Josef Mařatka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1938   Josef Mařatka: Posmrtná výstava díla
1944   J. Mařatka 1874-1937
1959   Josef Mařatka: Plastiky a kresby
1969   Josef Mařatka: Kresby a plastiky
1976   Josef Maratka
1976   Josef Mařatka: Drobná plastika
1979   Josef Mařatka 1874-1937: Výběr z kreseb
1989   Josef Mařatka
2002   Josef Mařatka
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1898   II. výstava spolku „Manes“
1911   XXXVI. výstava S.V.U. Mánes, členská
1911   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag
1913   XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská
1914   46. výstava S.V.U. Mánes (členská)
1918   49. výstava S.V.U. Mánes
1920   53. výstava S.V.U. Mánes
1921   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
1925   Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937)
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století
1938   Postavy českých dějin
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1940   Umění monumentální
1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1942   Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1945   50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě)
1946   Výběr význačných děl
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1948   Svět práce v umění
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Sculptura cehoslovaca
1949   Tjeckoslovakisk konst
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   Antonín Slavíček, Josef Mařatka
1957   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století (Z přírůstků Moravské galerie z posledních let)
1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1965   Moderní česká kresba
1965   Tanec v moderním českém výtvarném umění
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1966   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění
1966   Česká secese (Umění 1900)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   České sochařství 19. a 20. století
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   České sochárstvo zo sbierok SNG
1971   Český portrét
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1977   České sochařství kolem roku 1900
1977   Cseh grafika és kisplasztika 1900
1978   České umění 1900/1945
1978   Socha a sochařská kresba
1978   České umění na přelomu století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Pražské sochy a pomníky
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1984   Antonín Dvořák ve výtvarném umění
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku
1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   Česká kresba XX. století I
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I
1990   Impressionismo in Europa
1992   Pocta Rodinovi
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1993   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2008   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
2009   České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2011   Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Chords of Modernity in Czech Landscape Painting and Sculpture at the Turn from the 19th into the 20th Century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the Collections of the City Gallery Prague)
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2015   Smyslné linie (Erotické motivy secese a symbolismu)
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2016   Prostor Zlín (Stálá expozice)
2016   Munch Kupka Kokoschka: Tělesnost 1890-1921 / Corporeality 1890-1921
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2017   Umění secese
2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené)
2018   Malíř sběratel (Kresba a grafika ze sbírky Miloslava Holého)
2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   Krajina skrytá uvnitř světa (Obrazy Orlických hor)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
2020   Sestup do propasti (Esence symbolismu)
nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Josef Mařatka, Jan Štenc, Praha
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1941   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1942   Josef Mařatka, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1950   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1969   Léta s umělci, Orbis, Praha
1971   Myšlenky moderních sochařů, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Vzpomínky a záznamy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2000   Sochařství české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2003   Vzpomínky a záznamy, Nakladatelství Karolinum, Praha
2003   Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Nakladatelství Karolinum, Praha
2017   Pražští skalníci, kameníci a sochaři (Dvacet pět kapitol z historie pražského lomařství, kamenictví a sochařství), Česká geologická služba, Praha 1
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1929   Masarykův slovník naučný (Ko -M), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Lexikon der Kunst (Li - P), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1913   43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Česká revue, , 8, 1913/05, 505-507
1919   Mařatkův pomník legionářům, Národní listy, 59, 112, 1919/05/13, 5-5
1919   Půvabný Mařatkův návrh na pomník..., Národní listy (Večerní vydání), 59, 112, 1919/05/19, 2-2
1919   Půvabný Mařatkův návrh na pomník..., Tribuna, 1, 86, 1919/05/13, 5-5
1919   Půvabný Mařatkův návrh na pomník..., Pražské noviny, 240, 133, 1919/05/15, 7-7
1919   Věda a umění, Národní politika (Odpolední vydání), 37, 131, 1919/05/13, 3-3
1920/10/10   Členská výstava S.V.U. Mánes (I. Sochařství a architektura), Tribuna, 2, 239, 1920/10/10, -
1938   T.G.M. v obrazech. (Akord 1938/3), Umění, , , 1938, 33-46
1944   J. Mařatka 1874-1937, J. Mařatka 1874-1937, , , 1944, 0-0
1954   Josef Mařatka, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 3-3
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1955   Dílo Josefa Mařatky, Výtvarné umění, 5, 6, 1955/07/31, 252-257
1955   Dne 15. března byla v síni Mánes otevřena výstava..., Výtvarná práce, 3, 6, 1955/03/25, 3-
1955   Moje vzpomínky na J. Mařatka, Výtvarná práce, 3, 6, 1955/03/25, 4-
1955   Výstava A. Slavíčka a J. Mařatky pokračuje, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 9-
1955   Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 10-
1958   Anna Masaryková: Josef Mařatka, Výtvarné umění, 8, 5, 1958/09/01, 233-234
1961   Soutěž na pomník Bedřicha Smetany, Výtvarné umění, 11, 8, 1961/12/05, 367-378
1963   České sochařství v prvních desítiletích dvacátého století (Přímé spojení s Francií: Josef Mařatka, B. Kafka, O. Španiel. Dílo Jana Štursy a Oty Gutfreunda), Národní galerie, , 5, 1963, 33-38
1963   Práce, humanita a štvanice, Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 11-11
1964   Nová instalace Moravské galerie, Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 4-
1966   Česká secese, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 1-3
1968   Setkání J. Mařatky s T. G. M., Výtvarná práce, 16, 19, 1968/11/29, 12-
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1984   43. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, O umění a kultuře I, , , 1984, 297-302
1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36, 3, 1988, 260-284
1994   Umění české secese / Czech Art Nouveau, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 1-6
1995   Secesní symbolismus, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 23-50
2008   Josef Mařatka, Paměť Prahy, , , 2008, 246-247
2011   Sochařství secese..., Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, , , 2011, 3-5
2012   Sochy, Ročenka ART+, , , 2012/02, 76-78
2012   Sbírka plastik, Karáskova galerie, , , 2012, 69-80
2016   Zobrazení „industriálního světa“ v architektuře meziválečné Prahy, Architektúra & urbanizmus, 50, 1-2, 2016, 76-91
2018   Ohlasy 1. světové války ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové a Galerii Středočeského kraje, Na bojištích I. světové války, , , 2018, 145-170
2019   Necudní naháči z řeckého Olympu (Nahé tělo v architektonickém dekoru Prahy 19. a počátku 20. století), Umění / Art, 67, 1-2, 2019, 2-25
2019   Ateliér Josefa Mařatky, 220 míst AVU, , , 2019, 84-
2019   Atelíér Jana Slavíčka, 220 míst AVU, , , 2019, 160-
2019   Hlávkův most, 220 míst AVU, , , 2019, 256-
2019   Sochy dělníků od Josefa Mařatky, 220 míst AVU, , , 2019, 262-
2020   Josef Mařatka, Josef Sudek a sochy, , , 2020, 484-487
2022   Víš, kde bydlíš?, Noviny Prahy 12 březen 2022, , , 2022/02/27, 15-
WWW
published, title (subtitle)
  Josef Mařatka (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1944   Josef Mařatka: Malé plastiky a kresby
1969   Josef Mařatka: Kresby a plastiky
1976   Josef Mařatka: Drobná plastika
1989   Josef Mařatka: Výběr ze sochařského díla
2002   Josef Mařatka a Auguste Rodin v Praze 1902
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2013   Století relativity / Century of Relativity
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   5. aukce výtvarného umění
2001   Výtvarné umění
2001   II. aukce výtvarného umění
2001   Umění a starožitnosti
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2010   Aukce českého výtvarného umění 15. - 20. století
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel)
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2019   Zahradní aukce
Work
published, title (subtitle)
1902   Hlava křičícího chlapce
1903   Na vlnách
1903   Studie tlusté ženy
1906   Antonín Dvořák, II. Varianta
1909   Studie k podobizně paní Terezie Koseové, IV. Varianta
1909   Studie k podobizně Terezie Koseové, II. Varianta
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
  Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.)
1937   Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
2011   České umění první poloviny dvacátého století
2014   Tvrzení moderny (České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných)
2019   Generace 1887 2019
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
nedatováno   Česká plastika / Czech Sculpture (Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900/70 / Selction from the Collections of the City Gallery Prague 1900/70)
Calender
published, title (subtitle)
199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1997   Josef Mařatka: Sochy / Plastiken
1998   Josef Mařatka: Pomníky a portréty v 1. Čs. republice
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2001   Akt v umění 1. poloviny 20. století
Periodical
published, title (subtitle)
1938   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1989   Sochař Josef Mařatka ((Ke 115. výročí narození))
Guide
published, title (subtitle)
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1925   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1938   Postavy českých dějin
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   České sochařství 19. a 20. století I.
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1938   Česká kresba (Sešit 2. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze)
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)