Jan Havickszoon Steen

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1962   Z drážďanské galerie
1964   Z drážďanské galerie
2000   Olomoucká obrazárna II (Nizozemské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek)
2000   Olomouc Picture Gallery II (Netherlandish Painting of the 16th-18th centuries from Olomouc Collections)
2000   Konec světa? / The End of the World?
2020   Rembrandt: Portrét člověka
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Jan Steen (Malíř šprýmů a radostného života), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1980   The Hermitage: Picture Gallery (Western European Painting), Авро́ра (Aurora), Leningrad (Sankt Peterburg)
1984   Národní galerie v Praze (I. Sbírka starého evropského umění, sbírka starého českého umění), Národní galerie v Praze, Praha
1988   Die Nationalgalerie in Prag (I. Sammlung der alten europäischen Kunst, Sammlung der alten böhmischen Kunst), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2006   Kunsthistorisches Museum Vídeň, Euromedia Group - Knižní klub, Praha
2014   Nizozemská žánrová malba / Dutch genre painting, Národní památkový ústav, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 10), ,
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955   Drážďanská galerie se vrací , Výtvarná práce, 3, 7, 1955/04/08, 9-
1963   Muzeum umění v Lodži, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 16-16
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2012   Rembrandt & Co.: Příběhy umění ve století blahobytu
Guide
published, title (subtitle)
1938   Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)