František Bílek

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Rozprava o reliefu, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Výtvarníci ve filmových záběrech, Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 5-
1954   Výsledky soutěže k 10. výročí osvobození republiky, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 10-
1968   Od Myslbeka k dnešku, Výtvarná práce, 16, 16-17, 1968/09/25, 5-
1968   Česká secese v Římě, Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 11-
1969   Mnichovské poznámky I., Výtvarná práce, 17, 3-4, 1969/05/10, 14-
1970   Zprávy, Výtvarná práce, 18, 4, 1970/02/18, 2-
1979   Symbolika sfingy v umění přelomu století, Umění, 27, 5, 1979, 401-423
1988   Sochy, obrazy a sny, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 5-
1988   Smysl českého moderního umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 16, 1988/10/25, 1-2
1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
1990   Zastavení na výstavě knižních dedikací, Panorama, , 2, 1990, 22-23
1991   Jan Koblasa - léta šedesátá (Jan Koblasa je legendární postavou českého neoficiálního umění...), Jan Koblasa, , , 1991, -
1991   Grafika české avantgardy v období..., Grafika české avantgardy 1907-1918, , , 1991, 3-5
1994   Zrcadlo vlastní historie (Praha, Mánes, Mánes Mánesu, 29.11.1995-5.1.1995), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 1, 1995/01/05, 1-1
1994   Imaginární setkání, Lidové noviny, , , 1994/12/02, 10-10
1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 1-1
1999   Socha nejen symbolem nadčasovosti, Hospodářské noviny, , 33, 1999/02/17, -
2001   Příběh zapomenuté sbírky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 21, 2001/10/25, 16-
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2008   Lettrismus - Předchůdci a následovníci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 6-
2008   Padesát let SGVU v Litoměřicích, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 13, 2008/06/26, 12-
2009   Listování - Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 21, 2009/10/22, 16-
2011   Rekordní Brožík, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 25-25
2012   Bukovac, Bílek a Asie, Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 26-27
2013   Klub milionářů, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 20-22
2013   Rytmy + pohyb + světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 9, 2013/05/02, 16-
2015   Tajemné dálky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 5, 2015/03/05, 12-
2015   Pozdní český symbolismus v grafické tvorbě 1. poloviny 20. století, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 9, 2015/04/30, 5-
2016   Sen o zdravém bydlení (Před 105 lety vrcholila zástavba tereziánských bastionů v katastru pražských Hradčan), Lidové noviny, 29, 125, 2016/05/28, 27-27
2018   Rozjímání, Světelský zpravodaj, , , 2018/03, 25-26
2019   Milionové hodiny a drahý Sutnar, Art + Antiques, , 6, 2019/06/07, 18-19
2021   Restaurátor, David Janouch - Dowdy: Sochař, restaurátor, tramp, , , 2021, 30-32
Periodical
published, title (subtitle)
1921/12/15   Život (Výtvarný sborník)
1925/12/01   Život (Výtvarný sborník)
1928   Život (Sborník výtvarného odboru umělecké besedy)
1941/04   Život (Sborník pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
Guide
published, title (subtitle)
1971   Kolínsko (Průvodce kolínským okresem)
1992   Schätze der Prager Kunstsammlungen
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové