Ciprian Mureşan

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2010   No New Thing Under The Sun
2011   Image To Be Projected Until It Vanishes
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2014   Extra City - Allegory of the Cave Painting. Allegory of the Cave Painting, The Other Way Around
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2011   Škvíra ke štěstí, , , , , 4-4
2015   Galerie (Dílo rumunského umělce...), , , , , 16-17
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2011   Image To Be Projected Until It Vanishes / Teresa Margolles: Frontera
2014   Allegory of the Cave Painting
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
Press News
published, title (subtitle)
2006   FRISBEE: Současný český videoart a nová média (výstavu doprovází prezentace Současného rumunského videoartu - Cutia Negra / Black Box)
2006   Ciprian Mureşan