Emil Jan Cimbura

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Emil Cimbura: Monotextil a jiné
1982   Emil Cimbura: Čtyřicet let výtvarné práce
1993   Emil Cimbura
2007   Emil Cimbura: Návraty (Obrazy z posledních sedmi let)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1952   III. členská výstava
1959   Skupina 7
1964   Skupina 7
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel)
1967   umění + BYT
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968)
1971   25 malířů, sochařů a grafiků z Prahy
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1985   Tapiserie - umění a řemeslo
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1994   Skupina Radar
1994   Mánes Mánesu
2002   Jubilanti S.V.U. Mánes 2002
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1971   Radar (Anatomie tvůrčí skupiny), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1960   Skupina 7, Výtvarná práce, 8, 1, 1960/01/11, 9-
1961   Výtvarné umění a my, Výtvarná práce, 9, 19, 1961/09/28, 3-
1967   Textil a keramika, Výtvarná práce, 15, 14, 1967/07/13, 5-
1983   Čtyřicet let výtvarné práce (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 59-60
2007   Jubilanti Mánesa 2007, Listy S.V.U. Mánes, 11, 1-2, 2007, 6-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2007   Emil Cimbura: Návraty (Obrazy z posledních sedmi let)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2007   Jubilanti Mánesa 2007
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
Periodical
published, title (subtitle)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2007)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění