Jindřich Wielgus

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Balady, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1971   Hoře lásky (Výbor z milostné poezie), Československý spisovatel, Praha
Periodical
published, title (subtitle)
1960/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)