Osvald Polívka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2014   Sedm cest architekta Osvalda Polívky / The Seven Journeys of Architect Osvald Polívka
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Česká secese (Umění 1900)
1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1991   Zapomenutá díla
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku)
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
2003   Disegni di architetti boemi in viaggio per l'Italia 1820-1908 / Drawings By Czech Architects Based on Their Travels to Italy 1820-1908
2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1971   Architektúra na Slovensku 1918-1945, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ,
1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2015   Cizí dům? : Architektura českých Němců 1848 - 1891 / Ein fremdes Haus? : Die Architektur der Deutschböhmen 1848 - 1891n, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1990   Architekt Osvald Polívka a jeho dopisy z Itálie, Umění, 38, 4, 1990, 361-366
2013   100 let od otevření Obecního domu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 1, 2013/01/10, 3-
Postcard
published, title (subtitle)
1999   Cesta do Vlach / Viaggio in Italia: Z italského skicáře architekta Osvalda Polívky (1889-1890) / Schizzi e bozzetti dell' architetto Osvald Polívka (1889-1890)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
2020   O budově
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1999   Osvald Polívka: Cesta do Vlach / Viaggio in Italia (Z italského skicáře architekta Osvalda Polívky (1889-1890) / Schizzi e bozzetti dell' architetto Osvald Polívka (1889-1890))
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)