Zdeněk Vítek

* 1. 7. 1920, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, graphic artist, Photographer

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01142531

notes:
Asistent katedry výtvarné výchovy, publikace o písmu.

Zdeněk Vítek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1938 - 1939   České vysoké učení technické, Praha, Blažíček Oldřich, *1887
1938 - 1939   České vysoké učení technické, Praha, Salcman Martin, *1896
1945 - 1946   Univerzita Karlova, Praha, Přírodovědecká fakulta, výtvarná výchova, deskriptivní geometrie, Bouda Cyril, *1901
1945 - 1946   Univerzita Karlova, Praha, Přírodovědecká fakulta, výtvarná výchova, deskriptivní geometrie, Sejpka Josef, *1885
1945 - 1946   Univerzita Karlova, Praha, Přírodovědecká fakulta, výtvarná výchova, deskriptivní geometrie, Lidický Karel, *1900

Zdeněk Vítek

from - to   institution, city, notes
1964 - 1978   Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc), učí dekorativní kompozici, písmo a metodiku

Zdeněk Vítek

from - to   student, school, city
???? - ????   Dudová Dagmar, *1946, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Pedagogická fakulta

Zdeněk Vítek

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Malba, grafika, plastika, užité umění pracovníků kateder výtvarné výchovy pedagogických fakult Gottwaldov, Olomouc, Ostrava, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Prosinec v Olomouci, Výtvarná práce

Zdeněk Vítek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Zdeněk Přikryl: Plastiky a kresby 1956-66, Dům umění, Hodonín (Hodonín)

Zdeněk Vítek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Zdeněk Přikryl: Plastiky a kresby 1956-66, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
  1968   Dušan Janoušek: Grafika, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc (Olomouc)
  1983   Aurel Kajlich, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)