Jan Havickszoon Steen

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Úvaha o žánrovém malířství (Podle Slovníku památkové péče), Výtvarné umění, 13, 3, 1963/05/28, 89-106