Karol Kertész

 

sex: Male

Karol Kertész

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Kamila Štanclová: Grafika
  1984   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1988   Julius Barta: Podoby rodného kraja / Képek a szülöföldröl, Podunajské múzeum, Komárno (Komárno)