Břetislav Benda

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1963   Břetislav Benda
1976   Břetislav Benda: Sochy - kresby
1977   Břetislav Benda: Výběr z díla
1980   Národní umělec Břetislav Benda (Sochy a kresby)
1981   Národní umělec Břetislav Benda
1987   Národní umělec Břetislav Benda 1897 - 1983: Výběr z díla (K 90. výročí umělcova narození)
1997   Břetislav Benda
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1921   Katalog II. výstavy Spolku československých akademiků výtvarných v Praze
1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská
1925   XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská)
1925   Kresby a drobná plastika členů spolku (XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého
1927   130. výstava S.V.U. Mánes
1927   IV. výstava S.V.U. Mánes
1927   125. výstava S.V.U. Mánes
1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave
1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1928   Výstava soudobé kultury v Brně
1929   Umělecká výstava spolků S. V. U Mánes a Umělecké besedy v Praze
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1933   Průvodce po Moderní galerii
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii
1936   S.V.U. Mánes
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století
1938   III. Zlínský salon
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Matka - Dítě - Rodina ve výtvarném umění
1940   Obraz a socha v bytě I.
1940   Od náčrtu k obrazu a soše
1940   Ze dvou generací
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1942   Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1944   Letní výstava 1944
1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945)
1946   Mánes 1946
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1947   Monumentální úkol současného výtvarnictví
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Sculptura cehoslovaca
1950   Výtvarná úroda 1950
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   III. členská výstava
1952   Výtvarní umělci na stavbách socialismu
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1957   Břetislav Benda, Miloslav Holý: Sochy a obrazy
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1959   Miloslav Holý: Obrazy, Břetislav Benda: Plastiky
1959   Miloslav Holý, Břetislav Benda: Výbor z díla 1918-1958
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění
1963   Sociální umění dvacátých let
1964   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy
1965   Malíři sochaři Prahy 6
1965   Tvůrčí skupina moderního realismu
1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
1967   I. pražský salon
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   České umění začátku 20. let (K padesátému výročí republiky)
1968   Socha piešťanských parkov '68 (Moderná česká plastika)
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   České sochařství 19. a 20. století
1968   České umění začátku 20. let
1969   2. pražský salón
1970   Prager Künstler
1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let)
1971   Jan Štursa a jeho žáci
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1971   Český portrét
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1972   Město a lidé
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   České umění 1900/1945
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1979   Pražské sochy a pomníky
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1980   Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague)
1980   Psal se květen 1945
1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1983   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983)
1984   Proměny kamene (100 let Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   Český jih 1945-1985
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1988   České sociální umění
1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne)
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1992   Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992)
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století)
2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague)
2012   Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   La forma dell'ideologia (Praga: 1948-1989)
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1937   L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
1958   Břetislav Benda (Sochařské dílo), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Bronz a kámen (Hrst vzpomínek), Melantrich, nakladatelství, Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1982   Břetislav Benda (Přehled sochařovy tvorby), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2019   Keramika z Bechyně (Výrobní družstvo keramické v Bechyni (1903 -1924), Keramická akciová společnost v Bechyni (1922- 1942)), Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1980   Ilustrovaný encyklopedický slovník (a - i), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 2: Bedeschini - Bülow), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1936   Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, , , 1936, 43-48
1954   Členská výstava III. krajského střediska Mánes, Mladá fronta, 10, 129, 1954/05/30, 4-4
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1957   Šedesát let Břetislava Bendy, Výtvarné umění, 7, 4, 1957/06/29, 150-155
1957   60 let Břetislava Bendy, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 7-
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1958   Pražští výtvarníci v Budějovicích, Výtvarná práce, 6, 6, 1958/04/05, 6-
1959   Z pražských výstav - únor, Výtvarné umění, 9, 3, 1959/06/20, 135-138
1959   Plastiky Břetislava Bendy, Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, -
1959   Miloslav Holý a Břetislav Benda uspořádali výstavu..., Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 15-
1960   Malíř Miloslav Holý a sochař Břetislav Benda, Nové Hradecko, , , 1960/07/08, -
1963   Přehled výstav, Výtvarná práce, 11, 13-14, 1963/08/17, 15-
1964   Štursovi žáci, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 1-0
1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 15, 1, 1965/02/10, 6-15
1977   Břetislav Benda (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 1, 4, 1977, 47-53
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 21-29
1983   Ze života SČVU, Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 7-7
1989   Břetislav Benda (28.3.1897 Lišnice - 19.8.1983 Praha), Přemožitelé času 16, , , 1989, 116-120
1994   Benda Břetislav, Allgemeines Künstler-Lexikon, , , 1994, 614-614
2015   Pomník Klementa Gottwalda v Písku, Prácheňské muzeum v Písku v roce 2014, , , 2015, 105-107
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1939   Pozvánka na odhalení poprsí K. H. Hilara
1946   Pozvánka k odhalení pomníku popravených, umučených a padlých zaměstnanců
1977   Břetislav Benda (k 80. narozeninám)
1987   Národní umělec Břetislav Benda 1897 - 1983 (Výběr z díla)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1968   České umění začátku 20. let
2003   Břetislav Benda: Život a dílo, Milan Benda: Sochy a portréty
2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století)
2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
2001   Výtvarné umění
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2019   Zahradní aukce
2019   83. aukční den Galerie Kodl
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
  Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.)
Calender
published, title (subtitle)
2000   Milenium 2000/ 20001
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2001   Akt v umění 1. poloviny 20. století
Funeral Card
published, title (subtitle)
1983   Břetislav Benda (akademický sochař)
Periodical
published, title (subtitle)
1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
1989   Přemožitelé času 16
Occassional Print
published, title (subtitle)
1987   Břetislav Benda (Pamětní tisk)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1981   České a slovenské umění 20. století
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1924   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1926   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
1962   České výtvarné umění 20. století
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)