Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2018/05/26 - 2018/09/20   Obrazi ekspresionizma: Odtisi duha / Faces of Expressionism, Galerija Božidar Jakac (Božidar Jakac Art Museum), Kostanjevica na Krki
2018/07/08 - 2018/10/07   5 x 8 = 40, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/09/21 - 2019/01/21   Beyond Klimt: New Horizons in Central Europe, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
2018/09/21 - 2019/01/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in the Central Europe, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/10/10 - 2018/11/23   České výtvarné umění 1900-1940 (Osobnosti, které formovaly domácí výtvarnou scénu od počátku 20. století až do konce první republiky), Galerie Chodovská tvrz, Praha
2018/10/24 - 2019/02/03   Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin, Veletržní palác, Praha
2019/02/09 - 2019/05/26   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím (Příběh české avantgardy), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2019/03/15 - 2019/05/01   Mapa světa Karla Teigeho, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/05/07 - 2019/09/07   Vrcholení: Nejvyšší polohy českého výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/05/25 - 2019/07/07   Expresionismus a jeho vlivy v české malbě 1. poloviny 20. století, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
2019/06/07 - 2019/09/29   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/06/16 - 2019/09/15   Tváře expresionismu 1905–1925 / Faces of Expressionism 1905–1925, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/09/19 - 2020/01/20   Krajinow, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2019/10/18 - 2020/01/15   Hvězdy, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/10/25 - 2020/02/23   Sobě ke cti, umění ke slávě: Sbírky a sběratelé 1600-1960, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/11/07 - 2020/02/09   Hlava + sklo: Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/11/09 - 2020/01/24   Mapa světa Karla Teigeho, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/12/13 - 2020/03/31   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Janus Pannonius Museum, Pécs
2019/12/18 - 2020/03/22   Portrét v Čechách pohledem dvou staletí, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2020/06/23 - 2020/08/15   14 výtvarných zastavení z let 1902 až 2020, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2020/09/17 - 2021/01/03   Formosa deformitas: O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911–1914, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2020/09/23 - 2021/01/03   Dělník je smrtelný, práce je živá, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/05/14 - 2021/08/08   Dřevo/řez / Wood/cut, Veletržní palác, Praha
2021/06/05 - 2021/12/30   Mistři českého malířství: 30 let sbírky, Galerie Kooperativy, Praha
2021/06/09 - 2021/10/10   Léto u moře. Mořská esence ze sbírek VČG, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2021/07/01 - 2021/07/11   Dvě setkání s Picassem: Pablo Picasso ze sbírek Galerie Zdeněk Sklenář, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2021/07/16 - 2022/01/16   Aviatika v české vizuální kultuře 1783-1957, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/11/07 - 2022/02/27   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/06/16 - 2022/10/14   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2022/06/22 - 2022/09/28   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2022/06/29 - 2022/09/25   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2022/09/15 - 2023/01/29   Kruhy na vodě, Galerie Kooperativy, Praha
2022/09/23 - 2023/01/08   V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, Veletržní palác, Praha
2022/09/23 - 2023/02/26   Moravská zemská obrazárna (1817–1961), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2023/01/12 - 2023/03/26   Obrazy v obrazech: Tradiční princip v éře technických reprodukcí, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/04/05 - 2023/09/03   Zlaté časy: Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2023/10/10 - 2024/02/20   Žít s Gočárem: Výstava sbírky Zdeňka Ungráda, Magnus Art, galerie J&T banky, Praha
2024/06/15 - 2024/09/29   Kdybych já byl krásný jako Dionysos: Setkání s Janem Zrzavým, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
nedatováno   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie, Moderní galerie, Praha
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/11/27   Bohumil Kubišta, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/05/21   Mistrovská díla 19. a 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2001/05/19   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2003   Aukce 1. Art Consulting Brno na Žofíně, Palác Žofín, Praha
2003/04/05   9. aukce umění 19. a 20. století aukční síně Forum /11, Salón Rosenbaum, Praha
2003/04/26   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2004/03/06   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/02/23 - 2007/03/03   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/06/13   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art, Sotheby's, Londýn (London)
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/12/08   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2014/11/12   Czech Avant-Garde Art from the Roy and Mary Cullen Collection, Sotheby's, Londýn (London)
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/05/25   Aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2015/05/28   Aukce - Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2015/05/31   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/06/16   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/25   165. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2020/11/22   Aukce mistrovských děl, Obecní dům, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/03/28   83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
2023/03/19   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
intervence
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/09/17 - 2022/06/26   Re: Století relativity - Staří mistři v novém, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/09/03   Slavnostní odhalení pamětní desky zakladatele české moderní malby Bohumila Kubišty, Praskačka (Hradec Králové), Praskačka (Hradec Králové)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/05/10 - 2000/05/13   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/17 - 2000/05/20   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2001/05/11 - 2001/05/18   Umění a starožitnosti - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2003/04/20 - 2003/04/25   Výstava dražených děl (47. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2004/02/27 - 2004/03/06   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2011/05/02 - 2011/05/14   Výstava aukčních děl (66. aukce Aukční síně Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2011/05/23 - 2011/05/26   The Hascoe Family Collection, Hotel Intercontinental, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/06 - 2013/05/18   Výstava aukčních děl (112. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/12/02 - 2013/12/08   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/05/18 - 2015/05/27   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2015/05/18 - 2015/05/31   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/11/09 - 2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/06/06 - 2016/06/16   Výstava dražených děl (140. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/15 - 2019/04/24   165. aukce: Výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/09 - 2020/11/21   Aukce mistrovských děl - předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/08 - 2021/03/28   Výstava dražených děl - 83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2022/04/25 - 2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl: Výstava děl, Galerie Kodl, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/02/18 - 2023/03/18   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/02/14   Bohumil Kubišta (přednáška), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/12/05   Bohumil Kubišta, přednáška, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2011/03/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Vzkříšení Lazara (1911-1912), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/11/07 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Ateliér (1912), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2014/07/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Vlastní podobizna s modrým pozadím, 1908, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2017/08/02 17:00   Jedno dílo / jeden svět: Bohumil Kubišta, Zátiší z chléva, 1910 a nové akvizice ZČG, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/04/19   Bohumil Kubišta, Kavárna, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
???? - ????   Galerie Peithner-Lichtenfels, Dům U Zlatého melounu, Praha
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
1959/04/02 -   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Městská knihovna Praha, Praha
1962/06/10 -   České výtvarné umění 20. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1965/09   České moderní malířství a sochařství, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1966   Sbírka českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy a plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1975/01 -   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1978 -   České moderní umění XX. století, stále expozice, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992 -   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
1994 - 2012   Český kubismus 1911-1919, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
2003/11/06 - 2012   Dům milovníka umění: Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/05/28 -   Krajina v českém umění (17.–20. století), Palác Kinských, Praha
2005/04/28 - 2010/04/10   České výtvarné umění 20. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/09/27 - 2012/04/22   České umění první poloviny dvacátého století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2013/05/01 - stálá expozice   Prostor Zlín, Řády vidění, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/12/03 - 2019/12/31   Český kubismus, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2016/04/16 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/11/25 - 2020/09/27   Proměny obrazu / Obrazy proměn, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha
2018/10/27 - 2030/12/31   100 let 100 děl 100 umělců 100 osudů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/11/13 -   1796–1918: Umění dlouhého století, Veletržní palác, Praha
2020/03/24 - 2023/01/15   Reflexe krajiny a přírody: Krajinomalba ze sbírek VČG, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2020/11/27 - 2023/10/01   Minulé století: Dvacet osobností, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
neuvedeno   České umění 1900-1930, Veletržní palác, Praha
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
stálá expozice   České umění 19. a první poloviny 20. století (Pardubice), Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
stálá expozice   Prométheův oheň: Česká moderna první poloviny století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
stálá expozice   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)

Bohumil Kubišta

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Nachlassausstellung Boh. Kubišta, Krasoumná jednota (Kunstverein für Böhmen), Praha
  1920   Posmrtná výstava B. Kubišty, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1920   Posmrtná výstava Boh. Kubišty, Krasoumná jednota (Kunstverein für Böhmen), Praha
  1922   Výstava Bohumila Kubišty, Klub výtvarných umělců Aleš, Brno (Brno-město)
  1928   Výstava děl Bohumila Kubišty 1884–1918, Klub přátel umění, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
  1929   Výstava Bohumila Kubišty, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1940   Soubor obrazů a kreseb Bohumila Kubišty, Klub výtvarných umělců Aleš, Brno (Brno-město)
  1946   Bohumil Kubišta: Kresby a grafika, Pošova galerie, Praha
  1958   Bohumil Kubišta: Výstava kreseb, Galerie Fronta, Praha
  1960   Bohumil Kubišta, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Bohumil Kubišta (1884-1918), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1967   B. Kubišta, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Bohumil Kubišta: Obrazy, kresby, lepty, linořezby
  1969   Bohumil Kubišta: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Bohumil Kubišta, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1984   Bohumil Kubišta: Kresby a grafika (Výstava k 100. výročí narození), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Bohumil Kubišta: Výběr z tvorby, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1985   Bohumil Kubišta: Obrazy, kresby, grafika ze sbírek Krajské galerie, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1992   Bohumil Kubišta (1884–1918), Empora b.i., Praha
  1993   Bohumil Kubišta 1884–1918, Empora b.i., Praha
  2004   Bohumil Kubišta (Sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2011   Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911 / Zwei Stillleben aus dem Jahr 1911, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2014   Bohumil Kubišta: Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Pocta Bohumilu Kubištovi, Galerie Zdeněk Sklenář, _
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1907   Výstava 8 / Kunstausstellung 8
  1908   Výstava „Osmi“, František Topič, nakladatelství, Praha
  1911   Katalog der Neuen Secession e.V.: IV. Ausstellung (Gemälde), Neue Secession, Berlín (Berlin)
  1911   XXXV. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1912   Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu Cöln (Illustr. katalog)
  1912   Katalog der Neuen Secession Berlin e.V.: V. Ausstellung (Zeichnende Künste, Plastik), Neue Secession, Berlín (Berlin)
  1913   Á futuristák és expresszionisták kiállitása
  1913   Wystawa Futurystów, Kubistów i Ekspresyonistów, Wystawa zbiorowa prac Pillatiego Gustawa, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lvov (Lviv)
  1913   XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1914   Moderní umění: 45. výstava S.V.U. Mánes v Praze, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1914   Neue Secession: Sechste Ausstellung, Neue Galerie, Berlín (Berlin)
  1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Družstvo pro postavení Sokolovny, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1921   Tvrdošíjní a hosté (Výstava III.), Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
  1924   Exposition de l'art moderne tchécoslovaque, John Levy Galleries, Paříž (Paris)
  1926   Internationale Kunstausstellung Dresden
  1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Výstava sběratele Dra. A. Starého, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   Europäische Kunst der Gegenwart (Zentenarausstellung des Kunstvereins Hamburg), Kunstverein Hamburg, Hamburk (Hamburg)
  1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Kruh přátel umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1933   Katalog výstavy moderních obrazů ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského, Umělecká beseda, Praha
  1933   Katalog výstavy nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského, Umělecká beseda, Praha
  1933   Výstava „Zátiší v současném českém malířství“, Klub přátel umění, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
  1934   Český poimpresionismus do války (Výstava obrazů ze soukromého majetku brněnského), Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937), Galerie Jean Charpentier, Paříž (Paris)
  1937   Osma, Galerie Mary Šnoblové, Praha
  1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственное издательство Искусство, Moskva (Moscow)
  1938   Osma
  1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Padesát let české moderní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů), Umělecká beseda, Praha
  1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1944   Květiny a zátiší / Blumen und Stilleben, Galerie V. Hořejš, Praha
  1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě), Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské, Brno (Brno-město)
  1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1946   Trente ans de peinture tchécoslovaque, Musée de l'Orangerie, Paříž (Paris)
  1946   Výběr význačných děl, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  1947   Exhibition of Czechoslovak Modern Art
  1948   České umění od impresionismu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
  1948   La Peinture moderne tchécoslovaque, Editions de la Connaissance s.a., Brusel (Brussels)
  1948   Svět práce v umění
  1948   Umění a kýč (2. podobizna), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění), Zemská osvětová rada v Brně, Brno (Brno-město)
  1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu), Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1956   Zátiší v české malbě XX. století, Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Sociální a pracovní motivy v české grafice, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1957   Tradície českej modernej maľby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1957   Zakladatelé moderního českého umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1959   České moderní malířství, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959), The Royal Scottish Academy, Edinburgh
  1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1960   V. Beneš, G. Braque, A. Derain, E. Filla, B. Kubišta, P. Picasso, A. Slavíček, J. Šíma (Dar Dra Vincence Kramáře Národní galerii v Praze), Národní galerie v Praze, Praha
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Plastiky malířů
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX), Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1962   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije), Bългарски художник / Bŭlgarski khudozhnik / Bulgarski Chudožnik, Sofie (Sofia)
  1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1963   Česká moderní kresba dvacátého století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1963   Moderní české malířství do druhé světové války, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1963   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1963   VII Bienal de São Paulo
  1964   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1964   Katalog vystavených obrazů a plastik, Severočeské krajské nakladatelství, Liberec (Liberec)
  1964   Kubismus, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1964   Kubismus (Text k diafilmu), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1964   Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírky Dr. Vincence Kramáře, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie), Středočeská galerie, Praha
  1965   České moderní malířství a sochařství, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Moderní české umění, Okresní galerie, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1966   Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions, Československá akademie věd (ČSAV), Praha
  1966   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1966   Paris-Prague 1906-1930, Musée National d'Art Moderne, Paříž (Paris)
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1966   Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii), Советский художник / Sovetskij Chudožnik, Moskva (Moscow)
  1967   Cubist Art From Czechoslovakia, The Arts Council of Great Britain, Londýn (London)
  1967   České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1967   F. X. Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1967   Le Cubisme à Prague et la Collection Kramář / Het Cubisme te Praag en de verzameling Kramář, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
  1967   Malarstvo czeskie 1900-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS), Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 1. část), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Česká malířství od doby Osmy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   Le Cubisme à Prague et la Collection Kramář / Het Cubisme te Praag en de verzameling Kramář, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia, De Luca Editori ďArte, Řím (Roma)
  1969   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1969   České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1969   České umenie I. polovice 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1969   Český kubismus (K pátému výročí trvání galerie), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Středočeská galerie, Praha
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Krajina pevného řádu (Ohlasy kubismu v českém krajinářství), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1970   Symbolismus v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1970   The Cubist Epoch, The Metropolitan Museum of Art, New York City (New York)
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1971   „Was die Schönheit sei, das weiẞ ich nicht“ (Künstler – Theorie – Werk), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Česká kresba XX. století, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1971   Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1971   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst, Munch Museet, Oslo
  1971   Gutfreund i češki kubizam, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
  1971   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Otto Gutfreund és a cseh kubista művészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1972   Tjeckoslovakisk grafik av idag, Nationalmuseum, Stockholm
  1972   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1973   Boccioni e il suo tempo
  1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy), Národní galerie v Praze, Praha
  1973   Krajina vnitřního napětí (Expresivní tendence v české krajinomalbě 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1973   Les Cubistes, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
  1973   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
  1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945)), Středočeská galerie, Praha
  1974   Češki i Evropski crtež XX veka iz zbirke Narodne galerije u Pragu, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
  1975   České malířství 20. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1975   Grafika klasiků české moderní malby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1976   Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy ze sbírek Národní galerie Praha, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1976   Osma, Tvrdošíjní, Umělecká beseda ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1976   Přírůstky uměleckých děl (Výběr I. část), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1977   Česká krajina XX. století, Vlastivědný ústav, Opava (Opava)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva), Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  1977   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1977   Osma, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
  1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1978   300 Jahre Malerei in Prag, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1978   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1978   Český žánr na přelomu 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1978   Чешское и европейское искусство (České a evropské umění), Советский художник / Sovetskij Chudožnik, Moskva (Moscow)
  1979   Česká portrétní malba XX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   České malířství 20. století ze sbírek regionálních galerií, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1980   Art Treasures from the National Gallery, Prague, National Gallery of Modern Art, Nové Dillí (New Delhi)
  1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1980   Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
  1980   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně (Tvorba z let 1907-1919), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1981   Arte Maestra (Da Monet a Picasso), Adriano Salani Editore, Florencie (Firenze)
  1981   Czeski kubizm, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919)), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1982   Antické tradice v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
  1982   Edvard Munch a české umění (Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo), Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1982   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha)), Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
  1983   Dessins tchèques du 20e siècle, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1983   Žena věčná inspirace umění, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
  1984   Cseh kubizmus (A prágai Nemzeti Galéria vendégkiallítása), Szépművészeti Múzeum (Muzeum výtvarného umění, Museum of Fine Arts), Budapešť (Budapest)
  1984   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1986   Bohumil Kubišta, Václav Špála, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, British Museum Publications Limited, Londýn (London)
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1986   Futurismo & Futurismi, Bompiani, Milán (Milano)
  1986   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1987   Česká grafika 1 (80 kreseb a grafických listů ze sbírek Městského muzea v Litomyšli), Galerie Josefa Matičky, Litomyšl (Svitavy)
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   Masterpieces of European painting from the National Gallery in Prague, The Tokyo Shimbun, Tokio (Tokyo)
  1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě), Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
  1987   Tsjechisch kubisme, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
  1987   Tvrdošíjní a hosté, 2. část (Užité umění, malba, kresba), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Česká kresba XX. století I, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1988   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1988   Chefs-d'œuvre de la Galerie nationale de Prague: Grands maîtres de la peinture moderne, Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), Québec
  1988   Impressionismo, Simbolismo, Cubismo (Arte a Praga, Arte a Parigi), Electa, Milán (Milano)
  1988   Modern Treasures from the National Gallery in Prague
  1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne), Internationale Tage, Ingelheim am Rhein
  1988   Sixty Paintings from the Narodní galerie, Prague, Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1989   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národní galerie v Praze), Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1989   České maliarstvo XX. storočia (II. diel), Národní galerie v Praze, Praha
  1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   Cubisme a Praga (Obres de la Galeria Nacional), Museu Picasso de Barcelona, Barcelona
  1990   Cubismo en Praga (Obras de la Galerie nacional), Museu Picasso de Barcelona, Barcelona
  1990   Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau County Museum of Art, Roslyn
  1990   České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Grafika české avantgardy 1907-1918, Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Le cubisme à Prague, Musée des Beaux-Arts de Nancy (Museum of Fine Arts of Nancy), Nancy
  1991   Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen), Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
  1991   Umění doby Franze Kafky, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Cubisme tchéque, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG), Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Život v umění (Vincenc Kramář (1877-1960)), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918), Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst), Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, _
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Okkultismus und Avantgarde (Von Munch bis Mondrian 1900–1915), Edition tertium, Ostfildern
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon
  1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Journey to the South (An inspiration for Czech art of the 19th and 20th centuries), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Kolorismus, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1999   Le fauvisme ou „l'épreuve du feu“: Éruption de la modernité en Europe, Paris Musées, _
  1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy), Van Gogh Museum, Amsterdam
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi), Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso), Národní galerie v Praze, Praha
  2001   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2001   Jak se dělá grafika (Tisk z výšky), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Navrácené obrazy (Sbírka dr. Emila Freunda), Židovské muzeum v Praze, Praha
  2001   Pocta kubismu, TK Plus, Prostějov (Prostějov)
  2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku), Borgis - René Arnold, _
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2001   Tschechischer Kubismus / Czech Cubism 1912-1916, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
  2002   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch, E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930), Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2002   Prošli Hradcem Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2002   Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague, Réunion des Musées Nationaux, Paříž (Paris)
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century, Český olympijský výbor, Praha
  2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Parafráze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie), Waanders Uitgevers, Zwolle
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2006   Exprese... (Výběr grafických listů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2006   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945 / Treasures from Czech and Slovak modern painting 1907-1945, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2006   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2007   Osma po 100 letech (Výstava ke 100. výročí 1. výstavy Osmy), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   A Művészház 1909-1914 (Modern kiállítások Budapesten), Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery / Maďarská národní galerie, Budapešť (Budapest)
  2009   Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2009   Hráči, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Hypnos (Images et inconscients en Europe (1900-1949)), Lille métropole musée d'art moderne d'art contemporain et d'art brut (Le LaM), Villeneuve dAscq
  2009   Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2009   Ze sbírky II / From the Collection II (Člověk ve XX. století / Humanity in the XXth Century), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Images of the Mind (Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft), Wallstein Verlag GmbH, Göttingen
  2011   Liebermanns Gegner: Die Neue Secession in Berlin und der Expressionismus, Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Pocta Picassovi
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Memory of Landscape I Have Never Seen, National Museum of Contemporary Art / National Museum of Modern and Contemporary Art, Kwačchon (Gwacheon)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   1914, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Latvian National Museum of Art), Riga
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   Sterne fallen / Falling Stars (Von Boccioni bis Schiele: Der erste Weltkrieg als Ende Europäischer Künstlerwege / World War I as the End of the Road: Disrupted Lives From Boccioni to Schiele), Michael Imhof Verlag, Petersberg
  2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Příběh Alšovy jihočeské galerie (Od gotiky po současnost), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2016   Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism - Constructivism - Form Art, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2016   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Munch Kupka Kokoschka: Tělesnost 1890-1921 / Corporeality 1890-1921, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Prostor Zlín (Stálá expozice), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Cirkus pictus (Svět cirkusu v českém umění 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
  2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   Beyond Klimt (New Horizons in Central Europe), Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   České výtvarné umění 1900-1940 (Osobnosti, které formovaly domácí výtvarnou scénu od počátku 20. století až do konce první republiky), Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
  2018   Klimt ist nicht das Ende (Aufbruch in Mitteleuropa), Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2018   Malíř sběratel (Kresba a grafika ze sbírky Miloslava Holého), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Pravda vítězí(vá) (Obrazy nejen z českých dějin), Národní galerie v Praze, Praha
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Expresionismus a jeho vlivy v české malbě 1. poloviny 20. století / Expressionism and its influences in early 20th century Czech painting / Expressionismus und seine Einflüsse in der tschechischen Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
  2019   Hlava + sklo (Kubismus ze sbírek Západočeské galerie v Plzni), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2019   Krajinow, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2019   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace (Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Mapa světa Karla Teigeho, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Minulé století (Dvacet osobností), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2021   Mistři českého malířství (30 let sbírky), Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
  2021   Re: Století relativity (Staří mistři v novém), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2021   The Last Century: Twenty Artists, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK / ‘I' Is Someone Else: Self-Portraits from the GASK Collection (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2022), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   Kruhy na vodě, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2022   Moravská zemská obrazárna (1817–1961), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2023   Obrazy v obrazech (Tradiční princip v éře technických reprodukcí), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2023   Žít s Gočárem: Výstava sbírky Zdeňka Ungráda, J&T banka, Praha 8
  nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
  nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
  nedatováno   Rozlomená doba / Years of Disarray (Mezi úzkostí a slastí: Zrod soudobého Středoevropana 1908-1928 / Between Anxiety and Delight: The Birth of the Modern Central European Citizen 1908-1928), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
  1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
  1940   Bohumil Kubišta (Monografická studie), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1940   Hájemství zraku (Stati o výtvarném umění), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1941   Bohumil Kubišta, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1946   Bohumil Kubišta čili boj s konvencí, Družstvo Dílo přátel umění a knihy, Praha
  1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1949   Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, Aventinum (poválečné nakladatelství Dr. Otakara Štorcha-Mariena), Praha
  1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Malý katalog reprodukcí, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Korespondence a úvahy, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1964   Česká krajinomalba (Materiály pro besedy o umění v 6. a 7. ročnících ZDŠ), Ústav pro další vzdělávání učitelů a výchovných pracovníků na Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1965   Kubizmus, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1967   Modern Czech Painting 1907-1917, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1967   Moderne Tschechische Malerei (Anfänge der Avantgarde 1907-1917), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Životní drama Bohumila Kubišty, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1969   Expresionismus, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Cubism, Hamlyn Publishing Group, Londýn (London)
  1970   Galeria nacional de Praga, Editorial Codex S.A., Madrid
  1971   Besedy o umění v 6. ročníku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1971   Jan Zrzavý o sobě a přátelích, Památník národního písemnictví, Praha
  1972   Vzkříšení Lazara (Legenda o životě Bohumila Kubišty), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1976   Bohumil Kubišta, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1978   Antika a česká kultura, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1980   Barva a obraz, Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha
  1980   Kubizm (Wprowadzenie do sztuki XX wieku), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
  1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1982   Cubists and Cubism, Rizzoli International Publications, inc., New York City (New York)
  1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Der Kubismus in Wort und Bild, Skira/Klett-Cotta, Stuttgart
  1982   Journal du Cubisme, Albert Skira, S.A., Ženeva (Genève)
  1984   Bohumil Kubišta, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Obrazy mé krajiny, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1988   Český skicář Karla Čapka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Bohumil Kubišta, Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Dramatický meziprostor, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Modern Art in Eastern Europe (From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939), Cambridge University Press, Cambridge
  2000   Cubism, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
  2000   Dějiny výtvarné kultury 3, Idea servis, Praha
  2001   27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů, VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Dějiny výtvarné kultury 3, Idea servis, Praha
  2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  2004   Dramatický meziprostor, FOTEP, Brno (Brno-město)
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2004   Muzeum českého kubismu (Průvodce stálou expozicí v Domě U Černé Matky Boží), Národní galerie v Praze, Praha
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2004   The Museum of Czech Cubism (Guide to the permanent exhibition in the Black Madonna House), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Sabat nucených prací ve věznici vůle (Vlivy filozofie Arthura Schopenhauera na české umění a uměleckou teorii), Tomáš Halama, České Budějovice (České Budějovice)
  2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Apoštolové a mučedníci (Bernard - Denis - Kubišta - Marten), Galerie Michal's Collection, Praha
  2007   Klasicismus v moderním umění, Galerie Michal's Collection, Praha
  2007   Mezi obrazem a textem (Text a grafém v evropském a českém malířství), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2008   Století dítěte a výzva obrazů, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
  2011   Bohumil Kubišta: Self-Portrait as a Diary (Artist's message), LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken
  2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
  2012   Le cubisme (Une révolution esthétique sa naissance et son rayonnement), Flammarion editions, Paříž (Paris)
  2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   Otakar Teyschl: Univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, Černovice, Brno (Brno-město)
  2014   Bohumil Kubišta: Zářivý krystal, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Na cestě k modernosti (Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2014   V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  2014   Z palety českých výtvarných umělců, Oftis, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Bohumil Kubišta a Evropa, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2020   Česká secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2020   Formosa deformitas (O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911-1914), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2020   Soča (Isonzo) 1917 / Josef Váchal a další čeští umělci v soukolí Velké války, Havran, s.r.o., Praha
  2021   Degrees of Separation (Bohumil Kubišta and the European Avant-Garde), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2021   Umění, kterému nikdo nerozumí, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2022   50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2023   50 mistrovských děl českého umění období fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., Londýn (London)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Musaion, sborník pro moderní umění (1), 1.ročník, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
  1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1985   Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1885-1985), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  1987   Kapitoly z českého dějepisu umění / II (20. století), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2007   Královéhradečtí Evropané I-III (Osobnosti východních Čech), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Ars linearis III, Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Masarykův slovník naučný (Ko -M), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1947   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Rudolf Ryšavý, Praha
  1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1971   Lexikon der Kunst (G - Lh), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1981   Ilustrovaný encyklopedický slovník (j - pri), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
  1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Ilustrovaná encyklopedie (J - P), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
  1998   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (I. díl A-M), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 8: Koort - Maekava), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1907   Frühling in Prag, Die Gegenwart, 316-317
  1912   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Česká revue, 120-122
  1912   2. výstava uměleckého sdružení Sursum, Česká revue, 119-120
  1912   Ke stati "O duchovém podkladu moderní doby", Česká kultura, 64
  1912   Úspěchy mladého českého umění na výstavě berlínské „Nové secesse“, Přehled, 10.ročník, 24.číslo, 422-423
  1913   43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Česká revue, 505-507
  1917   Mánes a Skupina, Kmen, 1-2
  1917   Mánes a Skupina (pokračování), Kmen, 1-4
  1917   Mánes a Skupina (pokračování 2), Kmen, 3-5
  1917   Mánes a Skupina (dokončení), Kmen, 6-7
  1918   + Bohumil Kubišta, Právo lidu, 7
  1918   Bohumil Kubišta, Národ, 598
  1918   Bohumil Kubišta, Cesta, 718-719
  1918   Malíř Kubišta zemřel, Lípa, 174-175
  1918   Vzpomínka na Bohumila Kubištu, Kmen, 325-326
  1918   Za Bohumilem Kubištou, Kmen, 313-314
  1918   Za Bohumilem Kubištou, Červen, 270-272
  1918   Za Bohumilem Kubištou, Lípa, 175-176
  1919   Bohumil Kubišta zemřel, Veraikon
  1919   České moderní malířství za války, Sobota, dělnická kulturní hlídka, 1
  1919   Za Bohumilem Kubištou, Červen, 272-273
  1919   Za Bohumilem Kubištou, Cesta
  1919   Za Bohumilem Kubištou (+ 27.11.1918), Červen, 269-270
  1920   Bohumil Kubišta (1884 - 1918), Veraikon, 137-147
  1920   Bohumil Kubišta, umělecká veřejnost česká a Moderní galerie česká, Veraikon, 6.ročník, 11-12.číslo, 37-38
  1920   Bohumil Kubišta. Posmrtná výstava v Domě umělců, Kmen, 294
  1920   Mrtví se hájí. Posmrtná výstava díla Bohumila Kubišty v Krasoumné jednotě (Dům umělců), Národní listy, 4
  1920   Posmrtná výstava Bohumila Kubišty, České slovo, 2-3
  1920   Posmrtná výstava Bohumila Kubišty, Lidové noviny, 28.ročník, 107.číslo, 9-9
  1920   Posmrtná výstava Bohumila Kubišty v Domě umělců, Tribuna, 1-3
  1920   Posmrtná výstava Bohumila Kubišty v Domě Umělců... (Pražské výstavy), Musaion, sborník pro moderní umění, 78-79
  1920   Posmrtná výstava obrazů Kubišty, Sobota, dělnická kulturní hlídka
  1920   Úvod (Konečně více než po roce úmrtí...), Posmrtná výstava Boh. Kubišty
  1920   Výstava B. Kubišty, Musaion, sborník pro moderní umění, 86
  1921   Bohumil Kubišta, Musaion, sborník pro moderní umění, 17-24
  1921   Bohumil Kubišta, Umění, 259
  1921   Bohumil Kubišta, umělecká veřejnost a Moderní galerie česká, Tribuna, 15
  1921   Dva mrtví protichůdci: Jiránek a Kubišta, Volné směry, 193-198
  1921   Musaion, Čas, 4
  1921   Několik vzpomínek (Kronika), Život, 1.ročník, 83-90
  1921   Vzpomínka, Musaion, sborník pro moderní umění, 28-30
  1921   Vzpomínka na Bohumila Kubištu, Musaion, sborník pro moderní umění, 31-32
  1922   Bohumil Kubišta, Lidové noviny, 30.ročník, 39.číslo, 5-5
  1922   Bohumil Kubišta v Pulji, Lidové noviny
  1922   Kumštýř kontra diletant, Lidové noviny, 30.ročník, 247.číslo, 7-7
  1922   Manifest mladých. Dům umělců (2), Tribuna, 8
  1922   Náboženství v umění (K výstavě Bohumila Kubišty v Umělecko-průmyslovém museu), Lidové noviny, 30.ročník, 69.číslo, 7-7
  1922   O jedné obrázárně, Lidové noviny, 1-2
  1922   Památce Bohumila Kubišty, Výstava Bohumila Kubišty, 11-12
  1922   Poznámka ke Kubištově dílu, Kmen, 16
  1922   Výstava Bohumila Kubišty, Rovnost, 5-6
  1922   Výstava Bohumila Kubišty, Čas
  1922   Výzva k obrodě (Výstava prací Bohumila Kubišty v Umělecko-průmyslovém museu), Lidové noviny, 30.ročník, 39.číslo, 7-7
  1922   Za Bohumilem Kubištou, Výstava Bohumila Kubišty, 5-10
  1924   La situation des arts plastiques, L'Esprit Nouveau
  1926   O moderní galérii, Lidové noviny, 7
  1928   Bohumil Kubišta, Český svět, 252
  1928   Názory Bohumila Kubišty o umění, Výtvarné snahy – Umělecký měsíčník, 38-44
  1929   Ad 1. a) Moderní galerie pražská... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 98-100
  1929   Ad 1. Případ Bohumil Kubišta... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 125-126
  1929   Ad 1. Případ Bohumila Kubišty... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 97
  1929   Anketa o Moderní galerii?!... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 151
  1929   B. Kubišta, Salon, 2-3
  1929   Bedřich Piskač (Informace), Musaion, sborník pro moderní umění, 119
  1929   Bezprostředně po smrti Bohumila Kubišty... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 126-127
  1929   Bohumil Kubišta, Musaion, sborník pro moderní umění, 56-60
  1929   Bohumil Kubišta, Český svět, 488-489
  1929   Bohumil Kubišta, Prager Presse, 10
  1929   Bohumil Kubišta, Prager Presse, 10
  1929   Bohumil Kubišta (K výstavě v Aventinské mansardě), Cesta, 359
  1929   Bohumil Kubišta byl podle mého mínění... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 151
  1929   Bohumil Kubišta. Několik poznámek k první části jeho výstavy v Aventinské mansardě, Právo lidu, 6
  1929   Druhá Kubištova výstava, Národní osvobození, 5
  1929   Kubištova výstava v Aventinské mansardě, Lidové noviny, 37.ročník, 60.číslo, 9-9
  1929   Kubištova výstava v Aventinské mansardě, Národní osvobození, 5
  1929   Kubištův spor s Ullmannem, Rozpravy Aventina, 289
  1929   Kulturní reakce v Moderní galerii zatvrdla, Musaion, sborník pro moderní umění, 92-93
  1929   Musaion mluví o B. Kubištovi... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 151-152
  1929   Několik vzpomínek na Bohumila Kubištu, Šaldův zápisník, 167-174
  1929   Několik vzpomínek na Bohumila Kubištu, Volné směry, 37
  1929   Netroufám si zasahovat do otázek... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 97-98
  1929   O Moderní galerii vím asi tolik... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 124
  1929   Odmítání B. Kubišty Moderní galerií... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 152
  1929   Posmrtná výstava B. Kubišty, Volné směry, 37
  1929   Příklad tvůrčí vůle, Volné směry, 247-252
  1929   Příspěvek k anketě o Moderní galerii (Informace), Musaion, sborník pro moderní umění, 143
  1929   Tak se mi zdá, že otázka Moderní galerie... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 124
  1929   Tážete se mne na "případ Kubištův"... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 126
  1929   Výstava malířského díla Bohumila Kubišty, Národní osvobození, 5
  1930   1. Malba B. Kubišty je asketicky tvrdá... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 198
  1930   Anketa o Moderní galerii, Musaion, sborník pro moderní umění, 222-223
  1930   Bohumil Kubišta - Moderní galerie je sice problémem... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 184-185
  1930   Mně jako velmi málo zasvěcenému... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 188
  1930   Ocitnul jsem se v Moderní galerii... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 186-188
  1930   Prominete mi zajisté laskavě... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 181
  1930   Vývojová úloha Bohumila Kubišty, České slovo, 4
  1930   Za dnešního stavu věcí... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 186
  1937   Bohumil Kubišta, L'art moderne tchécoslovaque, 48-55
  1938   Die tschechoslovakische Kunst auf der Pariser Ausstelung, Prager Presse, 7
  1939   Opožděné vzpomínání, Lidové noviny, 1-2
  1940   Několik poznámek o díle B. Kubišty, Soubor obrazů a kreseb Bohumila Kubišty
  1940   Několik vzpomínek na Bohumila Kubištu, Hájemství zraku, 48-51
  1940   Život a umění B. Kubišty, Den
  1942   Bohumil Kubišta (1884 - 1918), Opuštěná paleta, 41-43
  1942   Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, 255-261
  1944   Bohumil Kubišta (K 60. narozeninám předčasně odešlého českého malíře), Večer, 3-3
  1944   Čtyři živí, Řád, 41-42
  1946   Česká výtvarná moderna vyrostla..., Bohumil Kubišta: Kresby a grafika
  1946   Jiránek a Kubišta, Národní osvobození, 5-5
  1946   Kresby a grafika Bohumila Kubišty, Práce, 4
  1947   Bohumil Kubišta zemřel, Život v umění, 94-96
  1947   Estetické dílo Bohumila Kubišty, Národní osvobození, 5-5
  1947   Estetické úvahy Bohumila Kubišty, Předpoklady slohu, 139-172
  1947   Moderní československé malířství, Československo, 129-207
  1947   Z literatury o umění (Max Dvořák: Italské umění od renesance k baroku. Praha, Laichter 1946; Josef Myslivec: Ikona. Praha, Vyšehrad 1947; C. Hálová-Jahodová: Brno. Stavební a umělecký vývoj města. Praha, Poláček 1947; Bohumil Kubišta: Předpoklady slohu. Úvahy. Kritiky. Polem), Práce, 4
  1947   Za Bohumilem Kubištou, Předpoklady slohu, 5-10
  1948   Malíř Bohumil Kubišta (1884-1918) (K 30. výročí smrti velkého českého umělce), Národní osvobození, 5-5
  1949   Bohumil Kubišta, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 135-145
  1949   Bohumil Kubišta, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 164-172
  1949   Bohumil Kubišta, Kvart, 350-378
  1949   Bohumil Kubišta v Paříži, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 84-96
  1949   Bohumil Kubišta v Pulji, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 123-125
  1949   Bohumil Kubišta, umělecká veřejnost česká a Moderní galerie česká, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 150-153
  1949   Ideový spor Kubištův s Ullmannem a jeho pozadí, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 99-122
  1949   Mé styky s malířem Bohumilem Kubištou, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 63-83
  1949   Mé vzpomínky na B. Kubištu, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 146-149
  1949   Mé vzpomínky na Bohumila Kubištu, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 24-62
  1949   Úvodem, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 17-23
  1949   Vzpomínka, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 154-157
  1949   Vzpomínka na Bohumila Kubištu, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 126-134
  1949   Za Bohumilem Kubištou, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, 158-163
  1956   Několik poznámek k současné figurální komposici, Výtvarné umění, 6.ročník, 4.číslo, 173-178
  1956   Zakladatelé moderního českého malířství, Výtvarná práce, 3-3
  1957   Brněnská výstava zakladatelů moderního českého umění, Kultura, 1.ročník, 44.číslo, 6-6
  1957   Nač nás upozornila výstava zátiší, Výtvarná práce, 5.ročník, 1.číslo, 1-2
  1957   Počátky Osmy, Výtvarná práce, 4-5
  1957   Tradice české malby (K výstavě pražské Národní galerie v Bratislavě), Výtvarná práce, 3-4
  1957   Zakladatelé moderní české malby, Literární noviny, 5
  1957   Zakladatelé moderního českého umění, Výtvarná práce, 3-3
  1958   Grafika Bohumila Kubišty, Hollar, 30.ročník, 2.číslo, 64-76
  1958   Kresby B. Kubišty, Výtvarná práce, 7-7
  1958   Na nedávné výstavě Zakladatelé českého moderního umění..., Bohumil Kubišta: Výstava kreseb
  1958   Poznámky k výstavě Zakladatelé moderního českého umění, Výtvarné umění, 8.ročník, 3.číslo, 98-105
  1958   Z našich výstavních síní, 14.ročník, 216.číslo, 3
  1958   Zakladatelé moderního českého umění, Květen, 3.ročník, 5.číslo, 261-266
  1959   Bohumil Kubišta, Výtvarná práce, 4-6
  1959   Bohumil Kubišta 1884 - 1918, Kultura, 2-2
  1959   Cesta revolučního umění, Výtvarná práce, 3-4
  1959   Výstavy na konci letní sezóny, Výtvarné umění, 8.ročník, 9.číslo, 426-427
  1960   Bohumil Kubišta, Výtvarná práce, 3-4
  1960   Bohumil Kubišta: Korespondence a úvahy..., Výtvarná práce, 4
  1960   Dar V. Kramáře, Výtvarná práce, 8
  1960   Kubištova korespondence, Výtvarná práce, 4-5
  1960   Kubištův příklad, Kultura, 5-5
  1960   Několik dopisů o Bohumilu Kubištovi, Korespondence a úvahy, 195-200
  1960   Odkaz Bohumila Kubišty, Literární noviny, 6
  1960   Předmluva (Život Bohumila Kubišty není historií všední osobnosti...), Korespondence a úvahy, 7-30
  1960   Snad nikdo z příslušníků naší malířské avantgardy..., Bohumil Kubišta, 5-26
  1961   Bohumil Kubišta: Korespondence a úvahy (Zprávy a recenze), Umění, 211-212
  1961   K výstavám J. Čapka a B. Kubišty, Umění, 408-416
  1961   Zákonitost a etika díla Bohumila Kubišty, Výtvarné umění, 453-461
  1962   Nová instalace moderních sbírek národní galerie, Výtvarná práce, 1-2
  1962   Umění a skutečnost (Člověk a život v myšlenkách moderních malířů), Výtvarná práce, 6-7
  1962   Umění a skutečnost (Člověk a život v myšlenkách moderních malířů), Výtvarná práce, 6-7
  1962   Úsilí o syntézu v díle Bohumila Kubišty, Umění, 35-67
  1963   Bohumil Kubista (1884-1918), VII Bienal de São Paulo, 365-365
  1963   Bohumil Kubišta (1884 - 1918), Maliari o sebe a o svojom diele, 363
  1963   Moderní česká kresba, Výtvarná práce, 11.ročník, 22-23.číslo, 7-16
  1963   VII. Bienále v Sao Paulu, Výtvarná práce
  1964   Bohumil Kubišta, Československý rozhlas a televise
  1964   Bohumil Kubišta - malíř myslitel, Rudé právo, 44.ročník, 232.číslo, 3-3
  1964   Díla, představovaná na této výstavě..., Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírky Dr. Vincence Kramáře, 13-29
  1964   Myšlenky modernosti, Pochodeň, 3-3
  1964   Nedožité osmdesátiny malíře Bohumila Kubišty nás zavazují..., Bohumil Kubišta
  1964   Nová instalace Moravské galerie, Výtvarná práce, 12.ročník, 11-12.číslo, 4
  1964   O české moderní kresbě, Hollar, 48-98
  1964   Souborem olejů, kreseb a grafických listů..., Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírky Dr. Vincence Kramáře, 9-12
  1964   Výstavou malířského díla Bohumila Kubišty chceme nejen připomenout..., Bohumil Kubišta
  1965   Il cubismo ceco 1907–1917, La Biennale di Venezia, 13-27
  1965   K obrazům zmíněným v Kubištově korespondenci s Žofií Pohoreckou (Neznámé dopisy Bohumila Kubišty Žofii Pohorecké), Výtvarné umění, 314-314
  1965   Obrazy složité osobnosti tohoto malíře... (Neznámé dopisy Bohumila Kubišty Žofii Pohorecké), Výtvarné umění, 300-303
  1966   Boje a zápasy naší avantgardy, Výtvarná práce, 1-7
  1966   L´avant-garde artistique tchèque..., Paris-Prague 1906-1930
  1966   L'art tchècoslovaque aujourd'hui, Les Lettres française, 27-28
  1966   Le désastre de la guerre hâta..., Paris-Prague 1906-1930
  1966   Paris Prague, Literární noviny, 1-3
  1966   Paris-Prague [kritické ohlasy na výstavu], Výtvarné umění, 458-460
  1967   Bohumil Kubišta, Výtvarná práce, 15.ročník, 4.číslo, 4-4
  1967   Kubištova výstava před osmatřiceti léty, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Mnozí návštěvníci současných výstav... / Les visiteurs de nos expositions..., B. Kubišta
  1967   Prostor a barva v obrazech Bohumila Kubišty, Výtvarná práce
  1968   Autorovy poznámky (použitá literatura), Životní drama Bohumila Kubišty, 123-124
  1968   Bohumil Kubišta (K padesátému výročí umělcovy smrti), Svět socialismu
  1968   Bohumil Kubišta (1884-1918), Myšlenky moderních malířů, 344-346
  1968   K otázce teoretických a literárních studií Bohumila Kubišty, Z prací Katedry výtvarné výchovy, 69-87, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město)
  1968   K padesátému výročí úmrtí Bohumila Kubišty..., Bohumil Kubišta: Obrazy, kresby, lepty, linořezby
  1968   Obsáhnout život silným tahem (Bohumil Kubišta), Pochodeň
  1968   Osudová síla tvorby (Recenze knihy Luboše Hlaváčka: Životní drama B. Kubišty), Pochodeň
  1969   Bezprostřední inspirací Fillovy stati..., Výtvarné umění, 138-140
  1969   Český kubismus, Výtvarná práce, 4-4
  1969   Neznámá Kubištova kresba, Umění, 493-496
  1969   Nový životopis Bohumila Kubišty, Tvář, 4.číslo, 60-62
  1971   Několik poznámek k portrétu Jana Zrzavého od Bohumila Kubišty, Zprávy vlastivědného ústavu v Olomouci, 1-6
  1971   Přítel Kubišta, Jan Zrzavý vzpomíná na dětství, domov a mladá léta, 75-80
  1972   Le peinture cubiste tchèque dans les collections de la Galerie Morave à Brno, Sborník prací FF UJEP v Brně, 177-185
  1972   Musaion ((Musaion, sborník pro moderní umění. Svazek II. Rediguje dr. K. Čapek, vydává edice Aventinum, Praha 1921)), Řád nové tvorby, 298-299
  1972   O moderní galerii, 329
  1972   Posmrtná výstava Bohumila Kubišty ((v Krasoumné jednotě, Dům umělců)), Řád nové tvorby, 240-241
  1973   Raná tvorba zakladatelů českého moderního malířství ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university, 169-179
  1974   Bohumil Kubišta (Továrna v Bráníku), Dílo a osobnost II., 13-13
  1974   Hledač moderního slohu, Tvorba, 13-14
  1975   K vrcholnému dílu Bohumila Kubišty, Umění, 325-346
  1978   Bořitel konvencí (K výročí úmrtí Bohumila Kubišty), Práce
  1978   Dědictví antiky v koncepci obrazu moderní české malby, Antika a česká kultura, 436-444
  1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 97-113
  1978   V pondělí 27. listopadu tomu bude už 60 let..., Svobodné slovo
  1980   Za Bohumilem Kubištou, Dvojí osud
  1981   Kubismus, Výtvarná kultura, 15-22
  1982   Z pokladů severočeských galerií a muzeí (Bohumil Kubišta: Umělcova matka), Průboj, Ústí nad Labem
  1983   Bohumil Kubišta a Itálie, Itálie, Čechy a střední Evropa, 312-322
  1983   Espressionnisme et cubisme, Dessins tchèques du 20e siècle, 7-8
  1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, 171-179
  1984   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, O umění a kultuře I, 220-224
  1984   2. výstava uměleckého sdružení Sursum, O umění a kultuře I, 119-120
  1984   43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, O umění a kultuře I, 297-302
  1984   Bohumil Kubišta, O umění a kultuře I, 567-569
  1984   Bohumil Kubišta (Altprager motiv 1911, Stilleben mit Schädel 1912), Tschechische Kunst 1878-1914, 170-172
  1984   Bohumil Kubišta (21. 8. 1884 - 27. 11. 1918), Výtvarná kultura, 34-40
  1984   Bohumil Kubišta (1884 - 1918) (Komorní výstava slavných a méně známých obrazů...), Bohumil Kubišta, 5-12
  1984   Bohumil Kubišta / Kresby a grafika (V roce stého výročí narození Bohumila Kubišty...), Bohumil Kubišta: Kresby a grafika
  1984   Díla světových mistrů (Bohumil Kubišta (1884 - 1918)), Svět v obrazech
  1984   Galerie Benedikta Rejta v Lounech zve..., Mladá fronta
  1984   Hledal nové cesty (K plzeňské výstavě děl Bohumila Kubišty), Pravda, Plzeň
  1984   Hodnoty Kubištova díla, Pravda, Plzeň
  1984   Klasik české moderní malby, Pravda, Plzeň
  1984   Kresby a grafiky Bohumila Kubišty, Kam v Brně za kulturou, 14-15
  1984   Kubištova výstava v Plzni, Lidová demokracie
  1984   Kulturní výročí (Před sto lety, 21.srpna...), Nové knihy
  1984   List z kalendáře (Mezi významná výročí letošního kalendáře...), Signál
  1984   Malíř - proletář, Práce
  1984   Malíř své doby, Rudé právo, 64.ročník, 197.číslo
  1984   Osobitý vyznavač kubismu (K 100. výročí narození Bohumila Kubišty), Věda a život, 571-572
  1984   Paleta osudu, Rovnost, Brno
  1984   Příspěvek k rané teorii kubismu, Umění, 418-434
  1984   Sto let Bohumila Kubišty, Práce
  1984   Století B. Kubišty, Svobodné slovo
  1984   Umělec strhujícího talentu (Sté výročí narození českého malíře Bohumila Kubišty), Mladá fronta
  1984   V srpnu letošního roku..., Bohumil Kubišta: Výběr z tvorby
  1984   Výtvarník a teoretik, Zemědělské noviny
  1985   Knihy, Výtvarná kultura
  1985   Malíř Bohumil Kubišta patří..., Bohumil Kubišta: Obrazy, kresby, grafika ze sbírek Krajské galerie
  1985   O jedné obrázárně, O umění a kultuře II, 393-395
  1985   Příklad Bohumila Kubišty (k poctě malířova výročí), Sborník památce Jiřího Padrty, 29-40
  1985   Václav Nebeský, Umění, 33.ročník, 5.číslo, 433-452
  1985   Za Bohumilem Kubištou, O umění a kultuře II, 12-14
  1986   Dva obrazy z historie české moderní malby (K problému interpretace malířského díla jako obrazu), Sborník památce Václava Nebeského, 99-102
  1986   Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta, Odeon, Praha 1984, Umění, 34.ročník, 3.číslo, 278-281
  1986   Mahulena Nešlehová: Bohumil Kubišta (Materiálie, zprávy, recenze), Umění, 278-281
  1987   Bohumil Kubišta, Kapitoly z českého dějepisu umění / II, 222-229
  1987   Několik vzpomínek na Bohumila Kubištu, Z období zápisníku, 538-542
  1987   O moderní galérii, Z období zápisníku, 543-544
  1987   Šalda a výtvarná estetika (K dvojímu výročí F. X. Š.: 1867 - 1937), Estetika, 172-183
  1987   Východočeši národní kultuře (Bohumil Kubišta (1884 - 1918)), Pochodeň
  1988   Futurismus a české umění, Umění, 20-52
  1988   Prager Kubismus, Osteuropäische Avantgarde, 10-12
  1988   Světoví mistři o člověku a jeho světě (Bohumil Kubišta (1884 - 1918)), Svět v obrazech, 32
  1989   Bohumil Kubišta (21.8.1884 Vlčkovice u Hradce Králové - 27.11.1918 Praha), Přemožitelé času 16, 132-136
  1989   Bohumil Kubišta (1884-1918), Myšlenky moderních malířů, 391-396
  1989   Kubištova výstava v Brně, Estetika praktického života, 476-477
  1989   Neměl víc času, Večerní Praha
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 25.číslo, 3-3
  1990   Ocenění se nedočkal (Osobnost týdne), Večerní Praha, 6
  1990   Pamětní deska B. Kubištovi, Pochodeň
  1991   Bohumil Kubišta, Český kubismus 1909–1925, 116-125
  1991   Bohumil Kubišta, Kubismus in Prag 1909–1925, 116-125
  1991   Český kubismus - dilema rodící se středoevropské avantgardy, Český kubismus 1909–1925, 16-21
  1991   Der Kubismus in der tschechischen modernen Kunst, Tschechischer Kubismus, 11-19
  1991   Der tschechische Kubismus, Kunst und Kirche, 108-111
  1991   Die Kunstauffassungen der Maler, Kubismus in Prag 1909–1925, 106-115
  1991   Grafika české avantgardy v období..., Grafika české avantgardy 1907-1918, 3-5
  1991   Kubismus in Prag - Das Dilemma einer mitteleuropäischen Avantgarde, Kubismus in Prag 1909–1925, 16-21
  1991   Kubismus, věda, filozofie - vztahy a inspirace, Český kubismus 1909–1925, 44-49
  1992   Bohumil Kubišta (Šebestián (v životě i smrti): ne ve snu!), Box, 3-15
  1992   Bohumil Kubišta v Litoměřicích (Pozvání na výstavu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  1992   Jeden z Osmy (Výstava Bohumila Kubišty v Litoměřicích), Lidové noviny, 13
  1992   Kubismus jako politikum: K dějinám Skupiny výtvarných umělců, Umění, 40.ročník, 1.číslo, 44-66
  1992   Malíř, který pochopil, Mladá fronta Dnes
  1992   Několik vzpomínek na Bohumila Kubištu, Box, 14-14
  1992   Opět Kubišta (Výstava, která mimo výročí a koncepce připomíná klasika), Metropolitní Telegraf, 11
  1992   Přítel Kubišta, Box, 14-14
  1992   Resümee (Bohumil Kubišta (1884 - 1918), dessen Werk...), Bohumil Kubišta (1884–1918)
  1992   Úvodem (Současná výstava vybraných maleb...), Bohumil Kubišta (1884–1918)
  1992   Vzpomínka na Bohumila Kubištu, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 259-261
  1992   Za Bohumilem Kubištou, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 251-253
  1993   “Futurists, Cubists and the Like”: Early Modernism and Late Imperialism, Zeitschrift für Kunstgeschichte, 56.ročník, 2.číslo, 249-277
  1993   Apoštol moderního umění, Národní listy, 2.ročník, 11.číslo, 111
  1993   B. Kubišta v Litoměřicích, Svobodné slovo, 49.ročník, 4.číslo, 8
  1993   Bohumil Kubišta (Ve Valdštejnské jízdárně...), Lidová demokracie, 4
  1993   Bohumil Kubišta - konečně a velkoryse, Práce, 49.ročník, 59.číslo, 7
  1993   Bohumil Kubišta - malíř a teoretik, Bohumil Kubišta 1884–1918, 6-12
  1993   Bohumil Kubišta - Painter and theorist, Bohumil Kubišta 1884–1918, 14-21
  1993   Bohumil Kubišta (1884 - 1918), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1993   Bohumil Kubišta 1884 - 1918 (Valdštejnská jízdárna, Praha: 26.2. - 30.5.1993), Reflex, 4.ročník, 14.číslo, 56-57
  1993   Bohumil Kubišta opět mezi námi, Svobodné slovo, 6
  1993   Bohumil Kubišta v Olomouci, Galerie, 2
  1993   Introduction (The idea of organizing a major retrospective exhibition...), Bohumil Kubišta 1884–1918, 13
  1993   Jsou umělci, jejichž tvorba dlouhá desetiletí..., periodikum
  1993   Kubismus ryze český: Kubišta, Hospodářské noviny, 37.ročník, 42.číslo, 21
  1993   Kubišta chtěl jít až za Picassa, Český deník, 3.ročník, 108.číslo, 10
  1993   Kubišta po čtvrtstoletí, Telegraf, 2.ročník, 45.číslo, 16
  1993   Kubištovo soužení (v toužení), Katolický týdeník, 4.ročník, 5.číslo, 7
  1993   Lesk a bída umění, Naše rodina, 30.číslo, 12
  1993   Několik poznámek (K recenzi výstavy B. Kubišty od V. Lahody), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1993   O kubismu, futurismu a klasickém umění aneb Problém Bohumila Kubišty, Prostor, 6.ročník, 24.číslo, 154-157
  1993   Of the theoretical, critical and polemical essays by Bohumil Kubišta..., Bohumil Kubišta 1884–1918, 59
  1993   Osobnost naší moderny, České a moravskoslezské zemědělské noviny, 3.ročník, 58.číslo, 6
  1993   Prague and Olomouc: Bohumil Kubišta 1884-1918, The Burlington Magazine, 135.ročník, 1085.číslo, 590-591
  1993   Smrt je zelená, život purpurový, Literární noviny, 4.ročník, 18.číslo, 10-11
  1993   Trancendentální forma, Lidové noviny
  1993   Úvodem (Myšlenkou uspořádání souborné retrospektivní výstavy...), Bohumil Kubišta 1884–1918, 5
  1993   Z teoretických, kritických a polemických statí Bohumila Kubišty..., Bohumil Kubišta 1884–1918, 54
  1994   Bohumil Kubišta, Emil Filla, Antonín Procházka, Josef Čapek, Václav Špála, Otakar Kubín, Jan Zrzavý (Kubismus, Prag und die Ismen), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 128-135
  1994   Bohumil Kubišta: Vražda, 1912 / Bohumil Kubišta: Murder, 1912, Prostor Zlín, 3
  1994   Osma - expresívní tendence počátku 20. století / The Osma - Expressive Tendencies of the Beginning of the 20th Century, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 11-16
  1994   Počátky českého kubismu / The Beginnings of Czech Cubism, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 17-22
  1994   Úloha barvy: Kupka a Kubišta v roce 1909, Expresionismus a české umění, 75-79
  1994   Výraz a stylizace: K expresionistickému autoportrétu, Expresionismus a české umění, 63-73
  1994   Výstava Bohumila Kubišty (Recenze), Umění / The Art, 96-98
  1994   Zápas o tvar - český kubismus / The Struggle for Shape - Czech Cubism, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 23-28
  1995   Bohumil Kubišta (1884 - 1918), Osobnosti českého malířství, 40
  1995   Bohumil Kubišta (1884-1918), Dramatický meziprostor, 144-149
  1995   Bohumil Kubišta: Sv. Šebestián, České moderní umění 1900-1960, 84-85
  1995   Exprese, České moderní umění 1900-1960, 51-68
  1995   Kubismus, České moderní umění 1900-1960, 81-98
  1995   Kubistické alternativy, České moderní umění 1900-1960, 113-125
  1995   Kubišta, Bohumil, 21. 8. 1884 Vlčkovice, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 419-420
  1995   Smysly a výraz: Osma a expresionismus, Expresionismus a české umění, 37-61
  1995   Za Bohumilem Kubištou, Úvahy, 3-22
  1996   František Kupka's creation in visual art: "organic" and czech connections, Umění, 44.ročník, 1.číslo, 16-40
  1996   Lingua Diabolica, Umělecké sdružení Sursum 1910-1912, 34-50
  1996   Okultní inspirace (Poznámka k dílům Bohumila Kubišty, Jana Zrzavého a Josefa Váchala), Revolver Revue, 31.číslo, 171-191
  1997   Aukce grafiky: Dorotheum, Sotheby´s, Grapheion, 99
  1997   Czech Cubist Prints, Grapheion, 104-109
  1997   Český kubismus u Sotheby's, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1997   Grafika českého kubismu, Grapheion, 3-4.číslo, 104-109
  1997   Print Auctions, Grapheion, 99
  1998   Malíř a grafik, Lidové noviny, 11.ročník, 278.číslo, 11
  1998   Malířství v Čechách 1907 - 1917 (Osma, Skupina výtvarných umělců a jejich generační druhové), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1), 232-293
  1998   Vlčkovický rodák Bohumil Kubišta, Hradecké noviny, 7.ročník, 113.číslo, 17
  1998   Vlčkovický rodák malíř Bohumil Kubišta, Mladá fronta Dnes, 9.ročník, 283.číslo, 4
  1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, 8-23
  1999   Kubištovy zkušenosti z jihu, Cesta na jih, 186-197
  2000   Impulses of Futurism and Czech Art, International Futurism in Arts and Literature, 122-143
  2000   Kubištovo zátiší jde do aukce, Rovnost, Brno, 10.ročník, 16.číslo, 14
  2000   Pobřežní děla v boji s loďstvem, Lidové noviny
  2000   Vynálezci / Inventors (1907 - 1917), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 26-49
  2001   Kubištův obraz na ocet, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14.ročník, 13.číslo, 3
  2001   Umělecké sebevraždy, Fenomén smrti v české kultuře 19. století, 138-146
  2002   Brněnský Prométheus: avantgarda znovu (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2003   (Příspěvek do ankety o Moderní galerii), Jan Zrzavý: O něm a s ním, 91-92
  2003   Bohumil Kubišta (1884 - 1918), Jan Zrzavý: O něm a s ním, 79-89
  2003   Posmrtná výstava Bohumila Kubišty - Úvod v katalogu výstavy, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 75-78
  2003   Vzpomínka na Boh. Kubištu, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 63-70
  2003   Vzpomínka na Bohumila Kubištu, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 89-91
  2003   Za Bohumilem Kubištou (+ 27. XI. 1918), Jan Zrzavý: O něm a s ním, 70-72
  2003   Za Bohumilem Kubištou (+ 27. XI. 1918), Jan Zrzavý: O něm a s ním, 73-75
  2003   Zlínské sbírky (Nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění), Art & Antiques, 3.číslo, 83-84
  2004   Antonín Salvíček a počátky abstraktní malby (poznámky k umělcům okořské školy), Posel z Budče, 2-7
  2004   Bohumil Kubišta (Bohumil Kubišta patří mezi nejdůležitější osobnosti...), Bohumil Kubišta, 6-7
  2004   Bohumil Kubišta (1884-1918), Dramatický meziprostor, 80-82
  2004   Chtěl obsáhnout život silným tahem, Mladá fronta Dnes, 15.ročník, 214.číslo, 4
  2004   K výstavě Bohumila Kubišty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2004   Kubištovo zátiší (jedinečná příležitost), Art & Antiques, 32-33
  2004   Za Bohumilem Kubištou, Bohumil Kubišta, 8-11
  2004   Západočeská galerie vystavuje světové dílo, Kultura, Plzeňský kulturní přehled, 1
  2005   20. prosince 1914 (Bohumil Kubišta válčí s Francií), Týden, 12.ročník, 50.číslo, 72-73
  2006   Bohumil Kubišta, Český kubismus 1909–1925, 116-125
  2006   Bohumil Kubišta (Vodopád v Alpách, 1912), 100 děl z Národní galerie v Praze, 156-157
  2006   Fotografie a dnešní výtvarná výchova (Část osmá - Fotografie a výtvarné umění VI, Fotografie, biblická témata a parafráze uměleckých děl), Výtvarná výchova, 46.ročník, 4.číslo, 15-22
  2006   Hypnotizér nebo hypnotizovaný? (K interpretaci některých obrazů Bohumila Kubišty), Ars videndi, 373-399
  2006   Kubištův obraz Oběšený, Pictura verba cupit, 337-346
  2006   Velké míjení, nebo nenápadná rezonance? (Návštěva Otty Muellera, Marie Muellerové a Ernsta Ludwiga Kirchnera v roce 1911 v Čechách), Umění, 54.ročník, 2.číslo, 142-161
  2007   Exorcisté: Zdeněk Kratochvíl a Bohumil Kubišta, Arteterapie, 14.číslo, 43-48
  2007   Kavárna Bohumila Kubišty (Jeden z mnoha pohledů), Umění, 55.ročník, 4.číslo, 286-293
  2007   Křičte ústa! Předpoklady expresionismu (Praha, Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, 28. 11. 2006 - 4. 7. 2007), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2007   Smrt je zelená, život purpurový, Je třeba si vybrat, 40-48
  2008   E. L. Kirchner, Czech Cubism and the Representation of the Spirit in Portraiture, 1915-1918, Space Between: Literature & Culture, 1914-1945, 4.ročník, 1.číslo, 11-36
  2008   Hypnotizér nebo hypnotizovaný? (Bohumil Kubišta), Revue Art, 2.číslo, 42-47
  2008   K objevu Kubištových malířských skic z Florencie, Umění, 56.ročník, 3.číslo, 243-247
  2008   Prodloužená trvanlivost, Sváry zření, 48-63
  2008   Vražda formy a "rozkouskované tělo", Sváry zření, 30-47
  2009   „Vado ut a somno exsuscitem eum“ (Bohumila Kubišty Vzkříšení Lazara), Kubismus 1910-1925, 48-68
  2009   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Prostor Zlín, 26-30
  2009   Kubismus 1910-1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (Filla, Kubišta a spol.), Kubismus 1910-1925, 20-47
  2009   Operace „Kubista“ (Ke genezi sbírky českého kubismu v Západočeské galerii v Plzni), Kubismus 1910-1925, 8-19
  2009   Sváry zření, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2009   Ve víru maleb zátiší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2010   Antimodernisté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1.číslo, 4
  2010   Dům milovníka umění / Výtvarná kultura Čech a Moravy 1870 - 1930 (Krakow, Galeria Miedzynarodowe centrum kultury, 1. 2. - 25. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  2010   Josef Čapek a kuboexpresionisté, on-lino 1910-2010, 17-33
  2010   Třináctka je pro kubismus šťastné číslo, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2010   Účast českých a českoněmeckých umělců na významných výstavách v Německu v letech 1910 - 1914 (Okolnosti příprav, reakce uměleckých kolegů a dobové kritiky), Mezery v historii, 24-36
  2011   At the Intersection: Kirchner, Kubišta and “Modern Morality”, 1911-14, The Art Bulletin, 93.ročník, 1.číslo, 79-100
  2011   Bohumil Kubišta - Vzkříšení Lazara, Prostor Zlín, 36-37
  2011   Die Neue Secession in Berlin, Liebermanns Gegner: Die Neue Secession in Berlin und der Expressionismus, 13-83
  2011   Olověné koláčky, Dějiny a současnost, 33.ročník, 2.číslo, 37-40
  2011   Projekt Opus magnum se tentokráte... / Das Projekt Opus magnum widmet sich...
  2011   V chebské galerii dnes zahájí trojici výstav, Chebský deník, 20.ročník, 239.číslo, 8-8
  2011   Zátiší Bohumila Kubišty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 25-26.číslo, 3
  2012   Avardunud modernism (Extended modernity), Geomeetriline inimene. Eesti Kunstnikkude Rühm ja 1920.–1930. aastate kunstiuuendus, 84-105
  2012   Co je u nás nového? (Přírůstky, nabídky a další, co se týká moderní a současné kresby v SGK NG), Ars linearis III, 157-167
  2012   Der österreichische Beitrag zur Kölner Sonderbundausstelung 1912, 1912 - Mission Moderne, 177-191
  2012   Dynamismus českého umění dvacátých let, Rytmy + Pohyb + Světlo, 78-135
  2012   Klasická moderna, Ročenka ART+, 40-44
  2012   Kubišta Bohumil (Slovník osobností v Karáskově sbírce), Karáskova galerie, 108-109
  2012   Rok 1912 v díle Bohumila Kubišty, 1912: 100 let od otevření Obecního domu, 128-136
  2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, 36-68
  2012   Sonderbund 1912: Umění z Čech na prahu velkého světa, 1912: 100 let od otevření Obecního domu, 168-179
  2012   The “Bohemian” in Prague: Bohumil Kubišta as Social Critic, Ars, 45.ročník, 2.číslo, 155-169
  2012   Vzpomínky na budoucnost (Futurismus v Západočeské galerii v Plzni), Art + Antiques, 94-95
  2013   „Náš“ Bohumil Kubišta očima amerických historiků umění, Revolver Revue, 28.ročník, 91.číslo, 187-204
  2013   100 let od otevření Obecního domu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2013   Barok jako politikum, Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách / Friedrich Ohmann: Die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der moderne Architektur in Böhmen, 74-87
  2013   C´era una volta l´Est: il cubismo perduto, Cubisti Cubismo, 85-101
  2013   Hinter Gottes Rücken – Spiritualität in der tschechischen bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts, Kunst und Kirche, 1.číslo, 14-23
  2013   Rytmy + pohyb + světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2014   „V zákopech mysli“ (První světová válka v reflexi soudobých českých umělců), V zákopech mysli, 48-71
  2014   Jádra 1964-2013 (Inspirace), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 52-63
  2014   Jádra 1964-2013 (Poměry), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 64-79
  2014   Jádra 1964-2013 (Barvy), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 80-95
  2014   Jádra 1964-2013 (Jevy), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 96-111
  2014   Jádra 1964-2013 (Sebezobrazení), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 112-125
  2014   Jádra 1964-2013 (Pronikání), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 126-131
  2014   Klasická moderna, Ročenka ART+, 41-44
  2014   Kubišmus (K výstavě Bohumila Kubišty), Art + Antiques, 8-13
  2014   Kubišta a rekordní Nemes, Art + Antiques, 7-8.číslo, 19
  2014   Lehce zakalený krystal (Ostravská retrospektiva Bohumila Kubišty), A2: Kulturní čtrnáctideník, 10.ročník, 25.číslo, 13-13
  2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, 85-103
  2014   Úvod, Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 8-10
  2014   Vlny 1918-1923 (A přece je tady), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 14-33
  2014   Vlny 1957-1959 (Morálním imperativem za uměleckou svobodu), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 36-49
  2014   Zářivý krystal (Výstava Bohumila Kubišty v Ostravě), Art + Antiques, 100-101
  2014   Zářivý krystal, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 27.ročník, 25-26.číslo, 4-4
  2015   Africké a oceánské umění, Rembrandtova tramvaj, 43-49
  2015   Between Montparnasse and Prague: Circulating Cubism in Left Bank Paris, Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870-1914, 67-80
  2015   Bohumil Kubišta, Art + Antiques, 27-28
  2015   Bohumil Kubišta (Hypnotist, 1912), 100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, 80-81
  2015   Důstojná připomenutí Kubištova výročí, Prostor Zlín, 16-21
  2015   Klasická moderna, Ročenka ART+, 49-52
  2015   Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta – grafika / Karel Srp, Bohumil Kubišta. Zářivý krystal / Jiří Jůza – Jan Kudrna – Helena Musilová – Karel Srp, Zářivý krystal. Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013. Průniky, střety, přesahy, Umění / Art, 63.ročník, 1-2.číslo, 122-124
  2015   Parabeln und Hyperbeln zwischen Neurasthenie und Hysterie im Werk von Bohumil Kubišta, Umění / Art, 63.ročník, 5.číslo, 355-362
  2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, 91-106
  2015   Umění parníků, Art + Antiques, 105
  2015   Vůle k abstrakci, Rembrandtova tramvaj, 28-41
  2016   Against the Affectless Iconology of Modern Art, Umění / Art, 64.ročník, 1.číslo, 2-18
  2016   Blízký Jadran (Istrie a Dalmácie ve výtvarných dílech vídeňských a pražských uměnlců), Kontexty, 8.ročník, 3.číslo, 50-61
  2016   Bohumil Kubišta, Ročenka ART+, 52-53
  2016   Nekompromisní Bohumil Kubišta nařizuje potopit francouzskou ponorku, Průvodce neklidným územím, 40-41
  2016   Neznámé kresby Bohumila Kubišty, Umění / Art, 64.ročník, 3-4.číslo, 286-290
  2016   Poznámka k přátelství Vlastislava Hofmana s Bohumilem Kubištou, Almanach na rok 1914, 70-77
  2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, 86-103
  2016   Válka v obrazech: Futurismus a Bohumil Kubišta, Věda a technika v českých zemích v období první světové války, 133-142
  2017   Bohumil Kubišta analytik, Pozdní texty, 151-153
  2017   Je kubismus, který je český, světový? Případ Kubišta, Umění / Art, 65.ročník, 5-6.číslo, 464-500
  2018   Osmičkoví umělci, pro něž životem byla cesta, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 78-79
  2019   Cestující třetí třídy (Ve vlaku) (Bohumil Kubišta, 1908), Sobě ke cti, umění ke slávě, 212-213
  2019   Epileptická žena (Bohumil Kubišta, 1911), Sobě ke cti, umění ke slávě, 218-220
  2019   Filla versus Kubišta (Jak vztah dvou malířů ovlivnil celou českou modernu), Respekt, 56
  2019   Harlekýn a Kolombína (Bohumil Kubišta, 1911), Sobě ke cti, umění ke slávě, 250-251
  2019   Hypnotizér (Bohumil Kubišta, 1912), Sobě ke cti, umění ke slávě, 232-234
  2019   Kubišmus a fillologie, Art + Antiques, 109-110
  2019   Pierot (studie) (Bohumil Kubišta, 1911), Sobě ke cti, umění ke slávě, 170-171
  2019   Příběh Kubištova Paridova soudu, Sobě ke cti, umění ke slávě, 308-321
  2019   Příběh Kubištova Pariova soudu, Kontexty, 11 (30).ročník, 4.číslo, 70-77
  2019   Zátiší s lampou (Bohumil Kubišta, 1909-1910), Sobě ke cti, umění ke slávě, 180-181
  2020   Aukce (Předminulou neděli se v pražském Obecním domě vydražilo Zátiší s pivoňkami...), Respekt, 67
  2021   Soupis vystavenýcn prací, Originál? Umění napodobit umění, 42-85
  2022   Alt-Prager Kubišta, Art Antiques, 16-17
  2022   Artplus.cz, Art Antiques, 18-19
  2023   Matějček podle Kubišty, Art Antiques, 16-17
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Bohumil Kubišta (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Výstava obrazů Bohumila Kubišty, Aventinská mansarda, Praha
  1934   Výběr z pozůstalého díla Boh. Kubišty 1884 - 1918 - 1934, Umělecký salon Mary Šnoblové, Praha
  1935   Výstava Bohumila Kubišty, Kruh přátel umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1939   Bohumil Kubišta: Kresby a grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
  1946   Výstava kreseb a grafiky B. Kubišty, Pošova galerie, Praha
  1958   Bohumil Kubišta: Výstava kreseb, Galerie Fronta, Praha
  1960   Dílo Bohumila Kubišty, Národní galerie v Praze, Praha
  1967   B. Kubišta, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Bohumil Kubišta: Obrazy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1969   Bohumil Kubišta: Výběr z díla (Oleje, kresby, grafika), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Bohumil Kubišta (Ke stému výročí umělcova narození), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1984   Bohumil Kubišta: Obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1992   Bohumil Kubišta 1884 - 1918, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1993   Bohumil Kubišta 1884 - 1918, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1993   Bohumil Kubišta 1884 - 1918, Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Bohumil Kubišta (Sbírka Galerie moderního umění v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Bohumil Kubišta (Sbírky Západočeské galerie v Plzni a Sbírka Galerie moderního umění v Hradci Králové)
  2014   Bohumil Kubišta: Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Bohumil Kubišta: Grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Cyklus přednášek o moderním umění, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
  1964   Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1977   Osma: Obrazy z let 1907-1911, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1984   Bohumil Kubišta: Kresby a grafika, Dušan Slivka: Krajiny, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1994   Paříž je pohyblivý svátek / Paris est uni fête (Praha na Seině, Kosmopolitní Paříž / Prague sur Seine, Paris cosmopolite), Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
  1996   Zakladatelé české moderní grafiky ze sbírek GU Karlovy Vary ((1900-1920)), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1997   Z východních Čech, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2000   Konec světa?, Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2002   Poezie magického realismu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2004   Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Slavní čeští mistři v instalaci Federico Díaze, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2006   Klenoty českého umění (výstava k 15.výročí založení Galerie Zdeněk Sklenář), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2006   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2007   Výročí Osmy (Výstava ke 100. výročí výstavy Osmy), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2007   Výročí Osmy / Anniversary of The Eight (Výstava ke 100. výročí 1. výstavy Osmy / An exhibition marking tihe hundredth anniversary of The Eigt´s first exhibiton), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Vzpomínka na Aventinskou mansardu Otakara Štorcha-Mariena, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
  2009   Hráči, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Česká grafika II
  2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2014   Josef Matička: Dar Litomyšli, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2014   Z časů hrdinů, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Pozvánka na aukční výstavu (Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě / 100 Works from the Gallery of Fine Arts in Ostrava, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2016   Mistři české kresby, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příběh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2019   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Malich 95, Hvězdy, Malich Laozi Sehnal, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2019   Mapa světa Karla Teigeho, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Mapa světa Karla Teigeho, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Galerie Zdeněk Sklenář: 30 (1990-2020), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2022   88. aukční den, Galerie Kodl, Praha
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Český a francouzský kubismus v Belgii
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2001   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Umění a starožitnosti / Art and Antiques (3. 3. 2007), Dorotheum, Praha 1
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby's London), Sotheby's, Londýn (London)
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   83. aukce, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   87. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Výběrová aukce moderního a současného umění / Evening Sale Prague Modern and Contemporary Art, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
bakalářská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Ozvuky teorie Bohumila Kubišty v textech Jánuše Kubíčka, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
diafilm
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   České moderní malířství (II. díl 38 obrazů), Učební pomůcky, Praha
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Rané malířské dílo Bohumila Kubišty (1902 - 1910)
  1973   Bohumil Kubišta - analýza prací z let 1911 - 1918, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Bohumil Kubišta (Vzkříšení Lazara, 1911-1912), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno   Bohumil Kubišta (1884-1918): Zátiší s vázami (Západočeská galerie v Plzni), Orbis, Praha
  nedatováno   Bohumil Kubišta /1884-1918/: Zátiší s vázami (olej, plátno), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  nedatováno   Bohumil Kubišta, Cirkus, 1911, ze sbírky Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Bohumil Kubišta: Zátiší s vázami, 1911, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1904   Švadlena
  1904-1905   Dřevěný most
  1906   Dvě švadleny
  1906   Interiér vojenské ubytovny (V kasárnách, Na vojně)
  1906-1907   Vlastní podobizna (Autoportrét)
  1907   Dva muži sedící u stolu (V kavárně)
  1907   Dvůr (Na dvorku)
  1907   Kuřák
  1907   Motiv z Florencie (Povoz)
  1907   Nábřeží ve Florencii
  1907   Podobizna muže u stolu (Autoportrét)
  1907   Pradlena
  1907   Scéna z hostince (V hospodě, Pijáci)
  1907   Scéna z hostince s muzikanty (U muziky)
  1907   Síň (Vesnický interiér)
  1907   V parku
  1907   Venkovská chalupa
  1907   Vstup do parku
  1912   Staropražský motiv
  1915   Prosba (Nedokončený dřevoryt)
  1918   Autoportrét (Podobizna muže)
  1918   Istrijská krajina (1. stav)
  1918   Istrijská krajina (2. stav)
  1918   Istrijská krajina
  1918   Pozůstatky padlého
  1918   U moře (Přímořská krajina)
  1918   Zahrada (Krajina)
hand out
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Bohumil Kubišta (Mozaika - duben 2011, 1. patro), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Bohumil Kubišta (1884 - 1948) ((Salon Kabinet - krátkodobé výstavy, BESEDA - přednášky, koncerty)), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat. (2020)   Bohumil Kubišta a Evropa, Nakladatelství Karolinum, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
  1992   Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Kulturhaus der Stadt Graz, Štýrský Hradec (Graz)
  1995   Czech Modern Art 1900-1960, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
  2000   Umění 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
  2001   Art 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2003   Muzeum umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Výročí Osmy (Výstava ke 100. výročí výstavy Osmy), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2009   Český kubismus 1909–1925
  2011   České umění první poloviny dvacátého století, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2011   Liebermanns Gegner: Neue Secession und Expressionismus in Berlin, Stiftung Brandenburger Tor, Berlín (Berlin)
  2012   1912 (100 let od otevření Obecního domu v Praze), Obecní dům, Praha
  2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19.století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2013   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Glittering Crystal: Bohumil Kubišta and Czech Art 1905-2013 (Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013 (Průniky, střety, přesahy), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Aukční síň Vltavín (128. aukce, 26.3.2015 od 18 hodin), Aukční síň Vltavín, Praha
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Kubišta - Filla (Plzeňská disputace)
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno   Český kubismus / Czech Cubism 1910–1919, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Český kubismus 1911–1919, České muzeum výtvarných umění, Praha
  nedatováno   Dům U Černé Matky Boží (Muzeum českého kubismu)
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels (Wien, Feldkirch, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels: One man shows and exhibition (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels: One man shows and exhibitions (Wien, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Kulturní dědictví Karlovarského kraje (Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov)
  nedatováno   Veletržní palác (Umění 19., 20. a 21. století), Národní galerie v Praze, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   PF 2002, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Dialogy / Dialogues VI, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
  2006   Bohumil Kubišta (2007), Nakladatelství Alter, Praha 4
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Člověk v českém moderním malířství
  2008   Macht die Fenster auf! / Okna dokořán! (Expressionismus und Kubismus - tschechisch), Kunstverein Hochfranken Selb, Selb
  2011   Hluboká přitažlivost, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2022   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2024   Kdybych já byl krásný jako Dionysos: Setkání s Janem Zrzavým, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Motiv z parku
  1901-1903   Kresba podle reprodukce z Volných směrů (F. Maljavin od Lva Baksta)
  1902   Zátiší ateliéru
  1903   Sedící akt s přeloženou nohou
  1903   Sedící akt s rukama složenýma v klíně
  1903   Studie antické hlavy
  1904   Hlava
  1904   Krajina s kostelem (Chlum u Hradce Králové)
  1904   Studie mužského aktu
  1904-1905   Most
  1904–1905   Skica pracujícího muže
  1905   Autoportrét
  1905   Krajina
  1905   Přístav v Pulji
  1905   Studie autoportrétu
  1905-1906   Důstojnická učebna
  1905-1907   Studie sedící ženy
  1906   Podobizna dámy
  1906   Skica sedící ženy (Florentský náčrtník)
  1906   Švadlena
  1906   Švadlena (Podobizna florentské ženy)
  1906   Švadleny (Florentský náčrtník)
  1906   Vojenský švec
  1906   Z kasáren
  1906-1907   Florencie
  1906-1907   Na nábřeží (Florentský náčrtník)
  1906-1907   Sedící ženský akt (Florentský náčrtník)
  1906-1907   Sedící ženský akt (Florentský náčrtník)
  1906-1907   Sedící ženský akt (Florentský náčrtník)
  1906-1907   Studie postav (Florentský náčrtník)
  1906-1907   V parku (Florentský náčrtník)
  1906-1907   V parku (studie k obrazu Nedělní promenáda v Riegrových sadech)
  1906-1907   V parku (studie k obrazu Nedělní promenáda v Riegrových sadech)
  1906-1907   Z Florencie
  1906-1907   Zahradní restaurace (Florentský náčrtník)
  1906-1907   Ženský stojící akt (Florentský náčrtník)
  1906–1907   Společnost u stolu
  1906–1907   V parku (Florentský náčrtník)
  1907   Florencie
  1907   Hřbitov ve Florencii (Motiv z Via di San Salvatore al Monte)
  1907   Chalupa ve Vlčkovicích
  1907   Kavárna (Caffé Paszkowski)
  1907   Koně
  1907   Koňský povoz (Povoz s rakví)
  1907   Krajina s továrnou (Údolí Arna s pradlenami, vlakem a továrnou)
  1907   Narození Páně
  1907   Narození Páně
  1907   Podobizna malíře Friedricha Feigla
  1907   Pradlena
  1907   Skica koně
  1907   Stará chalupa s náhonem
  1907   Studie k obrazu U nás na dvoře
  1907   Studie koně
  1907   Studie koně zezadu
  1907   Studie páru krav s povozem
  1907   Švadlena (Žena pletoucí punčochu)
  1907   Ukřižování
  1907   Ulice ve Florencii
  1907   Ulice ve Florencii
  1907   Votivní chrám ve Vídni
  1907-1908   V hostinci
  1907–1908   Švadlena
  1908   Dvě pradleny
  1908   Dvě ženy hrající si s chlapcem v kuchyni - Štěstí domova
  1908   Krajina v okolí Hradce Králové
  1908   Pradlena
  1908   Pradlena
  1908   Pradlena
  1908   Pradlena s děckem
  1908   Pradlena s děckem
  1908   Pradleny
  1908   Pradleny
  1908   Při jídle
  1908   Studie k obrazu Podobizna ing. Václava Rejchla
  1908   Studie k obrazu Podobizna ing. Václava Rejchla
  1908   Studie klepáčů kos
  1908   Studie pasoucí se krávy
  1908   Studie sedícího chlapce s košíkem
  1908   Švadlena
  1908   Švadlena
  1908   V kuchyni
  1908   Večeře v kuchyni
  1909   Narození Páně
  1909   Studie klečícího muže
  1909   Studie klečícího muže a Jana Evangelisty z obrazu Pátá pečeť z Apokalypsy od El Greca
  1909   Zátiší s modrým džbánem (studie)
  1909-1910   Studie dvou aktů podle Derainova Koupání / Studie I (Pařížský náčrtník)
  1909-1910   Studie stromu
  1909–1910   Autoportrét
  1909–1910   Autoportrét
  1909–1910   Studie muže
  1910   Artista (Pařížský náčrtník)
  1910   Autoportrét (Pařížský náčrtník)
  1910   Autoportrét z 17. 3. 1910 (Pařížský náčrtník)
  1910   Autoportrét z 18. 3. 1910 (Pařížský náčrtník)
  1910   Čtenář
  1910   Čtoucí muž (Pařížský náčrtník)
  1910   Dívka (Podobizna)
  1910   Geometrická studie hlavy inspirovaná sumerskou plastikou Hlava s turbanem (Pařížský náčrtník)
  1910   Hlava muže (Pařížský náčrtník)
  1910   Hlava muže v čepici (Pařížský náčrtník)
  1910   Hlava muže v čepici (Pařížský náčrtník)
  1910   Hráči v kostky
  1910   Chlapec v čepici (Pařížský náčrtník)
  1910   Katedrála Notre-Dame (Pařížský náčrtník)
  1910   Katedrála Notre-Dame (Pařížský náčrtník)
  1910   Katedrála Notre-Dame (Pařížský náčrtník)
  1910   Krajina s vesničkou (studie k obrazu Kraj lesa)
  1910   Krajina u Braníka
  1910   Krajina u Prahy
  1910   Motiv z Paříže (Tuileries) (Pařížský náčrtník)
  1910   Muž s podepřenou hlavou (Pařížský náčrtník)
  1910   Muž v baretu (Pařížský náčrtník)
  1910   Muž v čepici (Pařížský náčrtník)
  1910   Nábřeží Seiny s Eiffelovou věží v pozadí (Pařížský náčrtník)
  1910   Pařížské nábřeží (Nábřeží s bagrem) (Pařížský náčrtník)
  1910   Pískaři na břehu Seiny (Pařížský náčrtník)
  1910   Place de la Concorde (Pařížský náčrtník)
  1910   Podobizna muže s podepřenou hlavou (Pařížský náčrtník)
  1910   Podobizna muže v čepici (Pařížský náčrtník)
  1910   Podobizna muže z tříčtvrtečního profilu (Pařížský náčrtník)
  1910   Pont Neuf (Pařížský náčrtník)
  1910   Portrét muže s kravatou (Pařížský náčrtník)
  1910   Portrét muže v baretu (Pařížský náčrtník)
  1910   Říční bagr na Seině (Pařížský náčrtník)
  1910   Sedící muž (Pařížský náčrtník)
  1910   Sedící muž v baretu (Pařížský náčrtník)
  1910   Skica podle N. Poussina (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie egyptské plastiky z Louvru (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie egyptské plastiky z Louvru (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie hlavy muže (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie II (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie k obrazu Kavárna (Hráči na housle a basu) (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie k obrazu Kavárna (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie k obrazu Kavárna (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie k obrazu Krajina u Prahy
  1910   Studie k obrazu Křížová cesta
  1910   Studie k obrazu Křížová cesta
  1910   Studie k obrazu Kuřák
  1910   Studie ke kopii obrazu N. Poussina Orfeus a Eurydika (Pařížský náčtrník)
  1910   Studie muže v baretu (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie podle Corregiova obrazu Jupiter a Antiope (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie profilu sedícího muže (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie rukou (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie ruky držící papír (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie sedícího muže s číší vína (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie sedícího muže za stolem (Pařížský náčrtník)
  1910   Studie stromu
  1910   Studie sv. Veroniky s rouškou a plačící ženy
  1910   Studie úhlů (rubová strana kresby Hráči v kostky)
  1910   Studie větví stromu I
  1910   Studie větví stromu II
  1910   Vlastní podobizna (en face) (Pařížský náčrtník)
  1910   Vlastní podobizna (Pařížský náčrtník)
  1910   Vlastní podobizna z tříčtvrtečního profilu (Pařížský náčrtník)
  1910   Zátiší u okna (Pařížský náčrtník)
  1911   Dáma v klobouku
  1911   Náčrty postav (Krista, starců a Jana Evangelisty)
  1911   Pierot (studie k obrazu)
  1911   Staropražský motiv (přípravná kresba k obrazu)
  1911   Studie hlavy k obrazu Koupání mužů
  1911   Studie k obrazu Jaro (Koupání žen)
  1911   Studie k obrazu Jaro (Koupání žen)
  1911   Studie k obrazu Koupání mužů
  1911   Studie k obrazu Pierot
  1911   Studie k obrazu Podobizna prof. Posejpala
  1911   Studie k obrazu Podobizna prof. Posejpala
  1911   Studie k obrazu Vzkříšení Lazara
  1911   Studie k obrazu Vzkříšení Lazara
  1911   Studie k obrazu Vzkříšení Lazara
  1911   Studie sedícího ženského aktu (studie k obrazu Jaro)
  1911   Studijní kresba k obrazu Koupání mužů
  1911   Studijní kresba k obrazu Koupání mužů
  1911   Studijní kresba k obrazu Koupání mužů
  1911   Studijní kresba k obrazu Koupání mužů
  1911   Studijní kresba k obrazu Koupání mužů
  1911   Studijní kresba k obrazu Koupání mužů (I)