Pavel Štefan

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1993   Portmoneum Muzeum Josefa Váchala,
1994   Jaroslav Horálek 1954 - 1991,
Collective Catalogue
published, title (subtitle), notes
1982   Alice Vegrová, Pravoslav Nesrovnal, Pavel Štefan,
Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1976   Denník pana Nuly, grafická úprava, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Město malérů, grafická úprava, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Proč zemřel Jan Masaryk?, , Nakladatelství Horizont, Praha
1990   Milenec lady Chatterleyové, obálka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Budování státu (I.), , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1991   Budování státu (II.), , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1991   Budování státu (III.), , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1991   Budování státu (IV.), , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1991   Národy ve stínu (Soupeři Řeků a Římanů v letech 1200 - 200 př.n.l.), , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1992   Cestou do blázince, , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1992   Druhá světová válka (I. díl. Blížící se bouře), , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1992   Dějiny zemí Koruny české I. (Od příchodu Slovanů do roku 1740), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1992   Dějiny zemí Koruny české II. (Od nástupu osvícenství po naši dobu), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1992   Chrám i tvrz (Kniha o češtině), vazba, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1992   Evropa a doba poevropská, , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1993   Druhá světová válka (II. díl. Jejich nejskvělejší hodina), , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1993   Druhá světová válka (III. díl. Velká aliance), , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1993   Jak vidím svět, , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1993   Ďáblova bible (Tajemství největší knihy světa), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1993   Zavražděný básník, přebal, vazba, předsádky, typografie, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1994   Tajný život Salvadora Dalího, , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1994   Druhá světová válka (IV. díl. Karta se obrací), , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1994   Soukromý život Alberta Einsteina, , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1994   Případ Sokrates, , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1995   Druhá světová válka (V. díl. Kruh se uzavírá), , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1995   Druhá světová válka (VI. díl. Triumf a tragédie), , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1995   Dějiny zemí Koruny české (Od příchodu Slovanů do roku 1740), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1995   Dějiny zemí Koruny české (Od nástupu osvícenství po naši dobu), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1995   Deníky, dopisy, vzpomínky, , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1996   Leonard Bernstein, , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1997   Dějiny evropské civilizace (I.), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1997   Dějiny evropské civilizace (II.), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1997   Hitlerovi ochotní katani, , Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1999   Braunův Betlém (Drama krajiny a umění v proměnách času), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2000   Neznámý Váchal: Život umělce, , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Erotikové, , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Postava k podpírání, , Havran, s.r.o., Praha
2003   Hovno hoří, , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2004   Tomáš Garrigue Masaryk, , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2007   Spasitel všednosti Quido Šimek (1857-1933) (Život a dílo neobyčejného litomyšlského kupce), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2009   Vyhrabávačky (Deníkové zápisy a rozhovory z let 1988 a 1989), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2009   Zbroj a zbraně Čína (16. stol. př. n. l. - 19. stol.), , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2020   Soča (Isonzo) 1917 / Josef Váchal a další čeští umělci v soukolí Velké války, , Havran, s.r.o., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1996   Václav Havel "95", , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2003   Václav Havel 1999-2003, , Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Periodical
published, title (subtitle), notes
2000   Pražský hrad / Prague Castle (Programový čtvrtletník / Programme Quarterly),