Richard Dušek

* 1. 11. 1910, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí), Česká republika (Czech Republic)
1977,
malířství (krajina), pedagogika, plastika

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
Učitel a malíř, zaměřený především na dokumentaci lidové architektury na Podblanicku. Vystudoval učitelský ústav v Litomyšli a stal se odborným učitelem matematiky, rýsování a výtvarné výchovy. Navštěvoval také přednášky výtvarné výchovy na pražské technice u prof. Blažíčka. Učil na školách ve Václavicích, Divišově a ve Vlašimi, kde působil do konce života. - Většina jeho tvorby je zaměřena na dokumentaci mizející lidové architektury Podblanicka, doplněna zpravidla kresbou technického detailu. V r. 1946 vydal Český svaz malířů formou pohlednic jeho 25 kreseb různých objektů Podblanicka. Také autor ex libris, drobné figurální plastiky, plakátů, diplomů aj.