Ondřej Zatloukal

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2009/04/27 - 2007/06/12   Architekt Otakar Kuča: Krajina a město, Kroměříž (Kroměříž)
2009/04/27 - 2009/06/12   Architektura očima studentů Gymnázia Kroměříž, Kroměříž (Kroměříž)
2019/04/26 - 2019/10/27   Václav Cigler, Michal Motyčka: Světlem / Light, Olomouc (Olomouc)
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Olomouc (Olomouc)