František Bílek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
(1908)   Seznam prací z výstavy Fr. Bílka
(1950)   Seznam prací mistra Františka Bílka vystavených v jeho pražské galerii
1904   František Bílek
1908   Výstava prací Františka Bílka
1908   Sochař Bílek a jeho dílo
1922   Katalog výstavy Františka Bílka
1926   Soubor prací Františka Bílka
1926   Výstava prací mistra Františka Bílka
1944   Podobizna v díle Františka Bílka
1947   Kresby Františka Bílka
1947   Výstava k 75. výročí narození a k 5. výročí úmrtí Františka Bílka
1965   František Bílek: Grafika
1966   František Bílek: Výbor z díla
1967   František Bílek a kniha
1967   František Bílek: Ze secese jsem vyšel
1971   František Bílek: Výbor z díla
1978   František Bílek: Výběr z kreseb
1986   František Bílek: Výbor z díla
1986   František Bílek: Plastika, kresba, grafika
1991   František Bílek
1992   František Bílek: Grafika - kresby
1997   Večer Františka Bílka (Ke 125. výročí narození)
1998   František Bílek (1872 - 1941)
1999   František Bílek: Grafika / kresby
1999   František Bílek: Grafika, kresba
2000   František Bílek (1872-1941)
2000   František Bílek (1872-1941) (Seznam vystavených děl)
2000   František Bílek (1872-1941) (List of Exhibits)
2001   František Bílek (1872 - 1941)
2002   František Bílek
2009   František Bílek: Dům v Chýnově
nedatováno   František Bílek
nedatováno   Seznam prací mistra Františka Bílka vystavených v jeho pražské galerii
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
  Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau
1898   Výstava spolku „Mánes“
1898   II. výstava spolku „Manes“
1911   XXXVI. výstava S.V.U. Mánes, členská
1911   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag
1911   Katalog výstavy českého leptu v Táboře
1915   Posmrtná výstava Daniela Mayera rozšířená o dřevoryty F. Bílka, kresby V. Morstadta a sbírku starých rytin
1918   Izložba udruženja českih grafičara Hollar
1918   1. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava)
1918   Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích (Série I.)
1919   V. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1920   Jarní výstava členská (XII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar)
1920   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a cseh grafikus müvészek egyesületének Kiálitása
1920   XI. výstava sdružení českých umělců grafiků Hollar
1920   Devátá výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar. III. z cyklu výstav Obnovy
1921   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská
1921   Katalog 1. výstavy G. U. B. Grafiků Umělecké besedy
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1921   Exposition de la Société des peintres-graveurs tchécoslovaques Hollar
1922   Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1924   Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1925   Členská výstava Umělecké besedy
1925   Katalog umělecké výstavy
1926   Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze (XIX. výstava K.V.U Aleš v Brně)
1926   Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1926   Výstava sběratele Dra. A. Starého
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1927   Catalogue of the Exibition by the Hollar Society of Czech Graphic Art
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1929   Vlastimil Rada: Soubor obrazů a kreseb, Členská výstava Umělecké besedy
1929   Soupis prodejných listů členů sdružení českých umělců grafiků Hollar
1930   Členská výstava Umělecké besedy
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1931   Členská výstava umělecké besedy (221.)
1932   Členská výstava Umělecké besedy (232.)
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1933   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik, kreseb a maleb
1933   Jubilejní výstava Umělecké besedy 1933
1933   Průvodce po Moderní galerii
1933   Členská výstava Umělecké besedy
1936   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kreseb a obrazů. Soubory: C. Boudy, V. Fialy, A. Moravce a K. Svolinského (106)
1937   Soupis prodejných grafických listů členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937)
1938   III. Zlínský salon
1938   Postavy českých dějin
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1940   Padesát let české moderní grafiky
1940   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: CXII. členská výstava (Grafika - malby - kresby)
1940   Umění monumentální
1941   Členská výstava Umělecké besedy
1941   Členská výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
1942   Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba
1942   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1943   Obrazy a sochy z let 1933-1943
1943   Původní grafika v krásné knize
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1952   III. členská výstava
1952   Výstava Komenského (Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě)
1954   Výstava jihočeské grafiky
1957   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století (Z přírůstků Moravské galerie z posledních let)
1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze
1962   Razstava grafik in risb mojstrov raznih narodov iz zbirke Božidara Jakca
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Dějiny grafiky - tisk z výšky (Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky v umělecké grafice)
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Moderní česká kresba
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
1966   Česká secese (Umění 1900)
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Secese členů Hollara
1967   F. X. Šalda a výtvarné umění
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
1968   50 let SČUG Hollar
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   České sochařství 19. a 20. století
1968   Hudba pramenů (Výstava k 100. výročí narození Otakara Březiny)
1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   Sochařské kresby z počátku 20. století
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1969   Z přírůstků užitého umění 20. století
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   Symbolismus v českém výtvarném umění
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst
1971   Český plakát 1890 1914
1971   Český portrét
1971   České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě
1972   75 let moderní české knižní ilustrace
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1973   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1974   Česká kresba z přelomu století (I. symbolismus)
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Podoba člověka v keramice
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977   Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci)
1977   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag
1977   České sochařství kolem roku 1900
1977   Cseh grafika és kisplasztika 1900
1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag)
1978   České umění 1900/1945
1979   Pražské sochy a pomníky
1979   Krása a význam české knihy (Český knihtisk od prvotisků k secesní knize ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1980   Kresby českých sochařů (Ke 100. výročí narození Jana Štursy)
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   České ex libris z přelomu století
1982   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Edvard Munch a české umění (Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo)
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Alfons Mucha und die tschechische Graphik um 1900
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Antonín Dvořák ve výtvarném umění
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   Hudba v české kresbě a grafice
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1984   Czeska książka na przełomie XIX a XX wieku
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970
1986   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby)
1986   Secese, meziválečné užité umění (Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně)
1986   Česká kresba 19. století
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   Česká kresba XX. století I
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1988   Česká kresba a grafika II. - přelomu 19. a 20. století
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   Český symbolismus
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1990   Impressionismo in Europa
1992   VII. trienále umělecké knižní vazby Praha ´92 (Knižní vazby Jana Soboty, Knižní vazby Františka Bílka, Střední průmyslová škola grafická; Kaligrafie a vazby)
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1
1992   Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670)
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne)
1993   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst)
1994   Mánes Mánesu
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918)
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1995   Lost Paradise: Symbolist Europe
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1998   Projekt Totentanz / Memento Mori (Aspekte des Todes in der Kunst)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   Via 2000
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z výšky)
2002   Fuite et exil dans l'art
2002   Prošli Hradcem Králové
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2003   Ejhle světlo / Look light
2003   Ejhle světlo
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2004   Akvizice 1995-2003
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2005   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (2. část)
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2007   České exlibris 1920-1945
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague)
2009   Antimodernisté
2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století
2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice
2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930)
2009   Dekadence (Bohemian Lands 1880-1914)
2010   Grafika symbolistů
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2011   THE BEST OFF (Moravská galerie v Brně)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Sochařství v Olomouckém kraji 1900 - 2012
2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona)
2013   Z rodinného alba (Dílo členů Výtvarného odboru Umělecké besedy z 20. - 40. let 20. století k 150. výročí jejího založení)
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague)
2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2016   Sen a skutečnost / Dream and Reality (30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze / 30 Years of the Architecture Collection at the National Gallery in Prague)
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017   Mucha and the Others Treasures of Art Nouveau
2017   Secessioni Europee (Monaco - Vienna - Praga - Roma)
2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2020   Sestup do propasti (Esence symbolismu)
2021   Dřevo/řez / Wood/cut (Gauguin, Orlik, Munch, Klemm, Bílek, Váchal)
2021   Já a oni (Jedinec a společenství v umění 19. století)
nedat.   Česká grafika
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1900   František Bílek a jeho dílo (32 reprodukcí v textu a 2 světlotiskové přílohy), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1904   Slovo k otčenáši Františka Bílka, Nový život, Nový Jičín (Nový Jičín)
1908   O životě a díle sochaře Fr. Bílka, ,
1920   O českých výtvarnících, Jan Štenc, Praha
1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1941   František Bílek, Melantrich, vydavatelství Československé strany socialistické, Praha 1
1942   Bílek myslitel, Jan Pohořelý, Praha
1948   Básník a sochař (Dopisy Julia Zeyera a Františka Bílka z let 1896 - 1901), Vydavatelství Za svobodu, _
1959   Z malířova zápisníku, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1970   František Bílek (Tvůrce a člověk), Jihočeské nakladatelství Růže, České Budějovice (České Budějovice)
1971   Myšlenky moderních sochařů, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1971   Secese, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1973   Náměšť nad Oslavou (Státní zámek, město a památky v okolí), Nakladatelství Olympia, Praha
1974   O životě a umění (Listy z jaroměřické kroniky 1700-1752), Musejní spolek, Brno (Brno-město)
1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
1974   Art Nouveau Drawings, Octopus Books Limitid, Londýn (London)
1975   Art Nouveau 1900, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ,
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1992   Sigismund Bouška Františku Bílkovi, Česká expedice, _
1993   Pražské vily, Zlatý řez, Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Cesta Františka Bílka, Nakladatelství Zvláštní vydání, Brno (Brno-město)
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2000   Sochařství české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2000   František Bílek v Církvi československé husitské, Církev československá husitská, Praha
2001   Egypt v české kultuře přelomu devatenáctého a dvacátého století, Set out, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2002   Česká architektura na prahu moderní doby, Nakladatelství Argo, Praha
2002   Pražské sochy a pomníky, Petrklíč, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku, Barrister & Principal, Brno (Brno-město)
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2008   Vodňany (literární, výtvarné, hudební), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2009   Milostné listy sochaře Františka Bílka slečně Bertě Nečasové, 1901-1902, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov (Prešov)
2010   František Bílek a jeho pražský ateliér, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2010   Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
2011   František Bílek a kniha, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2011   Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské (k 70. výročí úmrtí umělce), Církev československá husitská, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   Otakar Teyschl: Univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, Černovice, Brno (Brno-město)
2012   Sochař františek Bílek v Českých Budějovicích, Nová Forma, s.r.o., České Budějovice (České Budějovice)
2014   V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   František Bílek a Chýnov, Chýnov (Tábor), Chýnov (Tábor)
2015   Bílek: Svědectví o bratru Františkovi, Společnost Františka Bílka, _
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Nakladatelství Karolinum, Praha
2016   Jesličky Františka Bílka, Společnost Františka Bílka, _
2016   Bílkova Křížová cesta v děkanském a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově, Kartuziánské nakladatelství, Brno (Brno-město)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Pražští skalníci, kameníci a sochaři (Dvacet pět kapitol z historie pražského lomařství, kamenictví a sochařství), Česká geologická služba, Praha 1
2020   Chýnov (The Cottage of Sculptor František Bílek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
2020   Chýnov (- Chaloupka - sochaře Františka Bílka), Galerie hlavního města Prahy, Praha
nedatováno   Z malířova zápisníku, R. Promberger, Olomouc (Olomouc)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
2000   Život a dílo Františka Bílka (Sympozium Bílek), Církev československá husitská, Praha
2012   Víra a umění Františka Bílka (Sborník projevů pronesených na konferenci k 70. výročí úmrtí umělce), Církev československá husitská, Praha
2012   Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1925   Masarykův slovník naučný (A - Č), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1984   Malá československá encyklopedie (A-Č), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1992   Malý slovník jihočeských výtvarných umělců, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice (České Budějovice)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 2: Bedeschini - Bülow), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1896   Výroční výstava Krasoumné jednoty v Pražském Rudolfině (Dokončení. VIII.), Zlatá Praha, 8, 32, 1896, 10-12
1896   Zloba času a naše věno, Zlatá Praha, 8, 29, 1896, 12-
1897   K vyobrazením, Volné směry, I., 10, 1897/08, 481-482
1898   Modlitby (Zprávy umělecké), Volné směry, 2, 5, 1898, 242-243
1898   PROHLÁŠENÍ!, Volné směry, 3, 12, 1898, 115-116
1898   II. výstava spolku Mánes (II.), Světozor, 33, 3, 1898, 9-10
1898   S mým posudkem o dvou skulpturách..., Světozor, 33, 7, 1898, 10-11
1900   František Bílek, Volné směry, 4, 4, 1900, 113-134
1900   František Bílek, František Bílek, , , 1904, 3-4
1901   Frant. Bílek, Zlatá Praha, 18, 1, 1901, 11-12
1904   Vorwort zu den Werken František Bílek, Prag, František Bílek, , , 1904, 5-9
1908   Úvodem o mystice slova a o mystice hmoty, Sochař Bílek a jeho dílo, , , 1908, 3-4
1908   Nástin života sochaře Fr. Bílka, Sochař Bílek a jeho dílo, , , 1908, 5-6
1908   Přehled prací Mistra Fr. Bílka, Sochař Bílek a jeho dílo, , , 1908, 7-11
1908   Doslovem., Sochař Bílek a jeho dílo, , , 1908, 14-15
1908   Prolog Otakara Březiny, Seznam prací z výstavy Fr. Bílka, , , (1908), 7-10
1920   O sochaři Bílkovi, O českých výtvarnících, , , 1920, 204-269
1920   K dílu Bílkovu (Výklad i apologie. Přednáška), O českých výtvarnících, , , 1920, 270-315
1920   František Bílek (Přednáška v cyklu jihočeských zjevů uměleckých ve spolku Práchni dne 9. dubna 1913), O českých výtvarnících, , , 1920, 316-330
1920   Návštěva II. (U Františka Bílka, v říjnu 1917), O českých výtvarnících, , , 1920, 331-336
1921-1922   Slovo o díle Františka Bílka (K padesátinám sochaře), Volné směry, 21, , 1921-1922, 225-248
1922   Otokar Březina o Františku Bílkovi, Katalog výstavy Františka Bílka, , , 1922, -
1922   Umělcovo vinobraní, Lidové noviny, 30, 563, 1922/11/10, 7-
1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922, Věstník hlavního města Prahy, 30, 6, 1923/03/30, 65-67
1926   Přemýšlel jsem často o Bílkově díle..., Soubor prací Františka Bílka, , , 1926, 3-5
1926   Úvod, Soubor prací Františka Bílka, , , 1926, 7-11
1926   Výstava prací sochaře Františka Bílka, Lidové noviny, 34, 656, 1926/12/31, 9-
1932   Tvůrce a jeho sestra bolest (Meditace nad hrobem jaroměřickým), Život, 11, , 1932, 67-70
1941   Dva nekrology, Členská výstava Umělecké besedy, , , 1941, 11-12
1941   František Bílek, sluha boží, 3 týdny v umění, , 7, 1941/11/17, 129-132
1944   Bílkova realita lidské tváře, Podobizna v díle Františka Bílka, , , 1944, 5-7
1944   Bílek neznámý, Podobizna v díle Františka Bílka, , , 1944, 7-9
1944   Jak vznikaly podobizny Františka Bílka, Podobizna v díle Františka Bílka, , , 1944, 9-10
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1957   Kolín a Polabí v dílech výtvarníků, Kolínsko, , 6, 1957/09, 0-0
1959   Třetí výstava SVU Mánes, Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 8-9
1959   František Bílek, Z malířova zápisníku, , , 1959, 99-102
1961   Soutěž na pomník Bedřicha Smetany, Výtvarné umění, 11, 8, 1961/12/05, 367-378
1963   Moderní česká kresba, Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 7-16
1965   Víc než půl století nás dělí..., František Bílek: Grafika, , , 1965, -
1966   Duchovní umění Františka Bílka, Výtvarné umění, 16, 2, 1966/03/10, 63-73
1966   Fr. Bílek redivivus, Výtvarná práce, 14, 20, 1966/10/06, 4-5
1966   Novou instalaci vybraných soch..., František Bílek: Výbor z díla, , , 1966, 5-7
1966   Zdá-li se, že dnes roste nový zájem o dílo..., František Bílek: Výbor z díla, , , 1966, 8-10
1967   O třech umělcích secese, Výtvarné umění, 17, 4, 1967/06/15, 172-190
1967   Trois grandes figures de l'art nouveau tchèque, Výtvarné umění, 17, 4, 1967/06/15, -
1967   František Bílek a kniha, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 4-5
1967   Secese členů Hollaru, Výtvarná práce, 15, 15, 1967/07/27, 4-
1967   František Bílek, František Bílek: Ze secese jsem vyšel, , , 1967, -
1969   Tato výstava je jen určitým náznakem..., Sochařské kresby z počátku 20. století, , , 1969, -
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1970   Auftakt mit Wenzel (Tschechoslowakische Plastik des 20. Jahrhunderts in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, , , 1970, -
1972   Umělec František Bílek, Umělec František Bílek, , , 1972, 1-3
1972   Lidská osobnost Mistra F. Bílka ve zvpomínkách současníků, Umělec František Bílek, , , 1972, 4-7
1978   Kreslířská tvorba Františka Bílka, František Bílek: Výběr z kreseb, , , 1978, -
1982   Edvard Munch a české umění, Umění, 30, 5, 1982, 422-446
1983   Pomník a město, Město v české kultuře 19.století, , , 1983, 267-280
1985   Vase and Statue, České secesní sklo, , , 1985, 25-33
1986   Okamžiky návratů, Sborník památce Václava Nebeského, , , 1986, 24-33
1986   Sochař a grafik František Bílek (1972-1941)..., František Bílek: Plastika, kresba, grafika, , , 1986, -
1988   Bílek - Kupka - Preissig, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 3, 1988/04/26, 4-
1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36, 3, 1988, 260-284
1992   František Bílek 1872-1941, František Bílek: Grafika - kresby, , , 1992, -
1992   Padesát let od smrti F. Bílka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 3, 1992/02/06, 7-
1992   Knižní vazby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 23, 1992/11/12, -
1992   Dvakrát František Bílek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 24, 1992/11/26, 9-
1992   Ohrazení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 24, 1992/11/26, 9-
1993   Minulá budoucnost ve Vídni, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 26, 1993/12/22, 1-1
1993   Ideologie a metafora v Bílově Podobenství velkého západu čechů (sborník sympozia pořádaného Národní galerií v Praze a Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV v rámci Smetanových dnů v Plzni ve dnech 22.-24. března 1990), Čechy a Evropa v kultuře 19. století, , , 1993, 33-40
1994   František Bílek, Seargej Konenkov, Xawery Dunikowski, Ivan Meštrović (Visionäre der Skulptur), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 96-101
1994   Symbolismus Františka Bílka / Symbolism in František Bílek´s Works, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 7-10
1995   Secesní symbolismus, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 23-50
1995   Bílek František: Výklad slova Madona, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 26-27
1995   Closed Eyes, Symbolism and the New Shapes of Suffering, Lost Paradise: Symbolist Europe, , , 1995, 235-241
1996   Zdenka Braunerová a František Bílek, Bulletin Klubu přátel Hollaru, , 2, 1996, 1-4
1996   Vejdi pod střechu mou, Dotyk, 2, 2, 1996, 16-17
1997   Chronicle, Grapheion, , 2, 1997, 95-98
1997   Duchovní dílo Františka Bílka, Knižní značka, , 4, 1997, 5-8
1997   František Bílek - Julius Zeyer: Typ duchovního přátelství, Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy, , , 1997, 117-123
1997   Chrámové jesličky na jihu Čech a Bílkův betlém, Jindřichohradecký vlastivědný sborník, , 9, 1997, 49-55
1998   The Villa Bílek in Prague and its Creator, František Bílek (1872 - 1941), , , 1998, -
1998   Chronology František Bílek, František Bílek (1872 - 1941), , , 1998, -
1998   Bílkova Chýnovská chaloupka, Výběr, 35, 3, 1998, 207-210
1999   Úděl pokory (Útržky z cesty Františka Bílka), František Bílek: Grafika / kresby, , , 1999, 0-0
1999   K moravskému dílu Františka Bílka (Spolupráce s Jakubem Demlem a Karlem Dostálem-Lutinovem), Bulletin Moravské galerie v Brně, , 55, 1999, 87-91
1999   Plastiky Františka Bílka na Vyšehradském hřbitově, Res musei pragensis, 9, 7-8, 1999, 7-9
1999   Dvě zajímavé stavby na Čáslavsku, Umění a řemesla, 41, 4, 1999, 74-77
1999   L'instant de l'éclair. Josef Váchal et le symbolisme, Facétie et illumination, , , 1999, 25-29
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   František Bílek (1872 - 1941), Sto tváří, , , 2000, 202-205
2000   Jaro / Spring (1900 - 1906), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 10-25
2000   František Bílek (1872 - 1941), František Bílek (1872 - 1941), , , 2000, -
2000   K souboru díla Františka Bílka v Galerii hlavního města Prahy, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 1-6
2000   Nový život - Ilustrovaný měsíčník, Zajatci hvězd a snů, , , 2000, 291-304
2000   Vidění a symboly Františka Bílka, Zajatci hvězd a snů, , , 2000, 338-364
2000   František Bílek a písmo, Typografia, 103, 4, 2000, 25-
2000   Tedy z šílené bědy nitra a lásky naší orat a sít zbývá, Umění / Art, 48, 6, 2000, 453-461
2000   Hlína - kámen - strom (Bílek a Claudel - pokus o syntézu s připomínkou, že ti dva se tváří v tvář setkali právě před devadesáti lety v Chýnově), Zprávy: Společnost Františka Bílka, , 12, 2000, 1-3
2000   Bílkovo dílo v Jinošově, Zprávy: Společnost Františka Bílka, , 12, 2000, 3-7
2000   Vážené paní, vážení pánové, milí přátelé!, Zprávy: Společnost Františka Bílka, , 12, 2000, 7-10
2000   Myšlenka v díle Františka Bílka, Zprávy: Společnost Františka Bílka, , 12, 2000, 10-11
2000   Chvíle blesku - František Bílek a české umění, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 15-33
2000   František Bílek a idea dekadence, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 41-59
2000   Diskuse o Františku Bílkovi uvnitř katolické moderny, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 66-75
2000   "Přijmete-li mé slovo, pak mne jste přijali" František Bílek a pozdní symbolisté, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 83-99
2000   František Bílek a Zdenka Braunerová, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 106-116
2000   František Bílek - Julius Zeyer: Typ duchovního přátelství, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 127-132
2000   Mezi kultem umění a mýtem života: Tvůrčí dialog Otokara Březiny a Františka Bílka, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 141-180
2000   "Jako řeč matky, který mluví pohledem..." Bílkovo dílo ve snu Jakuba Demla, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 191-195
2000   Chrám zasvěcenců a viditelná znamení Františka Bílka (Grafika F. Bílka), František Bílek (1872-1941), , , 2000, 219-230
2000   "Práce?... Každá je knihou, zkušenostmi obsáhlou a - svatou" F. Bílek, pracovna, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 237-253
2000   Obnova architektury v díle Františka Bílka, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 261-285
2000   Nábytek Františka Bílka, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 289-304
2000   Keramika Františka Bílka, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 309-313
2000   Život a dílo Františka Bílka (Chronologický přehled), František Bílek (1872-1941), , , 2000, 315-349
2000   František Bílek - betlémář?, Výběr, 37, 2, 2000, 135-136
2001   František Bílek, František Bílek (1872 - 1941), , , 2001, -
2001   František Bílek 1872-1941: Retrospektiva, Panorama, , , 2001, 4-5
2001   Bibliofilské drahokamy z ruky Františka Bílka, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, , 1, 2001, 11-13
2002   XVIII. Obnova architektury v díle Františka Bílka, Česká architektura na prahu moderní doby, , , 2002, 281-301
2003   Z galerie kamenných děl (13) (Komenský se loučí s vlastí v Praze na Hradčanech), Kámen, 9, 1, 2003, 16-
2004   Bílkův dům v Chýnově, Revue art, 1, 2, 2004, 56-57
2004   The Reception of the Arts and Crafts Movement in Bohemia around 1900, Centropa, , , 2004/09, 218-230
2004   František Bílek a jeho odkaz, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, , , 2004, 31-32
2005   Bílkovo exlibris pro Otokara Březinu, Knižní značka, , 2, 2005, 41-42
2006   Zdenka Braunerová jako rádkyně a mecenáška, Středočeský vlastivědný sborník, , 22, 2004, 7-48
2006   Idéalité de l'oeuvre plastique et réalité de l'oeuvre verbale (L'art d l'un sculpteur (František Bílek), réfléchi par un poète (Jakub Deml)), Inspirations Françaises, , , 2006, 139-150
2007   Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870 - 1914, Prostor Zlín, 14., 3., 2007, 10-15
2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus, , , 2008, -
2008   Vodňany výtvarné, Vodňany, , , 2008, 51-75
2009   Nad dílem Františka Bílka (cesty k porozumění), Kontexty, 1, 6, 2009, 17-28
2010   Symbolismus Františka Bílka, František Bílek a jeho pražský ateliér, , , 2010, 10-63
2010   Pražská Bílkova vila, František Bílek a jeho pražský ateliér, , , 2010, 64-89
2010   Malá Anglie v Praze aneb zástavba hradčanských bašt, František Bílek a jeho pražský ateliér, , , 2010, 90-101
2010   Pražská vila v kontextu Bílkova života a díla, František Bílek a jeho pražský ateliér, , , 2010, 102-147
2010   Životopisný přehled, František Bílek a jeho pražský ateliér, , , 2010, 162-173
2010   Otevření Bílkovy vily, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 21, 2010/10/21, -
2010   Edvard Munch a české umění, Horizonty umění, , , 2010, 202-238
2010   Secesní Orfeus - Symbolika formy v českém secesním sochařství, Horizonty umění, , , 2010, 425-452
2010   Pomník a město, Horizonty umění, , , 2010, 453-464
2010   Josef Váchal a český symbolismus, Horizonty umění, , , 2010, 296-300
2010   Les yeux clos - Symbolismus a nové formule patosu, Horizonty umění, , , 2010, 374-383
2010   Chvíle blesku - František Bílek a české umění, Horizonty umění, , , 2010, 384-405
2010   Váza a socha, Horizonty umění, , , 2010, 465-471
2011   Sochařství secese..., Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, , , 2011, 3-5
2011   K výročí Františka Bílka, Knižní značka, , 4, 2011, 104-105
2011   Kamenná díla sochaře Františka Bílka, Kámen, 17, 3, 2011, 71-73
2012   Sochy, Ročenka ART+, , , 2012/02, 76-78
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
2012   Sbírka plastik, Karáskova galerie, , , 2012, 69-80
2012   Medailony, Geneze designu nábytku, , , 2012, 245-303
2012   Josef Váchal: Přednáška sochaře Františka Bílka v automobilovém klubu, Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, , , 2012, 238-
2013   Sochy, Ročenka ART+, , , 2013/02, 60-63
2013   Spor o Bílka (Z dopisů Josefa Maudera, Julia Zeyera, Zdenky Braunerové a jejich současníků), Umění / Art, 61, 2, 2013, 172-180
2013   Organické pomníky Františka Bílka, Metamorfózy politiky, , , 2013, 118-126
2013   Stopa Františka Bílka v Českém Meránu, Český Merán, , 17, 2013, 149-163
2014   František Bílek, Art + Antiques, , 3, 2014/03/10, 21-22
2014   Práce na papíře, Ročenka ART+, , , 2014, 77-80
2016   Za sbíráním bronzů, Ročenka ART+, , , 2016, 128-132
2016   Tělo naše - těsné - kruté to vězení (Novoplatonské ideje v díle Františka Bílka), Neklidná figura / The Restless Figure, , , 2016, 39-42
2016   Our Body - Fettered - A Cruel Prison (Neo-Platonic ideas in the work of František Bílek), Neklidná figura / The Restless Figure, , , 2016, 43-47
2016   Když sochařství bylo moderní (Neklidná figura v Městské knihovně), Art + Antiques, , 7+8, 2016/07/14, 104-105
2016   Druhý Mojžíš sochaře Františka Bílka, Ikonografie: Témata, motivy, interpretace, , , 2016, 229-234
2017   Kamenná díla sochaře Františka Bílka, Pražští skalníci, kameníci a sochaři, , , 2017, 127-131
2017   Svatovítská katedrála v době budování československého státu, Co bylo Československo?, , , 2017, 66-76
2017   Sursum 1910-1912, Secessioni Europee, , , 2017, 77-91
2018   Ohlasy 1. světové války ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové a Galerii Středočeského kraje, Na bojištích I. světové války, , , 2018, 145-170
2018   František Bílek a jeho práce pro chýnovskou náboženskou obec CČS, Zprávy společnosti Františka Bílka, , 40, 2018, 1-8
2018   Rozhovor odborného učitele J. Maleninského z Chýnova s dcerou akademického sochaře F. Bílka B. Mildovou-Bílkovou, Zprávy společnosti Františka Bílka, , 40, 2018, 11-13
2018   Chýnov Františka Bílka, Zprávy společnosti Františka Bílka, , 40, 2018, 14-18
2018   Bílkova podobizna pana Guttmana, Zprávy společnosti Františka Bílka, , 40, 2018, 18-21
2018   Výtvarné umění v liturgickém prostoru Církve československé (husitské), Sbory Církve československé hisitské, , , 2018, 65-76
2019   Bílkova vila, 220 míst AVU, , , 2019, 202-
2019   Závod pro uměleckoprůmyslové práce kovové, 220 míst AVU, , , 2019, 278-
nedatováno   František Bílek je jednou z nejvýraznějších osobností..., František Bílek: Osobnosti české reformace, , , nedatováno, -
nedatováno   Bílkova vila v Praze a její tvůrce, František Bílek, , , nedat, -
WWW
published, title (subtitle)
  František Bílek (cs.wikipedia.org)
2000/11/09   František Bílek vystavuje v Jízdárně Pražského hradu (iDNES.cz)
2001/05/15   František Bílek se zabýval také ilustrací (iDNES.cz)
2003/04/30   Frantisek Bilek - visionary sculptor, mystic, architect (english.radio.cz)
2007/04/10   Bílkova galerie na hřbitově - Památník a muzeum geniálního sochaře v „jeho“ Chýnově (archiv.hn.cz)
2010/09/23   Bílkova vila aneb Když výtvarník promluví skrze zdi (ct24.ceskatelevize.cz)
2010/09/24   Bílkova vila v Praze znovu přístupná veřejnosti (vltava.rozhlas.cz)
2010/09/25   Bílkova svatyně nad městem (lidovky.cz)
2010/10/08   Tvrz vyššího království (archiv.hn.cz)
2010/10/09   Tvrz vyššího království na zemi láká Bílkovou galerií i badatelnou (lidovky.cz)
2010/11/20   Dům jako obilné pole inspirovala báseň Otokara Březiny (radiozurnal.rozhlas.cz)
2010/11/21   Bílkova vila skrývá Adama s Evou i Mojžíše (radiozurnal.rozhlas.cz)
2010/11/23   Z Bílkovy vily je nové muzeum (vltava.rozhlas.cz)
2011   Nová publikace mapuje knižní tvorbu sochaře Františka Bílka (archiweb.cz)
2011/02/19   Pozvání do pracovny i kuchyně (vltava.rozhlas.cz)
2011/10/11   František Bílek - výtvarný symbolista a mystik (archiweb.cz)
2011/10/24   František Bílek a kniha (ct24.ceskatelevize.cz)
2011/10/27   Jak sochař Bílek obohatil Demla i Březinu (ceskobudejovicky.denik.cz)
2011/11/07   František Bílek a kniha (vltava.rozhlas.cz)
2012/09/15   Táborské muzeum přibližuje stavby sochaře Františka Bílka (archiweb.cz)
2013/04/23   Milý Bílečku. Deml napsal příteli sochařovi víc než dvě stovky dopisů (iDNES.cz)
2013/06/18   Ó Bílečku, píše prokletý básník Deml svému guruovi (archiv.hn.cz)
2014   Výstava grafik Františka Bílka v Domě umění (ct24.ceskatelevize.cz)
2014/06/08   Katedrála a česká moderna (5/5): O smrti a naději (vltava.rozhlas.cz)
2014/06/10   František Bílek - Poutník v bezčasí. Kresby slavného sochaře potvrzují génia (ct24.ceskatelevize.cz)
2014/09/14   Katedrála důvěrná (2/4): Ejhle člověk (vltava.rozhlas.cz)
2014/11/21   Tajemné dálky | František Bílek | Úžas (youtube.com)
2015/01/01   RECENZE: František Bílek prochází přízračným bezčasím (novinky.cz)
2015/06/01   Bílkovy reliéfy v Červeném Újezdě u Votic (vallila.cz)
2015/07/30   Bílkův dům v Chýnově je starší sourozenec známé pražské vily (regiony.rozhlas.cz)
2015/09/11   Bílkova vila je skvost. Podívejte se, co stvořil slavný podivín (iDNES.cz)
2016/03/05   Jak chcete jednou uživit ženu a děti? Tak se ptal Myslbek Bílka (iDNES.cz)
2016/06/26   Sochař František Bílek je stále nedoceněný umělec (novinky.cz)
2017   Skryté poklady architektury – 6. díl – Vila s ateliérem Františka Bílka (tvarchitect.com)
2017/06/28   Vila od Františka Bílka v Ronově nad Doubravou nezapře autorovo duchovní založení (novinky.cz)
2018/01/16   Bílkova vila v Praze patří k nejoriginálnějším stavbám secesní architektury (regiony.rozhlas.cz)
2019/05/14   Ukřižovaný od Františka Bílka (artplus.cz)
2019/11/01   Bílkova vila jako totální výtvarné dílo. Sochař navrhl nejen dům s ateliérem, ale i nábytek (vltava.rozhlas.cz)
2020/07/13   Chýnov u Tábora – ateliér grafika, sochaře, architekta a symbolisty Františka Bílka (vltava.rozhlas.cz)
2020/07/13   Vilová zástavba na okraji městečka Chýnov u Tábora ukrývá architektonický unikát. Originální ateliér si navrhl sám František Bílek (vltava.rozhlas.cz)
2021/06/18   Naráží do sebe jako dvě planety. Středobodem zlínské výstavy jsou dopisy Jakuba Demla a Otakara Březiny (lidovky.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1942   Oslavné dny Františka Bílka
1944   Podobizna v díle Františka Bílka
1946   Výstava k 75. výročí narození a k 5. výročí úmrtí Františka Bílka
1966   František Bílek: Výbor z díla
1967   František Bílek a kniha
1968   František Bílek: Výstava sochařských prací a kreseb
1992   František Bílek ((211 x 100))
1992   František Bílek
1992   František Bílek: Grafika - kresby
1992   František Bílek
1994   Dům Františka Bílka v Chýnově
1995   František Bílek: Počet a četba písmeny těla člověka
1995   Palácová knihovna Kinských v Praze (Exponát měsíce: Plakát Františka Bílka)
1996   František Bílek: Kresby a nábytek
1999   František Bílek: Jak mi dřeva povídala
1999   František Bílek: Grafika - kresba
2000   František Bílek (1872 - 1941)
2001   František Bílek (1872-1941)
2010   Znovuotevření Ateliéru Františka Bílka
2011   Chýnovské vize Františka Bílka
2012   František Bílek a portrét
2014   František Bílek: Poutník v bezčasí
2014   František Bílek: Poutník v bezčasí
2018   Grafická dílna Františka Bílka / The Graphic Workshop of František Bílek (Grafiky a štočky / Prints and Printing blocks)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1965   Grafika 65, František Bílek
1991   Gravure Tchèque au XXe siècle
2000   Česká grafika 20. století
2001   František Bílek, Otokar Březina: Ruce
2002   Černá a bílá (Svitavy)
2002   Černá a bílá (Bruntál)
2002   Černá a bílá (Šternberk)
2007   Grafika symbolistů
2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2008   Česká plastika
2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012)
2013   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
2016   Otčenáš (The Lord´s Prayer)
2021   Otokar Březina a Jakub Deml: A bude to slavná chvíle
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   Výtvarné umění
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   Umění a starožitnosti
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques (8. března 2003)
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   19. aukce
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   24. aukce výtvarného umění
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   27. aukce
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
Bibliophily
published, title (subtitle)
1901   Otče náš!
1992   Tomáše ze Štítného dokonán je Kněh šesterých (Dřevoryty a litografie Františka Bílka)
CD-ROM
published, title (subtitle)
nedatováno   František Bílek 1872 - 1941
Work
published, title (subtitle)
  Knižní vazba bible
1897   Výklad slova Madona (celek)
1897   Výklad slova Madona (detail reliéfu)
1899   Krucifix, celek
1899   Krucifix, detail
1910   Krása mládí ve svém boji (celek)
1910   Krása mládí ve svém boji (detail)
1911   Průčelí Bílkovy vily na Hradčanech
1911   Matička pod křížem
1934   Mistře, kde bydlíš? (celek)
1934   Mistře, kde bydlíš? (detail)
Dissertation
published, title (subtitle)
1976   Ideové problémy českého symbolismu (Přispěvek k jeho typologii na základě rozboru ranného díla Frant. Bílka a Josefa Váchala)
1982   Grafické dílo Františka Bílka, knižní grafika
Graphics
published, title (subtitle)
1909   Strom bleskem zasažený, jenž po věky hořel...
1912   Duchovní setkání
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2004   Národní pomník Františka Bílka z roku 1908 / František Bílek´s National Monument (1908)
nedatováno   Bílkův Český kříž
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2000   František Bílek (1872 - 1941)
nedatováno   František Bílek: Ateliér / Studio
nedatováno   Dům Františka Bílka v Chýnově / František Bílek's House in Chýnov
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1937   Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži
1977   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století
1995   Czech Modern Art 1900-1960
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art
2003   Metamorfozy człowieka
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art)
nedatováno   Galerie výtvarného umění v Chebu
Calender
published, title (subtitle)
2000   Milenium 2000/ 20001
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1983   František Bílek: Fotografie
2002   František Bílek: Otče náš!
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2003   František Bílek: Kresby / Drawings (1892 - 1900)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1980   Exlibris
1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
2000   Český symbolismus a poetismus v grafické tvorbě 1. poloviny 20. století
2001   Exlibris
2002   Duchovní rozměr grafiky
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2015   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století)
Map/Plan
published, title (subtitle)
2018   Po stopách Františka Bílka na jihu Čech
Offer List
published, title (subtitle)
nedatováno   František Bílek vydá v obmezeném počtu výtisků svojí Křížovou cestu v původních kolorovaných dřevorytech
Picture
published, title (subtitle)
1896   Ukřižovaný
1899   Jak paprsek Slunce na dřevě života umíral
1899   Matko!
1900   Bys posvětil v nás svoji podstatu
1900   Místa harmonie a smíření
1901   Slepci
Periodical
published, title (subtitle)
1939   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
1966/03/10   Výtvarné umění
1991   Revue K
Poster
published, title (subtitle)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1999   Ilustrátoři díla Otokara Březiny
Occassional Print
published, title (subtitle)
1922   Františka Bílka Obětovaný (Listy na okraj Hořovické sochy)
1932   František Bílek v Mnichově 1904
1932   Korouhve Františka Bílka v Babicích
1935   Dílo Františka Bílka
1972   Umělec František Bílek (6. XI. 1972 6. XI. 1972)
1998   František Bílek 1872 - 1941 (Tvůrce a myslitel, představitel českého secesního symbolismu)
1998   Sochař František Bílek, tvůrce a mystik
2013   František Bílek: Slavný rodák z Chýnova
2014   Cestou kříže (Viktor Foerster - František Bílek - F. B. Vaněk)
Program
published, title (subtitle)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen - duben 2006)
2009   Galerie hlavního města Prahy (Květen - srpen 2009)
2013   Galerie hlavního města Prahy (Program květen-srpen 2013)
2014   Galerie hlavního města Prahy (Program září - říjen 2014)
2014   Prague City Gallery (Programme for September - October 2014)
2015   Galerie hlavního města Prahy (Program září-říjen 2015)
Guide
published, title (subtitle)
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
reliéf
published, title (subtitle)
1896 - 1900   Oltář s Ukřižovaným
1929   Píseň o věčném domovu
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1961   Sbírka českého sochařství
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1990   Erwerbungen 1970-1990
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1938   Postavy českých dějin
1970   Symbolismus v českém výtvarném umění
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
nedatováno   Seznam děl mistra Františka Bílka, umístěných v jeho pražské galerii
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
socha
published, title (subtitle)
1892   Golgota - hora lebek
1901   Strom, jenž bleskem zasažen, pověky hořel
1903   Povětroň
1922   Život je boj
po 1912   Jan Hus (model ke kolínskému pomníku Strom bleskem zasažený, jenž po věky hořel)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   František Bílek
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století I.
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1938   Česká kresba (Sešit 2. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze)
nedatováno   Ex libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (Boudová, Bílek, Kašpar, Mrkvička, Preissig, Šaloun, Špála)
Inventory of Works
published, title (subtitle)
(1942)   František Bílek (21. seznam, Exlibris)
nedatováno   Soupis díla Františka Bílka (Podle jeho ústních poznámek zapsala Bílkova dcera Berta Bílkavá)
soupis grafik
published, title (subtitle)
2018   František Bílek: Grafika (Obrazový soupis 1899–1941)
Text
published, title (subtitle)
1947   Výstavy Františka Bílka v Táboře a v Chýnově
1947   Kresby Františka Bílka
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
1992   František Bílek - výběr grafického díla
1996   Bílkova vila v Praze a Bílkův dům v Chýnově v roce 1996
2000   František Bílek 1872 - 1941 (retrospektiva)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě